Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kylät 30-vuotinen sota

30-vuotinen sota

Sähköposti Tulosta

Eestinkylän louhimo - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Moni on varmaan kuullut puhuttavan Hilan louhimosta: epämääräisiä huhuja louhimosta, joka ei ole vuosiin toiminut, mutta joka ehkä vielä avataan; louhimosta, josta saataisiin upeaa graniittia, mutta kaupungista muuttaneet ilkeät naapurit tekevät kiusaa ja estävät louhimisen; louhimosta, johon liittyvää päätöksentekoa on kummasteltu eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossakin. Huhut vaihtelevat sen mukaan, keneltä niitä on kuultu.

Louhimosta on riidelty jo kohta kolmekymmentä vuotta, joten ei ole ihme, että totuuden selvittäminen on todella vaikeaa. Suuri osa asianosaisista on vaihtunut, ja jäljellä olevienkin muistikuvat ja käsitykset tapahtumista ovat hyvin erilaisia. Verkkonummen toimitus on haastatellut useita asianosaisia ja lähettänyt haastattelut luettavaksi etukäteen. Haastattelujen lisäksi artikkeli perustuu tuomioistuinten päätöksiin, lautakuntien pöytäkirjoihin, aikaisemmin eri lehdissä kirjoitettuihin artikkeleihin ja keskusteluihin lautakunnan jäsenten kanssa.

Kyse on naapurusten välisestä riidasta, jota on käsitelty eri oikeusasteissakin useita kertoja: Maanomistaja haluaisi louhia maillaan olevaa poikkeuksellisen hyvälaatuista, kaunista ja kallisarvoista graniittia, jolle on kysyntää maailmalla. Naapurit taas suhtautuvat kriittisesti pihoilleen ja lasten koulutielle putoaviin kivenlohkareisiin, pikkutien tukkivaan ja sitä vaurioittavaan rekkaliikenteeseen, meluun, tärinään ja kaikkialle tunkevaan pölyyn. Ja molemmat osapuolet pitävät luonnollisesti kunnan toimintaa asiassa vähintään kyseenalaisena.

Nyt riita on kuitenkin lähestymässä päätepistettään, sillä Korkein hallinto-oikeus on tehnyt asiassa ratkaisun, jossa aiemmasta poiketen asiaa ei ole lähetetty takaisin kuntaan valmisteltavaksi.

Saksalaisen ystävän oivallus

Riidan historia ulottuu vielä kolmeakymmentä vuottakin kauemmas menneisyyden hämäriin. Siihen liittyy suvun traagisia kohtaloita ja poliittisia tapahtumia torppariuudistuksesta Porkkalan miehitykseen. Koko alue – vihamielisten naapureiden tontit mukaan lukien – on ollut vuosisatoja Öfverströmin suvun omistuksessa. Torpparilain mukaan torpparit saivat kuitenkin vuonna 1918 lunastaa torppansa omikseen, jos halusivat. Susisuon vierellä keskellä metsää oli torppari, joka halusi torppansa itselleen. Torpparilla oli toistakymmentä lasta, joista suuri osa lunasti myös neuvostoajan jälkeen perimänsä palstat takaisin.

Myös Öfverströmin maat oli lunastettava valtiolta. Nuori Hans Öfverström ei ollut suunnitellut maanviljelijän uraa, mutta koska hän oli suvun ainoa sopivanikäinen mies, hän piti velvollisuutenaan jatkaa yli 300 vuotta suvun hallussa olleen tilan hoitoa.

Helppoa se ei ollut: Porkkalan luovutuksen yhteydessä valtio oli maksanut tiloista vain nimellisen korvauksen. Sen sijaan takaisin tilat oli lunastettava kovaan hintaan: jopa neuvostoarmeijan rakentamista parakeista piti maksaa lisämaksu, vaikka rakennukset olivat niin huonosti tehtyjä, että ne piti purkaa. Muutkin neuvostosotilaiden polttamatta jättäneet rakennukset piti kunnostaa – siis ne, jotka olivat sen verran hyvässä kunnossa, että ne vielä voitiin pelastaa.

Hans Öfverströmin oli myös lunastettava suvun muille sisaruksille periytyneet maat, jotta tilaa saattoi ryhtyä viljelemään. Öfverströmillä oli siis paljon kustannuksia, mutta pellot olivat neuvostoliittolaisten jäljiltä täynnä romua ja metsät kaadettu.

Maatalouden murros 1960- ja 1970-luvuilla teki maanviljelijän ammatin harjoittamisesta entistä hankalampaa. Valtio kannusti viljelijöitä hankkimaan lisätuloja sivuelinkeinoista. Kesällä 1974 Öfverströmit saivat Saksasta vieraakseen tutun arkkitehdin, joka katseli sukutalon kivijalkaa ihaillen. Hans Öfverström oli valittanut vieraalleen metsien huonoa kuntoa ja arkkitehti totesi, että jos hänellä olisi maillaan noin hienoa kiveä, hän ei vaivautuisi edes katsomaan metsään päin.

Öfverström päätti tutkia asiaa tarkemmin. Kävi ilmi, että Upinniemessä on kaunista graniittia laajoilla alueilla, mutta se on niin halkeillutta, ettei siitä voida louhia suuria, rakentamiseen kelpaavia lohkareita. Vain kapealla kannaksella Pippurnin ja Pilvijärven itäpuolella graniittipilarit ovat korkeita ja halkeamattomia – ja se kannas sattui olemaan Hans Öfverströmin maalla. Asiaa tutkineet Outokummun geologit totesivat, ettei vastaavaa esiintymää löydy muualta. Öfverströmin mailla oli aarre. Hans Öfverström - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Korkealuokkaista graniittia

Vuonna 1981 Öfverström ryhtyi hakemaan kunnalta lupaa louhimotoiminnalle. Terveyslautakunta, jolle päätösvalta tuolloin kuului, kuitenkin hylkäsi Öfverströmin hakemuksen vedoten alueelle syntyviin meluhaittoihin. Myös kunnan rakennuslautakunta vastusti louhimotoiminnan sallimista maa- ja metsätalousalueeksi kaavoitetulla alueella. Öfverström valitti päätöksistä Uudenmaan lääninoikeuteen, joka päätti palauttaa asian terveyslautakunnalle. Lautakunnan tuli selvittää, millaisin suojavallein melutaso saataisiin riittävän alhaiselle tasolle.

Valitusprosessi vei aikaa. Lopulta kunnalta saatiin louhintalupa. Vuonna 1986, viisi vuotta hakemuksen jättämisen jälkeen, terveyslautakunta myönsi Öfverströmille luvan kymmeneksi vuodeksi. Aluksi lupa koski 70 000 m3:n louhimista, mutta vuonna 1990 Öfverström sai luvan laajentaa louhintaa 256 000 kuutioon. Vuonna 1996 myönnettiin vielä lupa 145 000 m3:n lisälouhintaan. Luvat olivat voimassa vuoden 2002 loppuun asti.

Louhinta alkoi ja Suomen Kiviteollisuus Oy, jonka kanssa Öfverström teki louhintasopimuksen, myi Porkkala Red -nimistä graniittia ympäri maailmaa: Eestinkylän kiveä on esimerkiksi Sydneyssä, New Yorkissa, Lontoossa ja tietysti myös Kirkkonummella: seurakuntatalon alttari ja kirkon ulkopuolella oleva porras on louhittu Öfverströmin louhimosta.

