Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Liikenne Hyvä, paha HSL

Hyvä, paha HSL

Sähköposti Tulosta

Bussi - Verkkonummi.fi

Syksyn linjauudistus synnytti valtaisan palauteryöpyn HSL:n, kunnan ja lehtien sähköposteihin. Uudet bussireitit eivät palvelleet asiakkaita eikä niiden pitkään kestäneessä suunnittelussa oltu otettu huomioon olosuhteiden muuttamista. Surkuhupaisin esimerkki tästä oli koululaisia palvelemaan suunniteltu bussilinja, joka aamuisin ja iltapäivisin kiersi tyhjänä entisen aktiivi-instituutin kautta, josta koulu lakkautettiin jo vuosia sitten.

HSL reagoi palautteeseen kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Linjoja muutettiin ja lisä muutoksia luvattiin tehdä myöhemmin, jos tarve vaatii. Palautetulva tyrehtyi ja nyt HSL saa jopa positiivista palautetta työmatkojen helpottumisesta. Jäljellä on enää yksi pieni ongelma: HSL ajaa kunnan konkurssiin, jos kunnan maksuosuuden perusteita ei saada muutettua.

Kun Kirkkonummi liittyi HSL:n jäseneksi, kunnan maksuosuus oli 2 miljoonaa euro. Nyt se on noussut 6,5 miljoonaan ja jatkaa nousuaan, ja parin vuoden kuluttua Kirkkonummi maksaa jo 9 miljoonaa kuntalaisten oikeudesta käyttää julkisia liikennevälineitä. Kirkkonummen subventio-osuus kuntalaisten matkoista kasvaa vuoteen 2016 mennessä jo 60%:in, mikä on enemmän kuin HSL:n kanssa on sovittu.

Pekka Sinisalo edustaa Kirkkonummea HSL:n hallituksessa. Hänen mukaansa osasyynä kunnan alati kohoaville kustannuksille on kaksi liittymisneuvotteluissa tehtyä virhettä. Ensimmäinen virhe oli, että kunta halusi Kirkkonummelle paljon bussilinjoja. Se on hieno asia niiden kannalta, jotka käyttävät julkista liikennettä, mutta kunta maksaa HSL:lle jokaisesta linjasta ja jokaisesta matkustajasta. Mitä enemmän linjoja ja mitä enemmän matkustajia, sen kalliimmaksi se Kirkkonummelle tulee. Jos kunnan ja HSL:n välillä ei päästä parempaan sopimukseen kiinteistä kustannuksista, kunnalle ei jää muita vaihtoehtoja kuin vähentää ostettavia palveluita, eli luopua joistakin linjoista.

Toinen neuvotteluissa tehty virhe oli, että alunperin HSL ehdotti Kirkkonummelle, että osa kunnasta kuuluu c-maksuvyöhykkeeseen ja osa d-vyöhykkeeseen. Kunnan mielestä oli kuitenkin parempi, että koko kunta kuuluu samaan vyöhykkeeseen. Tämä tarkoitti, että toisin kuin HSL ehdotti, kaikki kirkkonummelaiset joutuvat maksamaan korkeampaa hintaa ja koska kunta subventoi jokaista matkaa, myös kunnan subventio-osuus on korkeampi. Kun Sinisalo ehdotti siirtymistä alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen vyöhykejakoon, muut eivät enää suostuneet. Miksi olisivatkaan?

Kirkkonummelaisten kuluja kasvattaa ja saamiamme palveluita heikentää myös se, että meitä on niin vähän. Vaikka HSL:n hallitukseen on saatu Kirkkonummen edustaja, Kirkkonummen äänivalta HSL:ssä on vain 3,7%. Sillä ei kuntalaisten etuja juuri puolusteta. HSL:ssä valtaa käyttävät pääasiassa helsinkiläiset ja espoolaiset. Helsingin osuus äänistä on 50%. Tosin tilannetta tasoittaa jonkin verran se, että päätöksiä tekevät puolueiden edustajat. Huolellisella taustatyöllä on joskus mahdollista rikkoa paikkakuntalinjat, jolloin mahdolliset äänestykset käydään poliittisin perustein.

