Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Perinteet Hyvää itsenäisyyspäivää

Hyvää itsenäisyyspäivää

Sähköposti Tulosta

Kynttilät - Verkkonummi.fi

Itsenäisyys on sitä, että voimme itse päättää elämästämme ja asioistamme sillä tavalla kuin haluamme. Se on juhlimisen arvoista. Sitä varten kannattaa sytyttää kynttilä ja liekkiä katsellessa asiaa kannattaa pohtia. Verkkonummen toimitus toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.

Juhlapuhe

Kadetti Ted Rönnberg piti itsenäisyyspäivän juhlassa Kirkkonummella puheen 6.12.2012.

Arvon veteraanit, hyvät naiset ja herrat. Ärade veteraner, mina damer och herrar.

Olemme tänään kokoontuneet viettämään, jälleen yhtä vuotta lisää itsenäisestä Suomen valtiota. Edeltävät sukupolvet ovat tehneet tämän mahdolliseksi siksi, että he ovat uhranneet jotain meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Nämä uhraukset ovat nostaneet maamme sorrosta nykyaikaiseksi hyvinvointivaltioksi. Itsenäisyyspäivä ei ainoastaan ole vapauden symboli, vaan se on myös symboli turvallisuudesta ja siitä, että meillä on mahdollisuus päättää omasta kohtalostamme.

Det finns två saker som gör Kyrkslätt till en speciell plats för att fira självständighetsdag på. För inte så länge sedan hamnade invånarna i Kyrkslätt att lämna sina hem under rädsla och förtryck, då Porkala området under andra världskriget gavs på arrende till Sovjetunionen för en tid på 50 år. Lyckligtvis återbördades området till ursprungsbefolkningen redan efter drygt elva år under främmande makt. Idag skall vi stanna upp och tänka på dem som inte har alla de privilegier som vi har i ett självständigt land. För det andra, är garnisonen i Obbnäs en representant för modern säkerhet och frihet.

Turvallisuus on asia jota yhteiskunta yhä enenevissä määrin kaipaa. Koen että puolustusvoimat, ja Suomenlahdenmeripuolustusalue yhtenä joukko-osastona, ovat nykyaikaisia organisaatioita, jotka jatkossa kykenevät vastaamaan haasteisiin maailmanlaajuisesti. Toiminta tulee uudistumaan puolustusvoimauudistuksen myötä. Vaikka uudistuksen lopputulema edelleen on epäselvä, koen puolustusvoimien jatkossakin olevan paras turvallisuuden rakentaja ja itsenäisyyden turvaaja.

Som en ung kadett, ser jag ljust på framtiden. Viljan att försvara fosterlandet är fortfarande hög. Detta är ett nationaldrag som även andra länder i Europa är förundrade över. Jag tror att den allmänna värnplikten också i framtiden är grundlösningen för att bygga upp en känsla av gemenskap och arbete för samma värderingar. Jag upplever att försvarsmakten bör spegla samhällets värderingar och att vi som officerare är pliktade att vara dess synligaste representanter.

Puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö on pitänyt syrjäytymisen vastaista taistelua yhtenä yhteiskuntamme merkittävimmistä tehtävistä. Puolustusvoimat on tämän suhteen ollut yksi edelläkävijöistä. Oma kokemukseni on että, muun muassa kiusaamista ilmenee puolustusvoimissa paljon vähemmän kuin muualla yhteiskunnassa. Siksi olisi myös toivottavaa, että nämä arvot siirtyisivät yhä useammin varusmiesten mukana muualle yhteiskuntaan. Lisäksi näen, että eri tukijärjestöjen pitäisi olla vielä nykyistä aktiivisempia kutsuntojen ja palvelukseen astumisen yhteydessä. Puolustusvoimat on tämän lisäksi toiminut jo monta vuotta Suomen suurimpana kuntokouluna, ja tällä tavalla tuottanut yhteiskunnalle yhden tukirakenteen lisää.