Jatkoluvista uusi riita

Aluksi Öfverström sai louhimostaan mainetta ja kunniaa: hänet palkittiin vuonna 1990 Uudenmaan vuoden maatalousyrittäjänä ja valtakunnan tasollakin hän sai toisen palkinnon. Mutta naapurit ja ympäristöjärjestöt eivät olleet mielissään ja tekivät kaikkensa, jotta louhimotoiminta ei saisi lupaa laajenevalle toiminnalle. Öfverström piti tätä kovin epäoikeudenmukaisena, sillä osa naapureista oli muuttanut alueelle, kun louhimo oli jo aloittanut toimintansa. Hän koki, että kaupunkilaiset tulevat valittamaan melusta ja pölystä, vaikka olisivat voineet hyvin muuttaa muualle.

Vuonna 2001 Kirkkonummen kunnan lupa- ja valvontajaosto myönsi jälleen maa-ainesten ottoluvan Öfverströmille. Öfverström oli halunnut laajentaa louhittavaa aluetta merkittävästi, mutta saatu lupa koski kuitenkin vain osaa haetusta louhinta-alueesta, eikä Öfverström ollut päätökseen tyytyväinen. Luvan voimassaoloaikakin oli vain neljä vuotta, eikä lyhyt aika mahdollistanut niin pitkäjänteistä työtä, että tarvittavista investoinneista olisi saatu riittävä hyöty. Öfverström ei myöskään ollut tyytyväinen kunnan vaatimaan maisemointivakuuden suuruuteen.

Naapuritkaan eivät olleet tyytyväisiä kunnan ratkaisuihin. Sekä he että Öfverström valittivat asiasta hallinto-oikeuteen ja maa-aineslupaa käsitellyt Helsingin hallinto-oikeus ja ympäristölupaa käsitellyt Vaasan hallinto-oikeus palauttivat vuonna 2004 asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Vaara - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Poliittista teatteria

Tässä vaiheessa kirkkonummelainen riita rupesi kiinnostamaan jo valtakunnallisiakin medioita. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan lupa- ja valvontajaosto ei saanut asiaa käsittelyä ennen vuoden 2004 kunnallisvaaleja. Noissa vaaleissa valtasuhteet muuttuivat jonkin verran, ja louhimoon myönteisesti suhtautuva jaoston puheenjohtaja Hans Hedberg (rkp.) oli ilmeisesti huolissaan siitä, ettei uusi jaosto olisi samoilla linjoilla vanhan kanssa.

Yleensä vaalien jälkeinen uusi valtuusto valitsee vuoden alussa uudet toimielimet, jotka aloittavat toimintansa helmikuussa. Koska silloinen lupa- ja valvontajaosto oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan valitsema, uusi jaosto pääsi aloittamaan työnsä vasta lautakunnan kokouksen jälkeen. Hans Hedberg päätti normaalista poiketen kutsua vanhan lautakunnan viimeiseen kokoukseen vielä kaksi päivää ennen kuin lautakunta valitsi uuden jaoston. Esityslistalla oli vain Hilan louhimon kysymyksiä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta ei pitänyt moisesta pelisääntöjen rikkomisesta ja siirsi omaa kokoustaan paria päivää aikaisemmaksi. Tähän Hans Hedberg vastasi siirtämällä vielä kerran jaoston kokousta siten, että se oli tuntia aiemmin kuin yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokous. (Kirkkonummen Sanomat 12/2005)

Lupa- ja valvontajaoston kokousta ei kuitenkaan voitu pitää, sillä yhdyskuntatekniikan lautakunnan varapuheenjohtaja, vihreiden Flemming Berg, marssi kokoukseen ja ilmoitti sen olevan laiton, koska lautakunta oli jo ehtinyt valita uuden jaoston. Vaikka Hedberg uhkasi Bergiä poliisilla, tämä kieltäytyi lähtemästä, ja jaosto joutui lopettamaan viimeisen kokouksensa ilman, että se kykeni hyväksymään louhimon louhintalupia.

Pallottelua kunnan ja oikeusistuinten välillä

Kuten odotettiin, uusi lautakunta ei suhtautunut louhimoon myönteisesti. Marraskuussa 2005 se teki päätöksen, jossa lupa louhimon laajennukselle hylättiin. Öfverström valitti lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen ja lautakunnan toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Myös alueen asukkaat valittivat kunnan ympäristöpäällikkö Erkki Selinin toiminnasta asian valmistelussa. Eduskunnan oikeusasiamies totesi sekä jaoston toimineen kyseenalaisesti että virkamies Selinin toimineen puolueellisesti ja antoi huomautuksen molemmille.

Tällä kertaa Vaasan hallinto-oikeus perui laajennusluvan lisäksi kaikki Öfverströmin ympäristöluvat eikä lähettänyt asiaa enää kunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Öfverström velvoitettiin myös korvaamaan yhden luvasta valittaneen oikeudenkäyntikuluja (KS 82/2006). Tässä vaiheessa louhimosta oli kuitenkin tullut jo periaatteellinen kysymys: Öfverström ei voinut luovuttaa taistelua oikeuksiensa puolesta. Hän valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 2008 palauttaa asian takaisin kunnalle, koska se katsoi, ettei Hans Öfverströmille oltu annettu tilaisuutta esittää riittäviä lisäselvityksiä. Ja samana vuonna kunta teki uuden päätöksen, josta molemmat osapuolet valittivat hallinto-oikeuteen.

Alueen asukkaiden mielestä ympäristöpäällikkö Erkki Selin jätti edelleen huomioimatta heidän lausuntojaan, eikä siirtänyt aineistojen tietoja lautakunnalle päätöstä varten esiteltäviin asiakirjoihin. Naapurit tekivät Selinistä uuden kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, mutta tällä kertaa oikeusasiamies ei katsonut ympäristöpäällikön toimineen vääriin.

Kesällä 2012 annetun oikeusasiamiehen lausunnon mukaan lautakunnan tulee lähtökohtaisesti itse arvioida, onko valmistelu ollut riittävä. Tämä asettaa lautakunnille suuria haasteita, sillä niiden pitäisi ilmeisesti aavistaa, jos jotakin on jätetty tuomatta valmistelussa lautakunnan tietoon ja arvioida, ovatko tiedot, joita lautakunta ei ole saanut, oleellisia. Kuntalaisten kannattaakin vastaisuudessa olla aktiivisesti yhteydessä lautakuntien jäseniin, mikäli ovat jättäneet materiaalia lautakunnille asioiden käsittely varten.

Vaikka mikään ei ollut muuttunut edellisestä käsittelystä, vuonna 2011 Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeudet päättivät tällä kertaa edellisistä käsittelykerroista poiketen asian Öfverströmin hyväksi, minkä jälkeen naapurit luonnollisesti valittivat asiasta jälleen kerran korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Naapureita harmittaa

On selvää, ettei kukaan halua asua louhimon vieressä. Räjäytysten ja kiven murskaamisen aiheuttamaa melua ei pääse pakoon, vaikka sen desibeliarvot eivät ylittäisikään sallitun rajaa. Ja vaikka murskauslaitteet olisivat kuinka modernit, kivipöly tunkeutuu siitä huolimatta kaikkialle. Eikä kukaan pidä kotipihalleen lentelevistä kivenlohkareistakaan, etenkin jos pihalla on leikkiviä lapsia.

