Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Valtuutetut Ulla Seppälä haluaa demokraattisemman Kirkkonummen

Ulla Seppälä haluaa demokraattisemman Kirkkonummen

Sähköposti Tulosta

Ulla Seppälä - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Ulla Seppälä muutti Veikkolaan vuonna 2008 juuri ennen kunnallisvaaleja. Hän asettui ehdokkaaksi ja tuli valituksi. Uutena kuntalaisena hän joutui käyttämään aikaa kotikuntansa asioihin tutustumiseen, mutta kunnallispolitiikka oli hänelle tuttua entuudestaan: Seppälä on ollut aiemmin päättämässä sekä Raision että Nurmijärven asioista kunnanvaltuustossa. Hän on toiminut myös kunnanhallituksen jäsenenä Raisiossa ja varajäsenenä Nurmijärvellä.

Kirkkonummen kannalta Ulla Seppälän muualla hankittu poliittinen kokemus on etu: Seppälä näkee asiat, jotka Kirkkonummella on hoidettu hyvin ja ennen kaikkea ne, jotka on muualla tehty paremmin. Monet seikat näkyvät selvemmin, kun perspektiivi on laajempi.

Seppälä viihtyy Kirkkonummella, mutta Kirkkonummen hallinnossa ja poliittisessa kulttuurissa on asioita, jotka kaipaavat kehittämistä. Eniten Seppälä ihmettelee sitä, että tieto kulkee Kirkkonummella kovin nihkeästi sekä virkamiesten kesken että virkamiesten ja poliitikkojen välillä. Tästä seuraa se, että poliittista keskustelua käydään aiheen vierestä ja päätöksiä tehdään usein ennakkoluulojen ja väärien tietojen pohjalta.

Sekä Nurmijärvellä että Raisiossa järjestettiin aina ennen valtuuston kokouksia kyselytunteja, joissa eri alojen virkamiehet olivat paikalla kertomassa päätettävien asioiden taustoista. Tällöin kaikki valtuutetut saivat saman informaation ja kuulivat vastaukset niihin kysymyksiin, joita tilaisuudessa esitettiin. Kyselytunneilla käytiin myös aitoa keskustelua, joka oli tärkeä osa mielipiteenmuodostusta. Kyselytuntien ja varsinaisen valtuustokokousten välissä pidettiin vielä ryhmäkokoukset, joissa saadun informaation pohjalta muodostettiin ryhmän kanta - jos yhteiseen kantaan tuntui olevan tarvetta.

Meidän valtuustokokouksissamme käytävä "keskustelu" on lähinnä erilaisten manifestien sarja: niissä käytetyt puheenvuorot eivät vaikuta valtuutettujen mielipiteisiin eivätkä äänestyskäyttäytymiseen, koska kannat on ratkaistu jo aiemmin jossakin muualla. Siitä huolimatta kokoukset venyvät usein tuntien mittaisiksi. Kyselytunnit veisivät valtuutetuilta yhden ylimääräisen illan, mutta luultavasti lyhentäisivät valtuuston kokouksia oleellisesti. Se vähentäisi myös asioihin perehtymiseen kuluvaa aikaa.

Kyselytunnit palvelivat Raisiossa ja Nurmijärvellä myös keskustelufoorumina poliitikkojen ja virkamiesten välillä. Kirkkonummelaista päätöksentekoa haittaa se, että poliitikoillamme on harvoin luonnollisia yhteydenpitomahdollisuuksia virkamiesten kanssa. Käytännössä poliitikkojemme ainoat kontakti eri toimialojen virkamiehiin syntyvät lautakuntien kokouksissa, joihin virkamiehet saapuvat valmisteltujen ja tarkkaan harkittujen puheenvuorojen kanssa. Aitoon keskusteluun ja mielipiteenvaihtoon on harvoin tilaisuutta. Tämän vuoksi poliitikoilta jää saamatta osa informaatiosta ja virkamiehiltä puolestaan katoaa tietoa poliitikkojen tahdosta ja tarkoituksista.

