Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Politiikka Valtuustoryhmien talousarviopuheet

Valtuustoryhmien talousarviopuheet

Sähköposti Tulosta

Kunnantalo - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Valtuustoryhmät pitävät joka syksy talousarviopuheen, jossa ne perustelevat äänestäjilleen seuraavan vuoden toimintaan vaikuttavia ratkaisujaan, kertovat, mihin ovat tyytyväisiä ja mistä ovat olleet eri mieltä enemmistön kanssa. Ryhmät myös joko hyväksyvät talousarvioesityksen tai esittävät siihen muutoksia. Puheet voivat olla rasittavaa luettavaa, mutta ne ovat lähes ainoita ryhmien julkisia kannanottoja kunnan tilaan ja ryhmän tavoitteisiin. Siksi niihin kannattaa perehtyä.

Verkkonummi julkaisee kaikki saamansa ryhmäpuheenvuorot. RKP:n ja kristillisten puheenvuoroja ei toistaiseksi ole toimitukseen lähetetty ja uusdemarien puheesta ei ole olemassa kirjoitettua versiota.

Kokoomus, Erkki Majanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Elämme suuren epävarmuuden aikaa. Taloudellinen tilanne, niin meillä täällä Kirkkonummella, kuin koko globaalissa maailmassa on heikko. Oma kuntataloutemme näyttää kuitenkin paremmalta kuin vuosi sitten. Ei ole kuitenkaan syytä ajatella, että kaikki haasteemme ovat nyt ratkaistu ja voimme taloudelliselta näkökulmalta ruveta lisäämään menojamme. Joudumme tulevinakin vuosina erittäin tarkasti miettimään ja priorisoimaan tarjoamamme palvelut kuntalaisille.

Tulevaisuuteen pitää kuitenkin katsoa positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Meillä on paljon haasteita ratkaistavanamme. Kokoomusryhmä vastuullisena toimijana haluaa tehdä yhteistyötä niin viranhaltijoiden kuin muiden poliittisten ryhmienkin kanssa. Kokoomuksen tavoitteena on talousarviokirjan mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous, luoda toimivat palveluverkostot, olla kilpailukykyinen ja kehittyvä kunta sekä luoda Kirkkonummesta sen henkilöstölle hyvinvoiva ja kannustava työyhteisö. Haluan myös herätellä meitä kaikkia löytämään Kirkkonummen menestystekijöitä.

Tähän me pääsemme tarkastelemalla kuntamme kokonaistilannetta ja päivittämällä kuntastrategiamme. Kaikki päätöksemme tulee kohdentua kaikilla toimialoilla kohti näitä yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteitamme. Haluaisin nähdä myös tiiviimpää ja toimivampaa toimialojen välistä yhteistyötä, jotta välttyisimme esimerkiksi Sepänkankaan päiväkodin kaltaisilta viivytyksiltä.

Tämän vuoden talousarvioprosessi sujui varsin suuren yhteisymmärryksen merkeissä. Talousarvioprosessia ja siihen liittyviä neuvotteluja sekä talousarviokirjan sisältöä on syytä kuitenkin edelleen kehittää. Talousarviokirjaa tulee tiivistää, tehdä se sitovammaksi ja yhtenäistää toimialojen välistä luettavuutta.

Talousarviomme sekä taloussuunnitelmamme perustuu olemassa olevaan 19,5 % tuloveroprosenttiin, sekä aiemmin päätettyihin kiinteistöveroihin. Veroprosentin kasvattaminen ei tule olemaan se keino, jolla saamme kuntataloutemme kuntoon. Meidän tulee kehittää toimintojamme, rakenteitamme ja prosessejamme entistä paremmiksi.

Tulemme tekemään noin puolentoista miljoonan euron alijäämäisen talousarvion vuodelle 2015. Lähtökohtaisesti se ei ole hyvä asia. Poliittisesti emme ole vielä kyenneet tekemään rakenteellisia muutoksia riittävästi löytääksemme entistä tehokkaammat, asiakaslähtöiset palvelut ja niihin liittyvät toimivat prosessit. Tuleva talousarvio antaa kohtuulliset toimintaedellytykset toimialoille. Toimialojen johdonmukainen kehittäminen on kuitenkin tärkeää.

Tulevassa talousarviossa on myös kannustavia ja positiivisia elementtejä . Mm. lapsiperheille kotihoidon tuen Kirkkonummilisä, Koulujen oppimateriaalirahojen korotus, ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen apua tarvitseville perheille sekä korotuksia yhdistysten avustuksiin ja talkoomäärärahoihin.

Tulevien vuosien suuret investoinnit mm. keskusta alueen koulu, terveyskeskus sekä kirjaston laajennus tulevat olemaan taloudellisesti haasteellisia. Meillä on myös tärkeitä korjausrakennushankkeita. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. Monet kunnan koulurakennuksista ja päiväkodeista kaipaavat pikaista remonttia. Meidän tulee löytää oikeat rahoitusmallit ja rahoittajat näille ja muillekin investoinneillemme. Toisaalta meidän pitää muistaa, että emme voi ylivelkaantuakaan.

Haluan kiittää kunnan ja toimialojen johtoa sekä virkamiehiä hyvästä ja asiallisesta yhteistyöstä talousarvioprosessissa. Haluan erityisesti kiittää myös kovan paineen alla työskennellyttä henkilöstöä sen arvokkaasta työstä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvioehdotuksen 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016 -2017.

RKP, Denis Strandell

Bästa fullmäktigeledamöter,
Arvoisat kunnanvaltuutetut,

Talousarviokäsittely vuodelle 2015 sujuu makrotalouden tummien pilvien alla. Talouskasvu Suomessa ja Euroopassa on heikkoa, kuluttajaluottamus pohjalukemissa, julkinen velka kasvaa ja mitä pahinta, työttömyys kasvaa. Se onkin kuntatalouden kannalta suurin yksittäinen negatiivinen tekijä koska siinä on vipuvarsi. Samaan aikaan verotulot tippuvat pois ja sosiaalimenot kasvavat, puhumattakaan yksilön kohtaamista kärsimyksistä.

Itse talousarvioprosessi oli viimevuotista helpompi ja rakentavampi mutta rakennelmana tehoton, kallis ja turhan aikaavievä. Ehdotammekin vakavasti että ensi vuonna siirrymme tavanomaiseen TA-prosessiin.