Kunnan tehtävä on pitää tasapuolisesti huolta kuntalaisten hyvinvoinnista ja toimintamahdollisuuksista. Naapurit kuitenkin kokivat, Lasten leikkipaikka - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

ettei kunnassa kukaan kuullut heitä, sillä louhimiotoiminta ei heidän mukaansa vastannut lupaehtoja, eikä kunta vaatinut lupaehtojen toteuttamista. Naapurien ainoa mahdollisuus oikeuksiensa ja elinympäristönsä puolustamiseen oli valituksien tekeminen eri oikeusasteisiin. Jos kunta olisi ollut kriittisempi ja vaatinut tiukemmin lupaehtojen noudattamista, eivät naapurit luultavasti olisi kokeneet tarvetta valittaa päätöksistä ja tiukkuus olisi koitunut maanomistajan hyväksi.

Asukkaiden mielestä lupaehtojen virkamiesvalmistelu sekä lautakunnan puheenjohtajan esitykset ovat tukeneet yksinomaan hakijan esityksiä ja intressejä kritiikittömästi ja puolueellisesti. Vaikka toiminnan luonne on muuttunut, lupia käsiteltäessä on lautakunnan jäsenille esitetty, ettei laajennuslupia ei voi evätä, eikä yritystoimintaa näin vaarantaa. Samalla haittaa aiheuttavia toimintojen määrää arvioitaessa toimintaa on kuitenkin pidetty edelleen pienimuotoisena kotitarvelouhintana, eikä toimintaa rajoittavia lupaehtoja ole katsottu tarpeelliseksi esittää asukkaiden vaatimuksista huolimatta.

Naapurit kokivat, että heidän tilanteestaan ja vaatimuksistaan on annettu väärää tietoa sekä viranomaisille että julkisuuteen. Heidän näkökulmansa poikkeaa paljon yhä edelleen liikkeellä olevista huhuista.

Ilkeitä, valittavia kaupunkilaisia?

Naapurien mukaan ensimmäinen väärä huhu on se, että valittajat olisivat kaupungista muuttaneita uudisasukkaita, joiden olisi muuttaessaan pitänyt tietää, että naapurissa on louhimo.

Osa valittajista laittoi nimensä jo kolmekymmentä vuotta sitten tehtyyn ensimmäiseen valituskirjeeseen, johon tuli peräti 67 allekirjoitusta. Myös osa myöhemmin talonsa rakentaneistakin ja alueelle muuttaneista oli siinä käsityksessä, että louhimotoiminta on loppunut tai loppumassa.

Louhimotoiminta muuttui matkan varrella pienestä kotitarvelouhinnasta teolliseksi toiminnaksi. Tilanne olisi ollut sama, jos naapuritilalla olisi ensin ollut pari possua ja myöhemmin karsinan paikalle olisi perustettu 500 sian sikala vedoten siihen, että possuja on ollut aikaisemminkin. Ensimmäisessä hakemuksessa haettiin lupaa louhia 4000 – 7000 kuutiometriä vuodessa ja vuoden 2001 hakemuksessa lupaa haettiin 47 000 kuutiometrin louhimiseen vuodessa.

Jos lupaa olisi jo alun perin haettu teolliseen toimintaan, sitä tuskin olisi saatu. Naapureita on harmittanut, että toiminnan luonteen muuttumisesta huolimatta lupaehtoja on kuitenkin käsitelty ikään kuin olisi kyse jo olemassa olevan toiminnan jatkamisesta.

Tie louhimolle - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Tiehuolia

Melun, pölyn ja tärinän lisäksi yksi suurimmista ongelmista Susisuontiellä on Susisuontie itse. Se on talojen välissä kulkeva kapea, yhden auton mentävä mutkitteleva soratie, jossa on vain muutama ohituspaikka vastaantulevan liikenteen varalle. Kun louhimo edellisen kerran oli toiminnassa, sillä liikkuvat kivirekat haittasivat asukkaiden tienkäyttöä. Sen lisäksi, että rekat tukkivat tien, ne myös heikensivät tien kuntoa niin, että kelirikon aikaan se oli välillä ajokelvoton.

Öfverström sai pöytäkirjojen mukaan vuonna 2005 tietoimituksessa luvan oikaista kapean tien pahimmat mutkat turvallisuuden lisäämiseksi, mutta Öfverström ei kuitenkaan tarttunut tilaisuuteen.

Sekä keskusteluissa että kirjoitetussa tekstissä on esitetty väite, että Susisuontie olisi rakennettu louhimon tarpeisiin. On jopa väitetty, että tien rakentaminen mahdollisti tonteille pääsyn ja tällä tavoin moninkertaisti maan arvon. Susisuontien tiehoitokunnan ensimmäinen kokous on kuitenkin pidetty jo vuonna 1969, viisi vuotta ennen kuin saksalainen vieras otti graniitin puheeksi.

Ensimmäisen, vuonna 1981 hakijan laatiman louhimon lupa-anomuksen mukaan "kuljetukset tapahtuisivat tiellä, joka on suunniteltu sijoitettavaksi siten, ettei se häiritse lähiasutusta." Toiminnan alettua erillistä tietä ei kuitenkaan rakennettu, ja kaikki louhimon rekkaliikenne kulkee lähimmillään alle 10 metrin etäisyydellä ennen louhimoluvan hakemista rakennetusta kiinteistöstä. Öfverström kyllä yritti ostaa maata uutta tietä varten, mutta alueen toinen suuri maanomistaja – joka ei asu alueella itse – ei halunnut myydä maataan, joten tien rakentaminen jäi siihen.

Naapurit ovat toistuvasti ottaneet esiin myös louhintamäärien muutoksen aiheuttaman liikenteen lisääntymisen kapealla tiellä. Tähän asti on louhimolta kuljetettu ulos pääasiassa vain tarvekivi (alle 10% louhitusta). Sen lisäksi että louhittavan kiven määrä on moninkertaistunut, nyt myös jätekivi, vientiin kelpaamaton kiviaines, on uuden päätöksen mukaan kuljetettava pois alueelta. Naapurit laskevat, että jos pois kuljetettavan kiven määrä lähes kymmenkertaistuu, niin myös rekkaliikenne kapealla tiellä moninkertaistuu. Ympäristölautakunta ja asian sille esitellyt ympäristöpäällikkö eivät kuitenkaan usko näiden seikkojen lisäävän rekkaliikennettä Susisuontiellä, Hilantiellä, Eestinkyläntiellä tai Upinniementiellä. Pohjavesialueen kartta - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Pohjavettä ja pumppaamista

Ympäristöväkeä puolestaan on harmittanut se, että louhimon väitetään olevan pohjavesialueen vieressä. Karttojen mukaan osa louhimosta on kuitenkin pohjavesialuetta. Virallisten karttojen lukeminen on kuitenkin ilmeisesti vaikeaa, sillä viimeksi toukokuussa ympäristölautakunta vakuutti korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että louhimo ei sijaitse pohjavesialueella. Oheisessa kartassa pisteviiva osoittaa 3-luokan pohjavesialueen rajaa, joka kulkee louhimon vesialtaan poikki.

Louhittuun kuoppaan valuu sadevettä ja sadeveden mukana myös eläinten ulosteita. Veden bakteeripitoisuutta on mitattu kahdesti ja toisella kerralla kolibakteerien määrä oli noussut huomattavasti, minkä jälkeen louhinnassa syntynyttä allasta tyhjennettiin pumppaamalla vettä viereiseen suohon.

