Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Politiikka Pieniä poliittisia huomioita

Pieniä poliittisia huomioita

Sähköposti Tulosta

Kunnantalo - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Poliittisella rintamalla on ollut rauhallista. Alkuvuoden kuohuttavat tapahtumat ovat ilmeisesti näännyttäneet poliitikot niin, etteivät he jaksa enää tapella yksityiskohdista. Tai sitten merkittäviä asioita ei vain ole tullut käsittelyyn. Joka tapauksessa kolme viimeistä kunnanvaltuuston kokousta – budjettikokous mukaan lukien – on sujunut nopeasti ja ilman suuria tunteenpurkauksia, eikä kunnanhallituskaan ole juuri muuttanut esittelijöiden ehdotuksia. Joitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia sentään löytyy – niin kuin esimerkiksi se, että poliitikot haluavat tietää, mitä mieltä lasten vanhemmat ovat koulujen lomista.

Koulujen syysloman pituudesta kysely vanhemmille

Sivistyslautakunta päätti ottaa Kirkkonummellakin käyttöön Espoon ja Helsingin käytännön viikon mittaisesta syyslomasta kahden päivän syysvapaan sijaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo päätti kuitenkin ottaa asian kunnanhallituksen päätettäväksi.

Kunnanhallituksessa Raija Vahasalo ja RKP:n Gun-Maj Beck ehdottivat, että palataan kahden lomapäivän käytäntöön. Pekka Sinisalo ehdotti Marjokaisa Piirosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja asiaa tiedustellaan Helmen välityksellä koululaisten vanhemmilta. Asiasta äänestettiin ja äänin 8-5 poliitikot päättivät kysyä kuntalaisilta, mitä mieltä he ovat.

Ne perheet, joissa on muualla toisen asteen opintoja suorittavia vanhempia lapsia ovat joutuneet tilanteeseen, jossa lasten lomat ovat eripituiset. Vanhempien lasten jäädessä kotiin nuorimmat ovat pakanneet reppunsa ja lähteneet kouluun. Tosin moni on ollut myös lähtemättä, sillä perheet ovat käyttäneet pidemmän syysloman hyväkseen ja lähteneet matkalle. Moni Kirkkonummella koulua käyvä on siis ottanut koulusta omaa lomaa ja jäänyt jälkeen opinnoissa.

Syyslukukausi on pitkä, eikä kahden päivän perunannostotauko ole suonut kovin suurta lepotaukoa lapsille. Siksi loman pidentäminen on monelle merkittävä parannus. Toisaalta viikon loma saattaa joillekin pienten lasten perheille aiheuttaa hankaluuksia, jos vanhemmat eivät saa lomaa ja eka- ja tokaluokkalaisille ei löydy hoitajaa eikä tekemistä.

On siis odotettavissa, että kuntalaisten mielipiteet jakautuvat ja on erittäin mielenkiintoista nähdä, mikä on enemmistön kanta. Joka tapauksessa on hienoa, että kahdeksan poliitikkoa oli sitä mieltä, että vanhemmat ovat perheiden tilanteen parhaita asiantuntijoita ja että käytössämme olevaa sähköistä järjestelmää kannattaa käyttää tiedon keräämiseen.

Ei liikennemaksuille

Kirkkonummen kunnanhallitus otti myös kantaa HSL:n Helsingin seudun liikennejärjestelmänsuunnitelmassa esittämiin yksityisautoilun maksuihin. Kirkkonummi ei hyväksy ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöönottoa, koska kunta on harvaan asuttu ja henkilöautoliikenne monelle välttämätön liikkumismuoto.

Toivottavasti kunta löytää keinot pienen kunnan äänen voimistamiseksi, jotta näkemyksemme kuultaisiin.

Kunnanvaltuusto päätti päätösehdotuksen mukaan

Kunnanvaltuuston vuoden viimeinen kokous oli hämmästyttävä. Lähes kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ilman, että niistä olisi käytetty ensimmäistäkään puheenvuoroa. Vain ilmastonsuojelutoimet saivat aikaan keskustelua, kun vihreä valtuustoryhmä teki ponsiehdotuksen, jotta kunnan kiinteistöjen energiankulutusta ryhdyttäisiin seuraamaan ja saadun informaation perusteella voitaisiin paremmin selvittää erialisia keinoja energian säästämiseksi. Osa valtuutetuista oli uskoi, että energiankulutusta seurataan jo nyt, eikä siihen tarvita valtuuston käskyä ja ylimääräistä byrokratiaa. Suuri enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, ettei valtuuston kannustuksesta ole haittaakaan, etenkin kun energiaa säästämällä on mahdollista saavuttaa myös taloudellisia säästöjä.

Perusturvan määrärahojen korotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti perusturvan 2,8 miljoonan euron lisämäärärahan, joka kohdistetaan sitovasti erikoissairaanhoidon maksuihin. Erikoissairaanhoitoon budjetoidaan joka vuosi arvioinvarainen summa – ja koska budjettikeskustelu tuntuu siten helpommalta, summa on yleensä ollut liian pieni. Kunta ei voi millään tavalla vaikuttaa erikoissairaanhoidon kuluihin, jotka on maksettava, jos kuntalaiset sairastavat. Niinpä valtuustolla ei tässä vaiheessa vuotta ole muita mahdollisuuksia kuin hyväksyä kohonneet kustannukset.

