Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Palvelut Yrittämisen haasteita pohdittiin kunnantalolla

Yrittämisen haasteita pohdittiin kunnantalolla

Sähköposti Tulosta

Kirkkonummi Business Forum - Verkkonummi.fi

Kun Porkkalan lukion lukiolaiset pohtivat yrittäjyyden mahdollisuuksia koulukeskuksessa, naapurissa yritettiin löytää apua yrittäjyyden ongelmiin. Kunnan elinkeinotoimen ja Kirkkonummen Yrittäjien järjestämä Kirkkonummi Business Forum kokosi yhteen yrittäjiä ja erilaisia yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tukevia tahoja. Tarjolla oli neuvoja, apua ja uusia ideoita.

Lukion yrittäjäpäivässä yrittäjät kertoivat oppilaille, miksi he olivat ryhtyneet yrittäjiksi: vapaus ja työn ilo, omat laatustandardit ja onnistumisen hetket olivat niitä asioita, jotka kannustivat yrittäjiä eteenpäin. Opiskelijat kuulivat kuitenkin yrittäjien suusta myös sen, että yrittäminen on välillä vaikeaa. Yrittäminen on melkein alalla kuin alalla jatkuvaa kriisistä (tai haasteesta) toiseen siirtymistä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että Suomessa ei edes siirrytä kriisistä toiseen vaan ne ovat kaikki läsnä yhtä aikaa. Siitä huolimatta monet eivät vaihtaisi yrittäjyyttä palkkatyöhön.

Hyvä niin, sillä yhteiskunnan kannalta on suorastaan välttämätöntä, että yrittäjiä on riittävästi. Tarvitsemme yritysten luomaan työtä, palveluita ja verotuloja. Siksi on tärkeää, että yhteiskunta luo edellytykset yritystoiminnalle. Edellytysten lisäksi tarvitaan yrittäjyyttä tukevaa toimintaa, sillä yrittäminen ei ole helppoa edes hyvässä suhdannetilanteessa. Se vaatii taitoa, osaamista, näkemystä ja vielä vähän hyvää tuuriakin.

Kirkkonummen kunta halusi tukea yrittäjyyttä järjestämällä kirkkonummelaisille yrittäjille tilaisuuden tavata erilaisia asiantuntijoita ja tukipalveluita tarjoavia tahoja. Yhdessä Kirkkonummen Yrittäjien kanssa suunniteltuun tilaisuuteen kutsuttiin rahoittajia, mentoreita ja oppilaitosten asiantuntijoita kertomaan yhteistyömahdillisuuksista. Tilaisuudessa pidettiin lyhyitä tietoiskuja eri aiheista ja järjestettiin mahdollisuus tavata asiantuntijoita ja keskustella heidän kanssaan henkilökohtaisesti. Myös yrittäjien keskinäinen verkostoituminen oli olennainen osa tapahtuman antia: kunnan valtuustosali oli lähes täynnä erilaisia yrittäjiä ja tauoilla keskusteltiin vilkkaasti.

Neuvoja ja kannustusta

Aikaisemmin yrittäjille oli tarjolla neuvontaa lähinnä vain yritystoiminnan alussa. Nykyisin on huomattu, että neuvoja tarvitaan muulloinkin: yrityksen kasvuvaiheessa, kansainvälistymisessä, vientiponnisteluissa, tuotekehittelyssä... YritysEspoo tarjoaa neuvoja kaikille yrittäjille. Sen toimintaa ylläpitävät Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen ja ilmaisia neuvoja ovat antamassa eri alojen asiantuntijat YritysEspoon jäsenyrityksistä.

YritysEspoo majailee Espoon Innopolissa, mutta yritysneuvoja on tavattavissa myös Kirkkonummella joka toinen tiistai. Ajan yritysneuvojalle voi varata YritysEspoon kotisivuilta.

Neuvoa ja tukea yrittämiseen voi etsiä myös yrityskummeilta. Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry:llä on 70 kokenutta yrittäjää tai yritysjohtajaa, jotka tarjoavat ilmaiseksi neuvojaan yrittäjille. Neuvojen lisäksi mentoreilta saa vertaistukea ja kannustusta, mutta myös kriittisiä huomioita ja rehellisiä tilannearvioita.

Mentori tapaa yrittäjän 3-5 kertaa yhden asian tiimoilta. Kyseessä voi olla markkinointi, myynti, rahoitus, kasvu, laajentuminen tai vaikka erikoistuminen. Yritys voi hakea Yrityskummeilta mentoria myöhemmin uudelleen jonkin toisen kysymyksen ympäriltä.

Samoin kuin YritysEspoon toiminta, yrityskummien mentorointi on maksutonta ja täysin luottamuksellista.

Oppivaa työvoimaa tarjolla

Monen yrittäjän suurin murhe on osaavan tai oikeilla asenteilla varustetun työvoiman saatavuus. Tähän pulmaan ammattioppilaitoksilla, Laurealla ja Omnialla, oli kummallakin hyviä ratkaisuja. Samalla ne tarjoavat oppilailleen mahdollisuuksia oppia työelämän taitoja siellä, missä niitä tehokkaimmin opitaan, eli työelämässä. Yhteistyö yritysten kanssa tarjoa nuorille sillan opintojen ja työelämän välille.

