Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Politiikka Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot herättävät keskustelua

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot herättävät keskustelua

Sähköposti Tulosta

Valtuutetut työssään - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummen poliitikot, ollaan heidän päätöksistään mitä mieltä tahansa, tekevät vapaaehtoisesti lukemattomia tunteja töitä kirkkonummelaisten hyväksi. He istuvat ylipitkissä kokouksissa, vastaavat kuntalaisten puheluihin, viettävät ruokakaupassa tavattoman pitkään, kun juuttuvat puhumaan joka kolmannen vastaantulijan kanssa ja lukevat loputtomasti vaikeita ja tylsiä papereita, joiden perusteella heidän oletetaan tekevän viisaita ratkaisuja.

Koska kokouksiin osallistuminen aiheuttaa vaivan lisäksi monelle myös kustannuksia – esimerkiksi sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisen vuoksi, kokouksista maksetaan luottamushenkilöille kokouspalkkio.

Kirkkonummella kyseistä palkkiota ei oltu nostettu usean vuoteen. Palkkio oli 60 euroa kokoukselta. Tuosta summasta vain osa päätyi luottamushenkilölle, sillä puolueryhmien rahoitus perustuu pitkälle kokouspalkkioista perittyihin "puolueveroihin". Lisäksi valtio haluaa ruhtinaallisesta palkkiosta oman osansa.

Kun valtuuston kokoukset kestävät yleensä vähintään neljä, joskus kymmenenkin tuntia, käteen jäävä tuntikorvaus ei päätä huimaa – ei edes sen jälkeen, kun palkkio korotettiin 85 euroon vuoden 2013 alussa. Päätöksen korotuksesta teki edellinen valtuusto viimeisessä kokouksessaan vuonna 2012, jolloin toki tiedettiin talouden olevan tiukka, muttei vielä osattu ennakoida tämänhetkistä talouskatastrofia.

Nyt, kun henkilöstöä on irtisanottu ja palveluita joudutaan karsimaan, luottamushenkilöiden itselleen antama palkankorotus on herättänyt paljon keskustelua, myös poliitikkojen keskuudessa. Osa poliitikoista on halunnut keskustella itsensä lomauttamisesta, eli käytännössä yhdestä kokouksesta ilman palkkioita. Toisille koko ajatus on punainen vaate, josta ei haluttu keskustella myöskään toimittajan kanssa.

Koska Verkkonummen toimitus sai usealta lukijalta pyyntöjä selvittää luottamusmiesten palkkioita, toimitus lähestyi kaikkia valtuustoryhmiä ja esitti heille lukijan kysymyksen:

"Kysykääpä miten kunnan luottamushenkilöt (kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, lautakuntien jäsenet) osallistuvat säästötalkoisiin? Helmikuussa 2013 korotettiin kokouspalkkioita 60:stä 85 euroon. Kuka poliitikko on valmis pudottamaan palkkiot takaisin 2013 alun tasolle?"

Verkkonummi sai vastauksen lähes kaikilta ryhmiltä. Osassa vastauksista oli selvästi koko ryhmän kannanotto, osassa vastaajan henkilökohtainen kanta. Monessa ryhmässä mielipiteet hajoavat ryhmän sisällä. Ainoastaan SDP:n ryhmä kieltäytyi vastaamasta kuntalaisen kysymykseen huolimatta ryhmän puheenjohtaja Tero Suomiselle osoitetuista useista vastauspyynnöistä.

RKP:n edustajat voisivat harkita luottamusmiesten "lomautusta"

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerinin henkilökohtainen mielipide oli, että luottamusmiesten "lomautus" palkkiottoman kokouksen muodossa olisi kohtuullista, jos valtuuston enemmistö niin päättäisi.

Corinna Tammenmaa oli samaa mieltä, mutta toi esiin myös sen, että nykyiselläänkin kokouspalkkio on niin pieni, ettei se riitä kattamaan kokouksista syntyviä kuluja. Lapsiperheen työssä käyvänä äitinä hän toteaa, että jos yhteisten asioiden hoidosta joutuu maksamaan ajan lisäksi myös rahassa, on lapsiperheiden vanhempia mahdotonta enää saada ehdokkaiksi. Ei ole kunnan tai kuntalaisten etu, että päätöksenteko jää ainoastaan eläkeläisten tehtäväksi.

