Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Pääkirjoitukset Talvivaaran tauti vaivaa koko maata

Talvivaaran tauti vaivaa koko maata

Sähköposti Tulosta

Maaperää - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Talvivaara on kovin kaukana. Sen ongelmat eivät koske meitä: olemme kuin Ylen uutisten haastattelema mies, joka kertoi, ettei Talvivaara huolestuta häntä, koska vedet eivät valu hänen mökkilleen. Mies ei kuitenkaan ottanut huomioon sitä, että mineraaleja saattaa löytyä myös hänen mökkinsä lähistöltä. Hänen ei ehkä tarvitse olla huolissaan Talvivaarasta, mutta viranomaistoiminnan ongelmat ovat hänenkin murheensa, ja meidän täällä Kirkkonummella. Ympäristöviranomaiset ovat näet ainoa taho, joka pitää tavallisten ihmisten puolia erilaisia ympäristöämme tuhoavia toimijoita vastaan.

Talvivaaran tilanteessa huomiota on kiinnittänyt se, etteivät viranomaiset tunnu tekevän mitään: kaivokselle on myönnetty käsittämättömiä lupia, eikä sen toimintaa ole keskeytetty, vaikka löysätkin lupaehdot ovat jääneet täyttämättä. Vääjäämättä mieleen tulee kysymys, eivätkö ympäristöviranomaiset ollenkaan piittaa ympäristöstä?

Syy tuskin kuitenkaan on ympäristöviranomaisissa vaan organisaatiossa. Vuonna 2010 ympäristöviranomaiset nimittäin lakkasivat olemasta itsenäisiä. Niistä tuli osa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja osa niiden tehtävistä siirrettiin aluehallintovirastoihin.

ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelun lisäksi huolehtia työvoimasta ja elinkeinoista ja liikenneratkaisuista. ELY-keskusta johtaa ylijohtaja ja hänen apunaan toimii strategiayksikkö, joiden alaisuudessa toimivat kaikki kolme toimialaa. Miten yksi johtaja ratkaisee asiat, jos esimerkiksi työllisyyden ja ympäristön edut ovat vastakkaiset? Vaikkei olisi kysymys konkreettisista eturistiriidoista, kyse on aina vähintäänkin resurssien jakamisesta.

Ei tarvitse arvailla, kummasta Pohjois-Suomessa on suurempi pula: kauniista luonnosta vai työpaikoista. Ei siis ole yllätys myöskään se, että Talvivaarassa talouden ja työpaikkojen tarpeet ovat ajaneet ympäristönsuojelun ohi mennen tullen.

Vaikka meillä etelässä erämaita on huomattavasti harvemmassa, täälläkin työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys ovat tärkeitä seikkoja. Taloudellisesti vaikeina aikoina elinkeinoelämän tarpeiden tärkeys vain korostuu. Ongelma on siinä, että kun muutama vuosi on tehty elinkeinoelämän kannalta merkittäviä ratkaisuja kenties ympäristön kustannuksella, ei ympäristöä voida enää palauttaa ennalleen taloudellisen noususuhdanteen taas rantautuessa Suomeen.

ELY-keskusten intressiongelmat toistuvat myös paikallistasolla, vaikka kunnissa elinkeinotoimi ja ympäristönsuojelu eivät olekaan saman henkilön hallinnassa. Sen sijaan rakentamisesta, maankäytöstä ja ympäristönsuojelusta vastaa sama viranomainen: rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvontaviranomaisena, käyttää kunnan poikkeamisvaltaa ja ratkaista rakennuslupien erityiset edellytykset suunnittelutarvealueilla, toimia maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena ja valvontaviranomaisena, kemikaalilain mukaisena kemikaalivalvontaviranomaisena sekä toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Samat ihmiset joutuvat siis päättämään yritysten ja yksityisten rakennusluvista, louhimisluvista, kemikaaliluvista ja ympäristön suojelusta. Maanomistajien ja yrittäjien intressit menevät usein ristiin naapureiden ja ympäristöstä huolta kantavien ihmisten intressien kanssa. Ja koska kunta on pieni, lautakunnassa istuu maanomistajia, yrittäjiä ja omasta ympäristöstään huolestuneita kuntalaisia sekä maanomistajien ja yrittäjien läheisiä ystäviä.