Veden pinta nousi pian pumppaamisen jälkeen uudelleen ja on sittemmin sateista riippumatta pysynyt samalla korkeudella. Tästä voi alueen asukkaiden mielestä päätellä, että saavutettuaan tietyn korkeuden altaaseen kertynyt vesi valuu jostakin kallion halkeamasta pois altaasta. Koska allas on ympäröivää maa-aluetta alempana, voidaan olettaa, että vesi valuu maaperään. Lähialueen asukkaat, jotka saavat juomavetensä omista kaivoista, pelkäävät kolibakteerien siirtymistä pohjaveteen ja sitä kautta kaivoihin.

Näin ei kuitenkaan vielä ole onneksi tapahtunut louhimossa olevan veden katoamisesta huolimatta. Kaivojen vesissä ei ole havaittu bakteeripitoisuuksien nousua, mutta asukkaat toivoisivat, että uhka katoaisi mahdollisimman nopeasti.

Louhimo pelottaa

Vuonna 1996 silloinen lupa- ja valvontalautakunta ehdotti, että lupatekstiin kirjattavaksi: "louhinta-alueen jyrkät reunat varustetaan välittömästi suojaesteillä, jotka estävät pääsyn alueelle (esim. kallioon perattuihin metallitankoihin kiinnitetty metallinen verkkoaita). Ympäristöpäällikkö poisti kohdan varsinaisesta päätöksestä, koska "samat ehdot ovat jo hyväksytyssä maa-ainesluvassa".

Suoja-aita - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Olivat ehdot missä tahansa, sen enempää lautakunta kuin kunnan virkamiehetkään eivät ole pitäneet tarpeellisena valvoa, että päätöksiä noudatetaan. Aitaa ei ole rakennettu vieläkään. Ainoa alueella oleva "aita" on maahan pudonnut rautalanka, jota on vaikea huomata silloinkaan, kun maassa ei ole lunta. Sitä voi etsiä kuvasta kaatuneen puun alta. Lähialueella asuu paljon lapsia: linnuntietä uudelta Sepänkankaan uudelta asuinalueeltakaan ei ole pitkäkään matka louhimolle. Lapset ovatkin jo löytäneet leikkipaikan, kuten kuvasta näkyy.

Erityisen pelottava tilanne oli silloin, kun louhimojärveä tyhjennettiin keskellä talvea 2009. Vaikka veden pinta aleni, jääkansi pysyi paikallaan jonkin aikaa. Kannen alla oli tyhjä tila, mutta pohjalle jäi kuitenkin vettä useita metrejä. Alueen asukkaat kauhistuivat nähdessään pienten jalanjälkien ilmestyneen jäälle: jos ilmassa roikkuva jääkansi olisi pettänyt lasten leikkiessä sen päällä, ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia pelastaa ketään jääkannen alta.

Ratsutilan toiminta vaarassa

Rakennus- ja ympäristölautakunta on halunnut tukea paikallista yritystoimintaa myöntämällä louhimolle luvan. Jo ennen louhimotoimintaa Susisuontiellä oli hevosyrittäjä, jonka elinkeino muodostuu lähinnä tallin vuokraamiseen ja muiden omistuksessa olevien hevosten hoitamiseen. On luonnollista, että reilun 200 metrin päässä oleva räjäytystyömaa häiritsee hevosia ja vaikeuttaa yritystoimintaa. Rekkaliikenne estää tehokkaasti myös ratsastamisen ainoalla alueelle johtavalla tiellä.

Kun louhimo viimeksi oli toiminnassa, hevostilan yritystoiminta kärsi pahasti. Uusi, huomattavasti laajempi toiminta häirinnee hevosia ja ratsastajia vielä enemmän mikäli louhinta aloitetaan. Tilan omistaja ihmetteleekin, miksi varhaisempi yritystoiminta saa väistyä uuden tieltä. Ehkä tähän on vaikuttanut se, että hevostilan etäisyys louhimosta on useissa virallisissa papereissa ilmoitettu huomattavasti todellista suuremmaksi.

Nykyinen tilanne

Korkein hallinto-oikeus teki päätöksensä toukokuussa 2012. Louhintaa saa jatkaa vuoden 2016 loppuun saakka. Korkein hallinto-oikeus tiukensi kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuden asettamia lupaehtoja lisäämällä päätökseen vaatimuksen melu- ja tärinähaittojen tutkimisesta ja rajoittamisesta.

Öfverströmillä on siis lupa louhia graniittia. Aikaa on vain viisi vuotta, ja siitäkin osa on käytettävä louhimon maisemointiin, joka on Louhimojärvi - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

aloitettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Edellisessä valituksessaan Öfverström piti aikaa liian lyhyenä louhimotoiminnan saamiseksi kannattavaksi.

Jotta louhinta kannattaisi, pitäisi olla varmuus siitä, että kivi saadaan kaupaksi. Kiven myynti ja markkinointi on luonnollisesti keskeytetty, kun louhinnalle ei ollut lupaa. Nyt maailman arkkitehdeille pitäisi uudelleen markkinoida punaista graniittia ja toivoa, että joku pitää juuri Porkkalan kiveä oikeansävyisenä. Sitten pitäisi vielä ehtiä louhia määräaikaan mennessä riittävä määrä hyvälaatuista kiveä.

Riippumatta siitä, jatkaako Öfverström louhimista vai ei, hänen on maisemoitava louhimo vuoden 2017 loppuu mennessä. Tätä varten kunnan tilille on talletettu takuusumma, maisemointivakuus.

Mikäli louhimotoiminta aloitetaan, Öfverströmin on toimitettava "maa-aineslain mukaiselle valvontavirastolle", siis rakennus- ja ympäristölautakunnalle, yksityiskohtainen suunnitelma meluhaittojen vähentämiseksi. Louhimisesta syntyvää melua on mitattava säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja myös sen mittaamisesta on toimitettava sekä mittaussuunnitelma että mittausraportit lautakunnalle.

Lisäksi lautakunnalle on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma louhinnan ja siihen kuuluvan liikenteen aiheuttaman tärinän mittaamisesta. Tärinämittauksista on vuosittain tehtävä raportti. Vaikka naapurissa oleva louhimo luonnollisesti haittaa elämistä Susisuontiellä, korkeimman hallinto-oikeuden päätös tekee siitä siedettävää – mikäli lautakunta pitää huolen siitä, että päätöstä noudatetaan.

Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa, eikä ole tavatonta, että sääntöjä venytetään niin pitkälle kuin viranomaiset sallivat. On viranomaisten vastuulla valvoa, että päätöksiä noudatetaan. Jos lautakunta katsoo läpi sormien puutteellisia suunnitelmia ja selvityksiä, oikeusistuimen päätöksillä ei ole paljon arvoa.

Kunnan toiminta ei herätä louhimon naapureissa luottamusta. Koko ajan ongelman ydin on naapurien mielestä ollut siinä, ettei viranomaisasemassa oleva, vuodesta toiseen saman puheenjohtajan johtama rakennus- ja ympäristölautakunta ole valvonut edes omien ympäristömääräyksiensä noudattamista.