Kokoomuksen Veikko Vanhamäki vastasi kysymykseen sen provokatiivisuudesta huolimatta

"Aihe on vaikea ja joidenkin mielestä väärin, tehtiinpä se milloin tahansa, ja aina löytyy jokunen populisti, joka yrittää kariuttaa ne. Ehkäpä siksi niitä tehdään meillä hirveän harvoin eli n kerran 20 vuodessa.(Vertaa kunnan työntekijät joka vuosi.)

Kirkkonummen luottamushenkilöhistoriasta vähän:
Kirkkonummella mentiin -80 luku käytännössä samoilla palkkioilla vuoteen 1994 jolloin tuli pankkikriisi ja lama. Silloin valtuusto pudotti palkkioitaan omatoimisesti. Noin 30 % ja pudotus uhkasi jäädä ikuiseksi, koska vasta viime vuonna palkkiot palautettiin ennalleen. Tosin
ennen alennusta ollut 50%:n korotus 3 tunnin kokouksen jälkeen ei palannut vieläkään eikä ehkä koskaan palaa.

Vaikka pian palkkioiden alentamisen jälkeen Suomen ja myös Kirkkonummen talous meni kohisten ylös, palkat nousivat ja ihmisiä otettiin paljon lisää, kokouspalkkioihin ei koskettu. Kun Suomi liittyi euroon 2003, seuraavan viiden vuoden aikana kokouspalkkioiden markkamäärä jaettiin kertoimella 5,91 ja saatiin ihmeellisiä palkkioita. Vasta viiden vuoden päästä onnistuttiin pyöristämään ne sentit ja saatiin järkevämpiä lukuja.

Samalla päätettiin, että tehdään ajantasausremontti ja otetaan huomioon, millaisia palkkioita muut kunnat lähistöllä maksavat. Työryhmältä meni monta vuotta, mutta päätös tehtiin lopulta 2012 ja tuli voimaan 2013. Jo 2012 oli mustia pilviä Kirkkonummen taivaalla, ja jotkut olisivat halunneet taas siirtää korotusta.

Luottamushenkilöpalkkiot herättää turhaa ja aiheetonta kateutta ja kritiikkiä. Niiden käsittely on niin vaikeaa, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että nyt kun on joku ratkaisu saatu, niin pidetään se voimassa edes seuraavat 10 vuotta."

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalon mukaan nyt on tehtävä yhteistyötä

Raija Vahasalo on pahoillaan siitä, että luottamusmiesten edelleen hyvin alhaiset palkkiot synnyttävät joissakin katkeruutta. Näin vaikeina aikoina yhteen hiileen puhaltaminen on koko kunnan etu ja ainoa keino välttyä uusilta, ikäviltä säästötoimenpiteiltä.

Vahasalo toteaa, että luottamushenkilöiden palkkiota ovat Kirkkonummella edelleen erittäin alhaiset. Lisäksi luottamusmiehet tekevät paljon ylimääräistä työtä ilman korvauksia. Poliitikot ovat kuitenkin pohtineet säästötoimia myös keskuudessaan: "Päätimme valtuustossa yksimielisesti joulukuussa talousarvion yhteydessä tarkastella mm. toimielinten lukumäärää yhtenä sitovana tavoitteena."

"Pienenä asiana vielä olemme kunnanhallituksessa supistaneet kokoustarjoiluamme, vaikka se ei iso ole ollutkaan. Lisäksi valtuuston puheenjohtajisto viime syksynä peruutti jo sovitun valtuuston budjetti-illallisen luontokeskus Haltiassa."

