Marjatta Savilahti osaa kunnallispolitiikan pelisäännöt

03.02.2012 16:05  Kirkkonummi
Tulosta

Marjatta Savilahti - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Marjatta Savilahti on vuosikausia kiusannut kirkkonummelaisia ja itkettänyt lapsia. Hän on nimittäin on pistellyt meitä kirkkonummelaisia 38 vuotta, ennen kuin jäi eläkkeelle terveyskeskuksen laboratorion osastonhoitajan työstään. Kunnallispolitiikassakin hän on ehtinyt olla mukana jo reilut 30 vuotta, joten Savilahdella on vankka tietämys Kirkkonummesta, kirkkonummelaisista ja kunnallispolitiikan kiemuroista.

On vaikea sanoa, onko Savilahti ollut joskus pisteliäs ammattinsa lisäksi myös politiikassa. Nykyisin hän ei käytä paljonkaan puheenvuoroja valtuuston kokouksissa. Tämä ei suinkaan johdu passiivisuudesta, vaan siitä, että yleensä valtuustossa käsiteltävät asiat päätetään jo etukäteen ryhmäkokouksissa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa tai sähköpostikeskusteluissa, joita käydään vilkkaasti kokousten välillä. Valtuustossa käytetyt puheenvuorot pidentävät kokousaikaa, mutta harvoin vaikuttavat äänestystuloksiin millään tavalla.

Marjatta Savilahti tietää, mistä puhuu, sillä hän on istunut kunnanhallituksessa sekä jäsenenä että valtuuston varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Hän on myös toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana. Eniten hän on kuitenkin pitänyt lautakuntatyöskentelystä, sillä lautakunnissa päästään asioiden ytimeen, kun on aikaa paneutua yksityiskohtiin ja sitä kautta ymmärtää kokonaisuuksia.

Tällä hetkellä Savilahti on palvelutuotannon johtokunnan jäsen. Johtokunnalle kuuluu muun muassa rakennuttaminen, kiinteistöjen hoito ja huolto sekä ruokahuolto. Päätettävät asiat ovat tärkeitä ja vaikuttavat monen ihmisen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen, mutta ne ovat harvoin kiihkeän poliittisia.

Jos Marjatta Savilahden kanssa haluaa keskustella kiihkeästi politiikasta, kannatta ottaa puheeksi kuntaliitos. Jos Kirkkonummen olisi aivan pakko yhdistyä johonkin suuntaan, niin Savilahden mielestä oikea suunta ei ainakaan olisi länsi. Siuntio ja Inkoo eivät toisi Kirkkonummelle mitään lisäarvoa, vaan merkitsisivät ainoastaan rahankulua.

Sen sijaan kunnan talouden hoitamiseen Savilahti on tyytyväinen: tiukka talouskuri on välttämätöntä epävarmoina aikoina. Se, että velkaantumiselle on asetettu Kirkkonummella katto, on Savilahden mielestä oikein. Se on myös paras tae sille, että kunta kykenee säilymään itsenäisenä tulevaisuudessakin.

Kuntien välisestä yhteistyöstäkin Savilahdella on paljon kokemusta. Hän on ollut mukana HUS:n valtuustossa ja aiemmin Jorvin sairaalan johtokunnassa ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa. Aikanaan hän näki aitiopaikalta myös terveydenhoidon yhteistyön eri puolet Kirkkonummen ja Siuntion kuntayhtymän muodossa. Poliittisessa päätöksenteossa terveydenhoito jäi heikompaan asemaan kuin muu kunnallinen päätöksenteko: se miellettiin jotenkin ulkopuoliseksi, eikä siitä oltu niin kiinnostuneita. Asenne oli pikemminkin se, että yhteinen terveydenhuolto vain tuhlasi Kirkkonummen rahoja. Kun Kirkkonummi irtautui yhteistyöstä, terveydenhoidosta tuli kunnan oma asia, ja poliitikot kiinnostuivat siitä aivan uudella tavalla.

Marjatta Savilahti on tyytyväinen Kirkkonummen terveyskeskukseen sekä vanhana työntekijänä että poliitikkona. Terveyskeskuksemme on innovatiivinen ja hyvin hoidettu. Savilahden mielestä yöpäivystyksen siirtäminen Jorviin on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, mutta ilta- ja viikonloppupäivystyksestä hän sen sijaan ei haluasi luopua.

Ehkä polttavin terveydenhoitoon liittyvä asia tällä hetkellä on vanhusten hoidon järjestäminen. Koska laitoshoito on kallista, on vanhusten kunnosta ja elinolosuhteista pidettävä niin hyvää huolta, ettei laajamittaista laitoshoitoa tarvita: tarvitaan kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, kuntoutusta, liikuntaa ja vanhusväestöä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia asumisjärjestelyjä.

Esimerkiksi kaavoituksessa tulisi useammin hyväksyä yksikerroksisia rivitaloja, joissa vanhusten olisi helpompi asua. Samoin palveluasunnot ja erilaiset ryhmäkodit ja yhteisölliset asumismuodot voisivat tukea iäkkäiden kotona selviytymistä. Keskustaan pitäisi rakentaa hissillisiä kerrostaloja, joissa olisi myös riittävän isoja asuntoja omakotitaloistaan pois muuttaville pariskunnille.

Terveydenhoidossa tarvitaan myös tietotekniikan ajantasaistamista: eri järjestelmien sillisalaatti on saatava yksinkertaistettua Kirkkonummella ja koko maassa, jotta tarvittava tieto kulkisi sujuvasti yksiköstä toiseen. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämiseen on onneksi kiinnitetty huomiota jo maan hallituksenkin tasolla.

Myös koulujen viestintä- ja teitotekniikkaosaamisen ja -laitteiston taso Kirkkonummella kaipaa kipeästi kohentamista. Onneksi tämän vuoden talousarviossa on varattu jonkin verran rahaa tilanteen korjaamiseksi.

Nuorille pitäisi järjestää työpaikkoja ja erilaisia harjoittelumahdollisuuksia syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Savilahti kokee tiukat työehdot nuorten kannalta ongelmallisiksi, koska yritykset eivät niiden vuoksi kykene tarjoamaan nuorille työkokemuksia. Toisaalta nuortenkin pitäisi ottaa vastaan erilaisia työtehtäviä riippumatta siitä, vastaavatko ne esimerkiksi koulutusta vai eivät: jokainen työkokemus kantaa eteenpäin.

Viimeksi päivitetty ( 03.02.2012 16:10 )