Itse budjettipaperin kaunein lause löytyy heti sivulta 3: "Tasapainoinen talous. Tavoite: Tulot kattavat pitkällä tähtäimellä toimintamenot, poistot ja investoinnit." Ja tämä siis sitovana tavoitteena.

Pettyneenä totean, ettei siihen ole kyetty ja vielä pahempaa on että siihen ei ole edes pyritty. On koko prosessin aikana näyttänyt siltä kuin talouskurimus olisi kuin poispyyhitty ja että uusia kustannuksia surutta voidaan esittää sekä käyttö- että investointimenoihin.

Muistutan vielä, että emme myöskään noudata itse sopimaamme ja päättämäämme pitkän tähtäimen vakautussuunnitelmaa.

1,5 milj. € alijäämä ei ole tyydyttävä lähtökohta ja kun budjettiin vielä sisältyy aika paljon toiveajattelua niin voimme vielä saada kylmää vettä niskaan. Veropohja voi pettää, maanmyynti jäädä tavoitteesta, ja jo mainittu työttömyys sekä erikoissairaanhoito ovat aina arvaamattomia elementtejä.

Investointiosassa seuraavalle viidelle vuodelle on kaiken kaikkiaan 200 milj. € investoinnit. On jo nyt täysin selvää ettei tätä kaikkea voi missään nimessä rahoittaa tulorahoituksella eikä lainalla. Nykyinen lainakanta n. 100 milj. € kasvaisi täten yli 250 milj. euroon. Näin ollen investointiosassa ei saisi olla mitään lakisääteisten hankkeiden lisäksi. Kerskakulutukseen ja rakentamiseen meillä ei ole varaa.

Iloinen asia on ettei ensi vuonna ole tiedossa YT-menettelyä. Tämän vuoden kokemukset ovat olleet
henkilöstölle kovia ja saamme kiittää heitä, että ovat kestäneet valitettavan mutta pakonsaneleman matokuurin kohtuullisen hyvin.

Glädjande nog kan man med fog kalla den här budgeten för barnens budget. Kyrkslättillägget finns kvar även om lite bantat, barnskyddet får mera resurser även om den budgettekniska finansieringen inte kan anses realistisk. Dessutom har vi glädjande nog klart markerat att förskole- och eftermiddagsverksamheten även i framtiden skall finnas kvar i de privata dagisarna. Detta är en klar och tydlig signal om att den privata barndagvården är viktig och kostnadseffektiv och även i framtiden har en viktig roll i kommunens serviceutbud.

Ilolla voi todeta, että tämä on lasten budjetti. Kirkkonummilisä säilyy joskin hiukan höylättynä, lastensuojelu saa lisää resursseja olkoonkin ettei budjettitekninen rahoitus ole missään nimessä realistinen. Lisäksi olemme selkeästi ottaneet positiivisesti kantaa esikoulujen ja iltapäivätoiminnan jatkumiseen yksityisissä päiväkodeissa. Se on selkeä ja tärkeä signaali että yksityiset toimijat ovat tärkeitä ja kustannustehokkaita ja että yksityisillä päiväkodeilla on tärkeä rooli kunnan palvelutarjonnassa myös tulevaisuudessa.

Trots sina brister och nämnda risker står SFP:s fullmäktigegrupp bakom budgetförslaget.
Puutteistaan ja mainituista riskeistä huolimatta RKP:n valtuustoryhmä seisoo budjettiesityksen takana.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille iloista joulunodotusta.
Slutligen vill jag önska alla kommuninvånare och kommunens anställda en fridful juletid.

Perussuomalaiset, Pekka M. Sinisalo

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset

Me perussuomalaiset olemme vahvistaneet asemaamme Kirkkonummen kehittäjinä. Kannatuksemme on kasvussa ja samalla vastuumme kunnan tulevaisuudesta. Meitä harmittaa rappio, johon kuntamme talous on tällä vaalikaudella ajautunut. Tämä on johdonmukainen seuraus valtakunnan politiikalle, jota tuhoon tuomitulla linjalla on ajettu. Oli "ihanaa", kun maata voitiin ajaa mielikuvilla. Valtakunnan tasolla vastuunkantajat voivat paeta EU:n suojiin. Täällä me kaikki kärvistelemme ja selviydymme yhdessä.

Me perussuomalaiset olimme valmistautuneet hyvin tämän syksyn budjettineuvotteluihin. Pohdimme yhdessä meille tärkeät tavoitteet Kirkkonummen ja kuntalaisten kannalta. Neuvottelut olivat alkuun turhauttavat, koska monissa muissa poliittisissa ryhmissä ei arviomme mukaan oltu valmistauduttu neuvotteluihin riittävästi. Lisäksi talousarviotoimikunnan koko ja ryhmäkohtaiset neuvottelijoiden määrät ryhmien kokoon suhteutettuna olivat mielestämme kyseenalaisia. Neuvottelijoita oli yksinkertaisesti liikaa. Koko prosessia on syytä uudistaa tulevia talousarvioneuvotteluja ajatellen. Pakko sanoa, että kokoomuksen osalta ryhmää ei alkuun tuntunut johtavan kukaan? Alkukankeuden jälkeen iso kiitos Erkki Majaselle ja Matti Kaurilalle ponnisteluista yhteisten kantojen löytämiseksi. Lopulta puheenjohtaja Raija Vahasalo totesi neuvottelujen päättyneen yhteisymmärrykseen. Tämä sopi myös perussuomalaisten ryhmälle.

Me perussuomalaiset olemme tyytyväisiä neuvottelujen lopputulokseen. Tulimme muita vastaan meille vähemmän tärkeissä asioissa. Tätähän politiikka on. Saimme hyväksynnän meille tärkeissä suurissa asioissa. Olisimme halunneet nostaa kunnan veroäyriä 0,25 prosentilla yhteensä 19,75 prosenttiin, mutta hävisimme esityksemme kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Tällä korotuksella olisimme korvanneet meille tärkeästä kotihoidon kuntalisästä aiheutuvia kustannuksia ja pienentäneet kuntalain vastaista alibudjetointia. Olisimme pienellä panostuksella saaneet kunnan talousarvion tasapainoon, emmekä olisi tällä toimenpiteellä liiaksi heikentäneet kuntalaisten ostokykyä. Meidän olisi pitänyt nostolla varautua myös lähivuosina uhkaaviin palvelujen leikkauksiin, kun valtionosuudet pienentyvät, yhtä kaikki, näillä mennään.

