Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Palvelut Jos katsoo kaukaa, näkee itsensä selvemmin

Jos katsoo kaukaa, näkee itsensä selvemmin

Sähköposti Tulosta

Hanako-vieraat - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Neidonkallion päiväkodissa tehtiin muistiinpanoja ahkerasti. Kun päiväkodin johtaja Kirsi Laento kertoi japanilaisille vierailleen suomalaisesta päiväkotitoiminnasta, Ryusei Fukushikai Social Welfare Foundation -järjestön edustajat sanoivat "aaaaaa", kun he oppivat jotain uutta ja mielenkiintoista ja "oooooo", kun he näkivät päiväkodissa jotakin erityisen hienoa. Ja koska he kokivat jotakin mielenkiintoista tai hienoa koko ajan, heitä oli mukava kuunnella.

Japanilaisten vieraiden käynti kolmessa kirkkonummelaisessa päiväkodissa oli osa Hanako-hanketta. Saman opetushallituksen hankkeen kautta kirkkonummelaisia varhaiskasvatuksen työntekijöitä oli vierailulla Osakassa viime lokakuussa. Hanako-hankkeen tarkoitus on kehittää Suomen ja Japanin välille yhteistyöverkosto, jonka avulla lähinnä hoiva-alan opiskelijoiden, työharjoittelijoiden, asiantuntijoiden ja innovaatioiden vaihto maiden välillä tulisi helpommaksi.

Kirkkonummella hankkeeseen on osallistunut pääosin sivistystoimen henkilöstöä. Tämä tarkoittaa, että olemme olleet toistaiseksi lähinnä antavana osapuolena, sillä päivähoito ja varhaiskasvatus on Suomessa kehittyneempää kuin Japanissa, jossa naiset ovat perinteisesti jääneet kotiin hoitamaan lapsia. Vasta viime vuosina, kun syntyvyys on laskenut hälyttävästi, Japanissa on ymmärretty päivähoidon merkitys naisten tasa-arvoiselle urakehitykselle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.

Japanilaisilla puolestaan on paljon annettavaa meille vanhusten hoidon kehittämisessä: Japanissa ikääntyneiden osuus väestöstä on jo pitkään ollut erittäin suuri, mutta maa ei silti ole luopunut tavastaan kunnioittaa vanhuksia. Olisikin ehkä hyödyllistä, jos seuraavalle Hanako-matkalle lähtisi Kirkkonummelta myös perusturvan väkeä.

Mutta ei Hanako-hanke hukkaan ole mennyt päivähoidonkaan osalta, sillä sen avulla on mahdollista ymmärtää, mikä omassa järjestelmässämme on erityistä ja arvokasta. Näin saamme tietoa siitä, mitä kannattaa vaalia ja kehittää jatkossakin. Japanilaisvieraat tulivat tänne saamaan meiltä hyviä ideoita, mutta samalla he myös osoittivat, mikä meillä on kaikkein arvokkainta ja poikkeuksellista.

Vierailujen aikataulut olivat sangen tiukat sekä Osakassa että Kirkkonummella. Sen vieraat kuitenkin ehtivät kertoa toimitukselle, mikä suomalaisessa päiväkodissa oli heidän mielestään kiinnostavinta: Vaikka japanilaiset ihailivat kielikylpytoimintaamme, olivat kovin kiinnostuneita i-padien pedagogisesta käytöstä ja tutustuivat mielellään kirkkonummelaiseen medialeikki-innovaatioon, suurimman vaikutuksen heihin teki kuitenkin suomalaisen päiväkodin lapsilähtöisyys. Japanissa kaikki tehdään aikuisten ehdoilla, täällä keskeistä on lapsen näkökulma.

Japanissa vierailleet varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori, Vuorenmäen päiväkodin johtaja Kirsi Kreutzman ja Haapajärven päiväkodin johtaja Mervi Rodionoff kertoivat, että Japanissa päivähoito todella on hyvin opettajakeskeistä: opettaja päättää, mitä ja miten lapset tekevät. Kun leikitään, kaikki lapset leikkivät samaan aikaan samaa leikkiä ja kun opetellaan uusia asioita, opettaja puhuu ja lapset kuuntelevat.

Japanilaisvieraat ihmettelivät sitä, kuinka lasten annetaan itse valita ja kehittää leikkejä, toimia luovasti ja osallistua aktiivisesti. Myös kodin ja koulun kasvatuskumppanuus oli käsite, josta vieraat olivat hyvin kiinnostuneita.

Koska päivähoito on Japanissa suhteellisen uusi toimintamuoto, siellä ei olla tutustuttu varhaiskasvatuspedagogiikkaan samalla tavalla kuin Suomessa, jossa ensimmäiset päiväkodit perustettiin jo yli sata vuotta sitten. Japanissa myös päivähoitohenkilöstön koulutusvaatimukset ovat paljon vähäisemmät kuin Suomessa, jossa lastentarhanopettajat opiskelevat yliopistossa.

