Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Valtuutetut Valta ilman päämäärää ei ole hyväksi

Valta ilman päämäärää ei ole hyväksi

Sähköposti Tulosta

Gun-Maj Beck - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Politiikka tarvitsee suunnan. Gun-Maj Beckin mielestä Kirkkonummen suunta on viime aikoina ollut välillä kadoksissa. Kirkkonummelaiseen kuntapolitiikkaan on eksynyt ilmiöitä, joita on vaikea hyväksyä: populismia ja vallan tavoittelua vallan itsensä vuoksi. Ja Beck tietää, mistä puhuu, sillä hän on ollut mukana päätöksenteossa jo 36 vuotta ja nähnyt erilaisia vaiheita kirkkonummelaisessa kunnallispolitiikassa.

 

Vallan keskittyminen on vaarallista

 

Gun-Maj Beckiä huolestuttaa vallan keskittyminen vain muutamiin käsiin. Viime vuosina kuntaan on perustettu erilaisia työryhmiä, joilla ei pitäisi olla valtaa, mutta jotka kuitenkin käyttävät sitä, sillä valta perustuu pitkälle valmisteluun ja asiantuntemukseen. Kun joku väittää, että tästä on työryhmissä jo sovittu tai että tällaiset faktat esitettiin työryhmän jäsenille, oikeiden päätöksentekijöiden on oltava sangen voimakastahtoisia ja asioihin perehtyneitä pystyäkseen asettamaan väitteet kyseenalaisiksi.

Huolestuttavaa on, että samat ihmiset istuvat useissa työryhmissä. Valta keskittyy vain muutamille ihmisille, jotka muodostavat keskenään valtaklikin, jota ei voi valvoa demokratian pelisääntöjen mukaan: kun valtaklikki koostuu eri puolueiden jäsenistä, edes poliittiset ryhmät eivät pysty kontrolloimaan politiikan suuntaa.

Kunnassa on aina muutama aktiivinen tai karismaattinen ihminen, jotka ottavat itselleen sen vallan, jotka muut heille antavat. Beckin mukaan ongelmia syntyy silloin, kun näillä ihmisillä ei ole selvää, julkituotua visiota siitä suunnasta, mihin he haluavat kuntaa viedä. Jos vallan motiivi on valta itse, politiikasta tulee arvaamatonta. Tarpeiden kiireellisyyden sijaan asioita hoidetaan sen mukaan, kuka niiden hoitamista ehdottaa.

Suunnan on oltava selvillä

Kuntapolitiikka tarvitsee yhteisesti sovitun suunnan, johon pyritään ja joka on pidettävä mielessä kaikkia päätöksiä tehtäessä. Päätökset eivät saa olla ristiriidassa keskenään: Kun asetetaan sisällöllisiä tavoitteita, ne on muistettava myös budjettia tehtäessä. Ja kun pohditaan sisältöjä, on muistettava, mitä budjettia tehtäessä sovittiin. Jos halutaan tukea yrittäjyyttä, se on muistettava myös uusia asuinalueita suunniteltaessa, tai jos halutaan estää nuorten syrjäytyminen, koulujen kerhorahoja tai terveyspalveluita ei pidä mennä vähentämään.

Ilman suuntaa myös poliittinen keskustelu joutuu hakoteille. Gun-Maj Beck pitää viime kesäkuun valtuustokokousta malliesimerkkinä tästä: Valtuusto puhui lähes kolme tuntia kahdesta kyläkoulusta, joiden säilyttämisen tai lakkauttamisen merkitys kunnan budjetin ja kunnan tulevaisuuden kannalta oli minimaalinen. Kun päästiin käsittelemään todella tärkeitä asioita, kuten MAL-sopimusta (maankäyttö, asuminen ja liikenne), Kirkkonummen henkilöstöstrategiaa ja kaavoitusohjelmaa, osa valtuutetuista oli jo lähtenyt pois ja ne, jotka olivat jäljellä, oliat jo liian uupuneita käyttämään puheenvuoroja.

Beck toivoo, että poliitikot luottaisivat enemmän virkamiehiin. Erityisesti kunnanhallitus on kärkäs lähettämään asioita uudelleen valmisteltaviksi. Kun virkamiehet, jotka ovat erittäin hyvin koulutettuja ja tuntevat asiansa läpikotaisin, ovat valmistelleet asian huolellisesti ja lautakunta on sitä pohtinut poliittiset näkökohdat huomioon ottaen, valtuuston ja kunnanhallituksen pitäisi olla hyvin tarkka siitä, milloin ne ohittavat päätöksenteossaan asioita paremmin tuntevien näkökannat. Poliitikkojen arvoihin perustavan päätöksenteon on välillä ohitettava virkamiesten talouteen ja käytännöllisyyteen perustuva valmistelu, mutta siihen on oltava hyvä syy. Muuten politiikasta tulee populismia hyvin nopeasti.