Suvi Terho ja Vihreä valtuustoryhmä toivovat päätöksenteon tehostumista

"Kokouspalkkioiden korottaminen puhutti Vihreiden ryhmää. Olimme valmiita pitämään palkkion ennallaan tai luopumaan esim. jonkin kuukauden palkkioista. Toisaalta on totta että edes korotettuna kokouspalkkio ei ole suuri, varsinkaan kokouksiin käytettyyn aikaan suhteutettuna. Kukaan tuskin on mukana kunnallispolitiikassa kokouspalkkioiden takia, mutta monelle, etenkin yksityisyrittäjille, kunnallispolitiikkaan käytettävä aika on poissa palkkatyöhön käytettävästä ajasta eli loppuviimein palkasta. Me Vihreät olemme edelleen valmiita keskustelemaan avoimesti luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

Valtuuston ja koko luottamushenkilöorganisaation työskentelyn tehostaminen on tämän kevään agendalla. Valtuustoryhmien puheenjohtajat tapasivat asian tiimoilta viikon alussa ja asiaan palataan maaliskuun alussa kun ryhmät ovat ehtineet käymään sisäisiä keskusteluja ja myös kommunikoimaan keskenään. Vihreät kannattavat lämpimästi kaikkia tiedonkulkua ja keskustelua lisääviä ratkaisuja, esim. kunnanjohtajan kyselytuntia ennen valtuustoa ja valtuuston seminaareja muutaman kerran vuodessa tärkeimpien ajankohtaisten asioiden ja vuosikellon mukaisten pakollisten asioiden (esim. kehys ja budjetti) käsittelyyn. Lisäksi toivomme ja olemme osaltamme valmiita organisoimaankin epävirallisempia valtuutettujen kohtaamisia niin verkossa kuin elävässä elämässäkin.

Odotamme että vuosi 2014 aloittaa Kirkkonummen kunnallispolitiikassa uuden, avoimuuden ilmapiirin aikakauden. Tämä vaatii luonnollisesti panoksensa luottamushenkilöiden lisäksi myös kunnan virkamiehiltä ja kuntalaisilta itseltään."

Pekka Sinisalo (PS) olisi ollut valmis keskustelemaan palkkioista

"On totta, että palkkioita nostettiin 2013. Talousarvioneuvotteluissa palkkioista keskusteltiin myös, mutta valtapuolueiden taholta ei koettu tarpeelliseksi niitä laskea.

Työmäärä luottamustoimissa on jatkuvassa kasvussa. Kokoukset pitenevät ja käsiteltäviä asioita on paljon. On selvitysten tekoa ja niihin vastaamista loppumattomasti. Kunnanhallitus on jo karsinut ruokamenoistaan, eli ennen kokousta syömme entistä huonommin. Useimmat tulevat kokouksiin suoraan töistä ja koska kokoukset venyvät usein yön tunneille on jo pelkästään päätöksen teon vastuullisuuden vuoksi huolehdittava myös verensokerista.

Kyse on myös arvostuksesta, josta kertoo se, että kokouspalkkiot ovat edes jollain tasolla. Itse kokouspalkkioihin tehtävillä leikkauksilla ei juurikaan säästetä. Kokousten määrää pitäisi laskea, mutta sekin on ongelmallista päätöksenteon kannalta.

Perussuomalaiset eivät suoranaisesti vastusta kokouspalkkioiden leikkaamista, mutta kyseenalaistamme leikkausten todelliset säästöt, koska pahimmillaan kokoukset vain tehdään keinotekoisesti lyhyemmiksi ja siten joudutaan niitä pitämään enemmän. Korostan lisäksi, että kyseessä on myös arvostusasia. Arvostavatko kuntalaiset luottamushenkilöiden tekemää työtä yhteisten asioiden hoitamiseksi."

Kirkkonummen valtuustoryhmä Uusdemarit vastaa kuntalaisen kysymykseen

"Talousarviossa vuodelle 2014 ei luottamushenkilöpalkkioihin puututtu. Sen sijaan todettiin, että säästöä palkkioissa tapahtuu luottamushenkilöorganisaation muutoksen myötä. Nämä lautakuntien ja jaostojen sekä johtokuntien karsimiset ja isompien kokonaisuuksien muodostaminen on aloitettava nyt heti alkuvuodesta.

