Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Valtuutetut Suomalainen ruoka ja kirkkonummelaiset koulut ovat tärkeitä Anni-Mari Syväniemelle

Suomalainen ruoka ja kirkkonummelaiset koulut ovat tärkeitä Anni-Mari Syväniemelle

Sähköposti Tulosta

Anni-Mari Syväniemi - Kirkkonummi - verkkonummi.fi

Anni-Mari Syväniemen elämä on vaativa palapeli: siihen kuuluvat Kirkkonummen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kolme lasta, Kotkan palvelujohtajana ja Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajana toimiva aviomies, työ MTK:n ruokakulttuuriasiamiehenä, kokoukset Brysselissä, kaikenlaiset tilaisuudet ympäri Suomea ja vielä partiokin.

On surullista mutta ymmärrettävää, että kiireinen, kokenut ja vaikutusvaltainen Syväniemi ei enää aio asettua ehdokkaaksi ensi syksyn kunnallisvaaleissa. Päätös ei onneksi kuitenkaan ole lopullinen: kun lapset kasvavat ja lakkaavat tarvitsemasta äitiään, paluu politiikkaa voi hyvinkin tulla taas ajankohtaiseksi.

Anni-Mari Syväniemi muutti Kirkkonummelle vuonna 1996 ja meni mukaan politiikkaan 90-luvun lopussa. Hän on ollut valtuutettuna kaksi kautta: ensimmäisellä kaudellaan hän toimi suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana ja toisella kaudella kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen edustajana SVOLissa.

Vieraantumista vastaan

Syväniemi pohtii, että voisi mainiosti kuulua johonkin toiseenkin puolueeseen. Kokoomukseen hänet kuitenkin veti kaksi asiaa. Ensimmäinen on se periaate, että taloudesta on pidettävä huolta. Myös kunnan on tehtävä vain niitä asioita, joihin sillä on varaa riippumatta siitä, mitä kaikkea olisi mukava tehdä. Toinen asia on ajatus siitä, että ihmisten pitää itse tehdä, eikä odottaa, että kunta tai valtio tekee asioita heidän puolestaan. Muuten ihminen saattaa vieraantua ja passivoitua.

Ruokakulttuuriasiamiehenä Syväniemi on törmännyt yhteen vieraantumisen lajiin konkreettisesti: ihmisillä ei ole enää luontevaa suhdetta ruokaan. Vaikka suurin osa tietääkin, että maito tulee lehmistä ja leipä kasvaa viljana pelloilla, ihmiset eivät enää tunne kaikkia niitä töitä, joita on tehtävä, ennen kuin saamme eteemme juustovoileivän. Tämä paitsi vähentää ruoan arvostusta, myös saattaa meidät huolestuttavaan tilanteeseen: jos jonkin maailmanlaajuisen kriisin vuoksi jokin tuotantoketjun lenkki pettää, emme enää osaa huolehtia itsestämme ja ravinnostamme.

Vieraantuneisuus aiheuttaa myös epärealistista keskustelua ruoan hinnasta ja maanviljelijöille maksettavista tuotantotuista. Harva tulee ajatelleeksi, että ilman maatalouden tukea maksaisimme ruoastamme moninkertaisen hinnan. Ruoan eettisyys, lähiruoka ja luomutuotanto ovat myös aiheita, joista Syväniemi puhuu erilaisissa ohjausryhmissä, asiantuntijaryhmissä ja yhteistyöelimissä Suomessa ja ulkomailla. Eikä pidä unohtaa myöskään ruoan terveellisyyttä ja turvallisuutta, puhumattakaan ruoan mausta.

Koulut ja kaavoitus

Ruoan lisäksi Syväniemeä kiinnostavat kirkkonummelaiset koulut. Tällä hetkellä koulukenttää ja koululaisten vanhempia on puhuttanut Upinniemen koulun kohtalo. Syväniemen mielestä on turhaa pitää yllä koulua, jonka kaikki lapset mahtuvat naapurikouluun ja saavat siellä pedagogisesti parempaa opetusta. Pieni kyläkoulu ei aina ole se paras vaihtoehto. Suurempi koulu mahdollistaa paljon sellaista toimintaa, joka alle 20 lapsen koulussa on mahdotonta.