Sekä japanilaiset että suomalaiset päivähoidon ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen varhaiskasvatuksen yksilöllisyyttä, itsenäistä ajattelua ja luovuutta tukevilla kasvatusmetodeilla on vaikutus Suomen koulujen saavuttamaan PISA-menestykseen. Suomalaisten leikkiin perustuva varhaiskasvatus on opetusmetodina Japanissa vielä toistaiseksi melko vieras.

Vaikka japanilaiset ovat varmasti saava osapuoli päiväkotiyhteistyössä, myös suomalaisilla on opittavaa. Osakassa vierailleisiin kirkkonummelaisiin teki suuren vaikutuksen esimerkiksi päiväkotien liikuntakasvatus: japanilaislapset ovat liikunnallisesti erittäin taitavia ja liikunta on tärkeä osa jokaista päiväkotipäivää. Kaikki lapset taaperoista esikoululaisiin osallistuvat yhteiseen liikuntaan omien valmiuksiensa mukaan ja jokaista kannustetaan lämpimästi.

Myös oman kulttuuriperinteen vaaliminen herätti suomalaisvieraissa ihastusta, samoin päiväkotien omat hedelmäpuut ja kasvimaat. Japanilaisten päiväkotien fyysinen kasvuympäristö on kiinnostavampi ja monipuolisempi kuin kirkkonummelaisten tyyppipäiväkotien, joiden pihaa peittää pääasiassa kivituhka tai sora, koska teknisen osaston on silloin helpompi hoitaa sitä.

Kulttuuri vaikuttaa vahvasti ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osakan seminaariin osallistuneita suomalaisia ihastutti japanilaisten kunnioittava ja herkkä tapa kohdata toinen ihminen – niin päiväkodeissa kuin vanhuspalveluissakin. Vaikka japanilainen varhaiskasvatus on aikuislähtöistä, työntekijöiden herkkyys kohdata lapsi oli ihailtavaa. Raili Santavuoren mukaan toisen huomioiminen on japanilaisissa päiväkodeissa hillittyä ja hiljaista mutta luontevaa ja intensiivistä.

Hanako-hanke mahdollistaa toivottavasti hyvien asioiden oppimisen puolin ja toisin. Seminaarivierailujen lisäksi japanilaiset ja suomalaiset ovat käyneet työharjoittelussa toistensa luona hankkeen puitteissa. Vierailijat sekä antavat että saavat – ja toivottavasti tuovat tuliaisiksi uusia ideoita ja toimintatapoja kotiin tullessaan.

Kommentit (14)Add Comment
...
Kirjoittanut Oili, 11.12.2014
Raili Santavuori on eläkeiässä. Hänen matkarahansa menevät hukkaan. Jos hän ajattelisi lasten ja päivähoidon etua hän lähettäisi Japaniin jonkun nuoremmista johtajista. Mitä tämä tuli kunnalle maksamaan? Säästöjä haettiin tiheällä kammalla mutta päivähoito ei säästä muualta kuin päiväkotiapulaisista ja kotihoidon tuesta. Reilua.
...
Kirjoittanut Ihmeiden ihme, 12.12.2014
Niin, hyvä kysymys; mitä tämä tuli kunnalle maksamaan? Kyllä kunnan työntekijöitä lomautetaan ja säästetään mm. siinä, että ns. tavallinen työntekijä ei pääse koulutuksiin, ei ole kunnon Tyky-päivää eikä mitään henkilökuntaetuja enää. Pelossa eletään. Kiva aloittaa uusi vuosi 2015 nimenomaan näissä fiiliksissä.
...
Kirjoittanut Toimitus, 12.12.2014
Hyvät Oili ja Ihmeiden ihme,

Opetushallitus on maksanut tämän projektin. Se ei siis maksa kunnalle mitään.Verkostoituminen ja asiantuntemus, jota opetushallituksen toiveesta jaetaan japanilaisille, kuuluu viranhaltijan tehtäviin. Kateus ja katkeruus kuuluu ilmeisesti nettikirjoittelijoiden tehtäviin.

Ensi vuonna ei lomauteta ketään, joten pelossa ei tarvitse elää. Näin yrittäjän näkökulmasta kahden viikon lomautus oli vitsi: jos saisin palkkaa 50 viikkoa vuodessa, olisin ikionnellinen. Ja koulutuspäivistä yrittäjä ei edes haaveile, saati sitten henkilökunnan eduista. Pidätte itsestään selvinä asioita, jotka eivät sellaisia ole.