Kirkkonummella on aiemmin selvitetty mahdollisuutta luopua kokonaan kokouspalkkioista, mutta lopputulos oli, ettei toimielin voi luopua palkkioistaan ellei se ole yksi mielinen asiasta. Kukin toimielin voisi niin halutessaan päättää luopua esimerkiksi yhden kokouksen palkkiosta, mikäli pystyisi näin yksimielisesti päättämään.

Kuntalaki velvoittaa kuntaa hoitamaan tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kunnan talous ja kuntalaisille myönnettävät etuudet ja palvelut. Päätöksenteon tulee täyttää tietyt muodollisuudet kuten oikea menettelytapa ja valitusoikeus.

Tiukka talous edellyttää myös toimivaa luottamushenkilöorganisaatiota ja talouden seurantaa. Tarvitaan vastuun kantajia. Viime kädessä valtuutetut vastaavat siitä, että kuntalaiset saava palvelunsa lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla tänäkin vuonna.

Useimmat meistä käyvät päivätyössä ja luottamustehtävien hoito on tehtävä työpäivien jälkeen. Onko säästötarpeeseen nähden symbolisessa mielessä tehty säästö aitoa? Irtopisteitä sillä voi toki kerätä, mutta se on todella kyseenalainen keino asian vakavuuteen suhteutettuna."

Antti Salosen mukaan Keskusta ei olisi halunnut korottaa palkkioita

"Keskustan valtuustoryhmä ehdotti 15.12.2012 kun uutta palkkiosääntöä hyväksyttiin, että sääntö hyväksyttäisiin astumaan voimaan 1.1.2014. Taloustilanne näytti silloin jo heikolta, emmekä pitäneet perusteltuna nostaa palkkioita silloin. Mikäli taloustilanne olisi 2013 vuoden aikana parantunut korotukseen olisi voitu palata. Ja tilannehan on vain pahentunut.

Tuolloin 15.12.2012 esityksemme leimattiin populistiseksi vaikka perustelu oli ihan talouden näkymiin perustuvaa vastuullista politiikkaa.

Keskustan ryhmä olisi ollut valmis myös nyt budjetin valmistelun yhteydessä palaamaan vanhaan palkkiosääntöön. Tämä ei saanut toisilta poliittisilta ryhmiltä kannatusta. Emme kuitenkaan halunneet neuvotteluissa tehdä tästä kynnyskysymystä ja äänestyttää asiaa valtuustossa.

Kuntamme isojen ryhmien osalta luottamushenkilöpalkkiot ovat merkittävä tulonlähde paikallisjärjestöille. Lisäksi kun palkkio luottamushenkilölle verotuksessa hyvitettävä, niin on tämä puoluevero kunnan tuki järjestöille. Onko tämä syy miksi palkkioita ei haluta laskea? Isolle ryhmälle puoluevero nousee vuositasolla jopa yli kahdenkymmenen tuhannen euron! Eli valtuustokauden aikana liki sataantuhanteen! Työryhmien ja ylimääräisten kokousten avulla jopa yli tämän.

Itse näen, että ei tätä hommaa palkkioiden takia tehdä, joten palkkion suuruus ei kokousten kestoon vaikuta. Kyllä asiaan vaikuttaa enempi luottamus toisiin valtuutettuihin ja virkamiesten tekemisiin.

Summa summarum: Keskusta on valmis palaamaan vanhaan palkkiosääntöön vaikka tällä ei olekaan vaikutusta kokousten pituuteen. Tämä olisi myös luonteva tapa tukea kunnantaloutta ja sympatian osoitus tiukoille joutuvalle henkilöstölle."

Vasemmisto ei pidä palkkioita liian suurina, mutta moittii korotusajankohtaa

"On selvää, että kokouspalkkioiden korotus aiheuttaa keskustelua tilanteessa, jossa saman aikaisesti tehdään muualla kunnan taloudessa leikkauksia ja korotetaan veroja. Voidaan katsoa, että korotusten ajankohta ei ollut oikea ja sen vuoksi päätöstä on syytäkin moittia.

