Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Terveys ja hyvinvointi Kirkkonummi ei vastaisuudessa tuota terveyspalveluita itse

Kirkkonummi ei vastaisuudessa tuota terveyspalveluita itse

Sähköposti Tulosta

Erikoissairaala - Verkkonummi.fi

SOTE tulee, halusimme tai emme. Kunnat ovat saaneet lausuttavakseen SOTE-järjestämislain luonnoksen ja laki on määrä hyväksyä eduskunnassa vielä tämän vuoden puolella. Koska lakiuudistustyötä on poikkeuksellisesti valvonut hallituspuolueiden lisäksi myös oppositio, on sangen todennäköistä, että laki todellakin säädetään. Se tarkoittaa valtavia muutoksia nykyiseen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmään. Eivätkä muutokset suinkaan ole kaikki huonoja.

Kirkkonummelaisia – ja kaikkia muitakin suomalaisia – arveluttaa tilanne, jossa kunta maksaa terveyspalveluista, muttei voi itse päättää, miten ja missä niitä tuotetaan. Kansalaisia huolestuttaa myös lähipalveluiden katoaminen, vaikka poliitikot väittävätkin niiden säilyvät. Huoli saattaa olla aiheellinen, sillä yksikään asiasta päättävä poliitikko ei ole halukas määrittelemään, mikä on "lähellä".

On kuitenkin epätodennäköistä, että terveyskeskus katoaisi Kirkkonummelta: meitä on niin paljon, ettemme oikein mahdu minnekään muualle hoidettavaksi. On kuitenkin mahdollista, että kaukaa katsottuna esimerkiksi Veikkolan ja Nummelan välinen matka ei ole liian pitkä, eikä sen puoleen Masalan ja kuntakeskuksenkaan. Kun näkökulma muuttuu, Kirkkonummen hallinnollisilla rajoilla ei enää ole merkitystä. On luultavaa, että jossain vaiheessa Kirkkonummen palveluverkko supistuu. SOTE siis saattaa pidentää välimatkoja täälläkin, ei ainoastaan harvaan asutuilla alueilla.

Mutta uudistus ei tuo mukanaan pelkästään huonoja asioita. Potilaan kannalta SOTE merkitsee hyvin toteutettuna sitä, että terveyskeskus ja erikoissairaala ovat samaa firmaa: Enää potilasta ei pallotella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Uudistuksen jälkeen ei myöskään ole kunnan rahatilanteesta kiinni, saako potilas tarvitsemaansa erikoissairaanhoidon lähetettä eikä toisaalta pienenkään kunnan talous romahda yhteen kallista hoitoa tarvitsevaan potilaaseen.

Tähän asti kunta on huolehtinut ennaltaehkäisystä, perusterveydenhuollosta ja kuntoutuksesta. Erikoissairaanhoito on ollut kuntayhtymän tehtävä. Koska organisaatiot ovat olleet erilliset, hoitoketjut eivät ole olleet yhtenäisiä. Tulevaisuudessa, kun sama järjestäjätaho maksaa ennaltaehkäisyn, hoidon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen, tulee järjestäjälle halvemmaksi, että koko prosessi hoidetaan tehokkaasti.

Peruspalveluministeri Huovinen - Verkkonummi.fi

Toinen seikka, joka tulevassa järjestelmässä synnyttää säästöjä nykyiseen verrattuna, on se, että henkilökuntaa voidaan isossa organisaatiossa järjestää rationaalisemmin paitsi perusterveydenhuollon eri yksilöissä myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun palkka tulee samasta pussista, tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon osaamista voidaan lainata perusterveydenhoidon yksiköihin.

Kolmas säästöjä synnyttävä tekijä on tukipalveluiden ja tiedonkulun yhtenäistäminen: kun atk-järjestelmät saadaan yhtenäistettyä, tieto kulkee nopeammin yksiköstä toiseen ja hoito tehostuu ja turhilta kokeilta ja kuvantamisilta säästytään. Kaikki tämä synnyttää säästöjä ja helpottaa potilaan oloa.

Isommassa organisaatiossa on myös mahdollista kehittää uusia palvelumuotoja. Vanhusten määrän kasvaessa poliitikot ja ministeriön virkamiehet ovat hyvin kiinnostuneita esimerkiksi kotiin tuotavista palveluista. Seinien sijaan voitaisiin esimerkiksi rakentaa pyörillä kuljetettavia kuvantamisyksiköitä tai laboratorioita, jolloin palvelu tulisi potilaan luo eikä päinvastoin. Moinen yksikkö on sen verran kallis, että on selvää, ettei yhden kunnan kannattaisi moista hankkia käyttöönsä.