On hienoa, että päivähoitoamme kehitetään ja asiantuntijoitamme arvostetaan. On hienoa, että kunnassamme on ihmisiä, joiden asiantuntemus on niin suurta, että heidät kannattaa valtion rahoilla saattaa yhteen japanilaisten vieraiden kanssa. Hyvin toimiva pävähoitomme on siitä todiste siitä, että sitä johtavat työleen omistautuneet ihmiset. (Nyt joku väittää, ettei päivähoitoa hoideta hyvin. Se tosiaan saa kiitosta vain silloin, kun joku ihana, lapista välittävä, lämmin yksikkö on lopettamisuhan alla)

Olisi myös hienoa, jos jossakin kuntalaiset ja virkamiehet voisivat käydä keskustelua, mutta kaltaisenne valittajat ja loanheittäjät tekevät keskustelusta mahdottoman. Kuka teidän kanssannne haluaisi keskustella? Myös positivisista asioista kirjoittaminen on hankalaa, sillä aina joku väittää kirjoitusta maksetuksi mainokseksi tai muuten mollaa asiaa, sillä Kirkkonummellahan ei voi olla mitään hyvää. Tiedoksenne: maksettuja mainoksia ei ole.

Omistan tämän lehden. Sillä oikeudella kerron nyt etukkäteen, että pelkkän valittamiseen ja panetteluun perustuvat kommentit poistetaan vastaisuudessa heti, ellei niitä ole kirjoitettu omalla nimellä. Asiallinen kritiikki puolestaan on jopa toivottavaa, vaikka nimimerkillä kirjoitettuna. Se on kunnan kehittämistä.
...
Kirjoittanut Mää vaan taas, 12.12.2014
Ajatelkaapa, jos kunnassa olisi toimiva tiedotus ajankohtaisista asioista toimialoittain! Jäisi moni valitus kirjoittamatta ja ihmiset olisivat tyytyväisiä saamaansa tietoon.

Mutta tosiaan, niitä nuoria pitäisi ottaa mukaan kehittymään ja oppimaan kirjaviisautta, kokemuksesta ja myös konkareilta. Kouluttaminen ei liene itsetarkoitus, vaan se että työssään tarvitseman opin jotain kautta saa. Työilmapiiriä kohottaa arvostaminen, mitä kehittymisen huomioiminenkin on, että on riittävän arvokas saamaan uutta tietoa suunnitellusti eikä vain, tee työsi ja hae oppisi itse.
...
Kirjoittanut Onnea on asenne, 12.12.2014
Kiitos toimittajalle mielipiteestä!
Kunnan työntekijöissä on paljon asialle omistautuneita, muutoksenhaluisia ja toimintaa kehittäviä, lukeudun ylpeästi tähän joukkoon. Ja teen työtä monien kaltaisteni kanssa. Tunnen myös joukon työntekijöitä, joiden mielestä kunnassa menee kaikki päin honkia, palkka on surkea, työtoverit ja esimiehet tyhmiä. Heillä on suoraan sanottuna asenne vinksallaan. Kunnassa tehdään töitä kuntalaisten eteen, tosin meidän täytyy muistaa halinntorakenteemme sekä raamit missä työskennellään. On minullakin surkeita päiviä ja välillä hallinto sucks...mutta pääsääntöisesti asiat on hyvin.

Itsekin kuntalaisena toki toivoisin avoimempaa tiedottamista asioista, niin moni asia säästyisi oikeasti ikävältä julkisuudelta. Mutta itsekin työskentelen sellaisessa organisaatiossa, jossa ei tunneta käsitettä avoin tiedottaminen, mälsää!
...
Kirjoittanut Kunta on me kaikki Kirkkonumelaiset yhdessä, 13.12.2014
Kiitos, että toimitus ja muutinkin älähtävät perustelemattomaan loan heittoon. Aina on toki kehitettävää ja kritiikkiä voi esittää asiapohjalta argumentoiden. Hämmentävää huomata mistä kaikkialta tämä negatiivisuus ja tyytymättömyys kumpuaa. Suomi ja Kirkkonummi sen mukana ovat taloudellisessa ahdingossa. Nyt tarvitaan toisenlaista positiivista virettä tämän maan nostamiseksi taas nousu-uralle.

Onneksi oli itsenäisyyspäivä ja Mikkelin sotaveteraani Hannes Hynönen antoi kasvot suomalaiselle asenteelle ja onnellisuudelle.