Kirkkonummen kunnan maksamia luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on hyvä verrata vertailukuntien maksamiin palkkioihin. Osassa maksetaan palkkiot kokouksen keston perusteella. Kirkkonummella palkkio maksetaan aina samansuuruisena. Kunnanvaltuutettu ja lautakunnan jäsen saa lyhyestä kokouksesta saman suuruisen palkkion kuin esim. kunnanvaltuuston joulukuisesta, kymmenen tunnin pituisesta kokouksesta.

Kokouspalkkio on veronalaista tuloa josta verotetaan sivutuloprosentin mukaan. Sen lisäksi puolueiden paikallisosastot ja kunnallisjärjestöt lähes poikkeuksetta perivät luottamushenkilön kokouspalkkiosta itse määräämänsä ns. "puolueveron" joka on suuruudeltaan 10-30 prosenttia. Kirkkonummen Vasemmisto rahoittaa puolueverolla lähes kaiken toimintansa. Käteen jäävä osuus on sen verran pieni, että luottamushenkilö sanan mukaisesti hoitaa tehtäväänsä talkoohengessä.

Kunnallinen päätöksenteko vaatii luottamushenkilöiltä sitoutuneisuutta ja asioihin perehtymistä. Vastuullinen päättäjä kuuntelee kuntalaisia ja hankkii tietoa päätöksentekonsa pohjaksi, sekä arvioi mitä seuraamuksia päätöksellä on. Kuntalaisten yhteydenottoihin vastaaminen on myös tärkeä osa luottamustehtävää. Kaikki tämä vie aikaa itse kokouksen ulkopuolella.

Kokouspalkkioiden korotustarve oli esillä marras-joulukuun 2013 talousarvioneuvotteluissa. Silloin esitettiin niistä luopumista tai myöhentämistä alkamaan vuoden 2015 alusta. Osa ryhmistä ei nähnyt tässä vaiheessa tarpeelliseksi luopua korotuksista. Lisäksi palkkioiden kustannusvaikutus vuositasolla olisi ollut muutama kymmenen tuhatta euroa.

Luottamushenkilöt osallistuvat samalla tapaan säästötalkoisiin kuin muut kuntalaiset maksamalla korotettuja tulo- ja kiinteistöveroja ja joutuvat kokemaan palvelutason heikentämisestä johtuvia hankaluuksia. Valitettavasti osa kuntalaisista pakotetaan osallistumaan säästötalkoisiin muita suuremmalla panoksella kun heitä lomautetaan tai irtisanotaan. Kirkkonummen Vasemmisto kannatti marraskuun valtuustossa tuloveroprosentin korotusta tasolle, jolla olisi voitu välttää henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset. Valitettavasti valtuuston enemmistö oli tätä esitystä vastaan."

Kristillisten Rita Holopainen pohtii säästömahdollisuuksia

"Meillä ei olisi mitään sitä vastaan, että kokouspalkkiot palautettaisiin aikaisemmalle tasolle (=ennen korotusta). Olemme myöskin pitäneet hyvänä, ettei valtuuston päivällisiä ole järjestetty eikä ulkomaan seminaareja (aikaisemmin on ollut laivaseminaareja Tukholmaan ja Tallinnaan). Niiden poisjättämisellä on saavutettu merkittäviä säästöjä.

Voisimme jopa harkita palkkiottomia seminaareja mutta luottamushenkilöiden kokouspalkkioista kokonaan luopuminen olisi hankalampi päätös, sillä kokouspalkkioistahan maksetaan mm. yleisesti "puolueveroa".

Lisäksi voitaisiin harkita vähemmän tärkeistä lautakunnista ja johtokunnista luopumista (kuten on jo lopetettu koulujen johtokunnat). Tätä pitää kuitenkin pohtia huolella, jotta tehtäisiin järkeviä päätöksiä ja saataisiin todellisia säästöjä aikaan."

