Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Palvelut Ikäihmiset saanevat edelleen käyttää palvelukeskusta

Ikäihmiset saanevat edelleen käyttää palvelukeskusta

Sähköposti Tulosta

kuntosalilla - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummen seniorijärjestöt ovat olleet huolissaan siitä, että niiden toiminta lakkaa, jos ne eivät enää saa käyttää palvelukeskuksen tiloja kokoontumiseen. Uhka tulee kahdelta suunnalta: koko palvelukeskuksen toiminta on vaakalaudalla talousvaikeuksien takia. Lisäksi kunta säästää joka rintamalla – myös järjestöavustuksista, joilla on tähän asti maksettu palvelukeskuksen vuokra järjestöjen puolesta. Kunnasta kuitenkin vakuutetaan, että ainakin toistaiseksi seniorijärjestöjen huoli on turha: ne voivat edelleen käyttää palvelukeskuksen tiloja entiseen malliin.

Kirkkonummen palvelukeskussäätiö omistaa palvelukeskuksen, jossa on kuntosali, ruokailutilat ja erilaisia kokoontumistiloja. Palvelukeskuksen vieressä on säätiön omistamia palveluasuntoja, joissa kunta tuottaa asumis- ja hoivapalveluita iäkkäille ja huonokuntoisille kuntalaisille.

Säätiön tuloista puolet on tähän asti saatu kunnalta, puolet omasta toiminnasta, eli pääosin kuntosalin käytöstä, kuntoutustoiminnasta ja järjestöjen maksamista vuokrista – jotka nekin ovat tulleet kunnan varoista. Säätiön kulut puolestaan muodostuvat enimmäkseen kolmen työntekijän palkoista, kiinteistöjen hoidosta ja lämmityksestä sekä lainojen kuluista ja lyhennyksistä. Menneinä hyvinä aikoina rakennuksissa tehtiin parannus- ja korjaushankkeita, joita maksetaan edelleen.

Toistaiseksi säätiön toiminta ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa, koska kunta on huolehtinut säätiön taloudesta. Palvelukeskussäätiö perustettiin kunnan toimesta, jotta palvelukeskuksen rakentamiseen olisi voitu hakea raha-automaattiyhdistykseltä apurahaa. Kunta tarvitsi palveluasuntoja ja jo 1990-luvun alussa tiedettiin, että ikäihmisten virkistys- ja liikuntatoiminta säästää kunnan rahoja. Toiminta on ollut tärkeä osa kunnan ennaltaehkäisevää vanhusten hoitoa, jota on vain pidetty yllä säätiön kautta.

kuoroharjoitus - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Vanhuspalveluiden tarve ei ole vähentynyt 25 vuodessa lainkaan. Kaikki, jotka viimeisen viiden vuoden aikana ovat lukeneet lehtiä, ovat varmasti sisäistäneet sen totuuden, että mitä pidempään ikäihmisiä pystytään pitämään aktiivisina ja hyväkuntoisina, sen vähemmän yhteiskunnalle koituu kustannuksia. On siis kunnan etu, että palvelukeskuksen toiminta pysyy ja paranee.

Kunta on myös taannut kaikki palvelukeskuksen lainat, joten on myös taloudellisesti välttämätöntä, että Palvelukeskussäätiö pystyy edelleen hoitamana lainojaan. Jos toiminta joudutaan lopettamaan tai tilat myymään toiselle toimijalle, myös RAY:n avustukset joudutaan palauttamaan. Sen seurauksena kunta joutuisi ostamaan välttämättömät asumispalvelut aivan toisenlaiseen hintaan kuin mitä sen nyt maksaa Palvelukeskussäätiölle. Toiminnan yksityistäminen tulisi näin ollen kunnalle erittäin kalliiksi.

Toisaalta jos kunta joutuu ottamaan koko rahoitusvastuun Palvelukeskussäätiön toiminnasta, se todennäköisesti vuokraa säätiöltä kaikki tilat ja päättää itse, miten se tiloja tulee käyttämään. Säätiö jää omistajatahoksi, joka tuskin enää tarvitsee omaa henkilökuntaa, sillä kunta pystyy tuottamaan palvelut edullisemmin oman henkilökuntansa voimin. Myös palveluihin ja tilojen käyttöön tulisi luultavasti suuria muutoksia.

Nykyisellään Palvelukeskussäätiön toiminta ei kuitenkaan kunnan näkökulmasta ole tarpeeksi kustannustehokasta. Vaikka kunnan vanhan tukisysteemin lakkauttamisen syyt ovat enemmän juridisia kuin taloudellisia, kunta haluaa myös säästää.

Siksi olisi suotavaa, että Palvelukeskussäätiö kykenisi keksimään lisärahoitustapoja toiminnalleen. Jos esimerkiksi löytyisi yhteistyötaho, joka haluaisi järjestää tiloissa toimintaa yhdessä säätiön kanssa ja osallistuisi tilojen kustannuksiin, kunta ei joutuisi rahoittamaan palvelukeskuksen toimintaa yksin eikä sillä olisi tarvetta tehdä toimintaan suuria muutoksia.