Kirkkonummella sosiaali- ja terveyspalvelut ovat samaa hallinnollista kokonaisuutta, mutta monissa muissa kunnissa ne on erotettu toisistaan. Kuntalainen on kuitenkin kokonaisuus: hänen terveytensä vaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen tuen tarpeeseen ja myös toisin päin. Siksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hallinnollisesti yhtä.

Lakiluonnokseen on lisätty myös aivan uudenlaisia vaatimuksia: koskaan aiemmin ei lain tasolla ole säädetty siitä, että alueen asukkaiden mielipiteitä on kuultava aktiivisesti. Laki jopa määrittelee kuulemisen keinot: terveyspalveluita tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kansalaisraateja, selvitettävä asukkaiden mielipiteitä ja kerättävä palautetta ennen päätöksentekoa, valittava palveluiden käyttäjiä toimielimiin, suunnittelelmalla palveluita yhdessä käyttäjien kanssa ja tukemala asukkaiden ja yhdistysten oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Tämä ylenmääräinen kansalaisten kuuleminen tulee kalliiksi, synnyttää loputtomia valituskierteitä ja vie aikaa, mutta ainakin meidän tavallisten kuntalaisten äänen pitäisi tulla kuuluviin aikaisempaa paremmin.

Laki herättää kysymyksiä

Uusi laki edellyttää, että SOTE-palveluiden tuottajan on kyettävä järjestämän kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon. Tämä tarkoittaa, että kuntia, jotka yksinään pystyisivät hoitamaan uudet velvoitteet, on Suomessa vain muutama ja nekin on velvoitettu ottamaan suojiinsa pienempiä kuntia.

Uudellamaalla tilanne on sikäli ongelmallinen, että HUS, joka tällä hetkellä tuottaa erikoissairaanhoidon palveluitamme, on valtava mutta silti erittäin edullisesti ja hyvin toimiva kokonaisuus. Sen pilkkominen olisi hallinnollisesti erittäin hankalaa ja tavoiteltujen säästöjen kannalta todennäköisesti myös irrationaalista. Toisaalta HUS-alue on niin suuri, että kaikkien siihen kuuuluvien kuntien perusterveydenhoidon järjestäminen yhdessä organisaatiossa olisi hankalaa ja todennäköisesti epätarkoituksenmukaista. HUS-alueelle olisi siis löydettävä jokin poikkeava ratkaisu.

Poliitikkojen sorvaama laki ei anna mitään ohjeita tähän ongelmaan. Koska kaikkien kysymysten ratkaiseminen poliittisesti todennäköisesti pitkittäisi lain voimaantuloa huomattavasti, poliitikot ovat ratkaisseet ongelman nerokkaasti: sekä peruspalveluministeri Susanna Huovinen että Kirkkonummella vierailleet poliittisen ohjausryhmän keskustalaiset jäsenet vakuuttivat, että poliitikot aikovat jättää asian SOTE-alueen päätettäväksi.

Keskustapoliitikkoja - Kirkkkonummi - Verkkonummi.fi

Kaikista vaikeista kysymyksistä poliitikot eivät kuitenkaan onnistu pesemään käsiään: omaisuus on asia, josta heidän on vielä päästävä sopuun ja löydettävä myös kiertoteitä perustuslain muodostamien esteiden ohi. Alustavan suunnitelman mukaan kiinteistöt jäisivät kuntien ja kuntayhtymien omistukseen ja SOTE-alue vuokraisi niitä kunnilta.

Tämä tarkoittaa, että uuden terveyskeskuksen rakentaminen palvelee Kirkkonummea uudessakin järjestelmässä ja itse asiassa on jopa tuottoisa investointi. Tosin kunta on myös SOTE-alueen rahoittajana mukana maksamassa tuota vuokraa, joten vuokrataso kannattaa pitää kohtuullisena.