Toimituksen mielipide

Keskustelu ja perusteleminen on hyvä asia, sillä se vähentää katkeruutta. Siksi toimitus on iloinen sekä toimitukseen tulleista kysymyksistä ja kommenteista että poliitikkojen halusta vastata kuntalaisille. Kun tuntee erilaisten ajatusmallien taustoja, voi olla perustellusti eri mieltä ilman, että tuntee voimatonta kiukkua. Kiukkuun Kirkkonummella ei nyt ole varaa: meidän on yhdessä keskityttävä luomaan uutta ja menestyvää kuntaa.

Toimituksella on ollut tilaisuus seurata poliitikkojen työskentelyä lähietäisyydeltä jo neljä vuotta. Siksi uskallan tässä kertoa suoraan myös oman mielipiteeni.

Toimituksen näkemys luottamushenkilöiden palkkion suuruudesta on, että he ovat ansainneet jokaisen saamansa sentin. Luottamushenkilöt todellakin uhraavat suunnattoman määrän omaa aikaansa meidän asioittemme hoitamiseen. He tekevät töitä meidän puolestamme – niin kunnan työntekijöiden kuin kuntalaistenkin. Suurimmasta osasta siitä työstä ei makseta korvausta lainkaan.

(Ja sitä paitsi valtuuston kokoukset ovat välillä niin epätoivoisia, että niistä pitäisi kaiken kohtuuden mukaan maksaa kymmenkertainen korvaus. Käykää vaikka katsomassa!)

Kannattaa myös pitää mielessä, että poliitikkomme vastustavat Espooseen liittymistä siitä huolimatta, että siellä valtuutetuille maksetaan 85 euron sijaan peräti 300 euroa joka kokouksesta.

Kommentit (9)Add Comment
...
Kirjoittanut Viljo "Ville" Savolainen, 10.02.2014
Luottamusmies, joka tutkii ja tietää asiat, on palkkionsa ansainnut. Itse käytin 4-5 tuntia kokouspapereihin tutustumiseen, ryhmäkokous alkoi valtuustopäivänä kello 16.30 ja valtuustonkokous loppui keskimäärin klo 22.00. Käytin siis aikaa/valtuustonkokous n. 10 tuntia. Kokouspalkkio 85 euroa: -10% yhdistykselle ja -verot, niin jäljelle jäänyt summa ei pitäisi tehdä kyllä ketään kateelliseksi.
...
Kirjoittanut niinpä, 10.02.2014
Eipä opettajien ja varsinkaan lastentarhanopettajien "palkkiotkaan" tee ketään kateellisiksi.
...
Kirjoittanut Tavallinen Tallaaja, 10.02.2014
Kyllähän asia niin, että ketään luottamusmiestä ei väkisin istutettu tehtäväänsä, vaan jokainen heistä
istuu tehtävässään vapaaehtoisesti. Joku vallanhalusta, joku pätemisen tarpeesta, joku puolueen puolesta jne.
Minun mielestä ko. tehtävistä ei pitäisi maksaa mitään palkkiota, koska luottamusmiehillä ei ole mitään vastuuta tai sanktioita huonoista päätöksistään, kun kunta on "kuralla". Nyt kun kunta on Kunnanjohtajan johdolla kuralla, on
kohtuullista, että tämän vuoden palkkioita ei makseta ollenkaan. Se on vähintä mitä luottamusmiehet ja kunnan johto voi tehdä oman nahkansa raikastmiseksi, muuten haisee ja hävetkää edes vähän kun tavalliset "duunarit" kunnan palveluksesta lomautetaan tai irtisanotaan.
...
Kirjoittanut palkkiot ansaittuja, 11.02.2014
Jos todella luottamushenkilöille ei maksettaisi ollenkaan, miten luulette, että päättäjiksi saadaan asiasta kiinnostuneita vastuullisia päättäjiä? Heillä on myös kuluja lautakunnissa ja muissa kokouksissa istumisista. Ne jotka tekevät paljon töitä asioiden eteen (ei kaikki) ovat todella ansainneet palkkionsa. Sen tulisi olla paljon korkeampi, jotta meidän asioista saadaan mahdollisimman korkasti koulutettuja ja fiksuja päättäjiä. Kuntapoliitikot tekevät hirveän määrän jokapäiväiseen elämään vaikuttavia päätöksiä.
Tässä taloudellisessa tilanteessa nykyinen palkkio on hyvä. Jos sitä lasketaan, ei poliitikkoja enää kiinnosta. Jos sitä nostetaan voi se kerätä vain rahasta kiinnostuneita, mutta myös enemmän asiantuntijoita. Jos jostain pitää säästää voidaan perata lautakunnat, ovatko kaikki tarpeellisia ja voisiko niistä vähentää? Jotain turhaa näyttää sielläkin, ainakin pöytäkirjojen perusteella olevan.

