Arjesta on pidettävä huolta säästöpaineista huolimatta

04.12.2013 16:10  Kirkkonummi
Tulosta

Anna Aintila - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Anna Aintilalla on näköalapaikka kuntapalveluiden ytimeen. Hän on ammatiltaan hammaslääkäri ja työskentelee Kirkkoharjun koulun hammashoitolassa. Lisäksi hän on jo vuosia ollut mukana Kirkkonummen monialaisessa työryhmässä, jonka tarkoitus on tehdä ennaltaehkäisevää terveystyötä Kirkkonummen lasten ja nuorten parissa. Aintila siis tuntee hyvin kuntapalveluiden tärkeimmät sektorit: koulun ja terveydenhoidon. Lisäksi Aintilalla on itsellään neljä lasta, joten hänellä on myös vankka kuntalaisnäkökulma tärkeimpiin palveluihin.

Anna Aintila on siis oikein sopiva valtuutetuksi: Hän tietää, miten päätökset vaikuttavat ruohonjuuritasolla, sillä hän on omien päätöstensä kohde sekä kunnan työntekijänä että äitinä. Siksi ei ole mikään kumma, että nykyinen taloustilanne ja kunta- ja SOTE-uudistuksiin liittyvät keskustelut ahdistavat Aintilaa.

"Säästöpaineet ovat niin kovat, että tilanne tuntuu välillä epätoivoiselta", Aintila toteaa. Nyt olisi välttämättä pohdittava, miten asioita voitaisiin hoitaa järkevämmin ja edullisemmin, mutta tällä hetkellä YT-menettely estää rakentavan keskustelun. Kukaan ei oikein uskalla sanoa mitään eikä ehdottaa uudistuksia, kun ei tiedä, vaikuttaako se oman tai työtoverin irtisanomiseen.

Rakenteellisiin muutoksiin pitäisi silti päästä käsiksi, sillä lomautukset auttavat vain hetkellisesti. Aintila uskoo vakaasti siihen, että terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden painopisteen muuttaminen ennaltaehkäisevään suuntaan on ainoa kestävä tie.

Suun terveydenhoito hyvä esimerkki tehostamisesta

Myös prosesseja muuttamalla voidaan säästää: kehittyvä it-teknologia mahdollistaa sen, että esimerkiksi terveydenhoidossa voidaan vähentää sitä, mikä maksaa eniten, eli kalliita vastaanottoaikoja kalliiden seinien sisällä. Nykytekniikalla moni terveyteenkin liittyvä asia voisi hoitua niin, ettei asiakkaan tarvitse poistua kotoaan tai lähteä työpaikaltaan.

Annan Aintilalla on omakohtaista kokemusta prosessien tehostamisesta. Kirkkonummen suun terveydenhoidon tilanne oli pitkään kehno: jonot hammaslääkärin vastaanotolle olivat aivan liian pitkät. Hammashoito laitettiin kuitenkin kuntoon Hyvä vastaanotto -hankkeen myötä.

Kahden viikon ajan koko suun terveydenhoidon henkilöstö ajanvarausta myöten kirjasi minuutti minuutilta ylös kaiken, mitä työpäivän aikana tehtiin. Tiedot koottiin ja syötettiin "tasapainomittariin", joka selvitti, missä ja milloin työt kasaantuvat ja minkälaisissa tilanteissa resursseja jää käyttämättä. Tämän jälkeen työnjakoa pohdittiin uudelleen ja resursseja siirrettiin sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvittiin silloin.

Jonoja lähdettiin purkamaan tehokkaamman työnjaon turvin. Suun terveydenhuollossa laskettiin tarkasti, montako tarkastusta päivässä on tehtävä kussakin toimipisteessä, ettei jonoja enää pääse syntymään, ja resursseja järjestettiin sen mukaan. Nyt tilanne on hyvä. Jos lomautuksia tulee, koko työ valuu taas hukkaan.

Jonoissa on se paha puoli, että ne lisäävät hammashoidon kustannuksia. Ongelmat pahenevat, kun niiden hoito pitkittyy. Lisäksi jonot saavat osan asiakkaista jättämään ongelmat hoitamatta. Hoitamattomat suun sairaudet taas aiheuttavat helposti muita huomattavasi kalliimmaksi tulevia vaivoja. Se säästö, joka lomautuksilla mahdollisesti saavutettaisiin, maksetaan kohonneina kustannuksina myöhemmin. Siksi lomautus on huono laastari tässäkin tilanteessa.

Terveyspuoli toimii, nyt on koulujen vuoro

Tekemättömät työt ovat usein poliitikkojenkin mielessä: se lienee syy sille, miksi kuntapolitiikasta keskusteleminen on usein negatiivista: kaikki tuntuu olevan kesken tai väärin tai uhattuna. Mutta Kirkkonummella on paljon asioita, joista voi olla myös ylpeä. Anna Aintilan mielestä terveydenhoito on yksi tällaisista asioista.