Joskus on todellakin lähdettävä kauaksi, että näkee lähelle ja vielä ymmärtää näkemänsä.
...
Kirjoittanut kunnan työntekijä, 13.12.2014
Olen toimittajan kanssa täysin samaa mieltä: Kirkkonummen varhaiskasvatus on hoidettu suorastaan upeasti kun vertaa moneen maamme muuhun kuntaan. Sitä paitsi koulutuksiin pääsee jos on itse aktiivinen ja on hyvät perustelut miksi kouluttautua.
Harmittaa yrittäjien jatkuva kateus kunnan ja valtion lomista, koulutuksista ja eduista. Tämäkin on ammatinvalinta kysymys. toinen tuntee jo nuorena vetoa yrittäjyyteen ja toiselle yhteiskunnan palveleminen virkamiehenä on itsestään selvyys. Ja eikös meistä jokainen hakeudu sellaiseen ammattiin jonka parhaiten osaa? Ja ammattia voi aina vaihtaa, suosittelen toimittajallekin jos tuntuu että lomia on liian vähän ;)
...
Kirjoittanut Tehdään joulu työpaikalle yhdessä, 14.12.2014
Kuntasektorilla ei ole juurikaan ns työsuhde-etuja ja nyt ei sitäkään vähää, jota joskus on ollut ( uimahalliin lippuja hieman edullisemmin , kulttuuri -/ liikuntaseteleitä) ; siis kaikki on poistettu.
Useassa työpaikassa tehdään juhlapyhinä töitä.
Narisijat, tehkääpä joskus koko joulu /uusivuosi / juhannus työvuoroja.
Se on todellakin jokaisen ammatinvalintakysymys. Oikealla asenteella voi aivan hyvin tehdä mm joulun työvuoroja ja vielä nauttia siitä.
Kuntasektorilla ei rahallinen korvaus juhlapyhistä ole lainkaan sitä luokkaa kuin muilla sektoreilla ( rikastumaan ei pääse) .
...
Kirjoittanut kunnan työntekijä, 14.12.2014
lisäys edelliseen: jos siis toimittajasta tuntuu, että palkallisia lomia on liian vähän ;)
...
Kirjoittanut Kunnan työntekijälle, 14.12.2014
Et tainnut lainkaan ymmärtää, mitä toimittaja kirjoitti: eivät yrittäjät palkallisia lomia kaipaa, mutta palkallisia työpäiviä kyllä. Toisin kuin lomautetut virkamiehet, yrittäjät joutuvat tekemään työtä
tuli palkkaa tai ei - etenkin jos he ovat palkanneet yritykseen työntekijöitä. Lomautetut saavat sentää lomapäiviä silloin kun eivät saa palkkaa.

Eivätkä yrittäjät kateellisia ole, kyllästyneitä vain lukemaan kunnan työntekijöiden ainaista valitusta.

Sitä paitsi ammattia ei voi vaihtaa, jos on yli 50 vuotias: töihin ei huolita.
...
Kirjoittanut Yli menee, 14.12.2014
Miksi kunnan työntekijöillä pitäisi olla erityisiä työsuhde-etuja? He saavat palkkaa, ja moneen yksityisen puolen työntekijään nähden vielä hyvää sellaista. Työsuhdeturva on loistava, jopa yksityisen puolen työntekijöihin verrattuna. Palkattomia ylitöitä ei lainkaan.

Sitä paitsi yrittäjään verrattuna heillä on erityisiä etuja. Heillä on palkallinen loma, joka on vieläpä pidempi kuin yksityisellä puolella, ja lisäksi lomakorvaus.

Jos yrittäjä on kuusi viikkoa pois työstä, ei tule mistään palkkaa eikä mitään korvausta. Eikä kukaan maksa puolta loma-ajan tuloista extrana. Kun olet pois työstä, tulot ovat pyöreä nolla.
...
Kirjoittanut Valittajalle, 14.12.2014
Jos et viihdy työssäsi, voit irtisanoutua. Työpaikkasi kyllä kelpaa muille.

Oikeastaan toivon, että jätät tehtäväsi. Asenteestasi päätellen et tee työtäsi kunnolla.
...
Kirjoittanut oijoi, 15.12.2014
Onneksi olen tehnyt oikean ammatin valinnan. Ja vielä nautin työstäni tosi paljon. Suosittelen kaikille kunnallista tointa/virkaa.
...
Kirjoittanut Tuula, 17.12.2014
Voi teitä valittajia ja toisillenne "kateellisia". Minä olen kunnalla ollut pph:na -80 luvulta lähtien ja olen edelleenkin erittäin tyytyväinen työhöni. Palkka ei ole suurensuuri kymmentuntisesta työpäivästä, mutta saamme siitä osan vapaana. Etuuksia ei ole, tykypäivät on otettu pois smartumeista puhumattakaan. Mutta miksi kadehtia muita, joilla niitä on. Ei ole työstä stressiä eikä ole kiireitä. Vietän rauhallisia toiminnallisia päiviä lasten kanssa. Mikäs sen mukavampaa. Miettikää työnne (joilla niitä on) hyviä puolia ja nauttikaa niistä!

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 11.12.2014 10:02 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0648 sekunnissa.