Informaation kulun heikkoudet ovat osasyy toiseen ongelmaan, jonka muihin kuntiin tutustunut Seppälä pani merkille Kirkkonummelle saavuttuaan: Täällä valta on keskittynyt harvoihin käsiin. Kunnanhallituksen työryhmissä istuvat samat ihmiset, aiheesta riippumatta. Koska heillä on käytettävissään enemmän tietoa kuin muilla, he voivat vaikuttaa keskustelun ja päätöksenteon suuntaan. Jos kaikkien valtuutettujen olisi mahdollista helposti päästä käsiksi samaan informaatioon, demokratia toimisi paremmin.

Se, että samat ihmiset johtavat lautakuntia ja istuvat myös muissa työryhmissä vuodesta toiseen heikentää Seppälän mielestä demokratian toimivuutta ja lisää vallan väärinkäytön vaaroja. Kirkkonummen Kokoomuksen puheenjohtajana Seppälä toivookin voivansa vaikuttaa erilaisten työryhmien kokoonpanoihin seuraavien kunnallisvaalien jälkeen. Kirkkonummelaisesta politiikanteosta pitää Seppälän mukaan saada avoimempaa ja kaikilta osin läpinäkyvämpää kuin mitä se nykyisin on.

Kolmas asia, joka Seppälä hämmästytti Kirkkonummella, on kielipolitiikan kiihkeys. Usein kielikysymykset vaikuttavat sellaiseenkin päätöksentekoon, johon niiden ei Seppälän mielestä tarvitsisi vaikuttaa.

Seppälä ei halua demokratian toimivuuden lisäksi nimetä mitään erityistä aihepiiriä, joka häntä kunnallispolitiikassa kiinnostaa. Veikkolan asiat hän toki tuntee veikkolalaisena parhaiten, mutta poliitikkona hän on enemmän kiinnostunut koko kunnan asioista. Ainoa, mikä hänelle on erityisen tärkeää on, että kunnantaloudesta on pidettävä huolta. Se on kaiken perusta. Peruspalvelut on turvattava, mutta muuten talouden nyörit on Seppälän mielestä pidettävä riittävän tiukalla.

Toiminnan tehostamiseksi Seppälä toivoisi, että toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä saataisiin lisättyä Kirkkonummella. Näin pystyttäisiin toimimaan tehokkaammin ja tekemään kuntalaisten kannalta järkevämpiä ratkaisuja. Seppälä toivoo, että tämä yhteistyö lisääntyy uuden kunnantalon myötä. Nyt on hyvä hetki luoda uusia toimintatapoja ja muokata hallintokulttuuria entistä paremmaksi.

Toimialojen rajat ylittävän yhteistyön lisääminen auttaisi kenties myös jalkauttamaan niitä hyviä strategioita, joita kunnassa on luotu. Kirkkonummella on pystytty poliittisesti sopimaan hyvistä päämääristä, mutta usein on unohdettu sopia konkreettisista toimista ja työnjaosta näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Tulevaa politiikkavuotta värittävät sekä kuntavaalit että kuntaliitoskeskustelut. Ulla Seppälä ei ole erityisen innostunut Kirkkonummen yhdistymisestä Siuntion ja Inkoon kanssa. Mahdollisten kuntaliitosten tärkein peruste Seppälälle on se, että kuntatalouden on niiden jälkeenkin oltava kunnossa. Lännessä ei ole Seppälän mielestä mitään, mikä lisäisi Kirkkonummen hyvinvointia. Ennen kaikkea Ulla Seppälä haluaa kuitenkin pitää myös kuntaliitoskysymyksessä kiinni siitä, mitä on yhdessä demokratian pelisääntöjä noudattaen päätetty.