Aintila kuuluu HATE-työryhmään, joka pohtii hammasterveyden asioita pk-seudulla ja Tampereella. Kun työryhmässä pohditaan suuria rakenteellisia ongelmia, lähes aina ongelmat on jo hoidettu Kirkkonummella. Yksi syy tähän on moniammatillinen terveyden edistämisen työryhmä, jonka toiminnan runkona ovat uneen, ravintoon ja liikuntaan liittyvät kampanjat Kirkkonummen kouluissa. Työryhmän toiminnan vaikutukset ulottuvat muuhunkin terveyden hoitoon, sillä ryhmä pitää toimialojen välistä keskustelua yllä. Se on tehokas tiedonkulun ja yhteistyön väline.

Kirkkonummella on panostettu terveydenhuoltoon ja asiat on järjestetty erittäin hyvin. Kouluihin sen sijana ei täällä ole panostettu. Nyt, kun säästäminen on päivän sana, pitäisi muistaa, että kun on saavutettu hyvä taso, siitä voi karsia. Kirkkonummen koulujen tilanne on kuitenkin niin huono, ettei karsittavaa ole. Koulut tarvitsisivat lisää henkilökuntaa ja lisää oppikirjoja – tiloista puhumattakaan. Kuvaavaa on, että ruotsinkielisessä alakoulussa käytetään kierrätettyjä kirjoja, joissa edelleen puhutaan markoista ja penneistä. Euroaikana syntyneet lapset kysyvät vanhemmiltaan, mitä moiset oudot rahayksiköt tarkoittavat.

Kouluverkkoa on jouduttu karsimaan jo liikaakin. Poliitikon suurin ongelma on, että sydän sanoo yhtä ja talouslaskelmat toista: on tuskallista joutua talouden vuoksi tekemään päätöksiä, jotka uskoo ja kokee vääriksi.

Uusiakin kouluja Kirkkonummelle on rakennettu. Niiden myötä kouluasioita pohtineelle Aintilalle on selvinnyt, miten vaikeaa on hallintoalojen yhteistyö Kirkkonummella. Jotta koulu saadaan toimimaan, tarvitaan sivistystoimen, perusturvan ja yhdyskuntatekniikan yhteistyötä, jonka oikeastaan pitäisi alkaa jo kaavoitusvaiheessa. Tähän ei kuitenkaan olla päästy. Kun ei ole yhteistyötä, tehdään kalliita ratkaisuja, joita ei tarvita tai joita ei pystytä käyttämään.

Huolia ja toiveita

Hyvin toimivat kirkkonummelaiset terveyspalvelut ovat syy siihen, miksi Anna Aintila on huolissaan maan hallituksen kuntapohdinnoista. Aintila pelkää, että poliittisen arvovallan säilyttämiseksi ollaan valmiita runnomaan läpi huonoja kompromisseja. Jos SOTE, joka sinänsä on välttämätön Suomelle, runnotaan läpi liian nopeasti ja liian huonolla valmistelulla, hyvinkin toimivat järjestelmät kaatuvat ja tilalle saadaan kallis kaaos.

Anna Aintila pitää tärkeänä, että Kirkkonummea kehitetään niin, ettei täältä haluttaisi muuttaa pois. Se tarkoittaa paitsi hyvien terveyspalveluiden säilyttämistä ja kouluolojen parantamista myös halvempia asuntoja ja elinkeinotoimen tehostamista niin, että kuntaan saataisiin enemmän yrityksiä. Kuntalaiset toivovat, että kunnassa on palveluita ja että arki toimii. Jos näin ei ole, ihmiset muuttavat pois. Siksi on tärkeää, ettemme säästä arkea raiteiltaan.

Palveluita tuottavat sekä kunta että yksityiset yritykset. Kirkkonummella pitäisi Aintilan mielestä panostaa myös siihen, että kunta houkuttelee yrityksiä ja että yritykset myös pärjäävät täällä. Pohjanmaalla yrittäjyyttä on onnistuttu tukemaan niin, että pienyritykset ovat merkittävä työllistäjä alueella.

Kirkkonummellakin on paljon hyviä ajatuksia ja vakavaa puhetta, mutta tarvittaisiin vielä henkilöitä, jotka ryhtyvät sanoista tekoihin. Liian moni hyvä asia jää vain puheen tasolle.

Yksi merkittävä teko olisi Aintilan mielestä se, että kirjaston suunnitellut laajennustyö saataisiin todella toteutumaan talousahdingosta huolimatta. Toimiva yhteinen olohuone kunnan keskustassa lisäisi kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Verkostoituminen – toisten ihmisten luokse löytäminen – on tärkein avain ihmisen hyvinvointiin. Ja hyvinvoiva ihminen on avain hyvinvoivaan kuntaan.

Viimeksi päivitetty ( 04.12.2013 16:18 )