Kunnanhallitus hyväksyi lomautukset ja irtisanomiset

14.01.2014 10:41  Kirkkonummi
Tulosta

Kunnantalo - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kunnan työntekijöiden pitkä epätietoisuus työpaikkojensa säilymisestä päättyy tänään, kun työnsä menettävät 17 työntekijää saavat tiedon irtisanomisestaan. Kunnanhallitus hyväksyi eilen yt-menettelyssä sovitut toimenpiteet, joilla pyritään saamaan aikaan säästöjä henkilöstömenoissa.

Yt-menettelyn alusta asti kunnan työntekijät ovat eläneet epätietoisuudessa. Pelko oman työpaikan menettämisestä on vaikuttanut monen työntekijän työskentelyyn ja varmasti myös yöuniin. Sen lisäksi se on vaikeuttanut työn suunnittelua, sillä kukaan ei ole tiennyt, montako työntekijää yksikössä on ja mistä toiminnoista joudutaan tinkimään.

Yt-neuvottelut päättyivät joulukuun alkupuolella ja valtuusto sinetöi niiden tulokset hyväksymällä henkilöstösäästöt sisältävän talousarvion 19.12.2013 pitämässään kokouksessa. Työntekijät joutuivat kuitenkin odottamaan tietoa kohtalostaan vielä lähes kuukauden, koska irtisanomisista päättäminen annettiin kunnanhallituksen tehtäväksi ja kunnanhallituksen vuoden 2014 ensimmäinen kokous pidettiin vasta 13.1..

Alunperin kunnanjohtaja ehdotti kunnanhallitukselle, että kunnanjohtaja toteuttaisi yt-neuvotteluissa päätetyt irtisanomiset. Usean lähteen mukaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Harinen (SDP) piti tätä kuitenkin epädemokraattisena tapana, joka antoi kunnanjohtajalle liikaa valtaa – siitäkin huolimatta, että sekä kunnanjohtaja että myöhemmin kunnanhallitus joutuivat pitäytymään yt-neuvottelujen ja valtuuston sopiman talousarvion luomissa rajoissa: ensimmäinen määritti sen, keitä voidaan ja jälkimmäinen sen, keitä on pakko sanoa irti.

Ennen kuin asiasta ehdittiin keskustella kunnanhallituksessa laajemmin, kunnanjohtaja veti ehdotuksensa pois ja irtisanomiset jäivät kunnanhallituksen tehtäväksi. Demokratiavaatimuksesta kuitenkin seurasi käytännössä se, että työntekijöitä joulun yli piinannut epätietoisuus jatkui pidempään kuin sen olisi tarvinnut jatkua – ja sikäli turhaan, että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaan kukaan kunnanhallituksen jäsenistä ei tehnyt esityslistasta poikkeavaa ehdotusta irtisanomisten suhteen.

Lomautuksista sen sijaan äänestettiin Ari Harisen ehdotuksesta ja Pekka Sinisalon (perus) kannattamana. Lomautukset hyväksyttiin äänin 11-2. Mikäli lomautuksia ei olisi hyväksytty, koko valtuuston hyväksymä talousarvio olisi pitänyt avata ja tehdä uudelleen, eikä kunnanhallituksen enemmistö halunnut tehdä sitä, vaikka lomautukset tuskin tuntuivat hyvältä kenestäkään.

Yt-menettelyssä sovittiin 60 henkilön irtisanomisesta. Kunnanhallitus päätti kuitenkin kokouksessaan vain 17 henkilön irtisanomisesta, sillä sivistystoimeen kohdistuvista irtisanomisista ei vielä voitu päättää. Ensin lautakunnan on selvitettävä, miten varhaiskasvatuksen tukipalveluihin kuuluvat tehtävät hoidetaan mahdollisten irtisanomisten jälkeen.

Joidenkin työntekijöiden epävarmuus tulevaisuudesta jatkuu siis edelleen. Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio toteaa kuitenkin, että työpaikat säilyvät elokuun alkuun saakka: ennen sitä työn uudelleenjärjestämistä ei pystytä hoitamaan. Päivähoidossakin voidaan siis elää rauhassa kesään asti.

Yksi syy siihen, miksi sivistystoimen irtisanomisista ei vielä voitu tehdä on se, että kunta päätti vapauttaa irtisanottavat työvelvollisuudesta välittömästi, mikäli työtekijät niin toivovat. Työntekijät siis saavat irtisanomisajan palkan, mutta heidän ei tarvitse enää tulla töihin.