Tsemppiä poliitikoille työhön. Muistakaan päätöksissä, että te olette ajamassa kuntalaisten etua. Olette palkkionne ansainneet myös tässä taloudellisessa tilannessa. Hullu työtä ilmaiseksi tekee!
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 11.02.2014
Politiikka voi olla vain niin hyvää kuin siihen osallistuvat henkilöt. Joten tarvitaan vapaaehtoisia osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen, olkoot sitten rahallinen korvaus yksi keino houkuttelemiseen.

Olen nyt kaksissa kunnallisvaaleissa seurannut tilannetta, ensin Espoossa ja nyt Kirkkonummella. Totuus on että Kirkkonummella ei yksikään puolue saanut täyttä listaa ehdolle kaksiin edellisiin vaaleihin - Espoossa taisi vain KOK ja vihreät saada täyden listan vaaleihin. No miksi koen tämän olevan ongelmallista? Mm. siksi että vaalien jälkeen lautakuntapaikat täytetään ensisijaisesti juuri vaaliehdokkaista ja jos ehdokkaissa ei ole runsaudenpulaa niin ... ... ...

Tämä vapaaehtoisten puute yhteisten asioiden hoitamiseen on kyllä sitten tänä päivänä laajempi ongelma – lähes kaikessa vapaaehtoistyössä podetaan vapaaehtoisten pulaa (mutta sitäkin kärkkäimpiä ollaan valittamaan kun ei asiat hoidukaan halutulla tavalla.)

Olen viime aikoina käynyt mielenkiintoisiakin väittelyjä kunnan tilanteesta eräiden henkilöiden kanssa, jotka hyvistä perustelluista mielipiteistään huolimatta eivät itse tahdo osallistua kunnallisten asioidemme hoitoon. Olen ½v sisällä törmännyt peräti kahteen henkilöön, joiden oma vanhempi/vanhemmat olivat varsin aktiivisia kunnallispolitiikassa aikoinaan ja sen seurauksena nämä henkilöt, vaikka ymmärtävät työn tärkeyden ja vaativuuden, eivät itse tahdo osallistua. Tämän seurauksena on itselleni herännyt kysymys: pitäisikö olla huolissaan? Vaatiiko työ sittenkin liikaa jos seuraava sukupolvi ”pois”vieroitetaan tästä tärkeästä työstä? (Onneksi tiedän toki vastakkaisiakin esimerkkejä)

Mitä sitten ajankäyttöön tulee, niin Villen mainitsema aika ei kyllä omalla kohdalla ole läheskään riittävää. (Ehkäpä sitten kun oppii enemmän, niin sujuu helpomminkin…) Koen tarvitsevani annetun valmisteluajan reilusti asiaan & esityslistaan perehtymistä varten, usein kun joutuu lisäksi tekemään tarkentavia kysymyksiä/selvittelyjä kokousta varten. (Ja potea huonoa omatuntoa perhettään kohtaan - viikonloput kun työssäkäyvälle vaan ovat sitä parasta valmisteluaikaa näihin kokouksiin)