Tällä hetkellä myös kaikki keskustan alueen lapset mahtuvat kouluihinsa. Keskustan koulujen tulevaan ahtauteen puolestaan auttaa viime kädessä vain uuden koulun rakentaminen mahdollisimman pikaisesti. Jos koulujen oppilasmäärät kuitenkin jostain syystä kuitenkin kasvavat arvioitua nopeammin, Upinniemen koulu on edelleen olemassa: rakennusta ei aiota purkaa, eikä mikään estä sen käyttöönottoa väistötiloiksi myöhemmin.

Koulujen lisäksi Syväniemi pitää kaavoitusta ja asuntorakentamista tärkeinä aiheina kunnan tulevaisuuden kannalta. Hän kaipaa asuntoja ihan tavallisille ihmisille ja mieluiten radan varteen. Omakotitalojen lisäksi tarvitaan pieniä asuntoja, jotta esimerkiksi nuoret voisivat jäädä kotikuntaansa ja opiskella täältä käsin ja hankkia täältä ensimmäisen työpaikkansa. Jos jokainen sukupolvi joutuu lähtemään välillä kotikunnastaan pois, ennen kuin sillä on taas varaa asua suurissa omakotitaloissa, kukaan ei juurru tänne kunnolla. Myös työvoimapulan uhkaamalla kuntatyönantajalla on tarve saada tänne kohtuuhintaisia asuntoja työntekijöille.

Avoimuutta päätöksentekoon

Kirkkonummen poliittiseen elämään Syväniemi haluaisi selkeyttä ja avoimuutta. Päätökset tulisi tehdä niissä elimissä, joille valta demokraattisessa järjestelmässämme kuuluu. Ylimääräisistä työryhmistä, kuten esimerkiksi kunnanhallituksen kehittämistyöryhmästä ja erilaisista hanketyöryhmistä tulisi päästä eroon.

Yleensä työryhmiä perustetaan joko linkiksi virkamieshallinnon ja poliitikkojen välille tai sallimaan vapaamuotoisempaa keskustelua kuin mihin kokouksissa kyetään. Työryhmistä tulee kuitenkin helposti epädemokraattisia vallankäytön välineitä, joiden päätöksistä tai keskusteluista ulkopuoliset eivät saa riittävästi tietoa ja joita on mahdotonta valvoa demokraattisesti.

Työryhmien sijaan Syväniemi haluaisi lisää kyselytunteja ja tiedon tehokkaampaa jakamista, jotta kokouksissa ei tarvitsisi käyttää aikaa asioiden selvittämiseen. Tämä toki edellyttäisi myös sitä, että valtuustossa, lautakunnissa ja kunnanhallituksessa istuvat poliitikot jaksaisivat perehtyä käsiteltäviin asioihin. Kyselytunneilla voisi sitten pyytää lisäinformaatiota.

Nykyinen järjestelmä, jossa harvoilla ja valituilla on tieto hallussaan, synnyttää paitsi tehottomia kokouksia myös epäilyksen ilmapiirin, joka helposti halvaannuttaa päätöksentekoa ja poliitikkojen ja virkamiesten yhteistyötä. Syväniemi kaipaa järjestelmän avoimuutta ja avoimeen järjestelmään holistisia ihmisiä, jotka hahmottava kokonaisuuksia ja syy ja seuraus -suhteita.

Syväniemi kokee oppineensa kuntapolitiikassa paljon. Vastuullinen politikointi vie kuitenkin niin paljon aikaa, että sen täytyy olla intohimoista, jotta siihen voisi heittäytyä sen tärkeyden vaatimalla tavalla. Syväniemi tekee tällä hetkellä intohimoisesti työtään: hän osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen itselleen rakkaan ja tärkeän aiheen parissa. Kaiken työstä ylijäävän aikansa hän haluaisi nyt antaa kouluikäisille lapsilleen, etenkin kun Syväniemen puoliso asuu osan työviikosta Kotkassa.

Kuntapolitiikka saa siis syksyn jälkeen jäädä välillä odottamaan vuoroaan. Ennen vaaleja tehdään kuitenkin vielä monta tärkeää poliittista päätöstä. Syväniemi aikoo hoitaa pestinsä kunnialla loppuun tässä merkillisessä kunnassa, joka on suurehkon kaupungin kokoinen, mutta jossa asioita katsellaan ja päätöksiä tehdään silti pienen maaseutupaikkakunnan näkökulmasta.