Moinen järjestelmä edellyttäisi aukotonta laintuntemusta ja äärettömän korkeaa moraalia. Lautakunnan jäsenten tulisi kyetä ohittamaan omat henkilökohtaiset mielipiteensä ja naapuriensa ja ystäviensä toiveet. Heidän tulisi kyetä valvomaan, että yritykset noudattavat lakia ja annettuja määräyksiä siitä huolimatta, että he tietävät yrityksen kärsivän taloudellisesti ja mahdollisesti joutuvan lopettamaan toimintansa, mikäli määräyksiä noudatettaisiin tarkasti. Heidän pitäisi kyetä kohtaamaan tutut yrittäjät ja mahdollisesti työttömäksi jääneet työntekijät Prisman kassajonossa vaikeiden päätösten jälkeen. Aika raskas taakka.

Talvivaara ei ole kaukana. Jonakin päivänä se voi olla yllättävänkin lähellä: oman kotikallionikin uumenissa on geologisten karttojen mukaan yhtä sun toista arvokasta. Esimerkiksi uraania.

Kommentit (14)Add Comment
...
Kirjoittanut Siinäpä haastetta, 11.11.2012
Lakien noudattaminen ja maalaisjärjen käyttö, niillä pääsisi jo pitkälle. Nykyisen lautakunnan toimintaa seuratessa voi vain todeta, että molempia on puuttunut. Pari pässiä vetää ja suuri osa jäsenistä on ollut sinisilmäisiä lampaita, kiitokset niille muutamalle lautakunnan jäsenille, jotka ovat pyrkineet toimimaan oikein. Jos (KUN) puheenjohtaja opetuslapsineen ja peesaajineen vaihdetaan, niin eiköhän tulevaisuus ala näyttää paremmalta, ja luottamus lautakunnan toimintaan palautuu. Onnea ja menestystä tulevalle lautakunnalle. Luottamustehtävä on vaativa ja merkityksellinen, joten jos aikaa tai halua ei riitä asioihin paneutumiseen, on turha olla kumileimasimena!
...
Kirjoittanut Amen, 11.11.2012
Iltarukouksissamme on 16 vuoden ajan ollut lupa- ja valvontaviranomainen, jolta löytyisi laintuntemusta (tai edes sen kunnioitusta), moraalia ja kykyä ohittaa henkilökohtaiset mielipiteet sekä ystäviensä toiveet. Ehkä jonakin päivänä Kirkkonummikin on sellaiseen valmis.
...
Kirjoittanut Yrittäjyydestä ja lupapäätöksistä, 12.11.2012
Olen yrittäjä ja moraalinen ihminen. On todella naivia ajattelua, että yrittäjyys Kirkkonummella on mahdollista vain, jos luvat annetaan sääntöjä venyttämällä tai lainvastaisesti. Uskon, että mielipiteeni on pääsääntöisesti vallalla myös muiden kollegojeni keskuudessa.

Yrittäjyyttä säädellään lakien ja määräysten kautta, eikä aina ole helppoa sukkuloida byrokratian rattaissa. Vastuut ja velvollisuudet ovat kuitenkin useimmilla toimialoilla selkeitä ja etukäteen hahmotettavissa, joten niiden kanssa on pärjättävä, se on osa yrittäjyyttä. On etujemme vastaista, jos rakennus- ja ympäristölautakunta tai kunnan ympäristöviranomaiset eivät noudata olemassa olevia määräyksiä ja hyvää hallintotapaa. Uskon, että Verkkonummessa ansiokkaasti esille tuodut, oman arvioni mukaan väärin perustein tehdyt lupapäätökset kaatuvat myös siitä hyötyneiden yrittäjien niskaan väärinä investointeina ym., ennemmin tai myöhemmin.
...
Kirjoittanut Jari, 15.11.2012
On varmasti totta, että kun lupapäätöksissä venytetään sääntöjä ja lakeja, niin luvan saaneelle yrittäjälle syntyy kasvanut riski toiminnan keskeyttämiseen, koska väärin perustein tehtyyn päätökseen saadaan muutos valitusten kautta. Näin tehdyt investoinnit menevät hukkaan ja pahimmillaan yrittäjä joutuu vielä korjaamaan ympäristössä tehdyt muutokset omalla kustannuksellaan.