Kuluja kasvattaa myös rakenteellinen seikka: HSL:n tehtävä on huolehtia joukkoliikenteestä. Se tekee sen mahdollisimman hyvin. Sen sijaan HSL:n tehtävä ei ole huolehtia kuntien verotuloista, joista maksut pääosin kerätään. Kun varojen hankkimisesta ja niiden kuluttamisesta huolehtivat eri organisaatiot, käy helposti hullusti. Sama uhka on olemassa SOTE-alueiden kohdalla.

HSL ei himoitse vain kunnan ja matkustajien rahoja. Se esittää liikennejärjestelmäsuunnitelmassaan, että ajoneuvoliikennettä ryhdyttäisiin hinnoittelemaan – siis keräämään joukkoliikenteen maksuja myös autoilijoilta. Tällä saavutettaisiin HSL:n mukaan paitsi julkisen liikenteen rahoitustilanteen parantumista, myös ruuhkien ja onnettomuuksien vähentymistä ja kasvihuoneilmiön hidastamista. Ideana on, että yksityisautoilulta kerättävät maksut käytettäisiin HSL:n investointeihin.

Kirkkonummen kannalta ongelmallista maksujen keräämisessä on, että kaikki kirkkonummelaiset eivät voi valita julkisen liikenteen ja yksityisautoilun väliltä, koska julkinen liikenne ei kulje kaikkialle. Maksu ei siis vähentäisi ruuhkaa eikä ohjaisi kestävään kehitykseen, vaan olisi puhtaasti veroluonteinen.

Toinen ongelma on, että kirkkonummelaisilta kerättävät rahat eivät hyödytä kirkkonummelaisia itseään: HSL:n hankesuunnitelmassa ei nimittäin ole ennen vuotta 2040 ensimmäistäkään Kirkkonummen palveluita parantavaa hankesuunnitelmaa. Joutuisimme HSL:n suunnitelmien mukaan siis maksamaan HSL:lle siitä, että ajamme omalla autollamme vaikkapa Meikolle, jonne bussit eivät kulje, mutta kaikki maksamamme eurot käytettäisiin lähinnä suurten kaupunkien liikennehankkeiden rahoittamiseen.

(Myös tämä enemmistövallan ongelma on edessämme, kun SOTE pääsee vauhtiin. HSL:n kanssa tehdyistä virheistä on otettava oppia ja SOTE:en on pyrittävä vaikuttamaan aktiivisesti nyt, kun se on vasta muodostumisvaiheessa.)

Talouden kannalta HSL on Kirkkonummelle huono järjestelmä, mutta liikenneyhteyksien kannalta erinomainen. Nyt, kun pahimmat ongelmat on korjattu, käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä parantuneisiin yhteyksiin. Myös yksityisautoilun vähentämispyrkimykset ovat kieltämättä oikeita: ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja meillä kaikilla on vastuu siitä. (Eri asia kuitenkin on, johtavatko yleisluontoiset maksut haluttuun tulokseen ilmaston kannalta ja kohdistuvatko ne oikeudenmukaisesti.)

On myös hyvä olla mukana HSL:ssä juuri nyt, kun HSL on todennäköisesti laajenemassa kattamaan koko metropolialueen. Vaikka myöhemmin mukaan liittyvät kunnat saavatkin valtiolta subventiota maksuihin, ne eivät ole pääse mukaan päätöksentekoon, joka kuitenkin koskee myös niitä. Se, että Kirkkonummi on mukana päätöksentekoprosessissa, on kuntalaisten etu. Tosin se edellyttää sitä, että kunnalla on yhteinen ja vakaa kanta HSL:än liittyvissä asioissa ja että kunnanhallituksen jäsenet jaksavat oikeasti perehtyä kuntalaisten kuljettamiseen liittyviin asioihin.

Kommentit (12)Add Comment
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 08.12.2014
Seurattuani aktiivisesti kesän ja syksyn HSL:n tilannetta niin koen että korjattavaa on, erityiseti työmatkaliikenteessä mutta myös koulukuljetuksissa, tuleville vuosille. (Olen HSL:n vankkumaton kannattaja, asuinhan yli 15v Espoossa, vaikkakin äskettäinen tietullikannanotto pisti miettimään) Meidän on pyrittävä järkeistämään ja nopeuttamaan linjoja. Se että entinen 35min matka Helsinkiin on nyt 50-55min ei palvele keski-Kirkkonummen asukkaita saatikka motivoi luopumaan autosta.

