Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Terveys ja hyvinvointi KPMG suosittelee henkilöstön vähentämistä ja päivystyksestä luopumista

KPMG suosittelee henkilöstön vähentämistä ja päivystyksestä luopumista

Sähköposti Tulosta

Varokaa kalliita vanhuksia - Verkkkonummi.fi

Kunnanhallitus kauhistui vuosi sitten perusturvan lisämäärärahapyyntöä ja päätti, että perusturvan taloutta ja toimintaa on selvitettävä. Erityisesti vanhuspalveluiden korkea hinta herätti poliitikoissa kummastusta. Niinpä tilattiin kansainväliseltä konsulttiyritykseltä KPMG:ltä selvitys ikäihmisten hyvinvointipalveluista Kirkkonummella. Selvitys on nyt valmistunut.

KIrkonummen vanhuspalvelut maksavat selvästi enemmän kuin monissa muissa kunnissa. Tämä on huolestuttavaa jo nyt, mutta kun vanhusten määrän odotetaan yli kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodessa, tilanteeseen on todella syytä puuttua.

Laitoshoitoa on tehostettava

KPMG toteaa selvityksessään, että laitoshoito on Kirkkonummella kallista. Suhteellisesti kalleinta hoitoa annetaan Lehmuskartanossa, jossa hoivattavia kohden hoitajia on eniten. Valtakunnallinen suositus on 0,5 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden. Lehmuskartanon laitoshoidon osastolla heitä on 0,75 ja palveluasumisen osastoilla 0,68. Vols-kodissa on 0.63 hoitajaa vanhusta kohden. Vain palelutalon mitoitus on suositusten mukainen.

Jos kunta haluaa säästää rahojaan, KPMG suosittelee hoitajien määrän rajua pudottamista: 89 hoitajasta "ylimääräisiä" on 18,5. Kunta voi toki myös sinnitellä nykyisillä kustannuksilla ja antaa kauempana olevan sote-hallinnon hoitaa asia kuntoon, jos se katsoo tarpeelliseksi. Näin säästytään ikäviltä poliittisilta päätöksiltä, jotka personoituvat lähellä oleviin, tuttuihin paikallispoliitikkoihin.

Irtisanomiset eivät tunnu mukavilta suosituksilta, mutta muut laitoshoitoa koskevat suositukset ovat helpompia toteuttaa. Yksi mahdollisuus on siirtää hoidettavia vanhuksia laitoshoidosta palveluasumisen piiriin: käytännössä tämä tarkoittaa, että taannoin toteutettua muutosta laajennetaan ja yhä useamman Lehmuskartanossa asuvan ja jatkuvaa hoitoa tarvitsevan ikäihmisen hoitoa kutsutaan vastedes laitoshoidon sijaan tuetuksi palveluasumiseksi. Näin päästään laskuttamaan potilaita jokaisesta pestystä lakanasta ja annetusta lääkkeestä ja kunnan kuluja siirretään osittain Kelan maksettavaksi. Terveydenhoidon kustannukset laskevat ja sosiaalitoimen nousevat vasta sen jälkeen, kun vanhuksen omaisuus on käytetty hoidon maksamiseen. KPMG:n mukaan näin säästettäisiin 400 000 euroa vuodessa.

Toinen ehdotus on, että henkilöstön liikkuvuutta eri yksiköiden välillä lisätään. Tämä lienee ehdottomasti järkevää, sillä näin säästetään esimerkiksi sijaisten palkkaamisessa. Kolmas merkittävä ehdotus on kasvattaa hoiva-avustajien roolia vanhusten pitkäaikaishoidossa, koska kaikkeen hoivaan ei välttämättä tarvita sairaanhoitajan pätevyyttä. Tämä suositus säästää palkkakuluissa, mutta todennäköisesti se herättää ammattiyhdistyksissä voimakasta vastustusta.

Lisäksi KPMG suosittelee, että "vapaaehtoistyön roolia tarkastellaan osana resursointia ja toiminnan järjestämistä", mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että vapaaehtoisilla korvattaisiin lakisääteistä hoitoa. Yhteistyössä ja henkilökunnan asenteissa on varmasti kehittämisen varaa, sillä ainakaan Lehmuskartanossa vapaaehtoiset eivät ole tunteneet itseään tervetulleiksi. Vanhuksia mielellään auttavat ihmiset ovat olleet tästä hyvin pahoillaan.