Laurea tarjoaa yrityksille työvoimapalveluita erilaisten projektien muodossa. Oppilailta voi tilata vaikkapa nettisivut, markkinointikampanjan, tiedonhakuprojektin, kokoustarjoilun, hyvinvointipalveluita tai vaikka haastatteluiden tekoa.

Omnia puolestaan on kehittänyt oppisopimuskoulutusta, joka ei nykyisin ole lainkaan niin hankalaa tai työlästä yrittäjälle kuin aiemmin. Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa.Opiskelijan kouluttaminen voi aluksi viedä resursseja enemmän kuin antaa, mutta tätä kompensoivat koulutuskorvaus ja oppisopimuskoulutettavan palkkatuki. Näin uuden työntekijän ei tarvitse olla tuottava heti yritykseen tultuaan. On myös muistettava, että kaikki uudet työntekijät on aina koulutettava yrityksen tehtäviin, joten ero opiskelijan ja koulunsa jo päättäneen työntekijän välillä ei välttämättä ole suuri.

Oppisopimuskoulutus voi olla avain myös rekrytoinnin ongelmaan: jos yhteistyö yrittäjän ja opiskelijan kanssa sujuu hyvin, on sangen mahdollista, että opiskelija jää valmistuttuaankin yrityksen palvelukseen.

Työnantajaa huolestuttaa usein se, onko opiskelijasta aiottuun työhön. Pitkäaikaisen koulutussopimuksen teko tuntuu riskinotolta. Tätä varten on kehitetty oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso, jossa koulutettava käy yrityksessä töissä ensin ilman korvausta. Tänä aikana sekä opiskelija että työnantaja voivat arvioida, palveleeko oppisopimus sekä yritystoimintaa että opiskelua.

Oppisopimuskoulutus on yleensä parivuotinen, mutta nykyisin on mahdollista tehdä myös osatutkinto oppisopimuskoulutuksena. Tällöin työsopimus voidaan solmia vain 6-8 kuukauden pituiseksi.

Rahaa tarvitaan, jotta saadaan lisää rahaa

Suurin osa yrittäjistä joutuu aluksi investoimaan yritykseensä rahaa. Niidenkin, joiden ei tarvitse vuokrata tuotantotiloja, ostaa laitteita tai palkata heti työvoimaa, on hankittava vähintään tietokone ja kännykkä, huolehdittava kirjanpidosta ja markkinoitava yritystään. Ulkopuolista rahaa tarvitaan myös myöhemmin toiminnan laajentamiseen, viennin käynnistymiseen ja kansainvälistymiseen.

Vastoin yleistä käsitystä rahoitusta on tarjolla näinä ankeina aikoinakin. Matti Reijonen yrityksiä rahoittavasta Finnverasta vakuuttaa, että hyvää liikeideaa varten saa lainaa tai takauksia, kunhan on varmuus siitä, että yritys kykenee maksamaan lainansa takaisin. Monella on lisäksi sellainen käsitys, että pitää olla suuri vientiyritys, jotta voisi hakea Finnveralta rahoitusta, mutta se ei pidä paikkaansa: pienlainaa voi hakea vaikka vain 5000 euroa.

Viestejä valtiolle

Aina yritystoiminnan esteet ja haasteet eivät johdu osaamisen, työvoiman tai pääoman puutteesta. Monen yrittäjän mielestä valtion liiallinen säätely, verotuksen ennakoimattomuus ja yrittäjän puutteellinen sosiaaliturva muodostavat suuren esteen yrittämiselle ja työntekijöiden työllistämiselle. Jos valtiovalta haluaa kannustaa yrittäjyyteen, sen on ryhdyttävä poistamaan yrittämisen esteitä.

Virastojen uumenissa istuvilla virkamiehillä ja eduskuntatalon päättäjillä on yhtä vähän todellista ymmärrystä yrittäjyyden ongelmista kuin kokemusta syrjäytyneen nuoren elämästäkin: vain harva heistä on ollut yrittäjänä tai kokenut itse, miltä syrjäytyminen tuntuu. Suuri osa yhteiskunnan ongelmista johtuu siitä, että ne, jotka päättävät, eivät tunne tarpeeksi sitä todellisuutta, jossa päätösten kohteena olevat ihmiset – tai yritykset – elävät.

Yrittäjän ääni ei kuulu, jos sitä ei kuunnella. Onneksi poliitikotkin ovat huomanneet, että jotain on tehtävä, ja he tuntuvat tällä hetkellä olevan avoimia uusille ideoille. Tulevat vaalitkin saattavat lisätä poliitikkojen halukkuutta kuunnella kansalaisia.

Ääni ei kuulu myöskään, jos sitä ei ole. Kahvipöydissä me kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta se ei auta, jollemme yritä myös kertoa sitä niille, jotka voivat vaikuttaa asioihin. Yrittäjien hiljainen tieto yrittäjyyden ongelmista on pantava eteenpäin.

Nyt tiedon välittäminen on tehty meille erittäin helpoksi: Suomen Yrittäjät on perustanut sivuilleen postilaatikon, johon jätetyt viestit päätyvät suoraan kansanedustajille. Yrittäjän ääni toivottavasti kantautuu Arkadianmäelle saakka, sillä muuten Suomen saaminen uuteen nousuun on pelkkä tyhjä fraasi.

Kommentit (0)Add Comment

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 10.11.2014 12:14 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0648 sekunnissa.