Meille tärkeä "pieni asia" oli saada uusi neuvontainsinöörin virka. Kunnan maine on rapautunut rakennuslupien myöntämisessä ja hankkeiden valmistelussa. Kuntaamme pidetään jäykkänä ja yli byrokraattisena. Rakennusvalvonnan väitetään vaikeuttavan asioita, ettei tänne ainakaan yhtään yritystä uskaltaisi hankkiutua ja samaa kertovat monet omakotitaloa suunnittelevat. Nyt pitkien puheiden jälkeen saamme ainakin pariksi vuodeksi uuden neuvontainsinöörin.

Kirkkonummen keskustan hiljentyminen ja samalla palvelujen karkaaminen kauppakeskuksiin huolettaa meitä. Siksi yksi tärkeimmistä investointitavoitteista on kirjaston laajentaminen vaatimuksia vastaavaksi ja seuraavien vuosikymmenten käyttöön. Kiitos kunnanjohtajalle, joka esitti asiaa budjettiesityksessä. Me kannatamme keskusta-alueen piristämistä kaikin keinoin ja varsinkin nyt, kun valtiokin ennakoi tukevansa kirjastohanketta 1,7 miljoonalla eurolla. Kirjaston laajentaminen ja muidenkin palvelujen saanti perinteiseen keskustaan on myös kunnan imagokysymys.

Valtakunnan politiikka aiheuttaa Metropoli ja Sote –hankkeiden vuoksi Kirkkonummen päättäjille erityisen ongelman. Meidän pitäisi rakentaa uusi terveyskeskus, joka maksaa kymmeniä miljoonia euroja. Kenelle me rakennamme sen ja kuka sen käytöstä lopulta päättää, me vai metropoli? Hallituksen kaikkien "hallintohimmeli" -hankkeiden toteuduttua Kirkkonummi on osa pääkaupunkiseudun metropolia, jossa muut päättävät puolestamme. Metropolihallinto tuottaa ja Sote –organisaatio järjestää palvelut ja lähettää meille laskun. Ehkä saamme jatkossakin päättää itse sivistystoimesta: päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Molemmat lukiommekin ovat pienuutensa vuoksi loppupeleissä vaakalaudalla.

Edellisen perusteella me perussuomalaiset panostaisimme sivistykseen ja kasvatukseen, joka meillä jatkossakin on omassa hallinnassa sekä senioreiden toiminnan tukemiseen palvelukeskuksessa. Kannatamme keskustan uutta kouluhanketta Vesitorninmäkeen ja kirjaston laajennusta peruskorjauksineen sekä kaikesta huolimatta uuden terveyskeskuksen rakentamista. Tulevaisuuden haaveena meillä on Porkkalan kansallispuisto, joka ei toteutuessaan puolustusvoimien mukaan haittaa heidän toimintaansa. Luonnonpuisto voisi oikein toteutettuna tukea kirkkonummelaista yrittäjyyttä, eikä se myöskään ole alueen tulevan kasvun esteenä.

Lopuksi tahdon ryhmäni puolesta esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille päättäjille, virkamiehille ja kuntalaisille. Hyvää joulun aikaa.

Vihreät, Minna Hakapää

Arvoisa herra puheenjohtaja - Ärade herr ordförande.
Hyvät valtuutetut - Bästa fullmäktigeledamöter.

Takana on raskas vuosi yt-menettelyineen sekä lomautuksineen. Vihreät haluavat kiittää kunnan henkilökuntaa hienosta venymisestä taloustalkoissa lomautusten osalta. Tämä vaihe on onneksi nyt takana päin ja budjetti tästä eteenpäin on kestävämmällä pohjalla.

Tulevana vuonna me Vihreät pidämme tärkeänä ennaltaehkäiseviä toimintoja. Tällaisia ovat mm. kuntalisä sekä 2 vakanssia perhetyöhön.

Kuntalisän palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kotitalouksista kaikkein köyhimpiä ovat pikkulapsiperheet. Kotihoidontuen saajista moni saa myös toimeentulotukea ja leikkaus kohdistuisi juuri heihin. Lisäksi tuleva laki kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken tulee kasvattamaan painetta päivähoitoon. Olisi liian suuri taloudellinen riski samanaikaisesti poistaa kuntalisä, jonka vaikutukset päivähoidon kysyntään ovat tässä vaiheessa arvaamattomat.

Perheiden jaksamisen tukemiseksi pidämme myös arvokkaana kahta lisättyä virkaa perhetyöhön.
Monet kunnat ovat ajautuneet negatiiviseen kierteeseen perheiden palvelujen painopisteen siirtyessä viime vuosina yhä vahvemmin ongelmia korjaaviin toimiin. Ongelmia ehkäisevälle työlle on jäänyt entistä vähemmän resursseja. Ongelmat kasaantuvat isoiksi, kun apua ei saa ajoissa. Tämä näkyy lasten suojelun sekä lasten ja nuorisopsykiatrian menojen kasvussa.

Vanhempien jaksamisessa on avain lasten ja koko perheen hyvinvointiin. Ja on selvää, että apu mahdollisimman lähellä ja varhain on kustannustehokkainta. Tällaista työtä on ehkäisevä perhetyö. Monissa kunnissa on pahoinvoinnin kierre saatu katkaistua panostamalla rohkeasti ennalta ehkäiseviin palveluihin. Tämä vaatii lisärahaa siirtymävaiheen ajan, mutta esimerkiksi Imatralla perhetyön vahvistaminen tuotti selviä säästöjä jo 2-3 vuoden kuluessa ja oikaisi kierteen positiiviseksi.

Kirkkonummella ehkäisevästä perhetyöstä on leikattu viime vuosina. Kirkkonummen on sitouduttava pitkäjänteiseen perhetyöhön lasten ja perheiden pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Tässä työssä 2 uutta vakanssia perhetyöhön ovat välttämättömät.