Hallinnon ja päätösvallan järjestäminen ja työntekijöiden sijoittuminen uuteen organisaatioon teettävät vielä paljon työtä ministeriön virkamiehillä ja paljon puhuttavaa poliitikoille. Suurin haaste on se, miten sekä SOTE-alueen että palveluita tuottavien kuntayhtymien hallinnot saadaan toimimaan tehokkaasti ja miten operatiivinen toiminta järjestetään joustavaksi.

Tämä asia huolestuttaa myös Kirkkonummen perusturvajohtaja Liisa Ståhlea. Hänen pelkonsa on, että pienempien kuntien hyviä käytäntöjä ei saada käyttöön, jos päätösvalta on pääasiassa suurilla kunnilla. Kirkkonummella terveydenhoito on järjestetty monessa suhteessa Espoota ja Helsinkiä tehokkaammin ja paremmin, ja Ståhle pitää mahdollisena, että uusi hallinto heikentää palvelutasoa.

Ståhle on huolissaan myös kuntatasolla tehtyjen hyvien kokeilujen katoamisesta: mies-40 ja huoli haltuun -hankkeiden kaltaisia kokeiluja voi olla vaikeampi toteuttaa suuressa organisaatiossa. Myös hallinnon ja esimiesten siirtyminen kauemmas toteuttavasta henkilöstöstä saattaa heikentää pienten kuntien hyviä hallintokäytäntöjä ja tehokasta tiedonkulkua.

Kysymyksiä kannattaa esittää ja asioihin pitää yrittää vaikuttaa. Kirkkonummella vierailleet Keskustan Juha Rehula ja Tapani Tölli vakuuttivat, että nyt ollaan tilanteessa, jossa lausuntopyyntö on todellinen: poliitikot ja virkamiehet haluavat kunnilta ja muilta osapuolilta kannanottoja työnsä tueksi. Sen varauksen poliitikot kuitenkin jättävät, että kannanotoissa ei kannata vain vastustaa: jos jokin yksityiskohta ei kelpaa, on tilalle keksittävä parempi.

Kommentit (2)Add Comment
...
Kirjoittanut elp, 25.08.2014
2.8. tiistaina on siis se lakisääteinen "kuntalaisen kuulemistilaisuus" kunnantalolla, jossa käsitellään kuntaliitosta ja sotea. Kahvit luvassa :). Sinne!

Kun STM ilmoitti uutisissa lähettäneensä lain kuntiin lausuntoa varten, kävin lukemassa sen saman tien STM:n sivuilta ja jäin odottelemaan mitä siitä Kirkkonummella tullaan "lausumaan".

Meillä on ollut hyvin toimiva terveyskeskus. Siksi hieman huolettaa saammeko pitää sen sellaisena vai "tasataanko kurjuutta" eli nipistetään täältä jotta muutkin saavat hyvää hoitoa - mikä on oikeudenmukaista, enkä siitä valitakaan.

Luovien ratkaisujen aika on edessä.
Terveyskeskus varmasti saadaan rakentaa ja jos siitä tulisi riittävän tehokas ja laaja yksikkö, eikä vain "joukkosidontapaikka", sen palvelut riittäisivät jopa koko kunnan ja naapurienkin tarpeisiin. Nykyiset kuvantamislaitteet liikkuvat rekoissa. Sellaisia on käytettykin Husin sairaaloissa ainakin 90-luvulta alkaen.
Tiettynä päivänä tulee rekka keikalle esim. lähiterveyskeskukseen. Tietojärjestelmät välittävät kuvantamisen tulokset ja radiologi näkee saman tien tarvitaanko hoitoa ja miten nopeasti. Siis yksinkertaista.

Kun tähän yhdistetään vanhushuolto, voimme miettiä ihan uudella ja tuoreella tavalla myös ikäihmisten elämää kun loppusuora häämöttää. Hyvä terveydenhoito on tärkeää kaiken ikäisille.

Ajatus omassa kodissa saatavasta sairaalatasoisesta hoidosta on mielestäni ykkösasia. Se on mahdollista Helsingissä, sen pitää olla mahdollista täälläkin.

Eikä kotisynnytyksetkään pitäisi olla ihan vieras asia. Edellyttäen tietysti, että ei ole riskisynnyttäjä. Muualla maailmassa on kotisynnytyskeskuksiakin, siis julkisella puolella vaihtoehtoisena valintana....
Kirjoittanut elp, 25.08.2014
Väärä kuukausi. Piti tietysti olla 2.9.!

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 25.08.2014 09:02 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0654 sekunnissa.