Kommentit (9)Add Comment
...
Kirjoittanut Palautetta kaivataan, 26.03.2012
Monissa kirjoituksissa vaikuttaa olevan tietoa myös ns. rivien välissä, tai sitten mielikuvitus vain lentää... Olenko täysin väärässä?
...
Kirjoittanut Toimitus, 26.03.2012
Hyvä palautetta kaipaava, en oikein tiedä, mitä vastata.

Usein on niin, että toimittaja tietää enemmän kuin kirjoittaa. Yleensä se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei kukaan jaksaisi lukea liian pitkiä juttuja. Joskus on myös parempi puhua ilmiöistä kuin yksittäistapauksista, koska ongelmat harvoin koskevat vain yhtä ihmistä tai yhtä tapausta. Joskus saattaa olla kyse myös siitä, että toimittaja on liian lähellä tapahtumia: hän voi pitää asioita liian itsestään selvinä ja jättää taustoja kertomatta. Sellaisissa tilanteissa on hyvä saada lukijoilta palautetta tai lisäkysymyksiä. Jos jokin asia jää ihmetyttämään, vastaan kyllä kysymyksiin, jos osaan, tai pyydän lisävastauksia haastateltavilta. Kysymyksiä voi lähettää myös toimituksen sähköpostiin.

Anni-Mari Syväniemen haastattelussa mitään ei kuitenkaan jäänyt kirjoittamatta. Sitä en tiedä, jäikö jotain sanomatta.

...
Kirjoittanut Äiti Kuntalainen, 26.03.2012
Anni-Mari Syväniemen moniin ajatuksiin voin täysin yhtyä. Vaikka poliittinen vakaumukseni löytyykin Kokoomusta keskempää. Kirkkonummen Kokoomuksen näkyvimmillä hahmoilla on valtakunnallisestikin niin oikeistolaiset näkemykset mm aluepolitiikasta, maataloudesta tai vaikkapa vuokra-asumisesta, että Syväniemen poliittinen koti voisi löytyä myös muualata kuin Kokoomuksesta. Ainakin Kirkkonummella.
...
Kirjoittanut Diktaattori , 27.03.2012
Haapaniemen nimeä ei näköjään uskalleta sanoa Kirkkonummen Kokoomuksen kaiken vallan kahmijana. Olisiko peiliin katsomisen paikka sekä Seppälällä että Syväniemellä, että olette ryhmässänne pelkkinä yes-henkilöinä kyvyistänne huolimatta? Kirkkonummen Sanomissa 29.3. on taas mielenkiintoista tekstiä Lukijan mielipide-sivulla Kokoomuksen valtuustokauden saavutuksista suomenkielisten koulujen museotasoisesta välineistöstä.
...
Kirjoittanut Joku yrittää pelata pientä ja kieroa nimimerkin suojista, 27.03.2012
Nimimerkki Diktaattorin kommentista voi päätellä ainakin sen, että hän ei kuulu Kokoomuksen kannattajiin.

Politiikka on näkemyseroja. Vallitsevat näkemykset valikoituvat sen mukaan, miten niiden esittäjät saavat vaaleissa ääniä. Jotta ryhmä voisi käyttää äänestäjien sille antamaa mandaattia, sen on toimittava yhtenäisesti. On lähinnä kaksi tapaa, joilla mielipiteet muodostuvat ryhmien kannoiksi. Joko ryhmästä valitut asiantuntijat taikka luottamuselimessä olevat ryhmän edustajat määrittelevät ryhmän kannan, ellei asiaa katsota sellaiseksi, että se nostetaan koko valtuustoryhmässä päätettäväksi. Näin toimivat käytännössä kaikki vähän suuremmat ryhmät. Jotta ryhmä voi käyttää valtaa sen on toimittava yhtenäisesti valtuustosalissa - muuten enemmistö äänestyksissä syntyisi satunnaisesti ja pitkäjänteinen linjanveto olisi kovin, kovin vaikeaa. Yksikään poliittinen ryhmä ei vapaaehtoisesti luovuta valtaansa toisille, jos se on otettavissa. Diktaattori tietää tämän hyvin.