Nykyisten asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden huolehtimisen lisäksi Kirkkonummi tarvitsee uusia asukkaita talouden ylläpitämiseksi. Rakentamisen tulee olla kunnan puolelta rakentajaa helpottavaa. Kirkkonummella rakennuslupien määrä käsittelijää kohden on korkeampi kuin naapurikunnissa. Jos Kirkkonummella on maine huonosta neuvonnasta, hitaasti ja hankalasti saatavista rakennusluvista, siirtyvät muuttovirrat muualle. Tähän neuvontainsinöörin määräaikainen virka toisi pikaista helpotusta.

Rakennuslupa on usein ensimmäinen asia johon ulkopaikkakuntalainen törmää muuttaessaan Kirkkonummelle, ja nykyisellään tämä ensikosketus ei meitä mairittele. Neuvontainsinööri voisi tuoda oleellisen parannuksen tähän asiakaskokemukseen. Uusi virka mahdollistaa myös sähköisen asioinnin käyttöönoton joka on rakennusvalvonnan kehittämiselle aivan välttämätön. Siksi voi hyvällä omatunnolla ja mielellä sanoa, että tämä on myös kilpailukykykysymys.

Iloksemme kirjaston saneeraus ja suunnitteluraha on jälleen palautettu talousarvioon. Tämä onkin viimeinen hetki saada valtion myöntämä 29% taloudellinen tuki kirjastohankkeeseen. Kirjaston laajennuksesta hyötyvät ja se kokoaa kaikenikäiset kirkkonummelaiset. Tulevaisuuden kirjasto ei sisällä yksinomaan kirjoja vaan on myös kokoontumistila ja tavaralainaamo. Me saisimme sinne tilat muskarille, nuorille, avoimen päiväkodin ja senioreille toimintaa. Kirjasto tulee olemaan tärkeä osa keskustan kehittämistä, elävöittämistä ja viihtyisyyttä.

Investointitarpeemme on suuri. Kirjaston laajennuksen lisäksi tarvitsemme useita päiväkoteja mm. Sepänkankaalle ja Finnsbackaan, sekä keskustaan uuden koulun. Lastemme työpaikat eli jo olemassa olevat päiväkotimme ja koulumme ovat ahtaita ja monesti huonokuntoisia.

Sisäilmaongelmat ovat valitettavasti enemmän sääntö kuin poikkeus. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen että investointihankkeet etenevät aikataulussa ja laadukkaasti. Myös olemassa olevista rakennuksista tulee pitää nykyistä parempaa huolta.

Mennyt talousvuosi on ollut vaikea, eikä tulevakaan näytä helpolta.
Meidän tulee kuitenkin muistaa, että päätöksillämme me määritämme tulevaisuutemme. Me luomme suunnan tulevaisuuden Kirkkonummelle. Näiden rakenteellisten taloustoimien ja budjetin läpiviennillä voimme kohdata tulevan vuoden hieman valoisammissa merkeissä.

Detta budgetår har varit svårt. Och nästa år är inte heller lätt. Vi är tvungna att dra åt svångremmen, och faran är inte över. Men samtidigt måste vi komma ihåg, att det är vi som definierar vår framtid. Det är vi som drar riktlinjerna för framtidens kyrkslätt. Med de strukturella åtgärder vi med denna budget genomfört kan vi se lite ljusare på de kommande åren.

Vihreä ryhmä on talousarvion takana.

SDP, Tero Suominen

Arvoisat valtuutetut, arvoisa puheenjohtaja

Hyväksyessämme vuosi sitten kuluvan vuoden talousarvion ryhmämme varoitti talousarvioesityksen perustuvan virheellisiin odotuksiin, minkä vuoksi esitimme kunnallisveron korotusta. Kuluva vuosi on ollut palvelutason heikennyksineen, irtisanomisineen ja lomautuksineen raskas, niin kuntalaisille kuin henkilöstöllemme. Samalla on huomattu, että talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmämme kaipaa kehittämistä, jotta meillä päättäjillä on käytettävissämme oikeat ajantasaiset luvut vaikeita valintoja tehdessämme.

Vuoden 2015 osalta kannatimme myös veroäyrin maltillista korottamista, sekä kiinteistöverojen korotusta ei vakinaisen asumisen osalta, jotta olisimme voineet välttyä alijäämäisen budjetin teolta. Käsiteltävänämme oleva talousarvioehdotus ensi vuodelle on 1,5 miljoonaa alijäämäinen, mikä ei ole hyvä asia tässä taloustilanteessa. Harvempi yritys tai mikään muukaan yhteisö tähtää suunnitelmiin perustuen tappion tekemiseen.

Pidämme kuitenkin myönteisenä sitä, että ensi vuoden talousarvioehdotus ei sisällä irtisanomisia ja lomautuksia, jotka ovat kuluvana vuonna hankaloittaneet kuntalaisten palvelujen järjestämistä.

Pidämme positiivisina panostuksia pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja erityisesti toimenpiteitä työmarkkinatuen kuntaosuuden käytön tehostamista kustannusten suitsimiseksi. Sen sijaan nuorisotyöttömyyden vastaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden puuttuminen, sekä toteutettujen työllistämistoimien huono koordinaatio ei tyydytä meitä, nuorisotyöttömyyden jatkaessa kasvuaan. Meidän on panostettava lisää resursseja nuorten kesätyöpaikkoihin, oppisopimuskoulutukseen, sekä palkkatukeen. Työllisyyden edistämiseen osoitettuja varoja on ensi vuonna käytettävä huomattavasti tehokkaammin kuin tänä vuonna (suurin osa on edelleen käyttämättä) juuri esimerkiksi nuorten kesätyöpaikkojen luomiseen.

Talousarvion valmistelun yhteydessä olemme hämmästelleet sitä päättäväisyyttä, jolla virkamiehet ovat ajaneet kuntalisän poistoa, kuntalaisilta ja päättäjiltä tulleista selkeistä viesteistä huolimatta, sekä pyrkimyksiä vähentää kolmannen sektorin toimijoiden, kuten mm. liikuntayhdistysten avustuksia.

Kehittämispäällikön viran muuttaminen työsuojelupäälliköksi, työhyvinvointipäällikön sijaan, osoittaa kuinka suppeasta näkökulmasta osa meistä päättäjistä tarkastelee henkilöstömme hyvinvointia ja sen kehittämistä.