Vuokrasopimuksesta lisäneuvotteluja

Palvelukeskussäätiö on käynyt kunnan kanssa jo jonkin aikaa neuvotteluja uudesta toimintamallista. Akuutteja talousongelmia on pyritty helpottamaan solmimalla syksyyn asti vuokrasopimus, mutta sitäkään ei ole vielä allekirjoitettu. Kunnan oli tarkoitus vuokrata keittiön ja asuintilojen lisäksi myös palvelukeskuksen ruokailutila ja kabinetti, jotka ovat juuri ne tilat, joita järjestöt pääasiassa käyttävät. Jos vuokrasopimukseen päästäisiin, järjestöt eivät enää tarvitsisi kunnan avustuksia tilojen vuokraamiseen, koska ne saisivat käyttää kunnan hallinnoimia tiloja ilmaiseksi.

veteraanijumppaa - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Vuokrasopimuksessa on kuittenkin kaksi ongelmaa: vuokran suuruus ja käytännön yksityiskohtien epäselvyys. Kunta tarjoaa palvelukeskussäätiölle vuokraa, jonka suuruus on hieman yli 10 euroa neliöltä. Vuokra on huomattavasti alhaisempi kuin alueen liikekiinteistöjen vuokra ja myös pienempi kuin vuokra, jota kunta pyytää omista tiloistaan.

Yleisellä vuokratasolla ei kuitenkaan sinänsä ole merkitystä, mutta sillä on, että palvelukeskus ei selviä kuluistaan kunnan tarjoamista vuokrista saamillaan rahoilla. Lainanhoitokulut ja kiinteistön lämmitys, siivous ja muu ylläpito maksavat enemmän. Kunnassa on käsitys, että summa on riittävä, mutta säätiön laskelmat osoittavat toista. Kunnan ja säätiön edustajien olisi syytä istua yhdessä tilikirjojen ääreen ja pohtia asiaa uudelleen. Huolelliset, tarkat ja avoimet laskelmat saattaisivat vähentää epäluottamusta, joka nyt osapuolten välillä selvästi vallitsee.

Toinen ongelma on, että jos kunta vuokraa itselleen järjestöjen käyttämät tilat, pitää sopia myös siitä, kuka niitä hallinnoi: Kuka esimerkiksi ottaa vastaan varauksia tai avaa ja sulkee ovia. Jos kunta vuokraa tilat, kuinka lämmityskuluista sovitaan, kuka hoitaa siivouksen, kenen pussista maksetaan vahtimestarin palkka? Liian moni kysymys on vielä avoinna, joten vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu.

Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Åkerlund kertoo, että neuvottelut kunnan, raha-automaattiyhdistyksen ja mahdollisten yhteistyötahojen kansa jatkuvat ensi viikolla. Kaikki osapuolet toivovat, että asiassa päästäisiin jonkinlaiseen ratkaisuun. Ja kaikki osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että ikäihmisten palvelut eivät lopu. Se olisi vastoin kaikkea sitä, mihin tällä hetkellä koko valtakunnan vanhustenhuollossa pyritään.

Lyhyt yhteenveto

Verkkonummen toimitus on samaa mieltä RAY:n tarkastaja Arto Pohjamon kanssa: oikeasti palvelukeskuksen tilanne on yksinkertainen. Säätiön toiminta ei saa olla tappiollista. Jos kunta haluaa säilyttää palvelukeskuksen palvelut, jotka ovat yksityispalveluita edullisempia ja säästävät kunnan rahoja myös vähentämällä kallista laitoshoitoa, kunnan on yksinkertaisesti maksettava tiloista riittävän suurta vuokraa, jotta tiloja voidaan ylläpitää.

Kunta ei tietenkään halua maksaa vuokraa yhtään enempää kuin on pakko. Jos ja kun kuitenkin on pakko maksaa, kunta haluaa ainakin päästä vaikuttamaan kulujen muodostumiseen tavalla tai toisella. Systeemi, jossa säätiö päättää rahojen käyttämisestä ja kunta maksaa kiltisti, ei onnistu.

Kommentit (4)Add Comment
...
Kirjoittanut Puun takaa, 28.03.2014
Kuinka tämä huono rahatilanne tuli kuin puun takaa yllättäen ? Eikö taloustilannetta olut seurattu tarpeeksi , vai eikö totuutta haluttu tuoda päättäjille tietoon kuin vasta silloin kun se oli käytännönsyistä pakko tehdä. Siis kun kirstun pohja alkoi olla paljas ?
Kuinka paljon ja kuinka kauan kunnan rahoja on toimintaan sijoitettu ??? Voiko kunta sijoittaa kunnan rahoja säätiön toimintaan?
...
Kirjoittanut ei ihan puun takaa?, 29.03.2014
Ymmärtääkseni - ja voin olla väärässäkin - tämä palvelukeskussäätiön tapaus on ollut sellainen hiljaa hyssytelty yleisesti tunnettu salaisuus, josta ei olla haluttu puhua julkisuudessa, ennenkuin nyt oli pakko. Voin olla väärässäkin, mutta käsitys on sellainen että kyllä poliittiset toimijat ovat tienneet tästä säätiön ja kunnan välisestä erikoislaatuisesta symbioosista ja talousasioista, mutta asia on yritetty pitää julkisuuden ulkopuolella.
...
Kirjoittanut Mitä laki sanoo?, 30.03.2014
Mitä laki sanoo tällaisesta toiminnasta. Voiko kunta rahoittaa säätiön toimintaa. On kai vuosia näin tapahtunut???
...
Kirjoittanut Rehellisyys maan perii, 23.04.2014
Säätiön toiminnassa on jotain erityistä. Kuinka sitä voi edelleen luotsata sama toiminnanjohtaja ????
Miten on tuon luottamuksen laita ?
Eläkelisiltä otetaan kaikki raha, mikä vaan voidaan ottaa.
Missä on inhimillisyys ???
Parempaa tutkintaa tässä toiminnassa olisi tehtävä. Kaikki kytkökset selvitettävä. Voiko olla niin, että on antamassa ja myös on ottamassa ???

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 28.03.2014 17:19 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0662 sekunnissa.