Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Politiikka

Politiikka

Kirkkonummen Sosialidemokraattien valtuustopuhe

Kirkkonummen Sosialidemokraattien valtuustopuhe

Suomen kansantalous on vakavissa taloudellisissa ongelmissa.

Vientiriippuvaisen suomen teollisuustuotteille ei maailmalta tunnu löytyvän kysyntää, hintakilpailukyky ontuu, työttömyys kasvaa ja yhä useampi pitkäaikaistyötön syrjäytyy ja uhkaa pudota tyystin hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle.

Viimeksi päivitetty ( 21.12.2013 11:26 )

Lue lisää...
 

Budjetti saatiin hyväksyttyä 10 tunnin kokouksessa

Budjetti saatiin hyväksyttyä 10 tunnin kokouksessa

Kirkkonummen kunnanvaltuusto keskusteli kunnan budjetista seitsemän tuntia ja muista aiheista vielä kaksi tuntia lisää. Kokous, jossa oli 45 minuutin ruokatauko ja yksi parinkymmenen minuutin kahvitauko, kesti lähes 10 tuntia. Ei valtuutettujamme ainakaan laiskuudesta voida syyttää.

Viimeksi päivitetty ( 21.12.2013 11:29 )

Lue lisää...

Kristillisdemokraattien puheenvuoro talousarviokeskustelussa vuodelle 2014

Kristillisdemokraattien puheenvuoro talousarviokeskustelussa vuodelle 2014

Me kirkkonummen kunnanvaltuutetut joudumme tänään päättämään talousarviosta mitä vaikeimmassa taloudellisessa tilanteessa sekä Kirkkonummen kunnan että koko maan kannalta. Käydyt budjettineuvottelut ovat olleet erittäin hankalia ja lisävaikeuksia ovat tuoneet samanaikaisesti käydyt yt-neuvottelut henkilöstömenojen vähentämiseksi.


Ensi vuoden talousarvioon sisältyy 104 kokoaikaisen, viiden osa-aikaisen ja kahden tuntipalkkaisen vakanssien vähennykset. Koska meidän on pakko leikata kunnan menoja, on tärkeää että vakanssien vähennykset toteutetaan. Yt-neuvottelujen perusteella on päädytty tekemään ensi vuodelle toimenpide-ehdotus, joka toteutuessaan merkitsee noin 60 henkilön irtisanomista tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Lisäksi toteutetaan koko henkilöstöä koskevat 7-14 vuorokauden lomautukset, tiettyjä erityisryhmiä lukuun ottamatta. Kunnanhallitus tekee lopulliset päätökset irtisanomisista ja lomautuksista ensi tammikuussa pidettävässä kokouksessa. Irtisanomisten ja lomautusten lisäksi päätetään määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättämisestä ja toteutetaan rakenteellisia uudistuksia. Ehdotetuilla toimilla pyritään saavuttamaan ensi vuonna yhteensä noin neljän miljoonan euron henkilöstösäästöt.

Lue lisää...

Vasemmiston talousarviopuhe vuoden 2014 budjetista

Vasemmiston talousarviopuhe vuoden 2014 budjetista

Jälleen kerran kunnan talousarvion hyväksyminen vierähti loppuvuoteen. Vuosien varrella on useaan otteeseen käyty keskustelua talousarvion käsittelyn aikataulutuksesta. Prosessia vaikeutti kunnan huono taloudellinen tilanne, joka johti henkilöstöön kohdistuvien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen. Yt- neuvottelujen tavoiteaikataulusta johtuen joutui valtuusto vahvistamaan talousarvion tulopuolen tietämättä menopuoleen kohdistuvista leikkauksista.

Valtuuston 11.11.2013 vahvistama tuloveroprosentti oli ikävä viesti Kirkkonummen kunnan työtekijöille. Työntekijäjärjestöjen ja Kirkkonummen Vasemmiston ehdotuksesta huolimatta valtuusto ei katsonut aiheelliseksi korottaa tuloveroprosenttia riittävästi, jotta irtisanomisilta ja lomauttamisilta olisi vältytty.

Viimeksi päivitetty ( 20.12.2013 21:48 )

Lue lisää...

Keskustan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2014 budjettia koskien

Keskustan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2014 budjettia koskien

Budjetin laadinta prosessi

Vuoden 2014 budjetti ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2016 on tämän valtuuston ensimmäinen laatuaan. Samalla budjetin laadinta prosessia uudistettiin.

Suunnittelu ja reunaehdot määritettiin kevään seminaarissa ja tämän perusteella toimialoille annettiin toiminnan kehykset. Toimialojen tuli vastuullisesti asettaa toimintansa kehykseen. Tämä ei aivan onnistunut. Vaikeuskerrointa lisäsi uusien toimielimien järjestäytyminen ja asioihin perehtyminen.

Lue lisää...
Sivu 10 / 53

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0659 sekunnissa.