Kommentit (41)Add Comment
...
Kirjoittanut Maija Lounamaa, 22.10.2012
Tämä on tervetullut artikkeli - kaikki vaiheet ja näkökulmat on tyhjentävästi ja erinomaisen selkeästi kerrottu, kiitos.
Ei muuta lisättävää kuin noitua sitä onnetonta kollegaa, saksalaisarkkitehtia - olisi voinut jättää ideointinsa väliin - ja toivoa, ettei kukaan huku aitaamattomaan louhimoaltaaseen!
...
Kirjoittanut Jerri, 22.10.2012
Ensinnäkin kiitos Verkkonummelle artikkelista - palattuani kirkkonummelle olen asiasta erilaisia huhja kuullut joten oli todella mielenkiinoista saada lukea tämä artikkeli joka valoittaa asian molempia puolia - ymmärtääkseni parhaalla mahdollisella tavalla. (ja varmaan osapuolet korjaavat jos kokevat tässä jotain väärää olevan ;)

Pari tarkentavaa kysymystä:
* Louhinta loppui 2001-2002, vai?
* 2005 sai luvan oikoa tietä tekemättä niin - no jos louhinta oli seis kyseisenä ajankohtana niin eipä ihme jos ei tienkunnostus kiinnostanut. Mutta onkos lupa vielä voimassa jos nyt jatkon yhteydessä tekisi korjaukset?
* ja entäs se aita?

...
Kirjoittanut Taajaman pimennosta, 22.10.2012
Hurjalta kuullostava juttu. Olen kyllä kyllä kuullut ohimennen puhuttavan Hilan louhimosta, mutta tuo alue näyttää yllättävän suurelta kuvista päätellen ja nuo tonnimäärätkin tuntuvat suurilta jopa näin maallikosta. Kuinkahan suuri tuo alue oikein on ja onko tietoa mitä sille tapahtuu louhinnan loputtua?
...
Kirjoittanut T. Astikainen, 22.10.2012
Iso kiitos Verkkonummelle tämänkin asian kiihkottomasta esiintuonnista. Asiasisällöltään lähes identtinen tarina on Hedbergin puheenjohtajakausien aikana Kylmälään noussut kauppapuutarha-haketuslaitos. Yhteisinä nimittäjinä ovat naapuruston ”Ilkeät, valittavat kaupunkilaiset”, Hedbergin ja Selinin lukuisat muunneltua totuutta sisältäneet lausunnot sekä eri ihmisten tekemä valtava työ eri oikeusasteissa.
Erona Hilan tapaukseen on se, ettei edes Korkeimman hallinto-oikeuden kielteinen päätös estänyt rakentamista, vaan päinvastoin, yrittäjän tontti päätettiin asemakaavoittaa ennen muun alueen kaavoitusta, etteivät ne ilkeät naapurit enää pääsisi vaikuttamaan ympäristönsä asumiskelpoisuuteen.
Verkkonummi on aiemmin tehnyt yhdestä episodista artikkelin (http://verkkonummi.fi/kirkkonummi/kaavoitus/602-kylmalassa-kytee-edelleen.html) ja olisi todella kannatettavaa, että tarina saisi yhtä laadukkaan jatko-osan kuin tämä Hilan louhimoa koskeva artikkeli on.
...
Kirjoittanut Vaarallinen alue!, 22.10.2012
Kiitos Verkkonummelle jutusta!

Haluaisin painottaa yhtä asiaa: louhimo alue on hengenvaarallinen. Talvisin louhimokuoppaan (eli todella isoon vesialtaaseen) tulee jää päälle, vesi laskee usein sieltä alta matalammalle ja kuopan päälle syntyy siis "jääkansi". Alue on siis hengenvaarallinen, jos joku sinne menee kävelemään ja jääkansa pettää alta. Aluettahan ei ole aidattu mitenkään. Tämä on yksi suuri huolenaihe.
Toivon todella, että kukaan ei koskaan huku louhimoon, ei tipu talvella tulevan jääkannen läpi, koska sieltä ei taida kukaan pystyä pelastamaan.

Varottakaa oikeasti ihmiset lapsianne, että eivät mene alueelle! Ja painostakaa kuntaa vaatimaan alueelle oikeasti kunnon aidat!
...
Kirjoittanut Vaarallinen alue!, 22.10.2012
Jääkannesta olikin jo mainittu jutussa.. hyvä näin!
Silti, varoittakaa lapsianne!
...
Kirjoittanut Jari, 22.10.2012
Vastaan alueen asukkaana Jerrin kysymyksiin näkemykseni mukaan.

Louhinta loppui tosiaan vuoden 2002 alussa, viimeisen räjäytyksen ollessa 20.2.2002. Tämän jälkeen alueella suoritettiin kivenmurskausta vuonna 2006. Luvan vaativaa murskausta ei käsitelty lautakunnassa, vaan se tehtiin ilmeisesti ympäristöpäällikön suullisella luvalla. Vielä tänä vuonna tuota kyseistä murskaustoimenpidettä on lautakunnassa ympäristöpäällikön esityksestä perusteltu maisemointitarkoituksella. Todellisuudessa mursketta ei käytetty maisemointiin vaan läjitettiin louhimoalueelle käytettäväksi maanrakennustarkoituksissa muualla. Murske myytiin Hagelbergille ja sitä on ajettu rekkakuljetuksin jaksoittain eri käyttötarkoituksiin. Viimeksi tänä syksynä mm. Kabanovintien ja Upinnimentien risteyksen työmaalle. Näin rekkaliikennettä on ollut ajoittain paljonkin varsinaisen louhinnan päätyttyä.

Kunnollista aitaa tai muuta kulkuestettä ei ole kunnan toimesta koskaan vaadittu, tai ainakaan sen toteutumista ei ole valvottu. Puuttuvaan aitaan liittyen - kuvissa näkyvä graffitti on taidokkaasti tehty, mutta sen toteuttaneet henkilöt ovat liikkunee vaarallisen lähellä jyrkännettä. Pääsy vaaralliselle alueelle on täysin esteetön. Onneksi mitään vakavaa putoamista tai vastaavaa ei ole vielä sattunut, vaikka uteliaiden vierailut ovat alueella lisääntyneet.

Yleisesti kommentoin vielä muutamaa asiaa. Louhimolla on nyt uudet lainvoimaset ympäristö- ja maa-ainesluvat eli on mahdollista, että toiminta käynnistyy uudelleen. Toivomme, että mahdollisen uuden toiminnan myötä lupaehtojen valvonta olisi asianmukaisella tasolla. Aiemmin se ei ole sitä ollut, mutta palataan näihin lupaehtojen rikkomisiin tarkemmin vielä myöhemmin.

Aiemmin toiminnan laajetessa louhintaa tuli Kirkkonummelle suorittamaan Suomen Kiviteollisuus Oy, joka on Italialaisen R.E.D. Groupin tytäryhtiö. Tuo konserni suorittaa louhintaa Suomen lisäksi mm. Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Raaka-aineet viedään jalostettavaksi Italiaan josta arvokkaammat lopputuotteet myydään kohdemaihin. Jokainen voi tarkistaa esim. netistä löytyvistä julkisista tiedoista (esim. inoa.fi) tuon suomalaisen tytäryhtiön tappiokierteen. Yhtiö tekee vuodesta toiseen tappiota, eli näin sen ei tarvitse maksaa veroja Suomeen. En tiedä onko tämä Kirkkonummen tai ylipäätään Suomen edun mukaista.

Kiitokset toimitukselle hyvin laaditusta artikkelista. On hyvä, että muutkin kuntalaiset tietävät millaisia asioita saattaa löytyä kunnastamme kun kurkistaa hieman pinnan alle.
...
Kirjoittanut Happosai, 23.10.2012
Antoisa artikkeli. Mutta yhtä kohtaa ihmettelen:

"Lähialueella asuu paljon lapsia: linnuntietä uudelta Sepänkankaan uudelta asuinalueeltakaan ei ole pitkäkään matka louhimolle."