Kotihoitokin on kallista

Kirkkonummella vanhusten kotihoito on 16,3% kalliimpaa kuin vertailukunnissa. Osa erosta johtuu perusturvan talouspäällikön Esa Lindellin mukaan kirkkonummelaisesta palveluvalikoimasta ja laskutusjärjestelmästä.

Kirkkonummella palveluun on kuulunut toimintoja, joita monissa muissa kunnissa ei kotihoitoon kuulu: muun muassa paljon aikaa vievä kaupassa käynti vanhuksen kanssa. Asiakkaat ovat tähän saakka maksaneet käynnistä kertamaksun riippumatta käynnin pituudesta: tunnin kauppamatka on maksanut saman kuin viisi minuuttia vievä pistoksen antaminen.

Lindell kertoo, että mobiilijärjestelmän myötä laskutus voidaan järjestää siten, että asiakas maksaa niistä minuuteista, jotka hoitaja viettää asiakkaan luona. On mahdollista, että asiakkaat tämän myötä luopuvat joistakin paljon aikaa vievistä palveluista, ja näin kotihoidon resurssit riittävät useamman ikäihmisen palveluiden tuottamiseen.

KPMG suosittelee, että kotihoidon kriteereitä verrataan muiden kuntien kriteereihin ja kotihoidolle luodaan selkeät tavoitteet ja mittarit.

Sairaanhoidon tehostusideoita

Ikäihmisten kotihoito tai palveluasuminen päättyy usein siihen, että asiakas tarvitsee jotakin sellaista hoitoa – esimerkiksi suonensisäistä kipulääkitystä – jota kotona ei voida antaa. Tällöin vanhus joutuu siirtymään yleensä sairaalahoitoon, joka on erittäin kallista kunnalle ja usein epämieluisaa vanhukselle itselleen. KPMG suosittelee, että kuntaan perustetaan kotisairaala, joka pystyy tarjoamaan hoitoa niin kotona oleville kuin palveluasuntojenkin asukkaille.

Terveyskeskuspäivystyksestä pitäisi KPMG:n suositusten mukaan luopua kokonaan. Se olisi varmasti huomattavasti edullisempaa – ja voi olla, että sote-alue jossain vaiheessa tähän päätyykin. Toistaiseksi Kirkkonummen veronmaksajat ovat kuitenkin olleet halukkaita maksamaan mieluummin enemmän veroja kuin luopumaan päivystyksestä, ja poliitikot ovat kuunnelleet äänestäjiään kiitettävästi.

KPMG asettaa kyseenalaiseksi myös uuden terveyskeskuksen rakentamisen. Niin tekee varmasti myös sote-alue, ellei kunta aloita rakennustyötä mahdollisimman pikaisesti. Olemassa olevaa, uudenaikaista terveyskeskusta tuskin jätetään käyttämättä edes uuden sote-hallinnon toimesta.

Merkitään tiedoksi

Kirkkonummella – ja monissa muissakin kunnissa – teetetään konsulttiselvityksiä, jotta päätöksentekijät saisivat parempaa tietoa asioista päätöksentekonsa tueksi. Tosin välillä sivusta katsoen näyttää siltä, että konsulttiselvityksiä teetetään siksi, etteivät päättäjät tiedä, mitä tekisivät ja konsulttiselvityksen teettäminen tuntuu hyvältä: silloinhan on ryhdytty toimenpiteisiin ja saatu osoitettua, että poliitikot pitävät asiaa tärkeänä.

Kun konsulttiselvitykset viimein valmistuvat, kukaan ei enää muista, miksi niitä haluttiin tehdä. Ne merkitään tiedoksi ja sen jälkeen jatketaan samaa rataa kuin ennekin. Virkamiehet toteuttavat osan suosituksista, mutta usein vain sen osan, joka virkamiehiä miellyttää. Näin tapahtuu myös valtion hallinnossa jatkuvasti.

KPMG:n selvitys oli kunnanhallituksen käsittelyssä ja sen valmistuminen "merkittiin tiedoksi". Perusturvan talouspäällikkö kertoi kuitenkin, että ainakin osa konsulttiselvityksen suosituksista on otettu huomioon perusturvan budjettiesityksessä. Todennäköisesti myös poliittinen keskustelu vanhuspalveluiden sisällöstä, laadusta ja toteuttamistavasta käydään budjettineuvottelujen yhteydessä – salassa kuntalaisilta ja jos viimevuotista menetelmä noudatetaan myös salassa suurelta osalta valtuutettuja. Ja kun asia sitten nousee valtuustossa esiin tavalla tai toisella, virkamiehet joutuvat toteamaan, että näin te päätitte talousarviossa.

