Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Politiikka Kunnanhallitus lähetti henkilöstöstrategian uudelleen valmisteluun

Kunnanhallitus lähetti henkilöstöstrategian uudelleen valmisteluun

Sähköposti Tulosta

Kunnan siistijä - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kunnanhallitus ei hyväksynyt sille esitettyä henkilöstöstrategiaa sellaisenaan, vaan lähetti sen yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Pääasiallisia syitä tyytymättömyyteen oli kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalon ja varapuheenjohtaja Ari Harisen mukaan kaksi: Ennen lomautuspäätöksiä laadittuun strategiaan ei oltu tehty riittäviä muutoksia, joissa lomautusten ja muiden säästötoimien vaikutukset olisi otettu huomioon. Vakavampi puute oli talousarvioneuvotteluissa sitovaksi tavoitteeksi sovitun keskitetyn rekrytointijärjestelmän luomisen puuttuminen strategiasta.

Strategian palauttamista esittänyt Ari Harinen piti esitettyä strategiaa "iskuna vasten työntekijöiden kasvoa", sillä siinä luvataan hyvinvointia, jota näissä olosuhteissa ei enää pystytä työntekijöille antamaan. Sama sanoa välittyy myös niistä viesteistä, joita Verkkonummen henkilöstöstrategiaehdotusta käsittelevään artikkeliin on tullut: luvattuun koulutukseen ei pääse, eivätkä esimiehet tue tai arvosta alaisiaan.

Raija Vahasalon mukaan strategiassa olisi pitänyt näissä olosuhteissa olla kaksi erillistä suunnitelmaa: yksi kuluvalle ankarien säästöjen vuodelle ja toinen vuosille 2015 – 2016, jolloin toivottavasti voidaan keskittyä positiivisempiin asioihin. Kunnanhallitus olisi halunnut realistisen ja päivitetyn tulevaisuudenvision utopistisen hymistelyn sijaan.

Toisaalta strategian tarkoitus on luoda toiminnan tulevia suuntaviivoja ja asettaa päämääriä. Tämän vuoden vaikeuksien ei pitäisi estää pyrkimästä parempaan, vaikka toteutus ei nyt onnistukaan.

Sen sijaan olisi ehkä syytä laatia strategian lisäksi toimialoille tarkat ohjeet turvaamaan henkilöstön hyvinvointia lomautusten aiheuttaman stressin hoitamiseksi ja työmotivaation parantamiseksi. Samoin voitaisiin vaatia, että mahdollisten tulevien yt-neuvottelujen aikana kaikilla toimialoilla otetaan käyttöön yhdyskuntatekniikan toimialan käyttämät henkilöstön hyvinvointiin tähtäävät toimet.

Kunnan liikunnanohjaaja - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Keskitetty rekrytointi herättää muutosvastarintaa

Kunnanvaltuusto päätti talousarviokirjassa, että vuoden 2014 aikana on rakennettava keskitetty rekrytointijärjestelmä. Henkilöstöstrategiassa on kyllä otsikko "Keskitetty rekrytointi", mutta järjestelmän luomisesta siinä ei puhuta lainkaan. Ari Harinen epäilee, että järjestelmän luominen puuttuu strategiasta siksi, että se herättää niin suurta vastustusta toimialajohtajien joukossa.

Henkilöstöjohtaja Leena Sieviläisen mukaan Harisen näkemys keskitetyn rekrytoinnin puuttumisen syistä on väärä. Sieviläisen mukaan on niin itsestään selvää, että virkamiehet toteuttavat talousarviokirjassa hyväksyttyjä sitovia tavoitteita, ettei pitänyt tarpeellisena toistaa jo tehtyä päätöstä uudelleen strategiassa. Sieviläinen lupaa kuitenkin puuttuvan kohdan strategiaan lisätä.

Hieman ongelmalliseksi keskitetyn rekrytoinnin tekee se, että kaikilla, joiden kanssa toimitus on muutaman päivän aikana asiasta puhunut, on hieman erilainen käsitys siitä, mitä keskitetyllä rekrytoinnilla tarkoitetaan ja miten sellainen Kirkkonummella voitaisiin toteuttaa. Samaa ongelmaa pohti myös henkilöstöjohtaja, joka ei itse ollut mukana talousarvioneuvotteluissa ja joutuu siksi luottamaan toisen käden tietoihin siitä, mitä poliittiset päättäjät termillä tarkoittavat.

Oletettavasti kyse on siitä, että rekrytointi vie paljon aikaa ja resursseja ja kunta voisi säästää, jos koko kunnan rekrytointi hoidettaisiin keskitetysti. Ajatus herättää kuitenkin ansaittua kauhua toimialoilla: ne eivät halua päästää muita päättämään, kuka avoimiin tehtäviin on sopivin.