Taitaa olla tuolla haja-asutusalueella "paljon lapsia" ja "ei pitkäkään matka" ihan omalla mittakaavalla. Parinsadan metrin alueella google mapsistä katsoen näyttäisi olevan vain pari taloa. Ulospäin zoomatessa näkyy kourallinen taloja lisää, mutta niistäkin lähimmät puolen kilometrin päässä. Kilometrejäkö se kivipöly leviää?
...
Kirjoittanut Yli, 23.10.2012
Ensinnäkin Leenalle onnittelut äärest haastavasta, tasapuolisesta ja onnistuneesta jutusta. Pari kommenttia kuitenkin. Eduskunnan oikeusasiamies antoi huomautuksen nimenomaan ns. vanhalle jaostolle, joka hoiti asioita ennen vuotta 2004. Toinen huomio on, että "louhimouhasta" huolimatta kunta on kuitenkin kaavoittanut ja myöntänyt rakennuslupia louhimon vaikutusalueelle, mistä hyvänä esimerkkinä ovat uusien asukkaiden "luulot" louhimotoiminnan päättymisestä. Kunnan pitäisi osata tehdä valintoja, koska kaikkea ei voi saada; uusia veronmaksajia ja louhimo"yritystä". Jossain vaiheessa, kun paineet olivat kovat, kunnanhallitus yritti tehdä jotain kosmeettisia kaavakorjauksia, joita ei koskaan saatu käytäntöön (Jari voinee tarkentaa).

Alueen vaaroista vielä sen verran, että aikaisemmin louhimon "elävät" jätekivivuoret olivat melkoinen uhka kulkijoille. Edesmennyt Jussi Pesola totesi kerran, että jos kivet lähtevät liikkeelle, yksi Jussi Pesola häviää niiden sekaan, eikä kukaan häntä löydä. Eli jos niitä on nyt siivottu, niin jotain hyvääkin on tapahtunut, sentään.
...
Kirjoittanut Toimitus, 23.10.2012
Hyvä Happosai,

Uudelta Sepänkannas 3 -alueelta on metsän läpi noin kilometri louhimojärvelle. Pöly ei liene ongelma, mutta aitaamaton ja vaarallinen louhimo on, sillä ainakin Verkkonummen päätoimittajan lapset samoilevat kotimetsässään huomattavasti kilometriä kauemmas.

Susisuontien lapset tietävät tarkkaan, että louhimolle ei mennä. He eivät ole kalliomaalauksia tehneet. Sen sijaan autoteitä kuljettuna näennäisesti varsin kaukana olevan Sepänkannaksen lapsia tuskin varoitellaan louhimon vaaroista.

Jos olisin rakentamassa asuntoa Sepänkannakselle, toivoisin kovasti, että kunta huolehtisi itse asettamiensa turvallisuusmääräysten noudattamisesta.

...
Kirjoittanut Asukki, 23.10.2012
Uusien lupien mukainen louhinta-alue suuntautuu asutusta kohden, 230-600 metrin sisällä louhimoalueesta on toista kymmentä kiinteistöä, samoin myös lapsia, joiden määrä on havaintojen mukaan kasvussa :).


Vuonna 2006 murskattiin läjityskentälle murskausta varten kasatut, vähemmän turvallisuuteen vaikuttavat kivikasat. Jussi Pesolankin esille tuomat vaaralliset kivikasat eli louhimon ympärillä olevien läjitysalueiden jyrkille reunoille kaadetut, toisiaan vasten jännityksessä olevat isokokoiset kivet ja niiden muodostamat jännittävät onkalot ovat edelleen olemassa. Koska louhoskivet on kaadettu suon päälle, alustan epävakaus aiheuttaa massan jatkuvaa elämistä. Louhittu kiviaines on haurastasta rapakivigraniittia, jolloin toisiaan vasten hankautuvat kivet murtuvat aiheuttaen tuhansien kilojen painoisten yksittäisten kivien pyörimistä jyrkissä valleissa, Kirkkonummen oma Rolling Stones....
...
Kirjoittanut Timo Kallioinen, 23.10.2012
Toivottavasti nykyinen ja ensi vuoden alussa valittava uusi rakennus- ja ympäristölautakunta aktivoituu ja tekee moninkertaisen määrän katselmuksia ennen kuin merkittävämpiä päätöksiä tekee. Ainakin jutun perusteella muidenkin päättäjien on aika ajoin syytä soveltaa tervettä kriittisyyttä vaikutuksiltaan merkittäviä päätösesityksiä kohtaan, eikä pekästään R & Y-lautakunnassa. Ainakin tässä asiassa näytää siltä, että lautakuntaa on viety kuin litran mittaa. Tämä täysin ilman sarvia ja hampaita nykypäättäjiä ja viranhaltijoita kohtaan.

Kiitos Verkkonummelle jälleen loistavasta ja "inaa vaille" tyhjentävästä kirjoituksesta. Nuo pikku täydennykset ja tarkennukset tulivatkin lukijoiden kommenteissa. Juuri tästä syystä olen Verkkonummi-fani. Kirkkonummellakin ON vakavasti otettava puolueeton media kaiketi ensimmäistä kertaa koko kunnan monisatavuotisessa historiassa. Kiitos.
...
Kirjoittanut Litran mitta, 23.10.2012
Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, on rakennus- ja ympäristölautakuntaa taas tänään (23.10.2012) viety kuin litran mittaa. Ja - yllätys, yllätys - saman henkilön toimesta, joka on olleet pääkokkina tässä Hilan louhimosopassakin.

Olisiko aika jo pikkuhiljaa vaihtaa maestroa?
...
Kirjoittanut Timo Kallioinen, 23.10.2012
Kysymys ei ole, eikä voi olla yksin Maestrosta, ts. toimielimen puheenjohtajasta!!! Maestro yksin ei päätä, eikä voi päättää, monijäsenisen lautakunnan ja kunnan viranomaisen puolesta!!! Tai jos näin on, on toimielin Maestroa lukuun ottamatta pelkkä kumileimasin. Totta kaiken kaikkiaan on, että on todellakin aika vaihtaa maestroa ja kouluttaa seuraava lautakunta ymmärtämään asemansa viranomaisena, jonka päätöksiin lupa- ja valvontaviranomaisena ei edes kunnanhallituksella ole otto-oikeutta. Tämä on juurikin se merkittävin ero R & Y-lautakunnan asemassa verrattuna kunnan muihin toimielimiin (pl. toki tarkastuslautakunta).

Kun nyt kerta kaikkiaan niin moni kuntalainen aikoo ihan aikuisten oikeasti päättäjäksi tulevalle 4-vuotiskaudelle kunnanvaltuustoon ja muihinkin päättäviin toimielimiin, niin tulisiko ehdokkaaksi asettautuessaan ottaa selvää ja sitä kautta tulla ymmärtämään ihan perusasiat siitä, mihin asemaan sitä tosiasiassa ollaan tyrkyllä? Luottamustoimessa ei nimittäin ole kyse siitä että käydään kertomassa että minusta tuntuu nyt tältä, vaan sitä, että on myös tunnettava oikeusjärjestyksen ja kokoustekniikan perusteet.

Kun hyvät äänestäjät puhutatte ennen ensi sunnuntain äänestyspäätöstänne ehdokkaita, kysykää seuraavat kysymykset tyrkyllä olevalta ehdokkailta 1) Mitä tarkoittaa päätösasian pöydälle jättäminen? 2) Mitä tarkoittaa päätösasian palauttaminen? 3) Mitä tarkoittaa erimielisyyden jättäminen päätökseen ja mitkä ovat sen vaikutukset? MUTTA viimeisenä ja ehdottomasti tärkeimpänä 4) Kuinka voin hakea muutosta kunnan toimielimen vääräksi, lainvastaiseksi tai epäoikeudenmukaiseksi kokemaani päätökseen?