Vanhuspalveluista olisi erityisen mukavaa saada aikaan avoin keskustelu, joka välittyisi myös kuntalaisille. Harva asia nimittäin herättää niin paljon tunteita kuin oma tulevaisuutemme laitosten kätköissä

Kommentit (17)Add Comment
...
Kirjoittanut AnniS, 24.09.2014
Hoitotyön nykykäytännöissä ja työkulttuureissa on edelleen kehitettävää. Hurjan paljon aikaa kuluu eri työtehtävissä tietokoneella istumiseen tai muuhuh. Usein pelkästään työn uudelleen ajattelu, organisointi ja yhdessä suunnittelut tehostavat työtä ja voimaannuttaa tekijät. Näistä on malleja eri puolilta maata. On mahtavaa, että on tehty tälläinen konsulttiselvitys - toivottavasti ulkopuolista sparraajaa käytetään myös jatkotyöstössä.
Salassa valmistelua - höpöhöpö!
...
Kirjoittanut Paha olo , 24.09.2014
Toimittaja voi lukea Kirkkonummen sanomien nro 75 s 15 Marjut Frantsi-Lankian kommentin. Saa vähän eri näkökuntaa asiaan. Yksipuolista journalismia.

ps kuka pitää kuntalaisten puolta? Tämä juttu oksettaa.


...
Kirjoittanut Toimitus, 24.09.2014
Hyvä nimimerkki Paha olo,

Jutussa kerrotaan, mitä KPMG suosittelee kunnalle. Mielestäni kuntalaisilla on oikeus tietää asiasta ajoissa, jotta he voivat tuoda esiin muita näkökulmia. Jutussa ei ole toimituksen ajatuksia loppua lukuun ottamatta, jossa toivotaan poliitikkojen keskustelevan vanhusten hoidosta avoimesti omilla nimillään - niin kuin Frantsi-Lankia on tehnyt.

KPMG lähtee tehtävänantonsa mukaan arvioissaan liikkeelle rahasta, mutta se on vain yksi näkökulma asiaan. Henkilökunnan vähentäminen ja terveyskeskuspäivystyksen lakkauttaminen säästävät varmasti rahaa, mutta onko siihen poliittista tahtoa? Onko se arvojemme ja toiveittemme mukaista? Toivottavasti ei. Sen sijaan esimerkiksi toimintojen tehostaminen ja uudenlainen suhtautuminen vapaaehtoistoimintaan on kyllä toivottavaa toimituksenkin mielestä.

Kun olet selvinnyt oksetuksestasi, rohkaise mielesi, ja ryhdy itse pitämään kuntalaisten puolia. Se on jutunkin tarkoitus. Kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä päättäjiin - etenkin näin syksyllä, kun talousarviota ollaan tekemässä. Sillä on merkitystä.
...
Kirjoittanut elp, 24.09.2014
Käytännössä konsulttiyhtiön palkkaaminen ja samanaikaiset YT:t eivät anna kaksista kuvaa päättäjien taidoista hoitaa kuntalaisten asioita. Minusta se on kaikkea muuta kuin "mahtavaa".

Luin raportin heti kun se ilmestyi kunnanhallituksen kokouksen liitteenä. Ihmettelin ihmettelemästä päästyäni, miten on mahdollista, että ihan "ilmasta" tämä raportti ilmestyi: en ole nähnyt mediassa ainuttakaan mainintaa raportin tilaamisesta. Etenkin kun samaan aikaan oli pakko laittaa ihmisiä työttömyyskortistoon. Ehkä aihe oli liian tulenarka. Olen todella kiinnostunut siitä, mitä tämä selvitys tuli maksamaan. Montako henkeä piti sanoa irti sen maksamiseksi?

En näe siinä mitään muuta hyvää nykyiseen nähden kuin kotisairaalan, josta olen puhunut jo vuosia eri yhteyksissä.
...
Kirjoittanut Minimi, 24.09.2014
Tuo valtakunnallinen mitoitussuositus, joihin konsulttiselvitys viittaa, on ehdoton minimi. Yksikön mitoituksesta päätettäessä tulee ottaa huomioon myös fyysiset olosuhteet ja asukkaiden hoitoisuus. Se, että täällä ei ole "noudatettu" suosituksia vaan miehitys on vähän parempi, on hyvä asia enkä todellakaan usko, että mitenkään liikaa ihmisiä on vanhusten hoidossa nyt.