Kommentit (11)Add Comment
...
Kirjoittanut Toivonsa jo melko lailla menettänyt, 22.02.2012
Demokratian totetutuminen ja vallan uudelleenjako olisi enemmän kuin toivottua. Käytännön toimenpiteitä ja vaatimuksia kun ei vaan missään näe. Onko kukaan koskaan missään oikeasti nostanut kissaa pöydälle? Jos ehdokas näin toimii, ääni tulee (vai pitääkö äänestää silti vastavoimia, Kokoomukselle menevä ääni saattaa kuitenkin mennä vanhaan kaivoon?)
...
Kirjoittanut samassa veneessä, 23.02.2012
Samaa mietin minäkin! Ulla Sepälä vaikuttaa viisaalta, mutta saako hän todella itse käyttää antamaani valtaa? Toisaalta jos äänestän vastakkaista leiriä, Kirkkonummella se tarkoittanee, etten äänestä lainkaan: eikös täällä kaikki asiat päätetä Kokoomuksen ja Rkp:n kolmen tai neljän herran kesken?
...
Kirjoittanut edellinen valtuustokausi, 23.02.2012
Edellisellä valtuustokaudella valta oli jaettu enempi kaikkien ryhmien kesken. Silloin rkp ja kok ei kahdestaan päässyt päättämään asioista. Silloin asiat myös eteni: Kirkkonummen keskuta lähti rakentumaan, Veikkolaan uusi koulu, Masalan asema ym.ym.
Kun valta ei keskity, niin asiat etenevät yhteisesti keskustellen ja kaikkien hyväksi.
...
Kirjoittanut samassa veneessä, 23.02.2012
Eipä taida auttaa monipuoluejärjestelmä, kun demareilla ja vihreillä on omat edustajansa harvainvallan herrakerhossa. Pitäisi perustaa vaaleja varten joka puolueeseen demokratialiike, joka sitoutuu jakamaan valtaa puolueissa paremmin. Tällä hetkellä viisi tai kuusi äijää neljästä puolueesta päättää kaiken - ja vielä yhteisymmärryksessä sopiviksi katsomiensa yritysten kanssa. Auttaisi ehkä myös, jos päätettäisiin yhdessä, että sama ihminen ei saisi olla liian monessa työryhmässä ja ennen kaikkea että sama ihminen ei saa olla samassa lautakunnassa kahta kautta pidempään - ainakaan puheenjohtajana.
...
Kirjoittanut Paikallisyhdistysten rooli, 23.02.2012
Tuntuu sinänsä kummalta, että KH:ssa huseeraava herraporukka ei ole puolueidensa paikallisyhdistysten puheenjohtajia. Mistä tämä johtuu? Pidän itsestään selvänä, että paikallisyhdistyksen puheenjohtaja istutetaan puolueelle vaalien jälkeen sovittuun merkittävimpään postiin. Itse puheenjohtajan äänisaaliista viis. Näinhän se on valtakunnan politiikassakin. Kummallista hommaa vai onko kyse siitä, että puolueiden paikallisyhdistykset on tarkoitettu vain vaalirahan jakamisen muodolliseksi kulissiksi. Jos niin, niin "the whole thing stinks to high heaven". Kuka osaisi kertoa miksi yksittäiset "merkittävät" vaikuttajat eivät halua vetää paikallisyhdistystä ja olla vastuussa puolueensa paikallisesta menestyksestä, mutta ovat vaatimassa kuitenkin itselleen merkittävämpiä posteja kuin yhdistysten puheenjohtajat joita kaiketi on kiittäminen tai kiroaminen siitä, miten puolue paikallisesti menestyi tahi sukelsi. En epäröisi äänestää Ulla Seppälää tulevissa vaaleissa hiukkaakaan, mutta en voi hyväksyä sitä, että hänet ohitettaisiin painavimpaa salkkua jaettaessa oli muiden "tovereiden" äänisaalis mikä tahansa. Hän nimittäin laittaa itsensä yhdistyksen puheenjohtajana likoon ja ottaa vastuun puolueen menestyksestä, mutta tullee jälleen kerran ohitetuksi "mustien hevosten" toimesta.

Kannatan mitä painavimmin nykyisen ykkösketjun vaihtoa (siis suoraan vilttiketjuun) tuoreeseen kentälliseen. Tai jospa tuo ykkösketju jatkaisikin sivistystoimen tai perusturvan rivilautakuntajäseninä niin saisi ehkä hieman perspekiitiviä siitä, mitälakisääteisten palveluiden järjestely vaatii.
...
Kirjoittanut Sanojen helinää, 24.02.2012
"Se, että samat ihmiset johtavat lautakuntia ja istuvat myös muissa työryhmissä vuodesta toiseen heikentää Seppälän mielestä demokratian toimivuutta ja lisää vallan väärinkäytön vaaroja."