Ei ole ollenkaan ihmeellistä, että eri osapuolten näkemysten takia mm. rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksistä saatetaan valittaa. Tällöin päätösten lainmukaisuus mitataan korkeammissa hallinto-oikeuden asteissa. Nyt toimikautensa päättänyttä rakennus- ja ympäristölautakuntaa edeltänyt, vuoden 2004-2008 aikana toiminut lupa- ja valvontajaos teki päätöksiä, jotka pitivät melko hyvin myös korkeammissa hallinto-oikeuksissa. Tämä huolimatta siitä, että useissa tapauksissa tahollaan oman maatilan omistava jaoston puheenjohtaja jätti eriävän mielipiteen päätökseen toteamalla, että (maanomistaja)yrittäjän oikeuksia on loukattu liian tiukoilla lupamääräyksillä.

Tämän jälkeen 2008-2012 toiminut saman puheenjohtajan johdossa ollut rakennus- ja ympäristölautakunta on sen sijaan ollut joissakin lupapäätöksissä hyvinkin voimakkaasti eri mieltä, kuin päätöksiä korjanneet korkeammat hallinto-oikeuden asteet. Tästä räikeimmät esimerkit on varmasti nähty Hagelbergin kauppapuutarhan asioissa. Sen osalta lautakunta ei ole huolehtinut korkeimman hallinto-oikeuden päätösten noudattamisesta, vaan on pyrkinyt joskus puheenjohtajan esityksestä keksimään vaihtoehtoisia tapoja sallia yrittäjän toiminta, jonka lainmukaisuus on vähintään kyseenalaista.

Tätäkin asiaa voi jokainen kiinnostunut seurata lautakunnan ja muiden korkeimpien hallinto-oikeuksien päätösasiakirjoista. Lautakunnan toiminta asiassa tulee varmasti uudelleen julkisuuteen ja edellistä kertaa laajemmin. En ihmettelisi ollenkaan, jos tuleva julkisuus olisi samanhenkistä kuin Talvivaaran lupien ja niiden valvonnan saama julkisuus. Tässä Kirkkonummen tapauksessa poikkeuksena vielä se, että tietääkseni korkeammat hallinto-oikeudet eivät ole kiistäneet kaivokselle myönnettyjä lupia, kuten ovat tehneet kauppapuutarhan tapauksessa.

Onneksi asioiden avoimuus on lisääntynyt uusien, kaikille avointen viestintäkanavien ansioista. Verkkonummi on tästä oivallinen esimerkki.

Avoimuuden ansiosta puolueet ovat varmasti paremmin tietoisia vastuustaan esittää vain objektiivisesti toimivia puheenjohtajia lautakuntiin ja muihin toimielimiin.
...
Kirjoittanut Aku, 15.11.2012
Eipä muuta kuin lautakunnan jäsenet yleisötilaisuuteen, jossa olisi mahdollista kuulla heidän näkemyksiään tehdyistä ympäristölupapäätöksistä, Kylmälä, Hila, Överby... Uskon keskusteluista tulevan erittäin monipuolisia ja yleisön puolesta myös asiantuntevia, he kun ovat joutuneet oikaisemaan jaoston antamia virheellisiä tietoja ja väitteitä eri oikeusasteisiin.
...
Kirjoittanut Avoin kysymys RKP:lle, 20.11.2012
Esitättekö edelleen Hans Hedbergiä Rakennus- ja Ympäristölautakunnan jäseneksi?
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 20.11.2012
Neuvottelut paikoista puolueiden välillä ovat vasta alkaneet eikä tapoihin ole kuulunut että näistä neuvotteluista jutella neuvottelujen aikana - vaan kustakin puoluesta vain pieni ydinryhmä osallistuu neuvotteluihin. (Edes Espoossa ei näistä neuvotteluista kerrota ennen lopputulosta, sen opin edelisissä vaaleissa. Ei muutkaan puolueet asioista juttele, vai?) Tapoihin kuuluu myös että paikkojen täyttö on puolueen sisäinen asia eikä toisista puolueista puututa toisen puolueen valintoihin.

Miten me RKP:ssa, taikka muut muissa puolueissa, tulee tulevat paikat jakamaan on vielä täysn auki -- vielä ei ole tiedossakaan mitä paikkoja puolueelle kuhunkin lautakuntaan tulee (ja mitä sukupuolta). Olen toki saanut esittää oman toiveeni paikasta ja nyt vain odotan mitä minulle tullaan tarjoamaan (jos tarjotaan).