Kirkkonummen Kokoomuksessa on selvästi ainakin kaksi, toisinaan useampikin erilaisia näkemyksiä edustavaa sisäistä ryhmää. Vaaleissa kokoomuksen suurimman äänimäärän sai Haapaniemi, mihin hänen asemansa perustuu. Samoin on myös SDP:ssä, jossa vaaleissa menestynyt Ari Harinen tukijoukkoineen ei tunnetusti ole saanut kattavaa luottamusta demarien piirissä.

Väite yes-henkilöistä on pelkää ilkeilyä. Kunnanhallituksessa äänestetään usein asioista, joissa erityisesti Kokoomuksen edustajat näyttävät sijoittuvat milloin puheenjohtajan (Haapaniemen) kanssa samalle puolelle, milloin eri puolille. Yksi heti mieleen tuleva asia on Munkinmäenpuisto. Haapaniemi halusi kiirehtiä alueen tontinluovutuskilpailua, ja Seppälä oli vastaan. Näitä löytyy käytännössä joka kokouksessa.

Kun esittää väitteitä, olisi hyvä jos faktat puoltaisivat niitä eivätkä puhuisi niitä vastaan.
...
Kirjoittanut Naurettavaa, 31.03.2012
Nimimerkiltä "Joku yrittää pelata pientä ja kieroa nimimerkin suojista" kysyisin, miksi et itse esiinny omalla nimelläsi?

Itse olen sitä mieltä, että Verkkonummi ja Pähkäilijä ovat tuoneet todellakin uuden ja avoimen keskustelun Kirkkonummen kunnallispoliittiseen keskusteluun. Suuri KIITOS molemmille.
...
Kirjoittanut Nimimerkki, 31.03.2012
Ensiaskel päätöksenteon avoimuuden ja kuntademokratian puolesta olisi se, että kaikista kunnan johtosäännöistä poistettaisiin kaikilta muilta toimielimiltä kuin kunnanvaltuustolta oikeus perustaa työ- tai muita epävirallisia ryhmiä. Valtuusto siis päättäisi siitä, onko joku poliittinen ohajusryhmä tarpeen vai ei. Näin tulisi vielä varmistettua se että mikäli valtuusto jonkin työryhmän perustaa, on siinä sitten kaikkein valtuustoryhmien edustus.

Kunnassa on runsaslukuisesti ammattitaitoisia ja kovapalkkaisia virkamiehiä jotka saavat palkkaa nimen omaan siitä, että valmistelevat, toimeenpanevat ja hoitavat kunnan asioita siten kuin päättäjät ovat päättäneet. Aniharvoin siinä mitään työryhmää poliittiseen ohjaukseen tarvitaan. Jos hanke on suuri tai laajakantoinen määrätään asiaa hoitavat virkamiehet esittelemään hankketta määrävälein toimivaltaiselle toimielimelle. Näin säästetään ne kymmenet tuhannet eurot joita nuo poliittiset ohjaustyöryhmät kunnan veronmaksajille kustantavat.
...
Kirjoittanut Toimitus, 31.03.2012
Toimitus on poistanut yhden kommentin. Toimitus toivoo keskustelujen säilyvän korkeatasoisina ja poistaa jatkossakin alatyyliset kommentit.
...
Kirjoittanut Nimimerkin käyttämisestä, 31.03.2012
Olen edellä nimimerkille Diktaattori vastannut toinen nimimerkki. Valitsin nimimerkin käytön kolmesta syystä.
1) Nimellä esiintyminen vaarantaisi toimeentuloni.
2) Edellinen, kiihkeämpi puheenvuorokin oli kirjoitettu nimimerkin suojista. Tässä noudatin vain yhdenvertaisuutta.
3) Nimelläni ei ole merkitystä Kirkkonummen kunnallispolitiikassa, en ole valtuustossa tai sinne pyrkimässä. Laaja kokemus politiikasta minulla kyllä on.

Haluan yhä muistuttaa, että yksinkertaistaminen on huonoa politiikkaa, eikä syyttely vie eteenpäin. Niin ryhmien sisällä kuin niiden välilläkin asioiden hoitamiseen tarvitaan aina yhteistyötä. Kuntalaiset valitsevat vaaleissa itselleen arvojaan vastaavat päättäjät.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 26.03.2012 13:56 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0648 sekunnissa.