Mielestäni kyllä tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioistamme ja halukkaita käyttämään siihen (arvokasta) vapaa-aikaansa, jos ei muuten niin rahallista korvausta vastaan. (ja mielestäni kunnallisesta työstä pitää maksaa jokin korvaus.)
...
Kirjoittanut Bodil Lindholm, 11.02.2014
Hei
Itse en koe huonoa omatuntoa kun saan 100 euroa kokouspalkkioa esim valtuustokokouksesta. Aloitamme 16:30 ryhmäkokouksella ja nopeasti syödään keittoa kun valtuustokokous alkaa kl 18. Useimmat meistä menevät suoraan töistä kokoukseen. Itse menen nopeasti kotiin, huolehtimaan että lapset syövät ja että arki pyörii. Kuten toki moni meistä valtuustosta. Sitten istun kokouksessa kl 22-24 asti. Materiaalia kun lukee ennen kokousta vie myös aikaa! Kun saan tämän ison summan eli 100 euroa. Maksan siitä 40 % veroa, sitten jää 60 euroa josta maksan 20 euroa puolueelle. Minulle jää käteen 40 euroa. Kun se jaetaan tunteihin jotka menee tähän asiaan. En suostu potemaan huonoa omatuntoa. Pisin valtuustokokous oli 19.12.2013. Aloitimme kl 14, lopetimme kl 24. Onneksi politiikkaan jokainen saa tulla mukaan. Näin ei pidä huutaa jos ei ole itse valmis tulemaan mukaan leikkiin. Mutta tämä on toki vain minun mielipide ja tästä jos jostain syntyy varmasti keskustelua. Hyvää kevättä meille kaikille! Nähdään!
...
Kirjoittanut Tavallinen Tallaaja, 11.02.2014
Miksi ei saada fiksuja vapaaehtoisia kunta päättäjiin? Siksi koska puoluepolitiikka sotkee kaiken.
Kun olet puolueen jäsen, sinä et voi päättää itse, vaan ryhmä määrittää kannan, et voi äänestää
omaa puoluetta vastaa ja jos olet eri mieltä, sinut erotetaan. Niin kauan kun nykyinen poliittinen
järjestelmä toimii, ei kuntaa hoideta kunnan asukkaiden hyväksi, vaan puolueen hyväksi.
Sitten kun me saadaan kuntapäättäjiin sitoutumattomia edustajia, kunnallispolitiikalla on mahdollisuus toimia oikeaan suuntaan. Otetaan yksinkertainen esimerkki Kirkkonummelta.
Kun päätetään koulujen lakkauttamisista, päätökset tehdään puoluepolitiikan mukaan, sillä jos ruotsinkielinen koulu lakkautetaan ihan aiheesta, niin RKP:n edustajat nousevat barrikadeille,
eivät he ajattele kunnan parasta, vaan omien kannattajien reaktioiden mukaan ja samoin
demarit, kokoomus, vasemmistoliitto, keskusta, kristilliset ja persut tekevät päätöksiä omien kannattajien etuja valvoen, ei kunnanetua, koska ”takapuolessa ”pelko minua ei valita enää uudelleen.
Nämä palkkiot ihmetyttävät edelleen, miksi puolueet ottavat oman aneensa, eikö sitäkin 20 € voida
käyttää kunnan asukkaiden hyvinvointiin. Keskustellaan, mihin me tarvitaan puolueita
kunnallispolitiikassa? Kirkkonummelaiset kapinoikaa nykyistä menoa vastaan, jos istumme
hiljaa, sama meno, samat poliittiset päättäjät johtavat meidät sanonko mihin, ajatelkaa itse.
...
Kirjoittanut Antti, 11.02.2014
Haluaisin korjata jutussa esitetyn tiedon. Kirkkonummen toimielimissä kokouspalkkioita on kahdentasoisia: valtuustossa, kunnanhallituksessa ja sen jaostoissa, tarkastuslautakunnassa jne. 100 euroa, muissa toimielimissä 85 euroa. Palkkiot käyvät ilmi luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä, joka löytyy kunnan kotisivuilta.
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 11.02.2014
No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.
--- Winston Churchill, Speech in the House of Commons (1947-11-11)


Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 08.02.2014 11:06 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0662 sekunnissa.