Anders Adlercreutz on innostunut uusista haasteista

11.02.2013 09:35  Kirkkonummi
Tulosta

Anders Adlercreutz - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummelainen arkkitehti Anders Adlercreutz ei koskaan aikaisemmin ollut osallistunut puoluepolitiikkaan. Oman elinympäristön asiat kiinnostivat kuitenkin aina vain enemmän, ja Adlercreutz päätti lopulta ryhtyä RKP:n kuntavaaliehdokkaaksi. Ja kävi niin, että lähes koko ikänsä Kirkkonummella asuneella viiden lapsen isällä oli enemmän kannatusta kuin monella pitkään politiikassa mukana olleella: Anders Adlercreutzin äänimäärä oli sen verran suuri, että puolueen käytännön mukaisesti hänelle tarjottiin heti paikkaa kunnanhallituksessa.

Nyt Adlercreutzilla on takanaan yksi valtuuston ja yksi kunnanhallituksen kokous ja kunta-asiat tuntuvat kiinnostavilta: on innostavaa tutustua kunnan asioihin monipuolisesti ja ottaa niihin detaljitasollakin kantaa. Elämänpiiri laajenee huomattavasti luottamustehtävän myötä.

Tämä tarkoittaa kuitenkin, että Anders Adlercreutz joutuu käyttämään runsaasti aikaa kunta-asioihin perehtymiseen: uuden kuntapoliitikon on otettava selvää monesta eri hallinnonalasta ja sen lisäksi hänen on opeteltava kuntapolitiikan ja -hallinnon kiemurat sekä tietysti eri kuntapoliitikkojen pelikuviot. Haastava tehtävä!

Huolellinen suunnittelu lisää sekä rakennusten että alueiden toimivuutta

Täysin tietämätön ei Adlercreutz kuitenkaan ole kunnan toiminnasta. Arkkitehtinä hän on tehnyt paljon yhteistyötä eri kuntien ja myös Kirkkonummen kanssa. Kaavoitus, rakentaminen ja rakennusmääräykset ovat hänelle tuttuja, samoin kunnan suhtautuminen erilaisiin rakennusprojekteihin.

Adlercreutz kritisoi sitä, että kunta ei halua laittaa rahaa suunnitteluun. Kun esimerkiksi päiväkotien suunnittelua on kilpailutettu, valintaperusteena on ollut vain suunnittelun hinta, eikä esimerkiksi päiväkodin toimivuus pedagogisesti tai rakentamisen ekologisuus. Usein suunnittelun heikkoudet näkyvät myös rakennuskustannusten kasvuna.

Ennen kaikkea suunnittelun puutteesta kärsivät kuitenkin rakennusten käyttäjät. Epäonnistunut päiväkoti on meluisa ja epäkäytännöllinen eikä tue lapsen kasvua ja oppimista. Sellaisia Kirkkonummella on valitettavasti useita. Espoossa päiväkotirakentamiseen suhtaudutaan aivan toisella tavalla ja kunta haluaa, että suunnittelussa otetaan huomioon kaikki mahdollinen tietämys arkkitehtuurin vaikutuksista lapsen kehitykseen. Sellaista suunnittelua ei saa halvalla, mutta muualla laadusta ollaan valmiimpia maksamaan. Suunnitteluun sijoitettu raha tuo usein säästöjä sekä rakennusvaiheessa että varsinkin rakennuksen elinkaaren aikana.

Tosin aina ei suunnittelullakaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Kirkkonummen kunnantalo on ilmeisen suuren suunnittelupanoksen aikaansaannos, mutta epäonnistuu kuitenkin perustehtävässään: kunnantalon pitää olla työntekijöilleen hyvä paikka tehdä työtä. Lisäksi sen tulisi olla avoin, demokraattinen rakennus. Varsinkin vuorovaikutuspuoli on jäänyt kunnantalossa lapsipuolen asemaan.