Olisi kiva tietää vapaaehtoisilta itseltään, että suhtaudutaanko heihin nyreästi. Jos tuki ja suhtautuminen on huonoa, niin sitä pitää kehittää, mutta itselläni on sellainen käsitys, että vapaaehtoista ulkoilutus- ja seuranpitoapua ei ole tarpeeksi saatavilla.
...
Kirjoittanut Antti Lavanti, 24.09.2014
Upeata, että KMPG kertoo samaa viesti, joka on ollut tiedossa perusturvalautakunnassa sen alkuajoista lähtien. Samalla on hassua, että kunnanhallitus käyttää ulkopuolisia konsultteja asiassa kertomaan saman asian, jonka perusturvassa työskentelevät pystyisivät itsekin kertomaan. Esimerkiksi siellä on tietoa, että käytämme oikeasti rahaa joissain kohdin enemmän kuin muut ja se on tietoinen valinta. Kehittämiskohteista: Mobiilijärjestelyt odotuttavat edelleen tulemistaan samoin kuin kotisairaala, jonka voisimme luoda Espoon palveluiden kylkeen. JK. Kannatan edelleenkin sitä, että nykyinen terveyskeskus peruskorjataan.
...
Kirjoittanut Hoidon laadun laskeminen, 24.09.2014
Marjut Frantsi-Lankian kommentti KirkkonummenSanomissa oli hyvä. Näin se menee, kun tietää asioiden totuuden, niin voi ammattitaidolla kommentoida.
Ne jotka luulevat tietävänsä, niiden on parasta olla tärkeilemättä.
AnniS. onko Sinulla tietoa asioiden oikesta tilanteesta. Ota selvää ja sitten vasta viisastele.

Konsulttiselvitys on ottanut täysin työnantajan käsityksen todellisesta tilanteesta pohjaksi lausunnolleen. Tietty maksajan edun mukaan onkin toimittu tässä.
Ei tässä ole muita osapuolia haluttu ottaa huomioon, vaikka sitä faktaa tietoa on konsultilla ollut.

Jos ikäihmisten hoidosta on vähennettävä käsipareja, niin se varmasti tuo tullessaan heikennystä hoidon laatuun. Koska jos nykyisestä vielä vähennetään, niin hoidettavien hyvinvointi ei ainakaan voi tulla paremmaksi.
Silloin ei ainakaan ole mahdollisuutta liiempiin virikkeellisyyksiin tai ulkoiluihin.
...
Kirjoittanut Tarkkailija, 24.09.2014
Valtion tai kunnan palveluksessa toimivat lääkärit sekä muut julkiselta sektorilta palkkaa saavat ovat täydellisen jäävejä kommentoimaan tätä asiaa edes omalla nimellään. Siksi juuri julkinen sektori on näin kuralla kuin se nyt on.
...
Kirjoittanut Veronmaksaja, 27.09.2014
Täsmälleen samaa mieltä Tarkkailijan kanssa. Miksi Kirkkonummella täytyy olla kolme terveyskeskusta kun yhdelläkin pärjättäisiin hyvin? Kuka tämän kaiken maksaa?!
...
Kirjoittanut Jerri, 28.09.2014
Perusturvalautakunta on edellisessä kokouksessaan 16.9.2014 §93 käsitellyt kunnanhallituksen vaatimana näkymystään tulevasta palveluverkon rakenteesta, vuosi 2025 oli asetettu tarkastelun tavoitteeksi.

Kiinnostuneille suosittelen lukemaan - liitteen sivut 29-33
(Valitettavasti Verkkonummi ei linkkejä suvaitse... mutta löytyy kunnan sivujen kautta)

Perusturvalautakunta toteaa lausunnossaan mm.:

[LAINAUS]
Perusturvan palveluverkon uudistaminen on kytköksissä terveyskeskushankeen toteutumiseen.
Perusturvan omassa esityksessä uusi terveyskeskus valmistuu vuonna 2018. Ennen uuden
kiinteistön valmistumista perusturvan palveluverkko pysyy nykyisessä kolmen palvelukeskittymän
mallissa.
[/LAINAUS]

[LAINAUS]
Jatkossa on perusteltua, että eräitä keskeisiä palveluita, kuten lääkäreiden ja hoitajien toimintaa
tarjotaan vain yhdestä kiinteästä palvelupisteestä kunnan keskustasta. Lähipalvelut, liikkuvat
palvelut sekä kotiin vietävät palvelut toimivat keskitettyjen palveluiden rinnalla.
[/LAINAUS]

Joten kyllä perusturva myös näkee tulevaisuuden yhden palvelupisteen kautta, erityisesti kun erilaisten liikkuvien-, lähi-, sähköisten-, ym -palveluiden tarjonta kasvaa.

