Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Palvelut Päiväkodeissa saa vastaisuudessakin hyvää ruokaa

Päiväkodeissa saa vastaisuudessakin hyvää ruokaa

Sähköposti Tulosta

Päiväkotiruokailua - Kirkkonummi - verkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta on sanonut irti 2 päiväkotien ruokahuollossa työskennellyttä ravitsemustyöntekijää ja 7 päiväkotiapulaista. Työn menettäminen on ahdistavaa ja surullista, mutta kokeneelle päiväkotihenkilökunnalle on onneksi työtä tarjolla muualla. Joka tapauksessa on hienoa, että valtuuston päätös sivistystoimen irtisanomisista ei toteutunut sellaisenaan: alun perin irtisanottavia oli tarkoitus olla 38.

Sivistystoimen irtisanomisten ei koskaan ollut tarkoituskaan koskea hoitohenkilökuntaa eikä opettajia. Sen sijaan ruokahuolto päätettiin järjestää uudelleen: Kunnan muu ruokahuolto oli jo siirtynyt yhdyskuntatekniikan alle. Päiväkotien ruoka on tähänkin asti tullut Kirkkonummen ruokapalveluiden keittiöistä ja ruokapalvelussa on jo vuosien ajan tehty päiväkotiruokailun ravitsemukselliset päätökset, joten oli loogista, että siitä tuli muutoksen myötä myös päiväkotien ravitsemustyöntekijöiden työnantaja.

Päiväkotien ruokahuollosta on tähän asti huolehtinut 19 päiväkotipulaista ja 19 ravitsemustyöntekijää. YT-menettelyn jälkeen päiväkodeissa vapautuvia vakansseja on jätetty täyttämättä. Ruoanjakelussa avustaneita päiväkotiapulasia on myös siirretty muihin heille sopiviin tehtäviin eli hoitamaan lapsia kokopäiväisesti. Näin uudistus ei ole vähentänyt lapsia hoitavien käsien määrää. Kun 17 ravitsemustyöntekijää lisäksi siirtyy ruokahuollon alaisuuteen, lopullinen irtisanottavien määrä oli 28 henkilöä vähemmän, kuin alun perin suunniteltiin, mikä on työntekijöiden kannalta todella hienoa.

Verkkonummen sivuilla vanhemmat ja isovanhemmat ovat murehtineet sitä, että Kirkkonummi säästää lasten ruoasta. On pohdittu, että pian on otettava omat eväät mukaan. Huolestuneita lohduttanee tieto, että kaikki ruoka tulee edelleen samoista keskuskeittiöistä kuin tähänkin asti. Aamu- ja välipalojen kuljetus ja jakelu vain on organisoitava uudelleen.

Välipalojen tuotannon keskittäminen samaan keskuskeittiöön, kuin missä muukin ruoka tehdään, säästää kunnan kuluja, mutta ei vaikuta ruoan makuun eikä ravitsemukseen. Toki aamupalojen ruokalistaa jonkin verran muutettava, koska ruoat tuodaan vastaisuudessa vähän kauempaa. Tämä käytäntö on ollut joissakin Kirkkonummen päiväkodeissa jo kauan, eikä kukaan ole valittanut aamupalojen laadusta.

Lasten ruokailuun uudistus ei siis vaikuta kovinkaan paljon, mutta Kirkkonummen ruokapalveluissa on ollut kiireinen kevät: Nykyisiä työntekijöitä on noin 60, joten 17 uutta työntekijää tarkoitta lähes 30 %:n lisäystä henkilöstöön. Koko palvelukuvaus on laadittava uudestaan: se, kuka tekee mitäkin, ja mihin kellonaikaan. Organisaation järjestäminen uudelleen vaatii paljon työtä ja lukuisia kokouksia päiväkotien ja sivistystoimen kanssa.