Investointipuolella pidämme myönteisenä mm. Finnsbackan ja Sepänkannaksen päiväkotien rakentamisen käynnistymistä, sekä Veikkolan lähiliikuntapaikan toteuttamista.

Ensi vuoden talousarvion toteuttaminen ja talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää meiltä kuitenkin uskallusta palveluiden ja hallinnon rakenteiden ennakkoluulottomaan tarkasteluun yli toimialarajojen ja resurssien suuntaamiseen varsinaiseen palvelutoimintaan.

Talousarvion toteutuminen vaatii myös voimakasta päätösten toteuttamistahtoa ylimmältä virkamiesjohdolta!

Keskusta, Marjut Frantsi-Lankia

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tämän vuoden talousarvioprosessi on sujunut edeltäjäänsä kivuttomammin, mutta ei edelleen parhaalla mahdollisella tavalla. Vuosi sitten kunnan tulevaisuus näytti poikkeuksellisen huonolta. Kunnanhallitus päätyikin rankkoihin henkilöstöön kohdistuviin toimenpiteisiin. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyi tuolloin käynnistetyn YT-menettelyn sillä ajatuksella, että se mahdollistaa henkilöstön kanssa käytävän vuoropuhelun kunnan palvelutuotannon uudistuksista.

Kuinka sitten kävikään? Kunnanhallitus päätyi irtisanomisiin ja lomautuksiin, ei rakenteellisten tai toiminnallisten uudistusten tielle. Näiden päätösten jälkeen tilinpäätös 2013 osoittautui merkittävästi ennakoitua paremmaksi. Siksi rankkojen henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden oikeellisuus voidaan hyvinkin kyseenalaistaa.

Keskustan valtuustoryhmän lähtökohtana on kunnan palvelutoiminnan ja -prosessien pitkäjänteinen uudistaminen ja kehittäminen. Tuottavuutta tulee hakea erityisesti johtamisen sekä uuden osaamisen ja teknologian hyväksikäytön kautta. Myös investoinneissa olisi huomioitava kunnan elinvoimaisuuden lisääminen. Nyt kyseessä on niukka kädestä suuhun budjetti, joka ei katso riittävästi tulevaan tai ratkaise edessä olevia haasteita.

Tarkastuslautakunta on ottanut vahvasti kantaa budjetin täydellisyysperiaatteen toteutumiseen – tai toteutumattomuuteen. Budjetissa ei taaskaan varata määrärahoja tarpeen mukaisesti. Erityisesti perusturvan toimialalla arvio pitkään työtä vaille olevien kustannusten ylittymisestä on 700 000 euroa. Lisäksi kunta on varannut erikoissairaanhoitoon 900 000 euroa vähemmän kuin HUS on laskenut. Budjetti on alijäämäinen, mutta sen lisäksi se on ainakin pari miljoonaa euroa alimitoitettu. Tämä on hyvän hallinnon ja lain vastaista. Tilanne toistuu vuosi vuoden jälkeen. Mitä kunnanhallitus aikoo asialle tehdä?

Eri toimialojen kohtelu ei myöskään tunnu tasapuoliselta. Hallitus hyväksyi kaksi lisävakanssia lapsiperheiden varhaisen tuen palveluihin. Tämä on mielestämme oikea suunta. Lisättyjen vakanssien ja muiden lisäysten kustannukset toimiala joutuu kuitenkin etsimään jo muutenkin liian tiukan kehyksen sisältä. Se ei ole realismia. Sivistystoimi sen sijaan sai vastaavassa tilanteessa lisärahat kehyksensä päälle. Lisäksi sivistystoimessa on tärkeitä, mutta ei kunnan ydintoimintoihin lukeutuvia palveluita, joita ei syystä tai toisesta ole mahdollista uudistaa. Toivomme kunnanhallituksen puheenjohtajalta pitäviä perusteluja valitulle linjalle.

Kahden vuoden päästä meillä on maassa uusi malli sote-palveluiden järjestämiseksi. Kysymys kuuluu, miten aktiivisesti Kirkkonummi on mukana vaikuttamassa muutoksen sisältöön? Näyttää siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan jatkossa koko Uudenmaan kattavan kuntayhtymän toimesta. Vaikka Kirkkonummi on vain pieni osa uutta kuntayhtymää, aktiivisella ja asiantuntevalla toiminnalla meillä on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntamme alueella tuotettaviin palveluihin. Kunnan johtavien luottamushenkilöiden aktiivisuus on menestymisen kannalta olennainen asia.

Ikäihmisten kotihoitoa lisätään Kirkkonummellakin valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Toimintakyvyn ja kotikuntoisuuden parantaminen edellyttää kotihoidon kehittämistä sekä aktiivista panostusta kuntoutukseen. Miten Kirkkonummi tästä haasteesta parhaiten selviää? Hoidetaanko tehokkaat ja oikea-aikaiset kuntoutuspalvelut jatkossa naapurikunnan Espoon kuntoutussairaalassa vai investoimmeko riittävästi omaan kuntoutusosastoon? Linjaus on ajankohtainen ja tehtävä pian. Tämä on vain yksi esimerkki tuleviin muutoksiin varautumisesta.

Kunnanjohtajan TA-ehdotuksessa oli luovuttu kotihoidon tuen kuntalisästä. Onneksi ryhmät olivat lisän säilyttämisen kannalla. Keskusta pitää kuitenkin valitettavana sitä, että kuntalisän tasoa laskettiin. Se on iso menetys pienituloisten ja monilapsisten perheiden näkökulmasta.

Kotihoidontuen kuntalisän säilyminen oli Keskustalle budjetin hyväksymisen kynnyskysymys, koska kannatamme monimuotoisia ja perheiden tarpeiden mukaisia päivähoitovaihtoehtoja. Esikoululaisten iltapäivähoidon osalta Keskustan valtuustoryhmä edellyttää, että kunta järjestää iltapäivähoitoa jatkossa kaikille 1.-2. -luokkalaisille joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palveluntuottajilta.

Kunnan lähivuosien investointiohjelma on taloudellisesti mittava. Uusi terveyskeskus, keskustan koulu ja uudelleen ohjelmaan tullut kirjastoinvestointi edellyttävät hyvää suunnittelua ja tulevaisuuden palvelutarpeiden ja –muotojen ennakointia.