Kun kunnan yhteinen kehittäminen katoa populismin ja omista näkökannoista kiinni pitämisen taakse, kuntalaiset kärsivät. Gun-Maj Beckin mielestä esimerkiksi kiista keskustan koulun sijainnista ja sitä seurannut kouluahtaus on häpeä. Samoin joidenkin ihmisten synnyttämä kieliriita ja kina kouluista ja päiväkodeista: Faktat ovat olemassa. Juupas-eipäs-keskustelun sijaan tosiasiat pitää selvittää ja epäoikeudenmukaisuudet ja ongelmat ratkaista yhdessä.

Ihmisten tarpeet ohjaamaan päätöksentekoa

Mikä on se Kirkkonummi, jota Beck itse ajaa? Poliitikkojen pitäisi Beckin mielestä kuunnella ihmisiä: kaupassa, parturissa, naapurin portilla. Itse hän näkee ympärillään tyypillisiä kirkkonummelaisia perheitä, joissa on pieniä lapsia ja uupuneita vanhempia ja joiden isovanhemmat asuvat yleensä jossain muualla. Hän haluaisi tehdä sellaisia poliittisia ratkaisuja, jotka tukisivat lasten vanhempia. Niin voitaisiin tehokkaimmin tukea lapsia ja estää nuoriakin syrjäytymästä.

Päivähoitojärjestelmää pitäisi kehittää joustavammaksi. Tukipalveluihin pitäisi varata riittävästi resursseja. Myös työpaikkojen luominen Kirkkonummelle yrittäjyyttä tukemalla auttaisi lapsiperheitä, sillä lyhyet työmatkat lisäisivät perheiden yhteistä aikaa ja vähentäisivät vanhempien uupumusta.

Lapsiperheiden lisäksi myös vanhusväestö tarvitsee tukea ja uudenlaisia palvelujärjestelmiä. Beck uskoo, että palvelusetelien laajempi käyttö auttaisi niitä vanhuksia, jotka tarvitsevat väin vähän apua. Samalla kunnallista palvelua voitaisiin suunnata niille jotka sitä eniten tarvitsevat. Palvelusetelien laajempi käyttö parantaisi myös vammaispalveluita.

Vanhusten määrän kasvaessa kunnan pitäisi tiukemmin pitää kiinni niistä työntekijöistä, joita kunnalla on. Kilpailu hoiva-alan työntekijöistä kiristyy koko ajan. Jos Prisman kassa tienaan saman verran kuin Lehmuskartanon hoitaja, on turha kuvitella, että hoitajat jaksavat pysyä raskaassa työssään kovin kauaa. Kunnan täytyy pitää hyvää huolta hoiva-alan työntekijöistä.

Uusien työpaikkojen synnyttäminen Kirkkonummelle on avainkysymys kaiken hyvinvoinnin kannalta. Moottoritietä ja junarataa on pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti. Asuntoja tarvitaan sekä kunnan että yksityissektorin työntekijöille.

Kuntaliitoskeskustelussa Beckillä on selvä kanta: jos ja kun Kirkkonummen ei sallita pysyä itsenäisenä, paras vaihtoehto on kääntyä länteen. Espoon osana olisimme vain Espoon osa. Vaikka Espoossa moni asia on hyvin hoidettu, esimerkiksi terveydenhuollossa Kirkkonummella asiat ovat paremmin: meillä lääkäreistä ei ole pulaa eikä valtuustossa keskustella siitä, pitääkö Lehmuskartanon asukkaille ostaa 3 vai 5 vaippaa vuorokaudessa.

Ennen kaikkea Beck haluaisi säilyttää kirkkonummelaisen kulttuurin myös kuntaliitosten jälkeen. Suuri kaupunki on tavoiltaan ja hengeltään erilainen kuin maaseutupaikkakunta. Lisäksi kaksikielisellä rannikolla on ihan oma identiteettinsä, jonka Beck ei soisi katoavan. Kyse ei ole pelkästä kielestä vaan omaleimaisesta kulttuurista, jonka Beck uskoo katoavan, jos Kirkkonummesta tulee osa suurta kaupunkia.