Joten tässä vaiheessa en tiedä keitä tullaan tai ei tulla esittämään mihinkin ryhmään - ja vaikka tietäisin niin en voisi tässä vaiheessa asiata mitään kertoa.
...
Kirjoittanut Ylläpito, 20.11.2012
Nimellä moittimiseen pitää olla asiallinen perustelu. Joten rauhoitutaanpa taas - ylläpito iskee varoittamatta.
...
Kirjoittanut Avoin kysymys RKP:lle, 20.11.2012
Hei Jerri! Katson asiaa täysin eri näkökulmasta. Lautakunnan kyseenalainen toiminta on hyvin pitkälle henkilöitynyt ja kuntalaisten oikeusturvaa loukanneet päätökset koskevat ihmisiä yli puoluerajojen ja aatteiden. On jokaisen aktiivisen kuntalaisen oikeus pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tärkeän lautakunnan toiminta saadaan kuntoon, tavalla tai toisella. En usko, että on edes RKP:n edun mukaista pantata asiaa, nostakaa kissa pöydälle ja toimikaa suoraselkäisesti, kaikkien kuntalaisten parhaaksi.
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 21.11.2012
Kysymyksen esittäjä: Ymmärrän toki että katsot asia omasta näkökulmastasi - minä toin esille tarinan toisen näkökulman. Tarinoilla kun on kolme versiota (sinun, minun ja mitä tapahtui)

Jos vielä pikkasen yritän selittää toimintaa…
Lautakuntien paikkojen (puheenjohtajien, paikan sukupuoli yms) jako on peliä -- kaikilla puolueilla on toiveensa ja tahtonsa, eikä kaikki voi saada kaikkea mitä haluavat - näin se vaan on. Tässä vaiheessa kukin puolue pyrki saamaan kokonaisuudessaan itseänsä miellyttävän lopputuloksen aikaiseksi - se tarkoittaa että arvostetaan tiettyjä paikkoja enemmän kuin toisia ja ollaan valmiita antamaan enemmän jos vain saadaan jotain mitä todella halutaan. Tässä pelissä pyytämäsi "avointen korttien" taktiikka ei toimi... Joten ei ole RKP:n etujen mukaista ryhtyä tässä vaiheessa kertomaan mitä me teemme tai emme tee – niin se vaan on. Ei muutkaan puolueet kerro, vai?

----
Jos siten lopuksi sanon oman henkilökohtaisen mielipiteeni (kuten olen ennen vaalejakin kertonut) niin mielestäni yhden henkilön ei pitäisi istua kahta kautta pitempää putkeen samassa lautakunnassa – välillä voi käydä opettelemassa muiden lautakuntien toimintaa, mikä valtuutetuille olisi mielestäni vain hyvä. (Ja voi sitä sitten myöhemmin palata taas ”viisampana”, mutta välillä on hyvä antaa mahdollisuus muillekin)

On hyvä muistaa että harva valtuutettu tekee 40 vuoden uraa, joten on niitä lautakuntia mistä valita. (Itse ainakin esitin toiveen joka eroaa edellisen kauden toiminnastani, ihan jotta voisin oppia uusia asioita jo lautakunnankin kautta ja sitä kautta saada laajempaa kokonaiskuvaa kunnan toiminnasta.)
...
Kirjoittanut Maija Lounamaa, 26.11.2012
Itse esitän avoimen kysymyksen RKP:lle RY-lautakunnan puheenjohtajuudesta ikään kuin retorisena pohdiskeluna, johon ei tarvitse vastata - kaikki me tiedämme, että paikkajako ja neuvottelut ovat kesken eikä niistä ulkopuolisille huudella. Olettaen että RY-lautakunnan puheenjohtajuus kuitenkin säilyy RKP:llä niin osallistun keskusteluun ihan vain tuodakseni esille, että komppaan Verkkonummen artikkelia ja että aihe kiinnostaa kovasti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta nimittäin eroaa muista lautakunnista mm. siinä, että RYL:n päätökset eivät mene kunnanhallituksen tai valtuuston kontrolliin, vaan ovat suoria valituskelpoisia viranomaispäätöksiä toisin kuin useimpien muiden lautakuntien ja toimielinten päätökset.
Ja RY-lautakunnan päätökset kohdistuvat suoraan yksittäisiin kuntalaisiin; talonrakentajiin, hartiapankkilaisiin, yrittäjiin tai rakennusyhtiöihin; saako yksittäinen rakentaja luvan samoilla ehdolla kuin naapurinsa, kohdellaanko yrittäjiä yhdenvertaisesti niin ettei toinen saa kilpailuetua toisen kustannuksella, otetaanko ympäristöarvot elinkeinon ja talouden puristuksessa todella huomioon, saako naapuri äänensä kuuluviin kun kohtuutonta haittaa arvioidaan.