Rakentamisen lisäksi Anders Adlercreutzia kiinnostaa kaavoitus ja kunnan kehittäminen: hän haluaa olla vaikuttamassa siihen, miten Kirkkonummi kasvaa. Olemassa olevia kyliä on pidettävä yllä ja kehitettävä sen sijaan, että kaavoitetaan kokonaan uusia alueita. Näin saadaan aikaan myös rakennetun ympäristön ajallista kerroksellisuutta, joka tekee alueesta miellyttävän ja mielenkiintoisen.

Olemassa olevien kylien säilyttäminen tarkoittaa myös, että kyläkouluja ja päiväkoteja ei pidä lakkauttaa, etenkin kun on oletettavissa, että kasvavalle alueelle tarvitaan jo muutaman vuoden päästä uusi koulu tai päiväkoti. Kun palveluiden lakkautetaan lakkaa palveluiden lisäksi paljon muutakin: koulut ja päiväkodit ovat erittäin tärkeitä yhteisön kehityksen ja säilymisen kannalta, sillä ne kokoavat lasten vanhemmat yhteen ja täyttyvät iltaisin harrastajista ja erilaisesta yhdistystoiminnasta.

Kylien säilyttämisen lisäksi Adlercreutz haluaisi löytää keinot, joilla Kirkkonummen vanha keskusta saataisiin taas eläväksi. Siitä pitäisi muodostua kulttuuritoimintojen keskittymä, joka houkuttelisi lähelleen myös yrityksiä. Esimerkiksi voimakkaasti kasvavan Masalan keskustan kehittämiseen ja siistimiseen olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, jotta alue slummiudu. Kun ympäristö on kunnianhimoisesti ja laadukkaasti suunniteltu, sitä myös kunnioitetaan enemmän.

Lapsia, liikuntaa, kulttuuria ja kaksikielisyyttä

Viiden lapsen isää kiinnostavat kunnallispolitiikassa luonnollisesti myös lapsiin liittyvät asiat, kuten koulut, päiväkodit, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ja terveydenhoito. Anders Adlercreutz on myös kiinnostunut Kirkkonummen kulttuurielämästä. Kirjasto, musiikkiopisto ja uimahalli ovat tärkeitä monelle kuntalaiselle. Adlercreutzin omat lapset harrastavat aktiivisesti sekä urheilua että kulttuuria.

Adlercreutz uskoo, että kaksikielisyys on myös yksi niistä asioista, joita Kirkkonummella on puolustettava; ei siksi, että sattuu itse kuulumaan kielivähemmistöön vaan siksi, että monikielisyys on kaikille kuntalaisille rikkaus.

Kaksikielisen perheen isänä Adlercreutz on pannut merkille, että lasten ystäväpiirit rajautuvat kouluiässä herkästi omaan kieliryhmään: ruotsinkieliset seurustelevat keskenään ja suomenkieliset keskenään. Luonteva kaksikielisyys ja kieliryhmien kohtaaminen vähentäisi ruotsin kieleen kohdistuvia ennakkoluuloja. Adlercreutz pohtii, että esimerkiksi kielisuihkutuksen järjestäminen kaikissa päiväkodeissa – niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin - voisi toimia hyvänä erikielisten lasten kanssakäymisen katalysaattorina. Myös lukiotasolla tulisi paremmin käyttää hyväksi mahdollisuutta opiskella lyhyitä jaksoja toisenkielisessä naapurilukiossa.

Anders Adlercreutz suhtautuu kunnallispolitiikkaan lähinnä odottavasti: on mielenkiintoista nähdä, mitä on edessä. Myös Verkkonummen toimitus suhtautuu kunnallispolitiikkaan odottavasti: on erittäin mielenkiintoista nähdä, muuttuuko kuntapolitiikka, kun kunnanhallituksessa on uuden puheenjohtajan lisäksi uusia, vanhoihin poliittisiin kuvioihin tottumattomia ja mahdollisesti uudella tavalla ajattelevia toimijoita.

Viimeksi päivitetty ( 11.02.2013 11:29 )