Kommentit (13)Add Comment
...
Kirjoittanut Tiina Karlsson, 31.08.2012
Suuri kiitos Gun-Maj Beck! Muutama Beckin kaltainen poliitikko lisää niin Kirkkonummella ei ole hätää. Toivon Gun-Maj Beckille suurta äänisaalista vaaleissa!
...
Kirjoittanut mymmeli, 31.08.2012
Yksi pieni kommentti ja ihmettely täytyy esittää. "Meillä ei ole lääkäreistä pulaa". No miksi sitten pitää jonottaa esim. hammaslääkärille yli puoli vuotta, miksi kesällä ei saanut lääkäriaikaa kuin 5 viikon päähän? Miksi keväällä eräs hoitaja sanoi, että lääkärit eivät täällä viihdy ja miksi eräs lääkäri lähti pois, kun koki rasismia, mistä kokoi kunnan taholtako vai asiakkaiden? Kreikkalainen. Viimeisen vuoden aikana minulla on ollut 4 omalääkäriä, johtuuko se siitä, että lääkäreitä riittää? Jos kerran riittää, missä ongelma? En tykkää tällaisista mustatuntuuetnäinvoisolla-heitoista, niitä kuulee ihan liian usein rkp:n suunnalta.
...
Kirjoittanut Hyvä päämäärä, 31.08.2012
On erittäin hyvä asia,että kunnanhallituksen jäsenet osaavat myös kyseenalaistaa asioita.
Virkamiestyöskentely ei joka tilanteessa ole päivänvalon kestävää.

Ylipäätään kunnan on pidettävä hyvä huoli työntekijöistään.
Hoiva-alan työntekijöiden työtaakka on hyvin raskas. Työolot ei ole jokaisessa työpaikassa kovinkaan hyvät.
Ylipäätään satsaaminen henkilöstöön on järkevää toimintaa.
Terveydenhuolon asioiden hoito ei ole Kirkkonummella kiitettävällä tasolla, ei edes hyvällä tasolla.
Esimiestyöskentelyssä on hyivn paljon korjattavaa. Siitä kertoo se, että vaihtuvuutta on hyvin paljon. Mm kuluneen kesän aikana.
Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja hyvässä hengessä ja rehellisesti tapahtuvalla yhteistyöllä tulee tulosta.
Kyllä Kirkkonummella saadaan paljon aikaan,kun se yhteen hiileen puhaltaminen alkaisi onnistua.
...
Kirjoittanut aamukaffittelija, 02.09.2012
Voisiko Beck olla vähän tarkempi näissä jutuissaan? Nyt tuntuu että heittelee syytöksiä sinne sun tänne, muttei anna tarkempia esimerkkejä henkiöistä tai tahoista, jotka ovat esim. syyllistyneet tuohon hurjan kamalaan "populismiin". Mutta jos nyt oikein luin, niin Beck esimerkiksi vastustaa hallinnon uudistamista, sillä se on malliesimerkki tästä vallan keskittymisestä yhä vähempien päättäjien käsiin.
...
Kirjoittanut Teen juoja, 02.09.2012
Poliittisen haastattelun ongelma on ehkä se, että siinä puhutaan sekä toisille poliitikoille että äänestäjille. Varmaan kaikki valtuutetut tietävät, ketkä kuuluvat valtaklikkiin, mutta me muut emme tiedä. Toisaalta poliitikkojen soisi puhuvan avoimemmin, mutta toisaalta Siuntion poliittinen kulttuuri on hyvä esimerkki siitä, mihin ihmisten julkinen syyttely voi johtaa. Kumpi sitten on parempi, en tiedä.

Ehkä populismia on vaikkapa se, että puhutaan huolenpidosta, mutta sitten hallituksessa ei haluta auttaa kolmea pakolaisperhettä joka toinen vuosi, kun se muka tulee kalliiksi, vaikka valtio maksaa kulut. Asiaa voi kysyä tarkemmin pöytäkirjan mukaan vaikkapa Ari Hariselta tai Raija Vahasalolta.
...
Kirjoittanut Viljo "Ville" Savolainen, 02.09.2012
En tiedä edes kenelle valtuustossa Beckin ylimielisesti ruotsinkielellä esitetyt puheet on tarkoitettu, koska ainakaan minä en suomenkielisenä ymmärrä niistä pätkääkään. Arvostan valtuutettu Ulf Kjerin suomenkielellä pidettyjä puheita, koska hänen puheensa ymmärtää koko valtuusto. Tiedän jopa, että pärjään ensi vuoden tammikuussa Pariisissa ja huhtikuussa Lontoossa paremmin englanniksi kuin ruotsiksi.
...
Kirjoittanut Omaa äidinkieltään arvostava, 02.09.2012
Voi Viljo, käytäthän sinäkin ylimielisesti omaa äidinkiletäsi. Eikös valtuuston puheenjohtaja yleensä käännä ruotsinkieliset kommentit suomeksi kielitaidottomille? Ihanko tosissasi vaadit, että ihmisten pitäisi puhua valtuustossa vierasta kieltä vain kohteliaisuudesta enemmistöä kohtaan. Itse ainakin haluan käyttää omaa äidinkieltäni, vaikka se suomi onkin. Ja kunnioitan muiden suomalaisten oikeutta käyttää omaansa, vaikka jotkut meistä puhuvatkin englantia paremmin kuin ruotsia.
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe, 02.09.2012
Ihmisten nimeämisestä ja syyttelemisestä:
Politiikka on tiimipeliä joka edellyttää ihmisten välistä yhteistyötä ja vaikka vain asioiden pitäisi riidellä eikä ihmisten, niin olemme kuitenkin vain (onneksi mielestäni) ihmisä pienine puutteinemme itse kukin.