Tehtävä on ollut erityisen haasteellinen tehtävä tänä keväänä, kun on pitänyt samaan aikaan huolehtia ateriapalveluiden sujuvasta toiminnasta lomautuksien aikana. Kun koneisto on jo viritetty mahdollisimman tehokkaaksi, häiriöt vaikuttavat enemmän kuin sellaisissa yksiköissä, joissa on aikaa pitää kahvitaukoja.

Sen verran toimintaan saattaa tulla muutoksia, että kesäisin päivystäviksi päiväkodeiksi valitaan todennäköisesti ne, jotka sijaitsevat koulujen keskuskeittiöiden yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Näin ruoan kuljettamiseen ei tarvitse varata henkilökuntaa vaan kaikki saatavilla olevat resurssit voidaan käyttää lasten kannalta oleelliseen toimintaan.

Kirkkonummen ruokapalvelupäällikkö Toini Linnanmäki kertoo, että ruokapalveluiden ulkoistaminen on ajankohtainen seuraavan kerran, kun Nissnikun keittiön nykyinen ulkoistamissopimus päättyy vuonna 2015. Silloin arvioidaan ulkoistamistarve koko kunnan osalta uudelleen. Se ei välttämättä tarkoita, että moiseen ryhdytään, sillä Kirkkonummen oma ruokahuolto on palkittu ja arvostettu ja toimii tehokkaasti nykyiselläänkin.

Yksityinen palveluntuottaja ei kovin helposti pysty samaan laatuun ja tehokkuuteen kuin hyvin hoidettu kunnallinen ruokapalvelu. Yksittäisen annoksen hintaa on vaikea painaa alas niin paljon, että yksityisyritys voisi vielä hyvän ruoan lisäksi tuottaa voittoakin. Tämä näkyy asiakastyytyväisyyskyselyissä myös Kirkkonummella: oman keittiön palveluihin ollaan tyytyväisempiä kuin yksityisiin ruokapalveluihin, jotka eivät tule edes kunnalle halvemmiksi.

Vaikka poliitikot ovat ailahtelevaisia, on kuitenkin epätodennäköistä, että he ryhtyisivät laajamittaisiin ulkoistamisiin, kun Kirkkonummen ruokapalvelu toimii nykyiselläänkin tehokkaasti ja saa erilaisia kansallisia palkintoja säännöllisin väliajoin.

Kommentit (4)Add Comment
...
Kirjoittanut Kiitos!, 29.04.2014
Kiitos Verkkonummelle. Asia on juuri näin kuin kirjoitat. Kunnan ruokapalvelu on erittäin hyvää ja hyvin harkittua. Kiitos kuuluu Toinille.

Huolestuneisuus vanhempien keskuudessa johtuu siitä, että jos kunta on niin hölmö,että lähtee 2015 ulkoistamaan päiväkotiruokailun. Se on kalliimpaa kuin oma tuotanto ja huonompaa. Päiväkotilapset ovat ansainneet hyvää ruokaa.
...
Kirjoittanut Kiitos!, 29.04.2014
Vielä lisäys. Kiitos kuuluu Toinille SEKÄ jokaiselle ruokapalvelussa, päiväkodeissa jne työskentelevälle ammattilaiselle, jotka ovat vieneet kunnan ruokapalvelua hyvään suuntaan.
...
Kirjoittanut Masalasta, 29.04.2014
Hei! Onhan sitten niin, että myös masalassa Masalan koulun ja Masalan päiväkodin lapset voivat saada itse kunnan ruokapalvelun tuottamaa ruokaa? Etteivät lapset saman kunnan sisällä saa eri tasoista ruokaa kuten nyt?
...
Kirjoittanut Masalasta, 30.04.2014
Toivotavasti Masala siirtyy myös kunnan ruokahuolton. Tuskinpa vain. Olkaa ihmiset aktiivisia ja vaikuttakaa nyt! Ennen kuin kunta tekee huonon päätöksen ja ulkoistaa kaiken. sitten ruoka on samaa kuin Masalan alueella ja se olisi huono juttu.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0658 sekunnissa.