Tulevaisuuden kirjasto on todennäköisesti hyvin erilainen kuin nyt. Turhiin seiniin ei voida investoida. Jos uusi kirjasto päätetään rakentaa, edellyttää Keskustan valtuustoryhmä kunnan sivukirjastopalvelujen turvaamista myös tulevaisuudessa. Kyse on universaalista sivistyspalvelusta, joka tulee olla niin lapsien kuin ikäihmistenkin helposti saavutettavissa. Keskusta edellyttää myös, että näiden isojen uusien hankkeiden lisäksi olemassa olevasta kiinteistökannasta pidetään jatkossa parempaa huolta.

Budjettineuvottelujen yksi heikkous oli, että kunnan tulopohjan kasvattamista ei mietitty riittävästi. Viime valtuusto lisäksi päätti äänestyksen jälkeen pidättäytyä kunnan tuloverojen nostamisesta. Keskustan valtuustoryhmä kannatti neljänneksen tuloveroprosentin nostamista koska se olisi ollut rehellistä ja sillä olisi voitu turvata perusturvan riittävä rahoitus.

Kunnassamme ei valitettavasti ole ollut halua uudistaa palveluja ja toimintakäytäntöjä niin, että hankkeille saataisiin myös ulkopuolista rahoitusta. Nyt tarvitaan eteenpäin suuntaavia ja kuntaa uudistavia hankkeita, jotka luovat uskoa kunnan tulevaisuuteen ja elinvoimaisuuteen.

Keskustan valtuustoryhmä esittää pontena, että toimialojen toimintakatteet tarkastetaan ennen vuoden 2016 kehyksen hyväksymistä palvelujen tarpeen ja kysynnän mukaiselle tasolle.

Vasemmisto, Kari Hujanen

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut

Kunnan tulojen ja menojen tasapaino on talousarvion laadinnassa keskeisessä roolissa. Budjetin pitävyyden kannalta talousarvio on laadittava täydellisyysperiaatteen mukaan. Nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio on alijäämäinen noin 1,5 milj. euroa. Lisäksi kunnan investointipaineet talousarvion suunnitelmakauden aikana ovat haasteellisia.

Toimintakatteen kasvu ensi vuodelle on talousarviovuoteen 2014 nähden 3,1 %. Kasvu voidaan nähdä maltillisena. Toisaalta vuoden 2013 tilipäätökseen nähden ensi vuoden toimintakate kasvaa vaivaiset 2,0 %. Tähän vaikuttaa tälle vuodelle kohdistuneet henkilöstövähennykset, lomautukset ja rakenteelliset muutokset. Voidaan esittää arvailua onko 3,1 % kasvu riittävä laadukkaiden palveluiden järjestämiseksi.

Jos tilannetta tarkastellaan toimialoittain huomataan todellisuus. Perusturvan kasvu vuoteen 2013 nähden on ainoastaan 0,02 % ( 16 000 euroa ), sivistystoimen 1,4 % ( 1,1milj. euroa), yhdyskuntatekniikan 19,4 % ( 2,0 milj. euroa ). Yleishallinto säilyy vuoden 2013 tasolla.

Erityisesti perusturvan toimialalla tilanne on huolestuttava. Erikoissairaanhoidon budjetista on leikattu HUS:n esityksen vastaisesti 900 00 euroa. Perusturvan oman toiminnan arvion mukaan kriittiset kohdat talousarvion pitävyydessä ovat lastensuojelun ostopalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut, vammaispalvelut sekä toimeentulotukeen varattujen määrärahojen riittävyys. Näistä palveluista puuttuu ensi vuoden talousarviosta noin
1 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan lokakuun 2014 toteutumatilanteen mukaan erikoissairaanhoidon menojen kasvuvauhti on kiihtynyt ollen keskimäärin 6,2 % edellisvuoteen verrattuna.
Mikäli kasvuvauhti jatkuu erikoissairaanhoidon ylitys nousee tämän vuoden osalta
3,8 milj. euroon. Talousarvioon HUS:n esityksen vastaisesti toteutettu 900 000 euron leikkaus on kaikkea muuta kuin oikeaa kuntatalouden hoitoa.

Kuntalain mukaan valtuuston on laadittava talousarvio- ja suunnitelma siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Nyt käsittelyssä oleva talousarvio on perusturvan osalta kuntalain vastainen. Kyseessä on selkeä alibudjetointi joka toistuu Kirkkonummella vuodesta toiseen.

Lakiuudistus työmarkkinatuesta tuli voimaan 1.1.2006. Laki rankaisee kuntia, jotka eivät ole aktivoineet niitä työmarkkinatuen saajia, joille on kertynyt tukea vähintään 500 päivää. Kunnat joutuvat maksamaan puolet työttömyyskustannuksista. Toisaalta jos kunta aktivoi työttömät, valtio ei peri kunnilta "sakkoa". Ensi vuoden alussa kuntien rahoitusvastuu laajenee nykyisestä jo 300 päivää työttömänä olleisiin. Vastaavasti kunnan rahoitusvastuu kasvaa 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden osalta.

Kirkkonummen Vasemmisto jätti asiasta valtuustoaloitteen jo vuonna 2009 vaatien kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin työttömien aktivoimiseksi. Silloin Kirkkonummen kunta oli kolmelta edelliseltä vuodelta maksanut valtiolle "sakkomaksuja" 1,9 milj. euroa. Valitettavasti aloite ei johtanut riittäviin toimenpiteisiin. On hyvä, että nyt myös muut poliittiset ryhmät ovat heränneet ja budjetissa on huomioitu osittain velvoitteet työttömien aktivoimiseksi. Valitettavasti budjettia ei kuitenkaan ole mitoitettu täydellisyysperiaatteella. Talousarviosta uupuu noin 550 000 euroa, jotta vältyttäisiin kokonaisuudessaan 1,8 milj. euron sakkovaikutus Kirkkonummella.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä kaavailtu kotihoidon kuntalisä esitettiin poistettavaksi. Ryhmien välisissä neuvotteluissa päätettiin kuitenkin jatkaa lisän maksamista osittain leikattuna. Kirkkonummen Vasemmisto mielestä perheiden valinnan mahdollisuutta lasten hoidon järjestämisessä on tuettava. Toisaalta kuntatalouteen kohdistuvien nykyisten ja uusien velvoitteiden rahoittaminen edellyttää kriittistä tarkastelua lakisääteisten ja suosituksien ulkopuolella olevien palveluiden rahoittamiseen.