Väitän, että useimmilta ehdokkailta jääpi vastaamatta näihin kysymyksiin.
...
Kirjoittanut Silja Lappalainen, 24.10.2012
Louhos on ehdottomasti mitä pikimmiten sillä tavalla aidattava ettei sen yli, ali eikä läpi pääse millään tavalla. Todellinen vaara alueella liikkuville ihmisille ja eläimillekin.

Silja Lappalainen # 122
...
Kirjoittanut Jerri, 24.10.2012
Mielestäni aita on oltava - mutta ihan mahdottomia ei sen tarvitse estää... Mielestäni aidan on oltava sellainen ettei pieni lapsi siitä läpi pääse - mutta isommat, jotka jo ymmärtävät tekojensa päälle ... ... niin kyllä ne yli menee lähes mistä vaan (karatan sitä vankiloitten 6m aitojenkin yli kun tahtoa on)

Teitten varsillakin näkee n. 120-150cm (mutu-arvio autosta katsoen) aitaa kallioleikkausten kohdalla - jos se siellä toimii niin miksi ei muuallakin? (Itse rakensimme tänä kesänä 120cm korkean koiraverkkoaitauksen pihallemme ja kun vielä laitoimme päällyslaudan päälle niin eipä siitä kiipeämättä yli mennä - edes aikuinen.)

Jerri Kämpe, RKP Nro 184
...
Kirjoittanut Jari, 24.10.2012
Tuossa artikkelissa mainittiin, että ilmeisesti kuntalaisten tulee olla aktiivisesti yhteydessä päätöselinten jäseniin. Toivon, että se on tulevalla valtuustokaudella enemmän vuorovaikutteista.

Omasta kokemukseta voin avautua sen verran, että vuoden 2008 vaalien jälkeen tätä louhimoasiaan liittyen ovat ainoastaan Maija Lounamaa ja Harri Valkonen kommentoineet asukkaiden sähköposteja. He ovat myös olleet halukkaita keskustelemaan ja kuulemaan mitä asukkailla on kerrottavaa. Muut lautakunnan jäsenet eivät ole kommentoineet asioita millään tavalla asukkaille, joitakin lyhyitä puhelinkeskusteluja lukuunottamatta. Nämä puhelut ovat olleet hyvin lyhyitä ja luottamushenkilöt ovat halunneet lopettaa ne yleensä mahdollisimman lyhyeen. Oman lähipiirin osalta voin todeta, että puheluissa ja sähköpostiviesteissä olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman rakentavia ja välttämään ylimääräistä tunteilua, jotta kommunikointi olisi toiselle osapuolelle helpompaa.

Käsittääkseni suurin osa nykyisistä lautakunnan jäsenistä on uudelleen ehdolla luottamustehtäviin. Omalla kohdalla luottamus pääosaan R&Y lautakunnan jäsenistä on rapistunut johtuen heidän haluttomuudestaan ottaa päätöksenteon hetkellä selvää asioista esimerkiksi kysymällä lisätietoja. Näin tilanteessa, jossa heille on kerrottu huoli kokonaisharkinnan puutteesta sekä tarjottu lisätietoja. Jokainen voi halutessaan tarkistaa kunnan sivuilta nykyisen lautakunnan jäsenet.

Vinkiksi tuleville vaalivoittajille ja luottamushenkilöille voisi sanoa sen, että yhteydenpidolla vaalien välillä heitä lähestyneisiin asianosaisiin pystyy luomaan erittäin suuren luottamuksen ja sen tekemättä jättämällä luomaan suuren luottamuspulan.
...
Kirjoittanut Litran mitta, 24.10.2012
Eilisessä R&Y-lautakunnan kokouksessa Hedberg hankki Basilierin, Parviaisen, Westerholmin ja Salmela avustuksella ystävälleen Hagelbergille rakennustarkastajien hylkäämän laajennusluvan rakennukselle, jonka Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt rakentamasta. KHO:n päätöksestä ei voi valittaa vaan "sitä kaikkien asianosaisten on noudatettava" !!!

Tässä teille konkreettista esimerkkiä siitä, millainen hyvä veli -korruptio Kirkkonummella vielä tänäänkin rehottaa !!!
...
Kirjoittanut Kuntalainen, 24.10.2012
Huhhuh... miten RKP:n muu porukka sallii moisen kaverikorruption?? Puhuin noin vuosi sitten Kirkkonummen Kokoomuksen puheenjohtajan kanssa ja kyselin kuinka Kokoomus R&Y-lautakunnassa tukee poikkeuksetta RKP/Hedbergin esityksiä hyvinkin kyseenalaisissa tilanteissa ja hän vastasi, että loppujen lopuksi RKP:n ja Kokoomuksen arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Onkohan tosiaan näin?

Tuossa Litran mitan kommentin tilanteessa on tosin kyllä aika hyvin kyllä viety koko muutakin troikkaa. Persukin kiltisti talutusnuorassa ;) Odotelen suurella mielenkiinnolla pöytäkirjaa kokouksesta.
...
Kirjoittanut Ylläpito, 24.10.2012
Ylläpito huomauttaa keskustelijoille, että Hagelbergin tapaus on toinen asia.

Jos haluatte keskustella siitä, ehdotan, että perustatte sitä varten keskusteluihin oman viestiketjun. Pidetään Hilan louhimo ja Kylmälän kauppapuutarha erillään, vaikka asiaa käsitteleekin sama lautakunta.
...
Kirjoittanut Vaarallinen alue, 24.10.2012
... mutta Vihreät eivät ole talutusnuorassa... Joissakin päätöksissä ainoat, ketkä uskaltavat (!) noudattaa lakia sekä R&Y-lautakunnassa, että yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ovat Vihreiden edustajat (Maija Lounamaa, Pertti Panula, Flemming Bergh).
On kerta toisensa jälkeen hurjaa lukea pöytäkirjoista, miten ko. lautakunnat voivat tehdä uskomattomia (esim.Hilan louhimo, Hagelberg) päätöksiä ilman, että kukaan puuttuu? En ymmärrä. Mikä taho sallii tämän?

Eivätkö lautakuntien jäsenet (pois lukien Lounamaa, Panula, Bergh) ymmärrä, että he ovat vastuussa? Joskus nimittäin saattaa käydä niin, että näihin päätöksiin oikeasti puututaan. Otetaan vaikka esimerkiksi tämä louhimo. Entä jos louhimolla oikeasti sattuu jokin henkilöuhrin vaatima onnettomuus? Kyllä silloin perataan pohjia myöten se, kuka on asiasta ollut päättämässä ja miksi suoja-aitoja ei ole rakennettu. Vastuussa taitaa silloin olla lautakunnan jäsenet ja ympäristötarkastaja Selin sekä tietenkin itse maanomistaja. Kunnan on määrä valvoa, että lakia noudatetaan! Hurjaa, eikö vain? Valta tuo vastuuta... vai miten se menikään?
...
Kirjoittanut Jokke, 24.10.2012
Olemme pyrkineet louhimolupien käsittelyn eri vaiheissa tuomaan lautakunnalle tiedoksi havaitsemiamme virheitä, puutteita sekä huomiotta jätettyä asioita. Sekä ympäristöpäällikkö Selin,että lautakunnan puheenjohtaja Hedberg ovat kuitenkin poikkeuksetta joko jättäneet esittämämme dokumentit pois kokousmateriaalista tai kiistäneet asiat paikkansa pitämättöminä. Esimerkkinä voidaan pitää geofyysikko, vuori-insinööri Matti Viikarin asiantuntijalausuntoa, jota ei katsottu tarpeelliseksi esittää lautakunnalle. Lausunto koski mm. melun leviämistä ja rekkaliikenteen määrää. Onneksemme Korkein hallinto-oikeus ei sivuuttanut asiaa.