Voiko tästä konkreettisempaa esimerkkiä olla, kuin rakennus- ja ympäristölautakunta (ent. lupa- ja valvontajaosto). Vaan mitä Kokoomus on tehnyt tämän epäkohdan eteen viimeisen 12 vuoden ajan?
...
Kirjoittanut Kokoomuksen äänestäjä?, 24.02.2012
Ulla Seppälän soisi tarttuvat ainakin yhteen puolueensa "epäkohtaan" Kirkkonummella. Missä muussa kunnassa kunnanhallituksessa on puheenjohtajana 30 vuotta kunnanhallituksessa istunut kokoomuslainen tai jäsenenä 20 vuotta kunnanhallituksessa paikkaa pitänyt kokoomukselainen? Kierto puhdistaisi ilmaa. Ja antaisi kykypuolueen nouseville kyvyille mahdollisuuden.
...
Kirjoittanut T Raatikainen, 24.02.2012
Suosittelen tutustumaan ennakkotietoihin kunnan taloudesta v. 2011. Löytyy kunnan sivuilta: Vuoden 2011 tulos on muodostumassa noin 9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviota paremman tuloksen muodostumiseen merkittävimmin vaikuttivat maltillisesti kasvaneet toimintamenot, hyvin kertyneet toimintatuotot, hyvä verotulokertymä sekä talousarviota paremmat maankäyttösopimuskorvaukset.
Tästä suurin kiitos kunnanhallitukselle ja sen puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen vastulla on kunnan talouden hoitaminen, jossa tarvitaan pitkäaikainen kokemus ja osaaminen. Kiitos tästä. Hyvä talous on edellytys kaikelle muullekin.
...
Kirjoittanut Kunnalla töissä, 24.02.2012
Kyllä säästöistä eniten saadaan kiittää toimialojen virkamiehiä ja vasta sen jälkeen hallitusta. Sen sijaan kunnanhallituksen puheenohtajaa voidaan kai kiittää taannoisesta turhasta lomautusuhasta, joka lisäsi työntekijöiden työpahoinvointia oikein reippaasti.
...
Kirjoittanut Muumimamma, 25.02.2012
"Kirjoittanut Kunnalla töissä, 24.02.2012
Kyllä säästöistä eniten saadaan kiittää toimialojen virkamiehiä ja vasta sen jälkeen hallitusta. Sen sijaan kunnanhallituksen puheenohtajaa voidaan kai kiittää taannoisesta turhasta lomautusuhasta, joka lisäsi työntekijöiden työpahoinvointia oikein reippaasti."

Samaa mieltä!!!!
...
Kirjoittanut Kunto Into, 05.03.2012
Tuuletuksen aika on kunnallisvaaleissa. Ääni vanhalle "herraporukalle" jatkaa saman vanhan kertaamista. Perussuomalaiset vaativat kunnanhallituksessa ollessaan tiukempaa taloudenhoitoa, joten ei kunnia asiasta kuulu yksin kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Luin KS:n artikkelin, että yksi valtuustoryhmä (PS) on jätetty ulos kuntaselvitysseminaarista! Miten se voi olla mahdollista? Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana Seppälä ei käsittääkseni ole ollut kuin pari kuukautta. Kyllä kokoomuksen toiminta ja vastuu siitä kuuluu kokoomuksen vahvoille miehille, joten en laittaisi vielä kovin painavaa taakkaa Seppälän hartioille. Kuntavaalien aikaan hän on ollut puheenjohtajana vuoden ja silloin pitäisi jotain näyttöjäkin olla. Ilman kielipolitiikkaa ja sen "kiihkeyttä" rkp kokoomuksen tuella ajaisi läpi kaikki omat etunsa, viis muista.Otaksuisin Seppälän älykkäänä ihmisenä sen tiedostavan. Kyselytunti on valtuutettuja ajatellen varmaan hyvä idea. Ääni vanhoille on ääni turhaan. Kuntavaaleiissa kannattaa äänestää muutoksen puolesta.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 22.02.2012 11:39 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.065 sekunnissa.