Tästä ei kuitenkaan liene kysymys. Espoossa, jossa keskitetty rekrytointi on otettu käyttöön, rekrytointiyksikkö hoitaa ilmoittamisen, markkinoinnin, oppilaitosyhteistyön ja toimialojen ohjeistamana hakuprosessin. Henkilövalinnat tehdään kuitenkin toimialoilla: vain esimies voi tietää, kuka hakijoista on tehtävään pätevin.

Aiemmin Espoossa työskennellyt Kirkkonummen henkilöstöjaoston puheenjohtaja Pekka Poutanen kertoo, että myös Espoossa uudistusta vastustettiin ponnekkaasti. Tällä hetkellä kaupungin toimialat ovat rekrytointiassistentti Arja Erosen mukaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä palveluun. Keskitetty rekrytointi tarjoaa toimialoille ammattitaitoista rekrytointia ja tiedotusta ja säästää toimialoilta paljon työtunteja.

Osastonhoitajia - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Espoolla ja Kirkkonummella on kuitenkin yksi erittäin merkittävä ero: Espoolla oli varaa palkata 15 henkilöä hoitamaan pelkkää rekrytointia. Kirkkonummella rekrytoinnista on huolehtimassa useita ihmisiä eri toimialoilla. Rekrytointi ei kuitenkaan ole näiden henkilöiden ainoa tehtävä, vaan he tekevät työtä muun työnsä ohessa. Rekrytointiin käytetyistä työtunneista ei tulisi montaa virkaa, vaikka ne yhdistettäisiinkin. Virkojen yhdistäminen ei kuitenkaan riittäisi, sillä eri toimialoilla rekrytointi vaatii niin paljon alaan sidottua ammattitaitoa, ettei toisen alan virkamies pystyisi rekrytointia edes tekemään. Rehtori ei osaa palkata sairaanhoitajaa eikä sairaanhoitaja pätevintä matematiikanopettajaa.

Toimivan rekrytoinnin hoitamiseksi joka toimialalta pitäisi irrottaa virkamiehiä hoitamaan pelkkää rekrytointia. Ongelma on siinä, että toimialoilta on juuri vähennetty kaikki mahdolliset turhat vakanssit. Ylimääräisiä ihmisiä ei ole. Eikä kunnanvaltuusto luultavasti ole halukas perustamaan rekrytoinnille uusiakaan virkoja tässä taloustilanteessa.

Leena Sieviläinen ymmärtää poliitikkojen huolen ja vakuuttaa, että rekrytoinnin uudelleenjärjestämisen mahdollisuuksia on jo ryhdytty selvittämään ja erilaisia vaihtoehtoja käydään läpi lähikuukausien aikana. Avointen työpaikkojen kirjaamista ja niistä tiedottamista on jo ryhdytty yhdistämään.

Yksi vaihtoehto on koko rekrytointipalvelun ulkoistaminen Espoon hoidettavaksi. Leena Sieviläinen ei kuitenkaan pidä ajatusta suoralta kädeltä hyvänä, sillä rekrytointi on yksi kunnan ydintoiminnoista ja sen antaminen samoista työntekijöistä kilpailevan naapurikunnan huolehdittavaksi on Sieviläisen mielestä arveluttava ratkaisu.

Kirjaston väkeä - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Sijaisvälitys säästää työtunteja ja tehostaa kaikkien alojen toimintaa

Erityisen innostunut henkilöstöjohtaja Leena Sieviläinen on uudesta sijaisvälityksestä, jota yritetään laajentaa koskemaan kaikkia toimialoja. Toistaiseksi keskitetty sijaisvälitys toimii perusturvassa ja laitoshuollossa.

Kuvitellaan tilanne, että opettaja soittaa kouluun ja kertoo olevansa sairas. Tämän jälkeen rehtori ryhtyy soittelemaan tutuille sijaisille ja toivoo, että jollakin heistä olisi aikaa. Viides soitto tuottaa tuloksen, mutta vain yhdelle päivälle. Seuraavan päivän osalta soittorumba on tehtävä uudelleen. Rehtorin työajasta kuluu hyvinkin tunti tai pari, jos sairastuneita opettajia on useampia.