Käsittelyssä oleva talousarvioehdotus on perusturvan osalta kuntalain vastainen koska siihen varatut toimintamenot eivät ole riittävät. Perusturvaan on kohdennettava lisärahoitusta täydellisyysperiaatteen mukaisesti. Kirkkonummen Vasemmiston ryhmä ei tämän johdosta kannata talousarvioesityksen hyväksymistä.

Yt-ryhmä, Tiina Karlsson

Arvoisa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, arvoisat virkamiehet sekä valtuutetut!

Suomen ulkopolitiikkaa on kautta aikain määritellyt vanha viisaus ,jonka mukaan emme voi maantieteelliselle sijainnillemme mitään. Tämä määritelmä on totta myös Kirkkonummella. Me emme voi mitään sille, että sijaitsemme Suomen pääkaupungin läheisyydessä ja siksi yhdessä sen muiden ympäristökuntien kanssa luomme sen vaurauden ja menestyksen jolla Suomi asemoidaan globaaliin maailmaan osana Euroopan kauppa-aluetta.

Suomi Oy ei voi hyvin. Suomen bkt on tällä hetkellä alle 2008 tason. Julkinen velka on vuoden 2008 jälkeen tuplaantunut ollen nyt yli 100 miljardia. Velan maksuun menee koko ajan enemmän verovaroista, talouskasvun mataessa -0,3:ssa. On välttämätöntä ymmärtää, että Kirkkonummenkin on kannettava vastuu siitä miten julkisen sektorin tuottavuutta kehitetään. Kun työttömiä on 350 000 ja vuonna 2020 huoltosuhde näyttää siltä että 70 % kansalaisista on huollettavia, ei aikaa ole hukattavaksi enää hetkeäkään.

Kirkkonummen talousarvio vuodelle 2015 on 1,5 miljoonaa alijäämäinen, mutta sen kanssa voi elää, jos nyt keskitytään sekä tuottavuuden kehittämiseen että veropohjan laajentamiseen. Julkisessa keskustelussa on pohdittu sitä, että onko oikea lääke tiukka talous vai elvytys. Oikea vastaus on: molempia lääkkeitä oikeassa suhteessa. Jos toinen lääke jätetään pois, tuloksena on katastrofi. Jos tuottavuutta ei paranneta mutta elvytystä lisätään, olemme muutaman vuoden kuluessa tilanteessa, jossa palveluverkko on romahtanut ja työttömyys lisääntynyt.

Näin ollen, me emme voi ainoastaan ajatella, että sijaintimme on meille pelkästään kilpailuetu, vaan se sisältää myös suuren vastuun trimmata palveluverkkomme sellaiseksi, että se tuottaa tulevaisuuteen sellaisia menestystekijöitä joita Suomi tarvitsee.

Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen tason täytyy olla meillä niin korkealla tasolla että Suomi ja suomalaiset kykenevät osaamisensa puolesta vastaamaan muiden maailman metropolialueiden heittämiin haasteisiin. Koska olemme niin oleellinen osa metropolialuetta, emme voi ulkoistaa tätä tehtävää muille.

Maailman viisaat talousoppineet ovat tutkimuksissaan todenneet, että luova luokka tarvitsee luovuuteensa tueksi virikkeellistä, luovuutta tukevaa ympäristöä ja että nämä yritysten himoitsemat lahjakkuudet muuttavat sellaiseen ympäristöön, jossa näitä palveluita on tarjolla. Siksi meidän on huolehdittava, että musiikkiopistot, kirjastot sekä muu kattava vapaa-ajan toiminta tukee tätä työtämme jotta Suomi voisi menestyä maailmalla. Yt-ryhmä on erittäin tyytyväinen että talousarvio sisältää myös tähän tähtäävää kehittämistä kirjaston laajennuksen muodossa.

Mutta tämä sijaintimme myötä tuleva vastuu tarkoittaa myös sitä, että emme voi kasvattaa julkista sektoriamme enää yhtään enempää. Kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kansantaloutemme ei tässä tilanteessa jossa vienti ei vedä, kestä yhtään julkisen sektorin kasvattamista tätä isommaksi. Sitä pitää päinvastoin karsia. Kirkkonummi on osa tätä ylisuurta julkista sektoria. Tässä kohtaa emme voi sälyttää karsimista vain muille Suomen kunnille vaan on otettava lusikka omaan käteen ja mietittävä sitä miten asioita voidaan tehdä uudemmalla ja tuottavammalla tavalla. Meidän vastuumme asian suhteen on suurempi juuri siksi, että olemme osa pääkaupunkiseutua ja näin ollen kannamme suuremman vastuun maan menestyksestä.

Kansakunnassa on meneillään rakennemuutos jotta sen hartiat kestävät ikääntyvää väestöämme. Tässä taitekohdassa sekä maan yksittäisiltä kansalaisilta että kuntien työntekijöiltä on vaadittu venymistä. Siltikään kaikkeen ei valtiovallalla ole ollut varaa. Esimerkkinä voidaan pitää lastensairaalan keräystä, jolla vuodessa kerättiin 30 miljoonaa euroa kansalaisilta koska tälle perinteisesti valtionvaroista kustannetulle toiminnalle ei löytynyt enää rahaa. Kansa tuli apuun ja nyt on lastensairaalan rakentaminen jo hyvässä vauhdissa.

Myös kunnan työntekijät tulivat apuun kun kunnan rahat uhkasivat loppua. Kunnan työntekijät Kirkkonummella antoivat omastaan kunnantalouden tasapainottamiseen suuren panoksen. Tämä uhraus oli turha, jos sen myötä palataan entiseen, eikä se poikinut uusia toimintatapoja. Sellainen kielteisen asenteen siivittämä kunnan kehittäminen, jossa jonkin kunnanosan kehitys tai investointi nähdään siten, että se on itseltä pois, on kerta kaikkiaan loputtava. Sellainen toiminta halventaa sen panoksen arvoa jonka työntekijät omastaan antoivat. Kehitystyötä on jatkettava, jotta kenellekään ei tulisi tunnetta että uhraus oli turha.

