Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Perinteet Sopimus paikallishistoriallisesta arkistosta allekirjoitettiin

Sopimus paikallishistoriallisesta arkistosta allekirjoitettiin

Sähköposti Tulosta

Sopimus - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Avtalet om det lokalhistoriska arkivet i Kyrkslätt undertecknades den 8 mars 2013 av Kyrkslärrs kommundirektör Tarmo Aarnio, Kyrkslätts hembygdsförenings sekreterare Sol-Britt Kärki och ordförande Bengt Welin.

Vastedes kirkkonummelaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistot voidaan säilyttää turvassa, kun Kyrkslätts hembygdsförening ja kunta tekivät paikallishistoriallisen arkiston tiloista ja hoidosta.

Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv KLA

På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Arkivet kommer att verka i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen 19 A.

Lördagen den 6 april arrangeras i arkivet ett informations- och utbildningsmöte för intresserade. Arkivchef Mikael Korhonen, vid Svenska litteratursällskapet, föreläser kl. 12 om vårt lokala minne och arkivfrågor. Därefter finns det möjlighet att diskutera och ställa frågor om det lokalhistoriska arkivet.

Ett lokalhistoriskt arkiv är ett allmänt arkiv som tar emot, förvarar och gör tillgängligt arkivmaterial av privat karaktär med anknytning till en viss orts kultur och historia, d.v.s. privatpersoners, föreningars, organisationers samt samfunds arkiv och handlingar, fotografier, bild- och ljudupptagningar.

Lokalhistoriska arkiv finns på flera orter i Finland. Enligt en utredning som Finlands hembygdsförbund gjorde 1999 fanns det ett lokalhistoriskt arkiv i 250 kommuner. Merparten av arkiven upprätthölls av kommuner. Endast 61 arkiv upprätthölls av föreningar.

Kyrkslätts hembygdsförening har länge arbetat för att ett lokalhistoriskt arkiv skall grundas i Kyrkslätt. Föreningen föreslog redan 1985 att Kyrkslätts kommun som då planerade byggandet av ett nytt kommunhus skulle reservera utrymme för ett lokalhistoriskt arkiv i det nya kommunhuset. Då byggnadsplanerna framskred förnyade föreningen sitt förslag 2006. I slutet av år 2011 framgick det att Kyrkslätts hembygdsförening eventuellt kunde få hyra det gamla centralarkivet för arkivverksamhet då kommunens centralarkiv flyttat till det nya kommunhuset.

Arkivverksamhet är alltid långsiktig och förutsätter att arkivaliernas förvaring också i framtiden är tryggad. Kyrkslätts hembygdsförening föreslog därför att Kyrkslätts kommun grundar ett lokalhistoriskt arkiv i det gamla centralarkivet och ingår ett samarbetsavtal med hembygdsföreningen som åtar sig att sköta och utvecklar arkivet.

Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv kommer att betjäna både föreningar och privata personer som vill överföra sina gamla handlingar till arkivet. Handlingar kan lämnas till arkivet både som tidsbunden deposition och som donation. Det lokalhistoriska arkivet betjänar kommuninvånarna genom att insamla, förvara och ställa till förfogande källor till Kyrkslätts historia och därmed fördjupa och bredda kunskapen hos Kyrkslättsbor om ortens förflutna.

Kirkkonummen paikallishistoriallinen arkisto, KPA

Kirkkonummen kunnanhallitus päätti 4.2.2013, Kyrkslätts hembygdsförening –yhdistyksen aloitteesta, perustaa kuntaan paikallishistorian arkiston. Arkisto tullaan sijoittamaan kunnan keskusarkiston entisiin tiloihin, osoitteeseen Vanha Heikkiläntie 19 A.

Lauantaina 6.4.2013 klo 12 tiloissa järjestetään kaikille avoin koulutus- ja informaatiotilaisuus, jossa Svenska litteratursällskapet:n arkistopäällikkö Mikael Korhonen luennoi paikallisista muistoista ja niiden arkistoinnista. Luennon jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella paikallishistorian arkistoon liittyvistä asioista.

Paikallishistorian arkisto on julkinen arkisto, joka ottaa vastaan, säilyttää ja asettaa yleisesti saataville tietyn paikkakunnan kulttuuriin ja historiaan liittyviä, yksityistä alkuperää olevia, asiakirjoja. Asiakirjat voivat olla peräisin esimerkiksi yhdistyksiltä, järjestöiltä, yhteisöiltä tai yksityishenkilöiltä. Arkistoitava materiaali voi olla esimerkiksi asiakirjoja, valokuvia tai kuva- ja äänitallenteita.

Paikallishistorian arkistoja on Suomessa useilla paikkakunnilla. Vuonna 1999 Suomen kotiseutuliitto teki tutkimuksen, jonka mukaan 250 kunnassa toimi paikallishistorian arkisto.
Valtaosaa arkistoista ylläpitivät kunnat, vain 61 arkistoa oli yhdistysten vastuulla.

Kyrkslätt hembygdsförening on jo pitkään yrittänyt saada Kirkkonummelle paikallishistorian arkistoa. Vuonna 1985 yhdistys ehdotti Kirkkonummen kunnalle, joka jo silloin suunnitteli uutta kunnantaloa, että uudesta talosta varattaisiin tilaa paikallishistorian arkistolle. Yhdistys uusi ehdotuksensa vuonna 2006, jolloin kunnantalon rakennussuunnitelmat etenivät. Kunnantalon valmistumisen lähetessä, vuoden 2011 lopulla, tuli esiin, että Kyrkslätt hembygdsförening voisi saada vuokrata kunnan keskusarkiston entiset tilat paikallishistorian arkistolle, sillä kunnan keskusarkisto muuttaisi uuteen kunnantaloon sen valmistuttua.

Paikallishistorian arkistointi on pitkäjänteistä toimintaa, jossa asiakirjojen säilytys tulee olla turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Siksi Kyrkslätt hembygdsförening ehdotti, että Kirkkonummen kunta perustaisi paikallishistorian arkiston kunnan keskusarkiston entisiin tiloihin ja solmisi yhdistyksen kanssa yhteistyösopimuksen arkiston hoitamisesta ja kehittämisestä.

Kirkkonummen paikallishistorian arkisto tulee palvelemaan kunnan yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat siirtää vanhat asiakirjansa ja arkistonsa säilytettäväksi asianmukaisesti. Arkistoon voi luovuttaa asiakirjoja joko määräaikaisina talletuksina tai lopullisina lahjoituksina. Paikallishistorian arkisto palvelee kuntalaisia keräämällä ja säilyttämällä lähteitä Kirkkonummen historiasta. Lähteet ovat arkistossa kuntalaisten käytettävissä ja ne auttavat tulevaisuudessa kirkkonummelaisia syventämään ja laajentamaan paikkakunnan menneisyyden tuntemista.

Käännös: Erja Tammela

Kommentit (1)Add Comment
...
Kirjoittanut Micke Gerkman, 09.03.2013
Tämä on hieno uutinen. Kiitos!

Det här är en utmärkt nyhet. Tack!

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 09.03.2013 18:46 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0693 sekunnissa.