Jos olisi olemassa sijaisvälitys, johon kaikki halukkaat keikkatyöntekijät olisivat ilmoittautuneet ja jonka toimesta sijaiset olisi jo kertaalleen haastateltu, riittäisi, että rehtori avaisi ohjelman ja katsoisi, keitä on juuri sinä päivänä käytettävissä. Rehtori joko soittaisi suoraan haluamalleen sijaiselle tai jättäisi järjestelmään tiedon sijaistarpeesta ja palkkaisi ensimmäisen ilmoittautuneen. Homman kuluisi aikaa noin viisi minuuttia.

Sijaisuuksia tekevät voisivat puolestaan ilmoittaa, minä päivinä he ovat käytettävissä ja millä alueilla he haluavat työskennellä.

Sijaisvälitys yritetään saada pystyyn pikavauhdilla, sillä se on oiva välinen myös lain vaatimusten täyttämiseksi. Lain mukaan lomautetuille nimittäin pitää tarjota työtä ennen kuin sijaisuudet pannaan julkiseen hakuun. Lomautetut työntekijät voisivat ilmoittautua lomautuspäiviksi sijaisrekisteriin, jolloin he saisivat automaattisesti ilmoituksen tarvittavista sijaisista.

 

Artikkelin kuvissa on aiempien artikkeleiden yhteydessä kuvattua kunnan henkilökuntaa työssään.

Kommentit (5)Add Comment
...
Kirjoittanut Maine ,,, miten sen on ?, 13.02.2014
Mitäs sitä rekrytointia tarvitaan, kun töitä ei ole, kun lomautetaan taloudellisista ja tuotanollisita syistä.
Siis ei ole riittävästi töitä nykyisellekkään henkilökunnalle ??? Siis niitä toimia, joista irtisanottiin työntekijöitä, ei enää tarvita.
Lomautetaan ja sitten oletetaan, että lomautetut päivystävät kotonaan ,milloin soitetaan töihin.!
Lomautettuna siis puhelinpäivystäjänä, jos armollinen työnantaja kutsuu palvelukseen. Kun palvelus loppuu, niin jatkuupi lomautus .
Onko tässä enää työntekijällä minkäänlaista arvoa ???Ei ihme, että moni on jo nyt lähtenyt toisaalle töihin ja moni asiaa suunitteleepi, on jo hakemukset sisässä.
...
Kirjoittanut Alakulo, 14.02.2014
Täytyy todeta, että kun nykyään työyhteisöissä peräänkuulutetaan koulutusta, palkitsemista, oman jaksamisen ja hyvinvoinnin lisäämistä mm. työnantajan tarjoamien liikuntaseteleiden ja kulttuuriseteleiden avulla, tsemppaamista jne. Mikä näistä pätee Kirkkonummen kunnassa, suhteellisen suuressa työnantajayrityksessä? Mitään ei enää ole (kohta viedään tuhkatkin pesästä), koulutuksiin ei enää pääse (talon ulkopuoliset). Ainut, mihin vielä on mahdollisuus, on istua tattina omassa työpisteessä valtavan työkuorman alla. Lakisääteiset tauotkin ovat minimaalisia.

Kyllä kuulostaa hyvältä nämä tapetilla olevat pitkät työurat! Loppuunpalaminen taitaa iskeä kohti kesken matkaa;)
...
Kirjoittanut Otetaan oppia, 17.02.2014
alkon sivuilla: alko-palvelee/alko-on-suomen-paras-tyopaikka/
...
Kirjoittanut Oppia yritysmaailmasta, 20.02.2014
Toivottavasti kunnan henkilöstöstrategiaa ja käytäntöjä miettivät henkilöt ovat katsoneet miten keskisuuret ja suuret yritykset ovat järjestäneet esimerkiksi rekrytoinnin. Keskitetty rekrytointi on käytössä joka puolella, koska sen avulla on mahdollista tehdä asia ammattimaisemmin. Myös hakijat hyötyvät siitä, että valmistelevaa hommaa hoitavat alan ekspertit. Varsinainen päätöksenteko eli työtekijän valinta on toki esimiehen tehtävä.
...
Kirjoittanut Arpajaiset, 20.02.2014
Toisaalta yritysmaailmasta on tuttu tilanne, jossa HR-henkilö nostaa tehtävään tarvittavan henkilön ominaisuuksien riman mielettömän korkealle todistaakseen oman tarpeellisuutensa.

Lukekaa lehtien työpaikkailmoituksia. Pitää olla olympiavoittajatasoa, tohtorin tutkinnon suorittanut, 25 vuoden ikä ja 10 vuoden kokemus vastaavista työtehtävistä, jotta vastaa ilmoituksissa haettua. Näin on saatu aikaseksi sekä työvoimapula ja työttömyys, yhtäaikaa.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 12.02.2014 16:54 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0644 sekunnissa.