Förvisso är och förblir försvarsmakten en militärorganisation. Jag tror ändå på att den i framtiden måste ta allt starkare ställning till frågor som är aktuella i samhället. Försvarshögskolan och närmare sagt Kadettskolan kommer att ha en bärande roll med tanke på samhällets (inte kanske för hela samhället men för Försvarsmakten nog) värdegrund i framtiden. Skolan erbjuder i dagens läge en bred och modern utbildning som förutom militära studier också innefattar studier i pedagogik och ledarskap. Men detta räcker inte ensamt. Vi måste som blivande unga officerare också lyckas föra över färdigheterna till beväringarna, den kamratanda som har varit en del av officersutbildningen i 200 år. Detta lyckas bäst genom att erbjuda kvalitativ utbildning och tuffa utmaningar som beväringarna endast kan klara av om de jobbar tillsammans.

Ns. "Talvisodan henki" tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa, kun me joudumme kohtaamaan kansainvälisen maailman ja talouden asettamat haasteet. Hyvinvointiyhteiskuntamme saattaa muuten olla uhattuna, jos me emme yhdessä kohtaa tulevaisuuden haasteita. Olisi tärkeä että pidämme toisistamme huolta. Uskon että vanhemmilla sukupolvilla ja veteraaneilla olisi tässä suhteessa meille nuoremmille jotain opetettavaa. Ideat kaiken ikäisiltä ja neuvot vanhemmilta sukupolvilta ovat välttämättömiä, jotta haasteisiin löydettäisiin oikeat vastaukset. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että joka ikinen kansalainen on jatkossa valmis uhraamaan omia resurssejaan meidän kaikkien hyväksi, niin kuin veteraanisukupolvi on tehnyt. He olivat valmiita asettamaan yhteisen hyvän, oman onnensa ja elämänsä edelle.

Vi har mött utmaningar också förut under våra nittiofem år av självständighet. Vi har varje gång bevisat andra att detta folk är starkare än dess utmaningar. Vi har med hjälp av hårt arbete och uppfinningsrikhet (innovativitet) kommit över även svåra motgångar (utmaningar). Ungdomsarbetet i Esbo har visat mig att vi når våra mål mycket lättare om beslutsfattarna är villiga att lyssna till folkets röst och om de är färdiga att lägga sina egna ideologier åt sidan. Idag är en dag, då vi alla bör glömma våra egna ideologier och istället lyfta vår blick mot den blå-vita fanan. Jag är säker på att ingen utmaning är för stor om vi bara möter den tillsammans. Vi får inte glömma bort denna resurs.

Mången veteran har sagt, att de först efteråt har förstått sig på den tjänst som de tillsammans gjorde för vårt gemensamma fosterland. Detta lär oss att vi ibland borde stanna upp och se på oss själva och fundera vad våra ord och gärningar har för betydelse för vår omgivning och våra medmänniskor.

Tacksam för det gångna och med iver för det kommande vill jag ändå med några ord av vår nationalskald J.L. Runeberg påminna varför det är så viktigt att fira denna dag:

"Här är oss ljuvt, här är oss gott,
här är oss allt beskärt;
hur ödet kastar än vårt lott
ett land, ett fosterland vi fått;
vad finns på jorden mera värt
att hållas dyrt och kärt."

Kansallisrunoilijamme J.L. Runebergiä siteeraten, mielestäni seuraavat sanat kuvastavat mille tämä päivä antaa mahdollisuuden:

Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa;
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran laulus, synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.

Koen että tämä on se päivä, jota meidän kaikkien suomalaisten tulisi juhlia, riippumatta taustasta tai uskonnosta. Jag hoppas att självständighetsdagen allt mera kunde bli en dag då vi tillsammans ser på framtidens utmaningar med tacksamhet för det förflutna i hjärtat.

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. En riktigt glad självständighetsdag till er alla. Kiitos, Tack.

 

Kuva: Liesbeth van Deemter

Kommentit (1)Add Comment
...
Kirjoittanut Riku Cajander, 06.12.2012
Hyvä puhe.
Suomen itsenäisyyteen kuuluu myös mielestäni, että kunnioitame suomalaista luontoa, joka esim. täällä Kirkkonummella on koko ajan rajun, ahneen kohtelun kohteena.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 06.12.2012 17:28 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0657 sekunnissa.