Jerri Kämpe-Hellenius
Perusturvalauitakunta, varajäsen
...
Kirjoittanut Veronmaksaja, 28.09.2014
Kävinpä itsekin nyt tutustumassa tuohon pöytäkirjaan. Ja totuus oli pahempi kuin minulle oli etukäteen edes vihjattu! Siellähän juuri veikkolalainen verorahoista palkkaa nauttiva lääkärijäsen ehdotti vastoin perusturvajohtajan ehdotusta, että alle kymmenen lääkärin terveysasemat ovat perusteltuja ja, että toimintojen keskittämiseen keskustaan ei tule ryhtyä. Veronmaksajana haluan tietää, että kuinka paljon kalliimpi tämä usean terveyskeskuksen malli on? Eurot pöytään, perusturvalautakunta! Menittehän yksimielisesti tähän vedätykseen mukaan. Jerrikin ilmeisesti jopa huomaamattaan!
...
Kirjoittanut Jerri, 28.09.2014
Juu,
huomasin itsekin että luin väärä liitettä - Liite 4 oli esitys ja liite 2 päätös.
Sen siitä sai kun oli vielä aamukahvit juomatta kun kirjoitti.

Eli päätöksestä todellakin jätettiin pois jälkimmäin lainaukseni.
Pahoiteluni virheestä.
...
Kirjoittanut Viljo "Ville" Savolainen, 29.09.2014
Itse en luottaisi KPGM:n ammattitaitoon tippaakaan. KPGM antoi Quatro Rakennus Oy:lle vielä huhtikuussa vuoden 2012 tilinpäätöksessä "puhtaat paperit" ja kuitenkin jo marraskuussa kyseinen yritys jätti konkurssihakemuksen Espoon käräjäoikeuteen. Quatro Rakennus Oy yritti päästä rakentamaan Kantvikiin KVA:n kerrostaloja vielä huhtikuussa 2013. Onneksi ei päässyt aloittamaan, muutoin Kantvikissä olisi "uudet rauniot".
...
Kirjoittanut Selvitys, 29.09.2014
" Ville Savolainen"..
Konsultin selvitys on tehty maksajan toiveiden mukaan. Rahalla saa ja hevosella pääsee. ( huikea summa rahaa tähänkin selvitykseen)
Lomautukset meneillään, irtisanomisia ollut ... Mutta rahaa löytyy konsulttifirmalle.
...
Kirjoittanut Mitä on laatu, 30.09.2014
Kyllä on monta asiantuntijaa.... Totuus on, että myös taloudelliset asiat on vain otettava huomioon. Mitä kauemmin toimintoja tuotetaan vain mutu tuntumalla, tunnepohjaisesti ja ajatuksena laatu, sitä karumpaa on, kun jarrut todella pitää lyödä pohjaan. Kunnan asukasrakenne on vanhusten määrän suhteen erittäin poikkeuksellinen moneen muuhun kuntaan verrattuna. Korkeasti koulutettu väestö käyttää merkittävästi esimerkiksi työterveyshuoltojen palveluita, jolloin sen pitää näkyä myös terveyskeskuksen käytössä. Lastenneuvolapalveluille ja kouluterveydenhuollolle varmasti on taas enemmän tarvetta kuin ns. keskivertokunnissa. Mitä on laatu.... onko sen pieni yksikkö vai voisiko se ollakin suurempi yksikkö, jossa on huomattavasti laajemmat laadulliset mahdollisuudet toimia.....
...
Kirjoittanut Keijo, 05.10.2014
Halpaa kuin saippua.

Tässä keskustelusopassa kokkeja riittää. Palataanko vaihteeksi perusasioiden ääreen?
Unohtuiko taas asiakas, sotilas tai potilas?
...
Kirjoittanut Onnellinen veronmaksaja, 07.10.2014
Ihmisen arvoa ei voida mitata konsulttifirman ja rahan nimissä. Kokoomusjohtoinen porukka kuitenkin tätä tekee. Raha on tärkeämpi kuin terveys tai palvelu. Kyllästyttää tämä Kirkkonummen pikkupolitikointi joskus

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0643 sekunnissa.