Talvivaaran tauti vaivaa koko maata

11.11.2012 14:33  Kirkkonummi
Tulosta

Maaperää - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Talvivaara on kovin kaukana. Sen ongelmat eivät koske meitä: olemme kuin Ylen uutisten haastattelema mies, joka kertoi, ettei Talvivaara huolestuta häntä, koska vedet eivät valu hänen mökkilleen. Mies ei kuitenkaan ottanut huomioon sitä, että mineraaleja saattaa löytyä myös hänen mökkinsä lähistöltä. Hänen ei ehkä tarvitse olla huolissaan Talvivaarasta, mutta viranomaistoiminnan ongelmat ovat hänenkin murheensa, ja meidän täällä Kirkkonummella. Ympäristöviranomaiset ovat näet ainoa taho, joka pitää tavallisten ihmisten puolia erilaisia ympäristöämme tuhoavia toimijoita vastaan.

Talvivaaran tilanteessa huomiota on kiinnittänyt se, etteivät viranomaiset tunnu tekevän mitään: kaivokselle on myönnetty käsittämättömiä lupia, eikä sen toimintaa ole keskeytetty, vaikka löysätkin lupaehdot ovat jääneet täyttämättä. Vääjäämättä mieleen tulee kysymys, eivätkö ympäristöviranomaiset ollenkaan piittaa ympäristöstä?

Syy tuskin kuitenkaan on ympäristöviranomaisissa vaan organisaatiossa. Vuonna 2010 ympäristöviranomaiset nimittäin lakkasivat olemasta itsenäisiä. Niistä tuli osa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja osa niiden tehtävistä siirrettiin aluehallintovirastoihin.

ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelun lisäksi huolehtia työvoimasta ja elinkeinoista ja liikenneratkaisuista. ELY-keskusta johtaa ylijohtaja ja hänen apunaan toimii strategiayksikkö, joiden alaisuudessa toimivat kaikki kolme toimialaa. Miten yksi johtaja ratkaisee asiat, jos esimerkiksi työllisyyden ja ympäristön edut ovat vastakkaiset? Vaikkei olisi kysymys konkreettisista eturistiriidoista, kyse on aina vähintäänkin resurssien jakamisesta.

Ei tarvitse arvailla, kummasta Pohjois-Suomessa on suurempi pula: kauniista luonnosta vai työpaikoista. Ei siis ole yllätys myöskään se, että Talvivaarassa talouden ja työpaikkojen tarpeet ovat ajaneet ympäristönsuojelun ohi mennen tullen.

Vaikka meillä etelässä erämaita on huomattavasti harvemmassa, täälläkin työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys ovat tärkeitä seikkoja. Taloudellisesti vaikeina aikoina elinkeinoelämän tarpeiden tärkeys vain korostuu. Ongelma on siinä, että kun muutama vuosi on tehty elinkeinoelämän kannalta merkittäviä ratkaisuja kenties ympäristön kustannuksella, ei ympäristöä voida enää palauttaa ennalleen taloudellisen noususuhdanteen taas rantautuessa Suomeen.

ELY-keskusten intressiongelmat toistuvat myös paikallistasolla, vaikka kunnissa elinkeinotoimi ja ympäristönsuojelu eivät olekaan saman henkilön hallinnassa. Sen sijaan rakentamisesta, maankäytöstä ja ympäristönsuojelusta vastaa sama viranomainen: rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvontaviranomaisena, käyttää kunnan poikkeamisvaltaa ja ratkaista rakennuslupien erityiset edellytykset suunnittelutarvealueilla, toimia maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena ja valvontaviranomaisena, kemikaalilain mukaisena kemikaalivalvontaviranomaisena sekä toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Samat ihmiset joutuvat siis päättämään yritysten ja yksityisten rakennusluvista, louhimisluvista, kemikaaliluvista ja ympäristön suojelusta. Maanomistajien ja yrittäjien intressit menevät usein ristiin naapureiden ja ympäristöstä huolta kantavien ihmisten intressien kanssa. Ja koska kunta on pieni, lautakunnassa istuu maanomistajia, yrittäjiä ja omasta ympäristöstään huolestuneita kuntalaisia sekä maanomistajien ja yrittäjien läheisiä ystäviä.

Moinen järjestelmä edellyttäisi aukotonta laintuntemusta ja äärettömän korkeaa moraalia. Lautakunnan jäsenten tulisi kyetä ohittamaan omat henkilökohtaiset mielipiteensä ja naapuriensa ja ystäviensä toiveet. Heidän tulisi kyetä valvomaan, että yritykset noudattavat lakia ja annettuja määräyksiä siitä huolimatta, että he tietävät yrityksen kärsivän taloudellisesti ja mahdollisesti joutuvan lopettamaan toimintansa, mikäli määräyksiä noudatettaisiin tarkasti. Heidän pitäisi kyetä kohtaamaan tutut yrittäjät ja mahdollisesti työttömäksi jääneet työntekijät Prisman kassajonossa vaikeiden päätösten jälkeen. Aika raskas taakka.

Talvivaara ei ole kaukana. Jonakin päivänä se voi olla yllättävänkin lähellä: oman kotikallionikin uumenissa on geologisten karttojen mukaan yhtä sun toista arvokasta. Esimerkiksi uraania.

Viimeksi päivitetty ( 11.11.2012 14:49 )