Siksi viranomaisvaltaa käyttävä rakennus- ja ympäristölautakunta on niin tärkeä elin - kyseessä on paljon isoja oikeusturvakysymyksiä ja koko kunnan imago ympäristö-, rakentaja- ja yrittäjäystävällisenä kuntana.
...
Kirjoittanut Avoin kysymys RKP:lle, 26.11.2012
Kiitos Jerri Kämpe-Helleniukselle aktiivisesta ja avoimesta keskustelusta asian suhteen. Valitettavasti olet asiassa yksin, osin puolustelemassa muiden toimintaa, vaikka et käsittääkseni ole mitenkään osallinen lautakunnan päätöksentekoon.

Kuten totesin aiemmin, katson sitä eri näkökulmasta. Jos ja kun kuntalaisten oikeusturvaa loukataan lautakunnan jäsenten mielivaltaisten päätösten takia, kuntalaiset joutuvat valittamaan päätöksistä oikeuteen. Hilan louhimon tapauksessa, jonka tunnen hyvin, oikeuskäsittelyitä on ollut viimeisen vuonden 2001 lupahakemuksen jälkeen kolmessa eri oikeusasteessa, yhteensä yhdeksän eri kertaa. Alueen asukkaat ovat joutuneet käyttämään tuhansia työtunteja ja lausuntosivuja (luit aivan oikein), sekä vielä monikymmenkertaisesti rahaa perusoikeuksiensa puolustamiseen pelkästään siksi, että kunnan valmisteleva virkamies sekä ko. lautakunta on mielivaltaisesti kohdellut alueen asukkaita ko. asian valmistelussa, päätöksenteossa, lausuntojen antamisessa sekä toiminnan valvonnassa.

Mainitsit kommentissasi, että kyse on puoluepelistä, jossa RKP:llä on omat halunsa. RKP kantaa suurimman vastuun ko. lautakunnan päätöksenteon menneisyydestä ja nykypäivästä, suurella todennäköisyydellä ison osan myös tulevaisuudesta, joka on siis meidän kaikkien kuntalaisten yhteinen. Ymmärrän näkökantasi yleisellä tasolla, mutta olen kanssasi eri mieltä siitä, että ko. lautakunnan tulevat nimitykset olisivat enää tässä vaiheessa, kaiken tapahtuneen jälkeen, vain puoluepeliä ja RKP:n halujen täyttymystä. Arvostan kuntamme kaksikielisyyttä ja RKP:n edustamia arvoja, kaksikielisessä perheessä kun asun. Tämän asian osalta en kuitenkaan voi millään tavoin käsittää puolueenne toimintaa.

Kuten tämän Verkkonummen ansiokkaan artikkelin lähtökohta, ongelmat Talvivaarassa, koskevat laajasti alueella olevia ja asuvia, niin vastaavasti Kirkkonummen kunnan R&Y-lautakunnan toiminnan epäkohdat koskevat suurta osaa kunnassa asuvia ja työskenteleviä, sekä myös aluetta itseään, luontoa unohtamatta. Toimintaa sivusta seuratessani vaikuttaa siltä, etteivät lautakunnan jäsenet ole sisäistäneet lakimääräistä vastuutaan asioiden käsittelyssä. Lait ja määräykset koskevat lautakunnan jäseniä puoluepelistä huolimatta, myös RKP:n edustajia.
...
Kirjoittanut Maallikosta juristiksi, 26.11.2012
Hilan louhimoa koskeva kunnan päätöksenteko on aina ollut poliittisesti erittäin värittynyttä. Päätöksiä on käsitelty eri oikeusasteissa vuodesta 1983. Valitettavasti kunnan päätöksenteon taso on muista pääkaupunkiseudun kunnista poiketen jäänyt 80-luvulle. Tarkennuksena, Hilan louhimon lupia on vuodesta 2001 käsitelty eri hallinto-oikeuksissa yhteensä 18 kertaa, eli sekä maa-aines- että ympäristölupa ovat molemmat kiertäneet kolme täyttä kierrosta kolmeen kertaan (Helsingin Hallinto-oikeus, Vaasan Hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus).
...
Kirjoittanut Sitä saa mitä tilaa, 26.11.2012
^ Kirkkonummelaiset kunnallisveronmaksajat rahoittavan mielellään tämänkin hulabaloon. Päätellen siitä, että valitsivat saman seremoniamestarin taas jatkoon.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 11.11.2012 14:49 )  

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0643 sekunnissa.