Joten ei aina kannata suoraan suututtaa kaikkia, sillä suurella todennäköisyydellä joutuu vielä huomennakin tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Kirkkonummellakin on tulevien vaalien jälken tehtävä työtä yhteisen hyvän eteen (kuten ennenki vaaleja) ja rajallisten resurssien raameissa toimittava - se edellyttää yhteistyökykyä ja luottamusta ihmisten välillä.

----

Mitä tulee ehdotettuun hallintouudistukseen niin siinä on mielestäni myös paljon huolestuttavia piirteitä enkä koe sitä läheskään kaikilta osin järkeävksi. Erityisesti juuri Beckinkin mainitsema vallan keskittyminen huolestuttaa ja myös mainitut työryhmät jotka ovat omineet paljon valtaa itsellensä virallisen valtarakenteen ohessa.

Eräs kolleegani puhui myös että voisi olla hyvä huolehtia kierrosta lautakunnissa, mm. rajaamalla yhden henkilön ajan kahteen peräkkäiseen kauteen (8v). Tämäkin varmaan auttaisi estämään liiallisten muutaman valitun valtaklikkien syntymistä. Itse tuen ajatusta ja toivotaan että saadaan vaalien jälkeen lautakuntiin myös uusia henkilöitä mielipiteineen.
...
Kirjoittanut Järriskä, 02.09.2012
Hyvä, Jerri Kämpe. Kannatan lämpimästi lautakunta-ajan rajoittamista. Ei sitä turhaan ole rajoitettu presidentinkin kausien määrää. Jos poliitiikko ei ole kahdeksassa vuodessa näyttänyt osaamistaan yhdellä paikalla, huonompi hänelle. Lautakuntien lisäksi ikuisuuspaikkoja näyttää olevan kunnanhallituksessa. Muutamien kohdalla (pj Haapaniemi, Vahasalo) puhutaan kymmenien vuosien mahdaattipaikoista. Ei kovin tervettä vallankäyttöä. Kierto sopisi näillekin paikoille.
...
Kirjoittanut Harriet, 06.09.2012
Olisipa maailmassa enemmän sellaisia ihmisiä kuin Gun-Maj on. Hän ajattelee suurella sydämellä kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti vauvasta vaariin. Olkaa ihmiset iloisia ja tyytyväisiä että on ihminen joka uskaltaa olla oma itsensä ja sanoa julki mielipiteensä eikä "nuoleskele" Toivon että Gun-Majn kaltaisia aikaansaavia ihmisiä olisi enemmänkin Kirkkonummella. Toivon että kuntalaiset suurin joukoin menee vaaliuurnille ja äänestää häntä.
...
Kirjoittanut :D, 06.09.2012
Hahahaa, vai pitäisi luottaa virkamiehiin!? Siinä kohtaa päivän parhaat naurut on tullut naurettua, virkamieskoneisto on Kirkkonummella niin monimutkainen ja joka suuntaan kiero tai väärä, ettei voi kuin ihmetellä.
...
Kirjoittanut Äitee, 06.09.2012
Äitee ei tykkää Harrietin kirjoittamasta vaalimainoksesta ja toivoo, että mainos poistetaan. Jos Verkkonummi tarjoaa maksullista vaalimainostilaa, se on eri asia. Kirjoittajahan voi olla vaikka itse Beck, joka näin tahtoo pönkittää itseään. Reilu peli ja samat säännöt kaikille.
...
Kirjoittanut Toimitus, 06.09.2012
Hyvä Äitee,

Näin vaalien alla vaalikommenttit täyttävät lehtien palstoja. Valveutunut lukija kyllä tunnistaa ne. Keskustelu on tarpeellista ja sitä sensuroidaan vain, jos se ei noudata hyviä tapoja. Verkkonummi pyrkii ehdottomasti tasapuolisuuteen: viimeksi puolustin erään perussuomalaisen oikeutta ilmaista mielipiteensä myös vaalien alla. Gun-Maj Beck ei myöskään pyytänyt tulla haastateluksi. Toimitus pyysi häneltä haastattelua monta kertaa, sillä Beck oli jäänyt valtuutettuhaastatteluissa väliin.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 31.08.2012 07:11 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0647 sekunnissa.