Linjojen kehitystyö ei todellakaan ole valmis, mutta nyt voitaneen miettiä seuraavia muutoksia hivenen rauhallisemmin ja odotan näkeväni ensi syksynä uusia muutoksia (toivottavasti parannuksia) palvelussa.
...
Kirjoittanut franz, 08.12.2014
6,5 milliona jaettuna 38110 on siis noin 170e/kuntalainen/vuosi.
(täytyy katso, joutuuko helsinki maksamaan 105,5 milliona (170 x 620 982) ja espoo 44,9 mio (170 x 264 464). Pitäiskö myös katso paljonko kuukausilippuni täytyy maksaa ettei kunta joutuu kärsimään.
(nyt se on noin 140
...
Kirjoittanut pieni lisäys, 08.12.2014
Näin kommenttina vielä varmuuden vuoksi täsmennys Pekka M. Sinisalon osalta, eli että hän vastustaa HSL:n tiemaksuehdotusta ja jätti kyseistä asiaa käsitelleessä HSL:n hallituksen kokouksessa eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Sinisalon mielestä suunniteltu olisi erittäin epäoikeudenmukainen, veronluonteinen lisämaksu kehyskuntien asukkaille ja yrityksille.
...
Kirjoittanut Tietulli, 08.12.2014
Tekstistä saa sellaisen käsityksen, että tietulleja on suunniteltu myös kunnan sisälle, kun toimittaja puhuu maksusta Meikoon mentäessä. Tarkennettakoon, jotta vältytään täysin vääriltä käsitykseltä: tietulleja on suunniteltu helsingin keskustan ympärille. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu = tietulli tai ruuhkamaksu. Maksulla pyritään vähentämään liikennettä Helsingin keskustassa. HSL ei vielä ole ottanut kantaa kerätäänkö maksu tienkäyttömaksujen, tietullien vai ruuhkamaksujen kautta. Uskon, että aika paljon aikaa saa kulua, että Meikoon mennessä tällaisia maksuja joutuisi maksamaan.
...
Kirjoittanut Voitto Mäkipää, 08.12.2014
Tämä HSL -projekti on karannut käsistä. Kiitos vihreiden, jotka ovat asiaan innostuneet ja lisää saamme maksuja ns. ruuhkamaksuista ja tietulleista. Vihreiden mielestä Meikollekin on ruuhkaa -odottakaa vaan. Olen asunut Kirkkonummella vuodesta 1973 - . Nyt eläkkeellä ja kävin töissä Helsingissä junalla. Tähän mennessä on ole käyttänyt ainuttakaan kertaan bussia Kirkkonummella. Tämän vuoksi minua harmittaa suunnattomasti, minkä sotkun vihreät rkp:n tukeman ovat aiheuttaneet. Tätä lisää se, että eläkeläisenä en saa enää junassa ns. eläkeläisalennusta Kirkkonummi - Helsinki välillä, joka on HSL:n liikennettä. Ostankin nyt alennetun VR:n lipun välille Helsinki - Siuntio/Karjaa ja pääsen puoleen hintaan.

Tämä vihjeeksi muillekin varttuneille kirkkonummilaisille !
...
Kirjoittanut Kyynikko, 08.12.2014
Kasvava kunta tarvitsee joukkoliikennettä. Toimivaa sellaista. Nyt vuoroja on liikaa - ja niiden reitit kummallisia. Olen matkustanut lähes ainoana matkustajana moneen otteeseen... Junavuorot tökkivät jatkuvasti, ei ole kivaa. Jos kanttulassa ei omista autoa, ei täältä pääsisi mihinkään ilman bussia.
Ihan on turha moittia vihreitä - kaikki tarvitsevat joukkoliikennettä! Mun lapset eivät pääsisi kouluun tai mihinkään harrastuksiin ilman hyviä bussiyhteyksiä.
...
Kirjoittanut Vesa-Pekka Sainio, 09.12.2014
Kyynikko sanoo että on turha moittia vihreitä koska kaikki tarvitsevat joukkoliikennettä. Asia on täsmälleen kuten Voitto yllä sanoi, että vihreät ovat olleet innokkaita ruuhkamaksujen ja tietullien puuhaajia. Helsingissä ja Espoossa vihreät (ja demarit) ovat ajaneet näitä lisämaksuja voimakkaasti, siinä missä esim. kokoomus on (pääosin) ollut vastaan.