Valtuustoseminaari ennen talousarvioneuvotteluita oli valtuutetun vinkkelistä suuri ilonaihe, sillä siellä tulin vakuuttuneeksi henkilöstömme kyvyistä, innostuksesta sekä arvostuksestaan omaa työtään kohtaan. Yt-ryhmä ei epäile, ettemmekö tällä porukalla hyvinkin osaltamme saisi kansallista vastuutamme kannettua. Voimme olla ylpeitä huippuosaajistamme!

YT-ryhmä on tyytyväinen että kunnan veroprosentti pysyy ennallaan. Se ylläpitää ostovoimaa sekä kunnan vetovoimaisuutta. Naapuria kovasti korkeampi veroprosentti kielii huonosta taloudenpidosta ja ylipäätään huonoista käytänteistä. Sellainen johtaa lopulta palveluverkon karsimiseen ja työttömyyden lisääntymiseen. Myös kirjaston laajennus on ryhmän mielestä erittäin hyvä ja menestystä luova asia. Vain menestymisellä valtakunnallisesti voidaan turvata työpaikat myös kuntasektorilla.

Yt-ryhmä kiittää muita ryhmiä ja virkamiehiä hyvässä hengessä sujuneista talousarvioneuvotteluista. Sen sijaan, että aina koettaisimme etsiä virheitä toistemme työstä, voisimme yhdessä keskittyä keksimään ratkaisuja joilla pelastetaan Suomi ja Kirkkonummi sen osana vahvistaen vetovoimaisuuttamme, kuntalaistemme palveluita sekä mahdollisuutta hyvään elämään yhdessä laaditun kuntastrategiamme hengen mukaisesti. Vuoden 15 alussa aloitetavan Kirkkonummi-kertomuksen kirjoittaminen jatkukoon tässä hyvässä talousarviotoimikunnan aloittamassa hengessä.

Erityiskiitoksen Yt-ryhmä haluaa osoittaa kunnanhallituksen puheenjohtajalle, joka väsymättä koko kautensa ajan on jaksanut puhua työtapojen eli prosessien uudelleen arvioimisesta. On selvää, että se on ainoa keinoa karsia julkista sektoria ilman että itse toiminta ja kuntalaisten palvelut kärsivät.

Yt-Ryhmä hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2015.

KD, Rita Holopainen

Arvoisa puheenjohtaja,

Me Kirkkonummen kunnanvaltuutetut joudumme tänään päättämään ensi vuoden talousarviosta. Käydyt neuvottelut, joissa on istuttu monta iltaa yhdessä sekä pohdittu kunnan tuloja ja menoja ja tarvittavia säästöjä, ovat sujuneet mielestäni melko hyvin – mutta paljon olisi vielä parannettavaa.

Talousarvioehdotuksen hyviin asioihin kuuluu se, että ensi vuoden tuloveroa ei nosteta vaan se pysyy 19,5 prosentissa. Toinen hyvä asia on se, ettei henkilöstöä lomauteta vuonna 2015.

Sen sijaan lasten ja nuorten asema pysyy edelleen huolestuttavana kotikunnassamme. Erityisesti lastensuojeluun ja perhetyöhön tarvitsemme lisää resursseja – tästä syystä kahden vakanssin lisäys perhetyöhön ensi vuonna on todella tarpeen. Nuoret perheet ja lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Heidän auttamisekseen on panostettava ja tarjottava heille palveluja, ennen kuin se on liian myöhäistä.

Toisena huolenaiheenamme on kasvava vanhusten määrä ja siihen varatut riittämättömät resurssit. Emme saa vähentää vakansseja ikäihmisten palveluista, vaan meidän on entistä enemmän panostettava vanhusten hyvään hoitoon. Mielestäni vanhusten tulee saada asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan – mutta tähän tarvitaan lisää resursseja ja henkilökuntaa.

Olemme jännityksellä seuranneet sosiaali- ja terveysalan uudistusta. Nyt on toiveita siitä, että saataisiin potilaiden ja veronmaksajien kannalta hyvä Sote-ratkaisu, mikä käytännössä merkitsisi sitä, että Uudenmaan HUS-alueelle tulisi suuri perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja tuottava kuntayhtymä, niin ettei kunta olisi enää yksin vastuussa palvelujen tuottamisesta. Tähän liittyisi myös se, että kotihoidon kuntalisä jatkuisi Kirkkonummella – tähän tarvitsemme n. 740.000 euron määrärahan, vaikka kaiken kaikkiaan ensi vuoden budjetti osoittaisi1, 5 miljoonan alijäämää.

Kuntamme taloustilanne on ensi vuonnakin vaikea, mutta tasapainon saavuttaminen ei tapahdu hetkessä vaan se on kestävyyslaji, jossa kaikki muutokset on tehtävä hallitusti.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että talousarvioehdotus hyväksytään.

Toimituksen yhteenveto Uusdemarien puuttuvasta puheista

Uusdemarien Minna Pirttijärvi kritisoi talousarvioprosessia, vaikka se tällä kertaa olikin kivuttomampi kuin aiempina vuosina. Pirttijärven mukaan olisi suotavaa, jos valtuusto jättäisi enemmän tilaa lautakunnille, eikä puuttuisi liian pieniin yksityiskohtiin. Keskustelussa myös käytettiin Pirttijärven mukaan liikaa ideologisia argumentteja sen sijaan, että oltaisiin keskitytty siihen mikä on taloudellista ja järkevää. Myös valtio luo paljon haasteita kunnille. Pirttijärvi toivoisi, että kunnassa tutustuttaisiin "Henkilöstövoimavarojen arviointi" -oppaaseen, jonka ohjeita noudattamalla kunta saisi paljon hyvä tietoa omasta toiminnastaan.

Kommentit (1)Add Comment
...
Kirjoittanut Toimitus, 02.12.2014
RKP:n ja KD:n ryhmäpuheet lisättiin artikeliin jälkeenpäin, kun ne saapuivat toimituksen sähköpostiin.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 02.12.2014 13:08 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0693 sekunnissa.