Perusturvaa ja sen rahankäyttöä on valtuustossa ja kunnan poliittisessa johdossa arvosteltu usein kovasanaisestikin. Verkkonummen toimitus on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että arvostelu on ollut täysin aiheetonta ja epäreilua.

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistusta pohtiva johtava virkamies selitti toimitukselle sote-maksujen määräytymisperusteita. Hänen uskomuksensa mukaan toistaiseksi vähän maksavissa kunnissa asiat on hoidettu keskimäärin huonosti. Jos kunta ei ole satsannut sosiaali- ja terveyspalveluihin riittävästi, kuntalaiset eivät ole saaneet tasa-arvoista kohtelua ja samoja palveluita kuin muualla asuvat kansalaiset.

Verkkonummen toimitus huomautti virkamiehelle, että asia ei ole aivan niin yksinkertainen. Kirkkonummi on tuottanut sote-palvelunsa kolmanneksi halvimmalla hinnalla (2411€/asukas) eteläisellä sote-alueella. Halvemmalla ovat toimineet vain Pornainen (2319€) ja Espoo (2410€). Pornaisista en tiedä, mutta Espoon ja Kirkkonummen sote-palveluilla on huima ero: täällä niitä on saanut, Espoossa ei.

Koko maassa vain viisi muuta kuntaa on onnistunut tuottamaan sote-palvelunsa halvemmalla kuin Kirkkonummi. Niiden kuntien palveluiden saatavuudesta Verkkonummella ei ole tietoa.

Kirkkonummella on siis syytä olla erittäin tyytyväinen sekä sote-palveluiden erittäin edulliseen hintaan että palveluiden tasoon ja saatavuuteen. Kirkkonummi on nimittäin menestynyt hyvin myös monissa laadullisissa mittauksissa ja täällä on vierailut useita valtuustoja eri kunnista kysymässä, miten täällä asiat oikein hoidetaan. Valitettavasti kuntalaiset ja poliitikot eivät vain tiedä tästä kaikesta, koska kunta säästää olemalla kertomatta asioita. Ja koska toimijat itse ovat liian ylpeitä tai vaatimattomia kertoakseen.

Ruotsinkieliset maanviljelijät huolissaan ja vihaisia

Ennen valtuuston kokousta valtuusto otti vastaan nuorten ruotsinkielisten maanviljelijöiden lähetystön, joka halusi tietää, miten kunta aikoo elinkeinostrategiaansa pohtiessaan huomioida maanviljelyselinkeinon tarpeet ja toimintaedellytykset. Onneksi kunta aikoo: maanviljelijöiden kutsumisesta mukaan keskusteluun on jo päätetty.

Nuoret maanviljelijät olivat erityisen närkästyneitä myös siitä, että "nimetä mainitsematon" kunnan virkamies – jonka nimi kylä mainitaan kaikissa asiakirjoissa – on kohdellut epäreilusti kauppapuutarhuri Hagelbergia ja vaikeuttanut hänen työtään. Lähetystö ei kertomansa mukaan kuitenkaan ollut tutustunut sen enempää Vaasan ympäristöoikeuden kuin korkeimman hallinto-oikeudenkaan päätöksiin, joissa todettiin, että nimeltä "mainitsematon virkamies" oli ollut oikeassa ja kauppapuutarhuri oli itse toiminut vastoin lakia.

Kommentit (3)Add Comment
...
Kirjoittanut Epistä, 18.12.2014
Todellista tasa-arvoa on antaa kaikille lapsille ja nuorille viikon huokaisutauko syksyyn. Nyt vain varakkaimmilla on mahdollisuus viikon lomaan kun vanhemmat anovat koulusta vapaata aurinkoloman takia.
...
Kirjoittanut Kommentti, 18.12.2014
Nuoret ruotsinkieliset maanviljelijät toivat kirjelmässään vahingossa esiin Hagelbergin puutarhan naapuruston toistuvasti tyrmätyn pelon siitä, että alueesta ollaan tekemässä Kirkkonummen kunnan haketoimittajan teollisuusalue ja Sjökullan oppimiskeskuksen energiatoimittaja. (kts. valtuustoaloite nro 8/2011).

Tässä suhmuroinnissa pahinta ei edes ole se, että kauppapuutarhuri on toiminut vastoin lakia, eikä se, että edellinen Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on virkavastuullisessa päätöksenteossaan toiminut vastoin lakia (kts. eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Dnro 4556/4/10), vaan se, että myös nykyinen rakennus- ja ympäristölautakunta toimii vastoin lakia hyväksyessään Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten vastaisen rakentamisen. Tämä ”nimeltä mainitsematon” virkamies näyttää yhden luottamusmiehen lisäksi olevan ainoa henkilö, jolla on selkärankaa taistella lain ja kuntalaisten tasapuolisen kohtelun puolesta. Tästä syystäkö häntä ollaan savustamassa pois?
...
Kirjoittanut ---, 20.12.2014
Sinulle Epistä: pitääkö olla varakas jotta voi ottaa viikon lomaa koulusta? Jokaisella on oikeus anoa vapaata ja opettaja/rehtori myöntää vapaata katsomatta vanhempien tulotasoa. Sitä voi myöskin pitää lomaa lähtemättä minnekkään, jos on loman tarpeessa! Kyllä syyslomaksi riittää esim. perjantai ja maanantai jolloin oppilailla on kaksi lyhennettyä viikkoa. Tuolloin ne, jotka ovat kesätöissä voivat myös pitää elokuussa muutaman lomapäivän kun koulu ei ala niin aikaisin.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0647 sekunnissa.