Nimenomaisesti nyt suunnitellut ja esillä olleet tiemaksut ovat vihreiden ajamia kärkihankkeita. Jokainen ymmärtää että kaikki tarvitsevat joukkoliikennettä, puoluekantaan katsomatta. Mutta kyllä pitää rehellisesti osaa myöntää, että nämä tiemaksut ovat pitkän päälle vihreiden käsialaa. Aiheesta löytyy netistä huomattava määrä uutisartikkeleita useiden vuosien takaa, googlaamalla löydät kyllä.
...
Kirjoittanut Kaiken viisauden alku..., 02.01.2015
On harmillista, jos hyvästä palvelutasosta joudutaan osin luopumaan, mutta välttämättömyyksien edessä se voi olla viisasta. Silloin on valittava pienin paha, eli käytettävä resurssit siellä, missä saadaan eniten matkustajia kyytiin. Kaikkea palvelua ei saada kaikkialle. Ihmisen on itse kannettava vastuuta tavastaan elää.

Vihreät ovat olleet näkyvästi esillä mm. ruuhkamaksujen suhteen. Jos ruuhkamaksut tulevat, siihen vaaditaan kuitenkin enemmistö päättäjistä. Sellainen tullaan täysin varmasti ennen pitkä saamaan, mutta syynä eivät ole vihreät, vaan pääkaupunkiseudun kasvu, joka koskettaa kaikkia alueen asukkaita. Kun tänne tuodaan vielä tampereellinen asukkaita, on täällä pystyttävä elämään ja liikkumaan, ja entisin keinoin se ei vain käy.

Helsinki tiivistää yhdyskuntarakennettaan ja suunnittelee kaupunkimoottoriteiden bulevardisoimista sekä pikaratikoita. Helsinkiläiset eivät tule hyväksymään liikenteen vapaata paisumista ja jumittumista, ja kuten metronkin suhteen, muut tulevat näkemään asian samoin, vaikka pienellä viiveellä.

Me voimme joko tunnustaa tosiasiat ja katsoa, miten siihen sopeudutaan, tai syytellä tällä toisiamme siitä, kenen syytä se nyt onkaan kun maailma muuttuu.
...
Kirjoittanut uusinta juttua, 04.01.2015
Menkää Länsiväylän sivuille tai googlatkaa, tuore juttu otsikolla "Kaupungit yksimielisiä: tiemaksurahat saatava pääkaupunkiseudulle".

Lainauksia jutusta:

Varsinainen päätös tiemaksuista vielä tekemättä. Helsingin, Espoon ja Vantaan näkemykset pääkaupunkiseudun tiemaksuista poikkeavat monin osin toisistaan.

Helsingin kaupunginhallituksessa puheenjohtaja Tatu Rauhamäki esitti, että tiemaksujen mahdollisesta käyttöönotosta tulee päättää vielä erikseen. Tiukassa äänestyksessä äänet jakautuivat tasan 7–7, Rauhamäen esitys voitti puheenjohtajan äänellä.

Kaupunginhallituksen lausuntoon liitettiin myös varauma, jonka mukaan liikenteen hinnoittelussa voidaan pidemmällä aikavälillä varautua tarvittaessa alueelliseen tiemaksujärjestelmään. Sen enempää Espoo kuin Vantaakaan eivät ajatukselle lämpene. Molemmat vierastavat maksuvyöhykemallia.
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 09.01.2015
19.1. HSL muokkaa bussireittejä ja aikataluja

Lisäinfoa HSL:n www-sivuilta (etusivulla tiedotteissa linkki juttuun)

koskee linjoja 171, 172, 173, 174Z, 901 ja 908
...
Kirjoittanut Mikke, 20.01.2015
Linja-autoliitto varoittaa kirkkonummea liittymästä YTV-alueeseen

Keskustelua vuodelta 2005 täällä http://jlf.fi/f12/19-kirkkonum...ndex2.html
...
Kirjoittanut Patrik, 24.02.2015
Palauteryöppy loppui sen takia kun he eivät tee mitään asialle, olen serannut busseja jotka tulevat luomaan 20 krt päivässä oli koulua tai ei, tyhjinä! Tässäkö säästetään? Siis minä kuntalaisena joudun maksamaan tällaisesta? Aivan vastuutonta kunnalta antaa HSL:n suunnitella näin päin...

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0673 sekunnissa.