Puheenjohtaja Hedberg on avoimesti ja julkisesti esittänyt alueen asukkaiden (valittajien) olevan häirikköjä ja riidanhaastajia. Tietojemme mukaan suusanallisesti esitetyt arviot meistä ovat ilmeisen painokelvottomia. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut lautakunnan enemmistön asenteeseen asiaamme ja meitä kohtaan. Jokainen voi itse arvioida puheenjohtaja Hedbergin asennetta lukemalla kunnan sivuilta R&Y- lautakunnan kokouksen pöytäkirjan 24.4.2012 pykälän 90 ja verrata sitä tähän Verkkonummen kirjoittamaan artikkeliin. Tässä kuitenkin ote pöytäkirjasta.

Ehdotus
puheenjohtaja
Lautakunta toteaa, että valittajat käyttävät niin sanottua shikaanikieltoa estääkseen toiminnan jatkuvuutta. Valittajat tuovat jatkuvasti sellaista aineistoa, jossa esitetyt asiat on jo hoidettu kuntoon eli antavat tältä osin harhaanjohtavaa tietoa. Valittajat pitkittävät tietoisesti asian käsittelyä antamalla käsittelyn tueksi uutta aineistoa.
Asian käsittely on alkanut vuonna 2001 ja jatkuu siis edelleen. Hakijan oikeusturva kärsii ja hänen elinkeinotoimintansa on rajoitettu. Jatkuva valittaminen rasittaa myös kunnan ja valtion hallintoa.

...
Kirjoittanut Ylläpito, 24.10.2012
Ylläpito toteaa toistamiseen, että artikkelissa on kysymys Hilan louhimosta ja siihen liittyvistä seikoista. Muusta asiasta keskusteleminen tapahtukoot toisaalla.

Joillakuilla näyttää olevan tarve muuttaa tämäkin pelkästään henkilöitä koskevaksi keskusteluksi. Tällainen yksinkertaistaminen johtaa helposti harhapoluille itse asian suhteen. Vaalien läheisyys vaikuttaa keskusteluun, mutta ollaan mitä mieltä tahansa henkilöistä, väitteet on kyettävä yksilöimään ja perustelemaan. Väite jonkun halveksittavasta toiminnasta tarvitsee tuekseen selvän näytön. Omaa sielua puhdistavat purkaukset eivät kuulu tänne.

Keskustelusta on poistettu kommentti.

--

Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
(RL 24:9.1-2)
...
Kirjoittanut hanks, 25.10.2012
Maastokartoista havaitsin tämän mielenkiintoisen alueen, ja uutena Sepänkannaksen asukkaana tekee mieli tutustua lähiympäristöön, ja niinpä tein pienen retken tälle louhokselle loppukesästä. Jonkunlaiset aidat oli ainakin sillä suunnalla, josta louhosta lähestyin, mutta paikoin aita oli kaatunut ja reikiäkin oli. Louhoksen koko kyllä yllätti ja tosiaan vaaralliselta se vaikuttaa jos ajatellaan lapsia. Kuinkahan syvästi vettä lienee tässä kuopassa?

Louhoksen historia oli mielenkiintoinen, mutta kaikki tämä politikointi aiheen tiimoilta jättää kyllä hieman pahan maun. Mihin riitapukarien pesään sitä onkaan tullut muutettua?

...
Kirjoittanut Jari, 25.10.2012
Hanks, mukava kuulla uuden naapurin kommentti ja tervetuloa lähialueelle!

Kysyn vielä oman ymmärryksen lisäämiseksi, että millaisen kouluarvosanan (4-10) antaisit louhimon turvallisuustilanteesta alueella vierailleena?
...
Kirjoittanut ., 25.10.2012
valitettavaa näissä on että maisemointi tahtoo jäädä puutteelliseksi
mielellään kyllä kaivetaan maat ja mannut niin pitkään kuin siitä saa rahallista hyötyä

tienvarsi asukkkat lapsineen ovat kärsineet kaivoksesta jo turhan pitkään
kuorma-autokuskit tiellä eivät väistä, se on aina se pienempi auto tai kävelijä joka väistää
...
Kirjoittanut Timo Kallioinen, 25.10.2012
Jari & Hanks, louhimolla kaksi kertaa paikan päällä vierailleena arvioni louhimon alueen turvallisuustilanteesta (ottaen vielä huomioon voimassa olevat viranomaismääräykset) kouluasteikolla 4 - 10 on; rikosilmoitus.

Ajan puutteessa kuka tahansa kuntalainen voi tehdä arvionsa google-mapsin sateliittikuvista, vaikka ne eivät kovin tarkkoja olekaan. Huh-huh.
...
Kirjoittanut Jokke, 26.10.2012
Liittyen louhimotoiminnan rekkaliikenteeseen, tässä vielä tarkempia tietoja rekkaliikenteen määrästä lupaehtojen mukaisena.

Lupa koskee 307 000 kiintokuution louhimista. Lupaehtojen mukaan kaikki louhittu kivi tulee ajaa pois louhimoaluuelta poislukien maisemointisuunnitelman mukainen 800 kuutiota kiviä, jotka sijoitetaan louhimon jyrkkien seinämien suojaksi. Tämä huomioiden poiskuljetettava määrä on 306 200 kiintokuutiota. Kyseisen rapakivikraniitin ominaispaino on 2,64 tonnia kuutiolta, joten poiskuljetettavan kiven kokonaispaino on 808 368 tonnia. Rekka-auto, jonka kokonaispaino on 60 tonnia, pystyy kuljettamaan kerrallaan 40 tonnia kiveä. Rekkakuljetuksien määrä Susisuontien, Hilantien sekä Eestinkyläntien kautta Upinniementielle on siis 20 209 kpl, eli sivuutuksia 40 418 kpl. Lisäksi tulee huomioida raskaalla kalustolla suoritettavat kalusto-, polttoaine- ja räjähdysainekuljetukset, joita on päivittäin/viikottain.

Vaikka luvat hyödynnettäisiin vain osittain, aktiivisen toiminnan aikana (rikotus, murskaus) kiven ulosajo tukkii kyseiset tieosuudet. Toimintaa harjoittava kansainvälinen louhimoyritys Suomen Kiviteollisuus = RED Group, varmasti haluaa kuitenkin mahdollisuuden tullen hyödyntää luvan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Lupa-asian valmistelijana toiminut ympäristöpäällikkö sekä rakennus- ja ympäristölautakunta on katsonut, ettei louhimotoiminnan aiheuttama rekkaliikennettä ole tarpeen huomioida osana luvan kokonaisharkintaa. Päätös on perustunut hakijan esitykseen siitä, ettei rekkaliikenne ole paljon. Erillistä liikenneselvitystä ei pyynnöstämme huolimatta ole teetetty eikä laatimaamme laskelmaa huomioitu.

Ympäristöpäällikkön mielestä laskelmamme on paikansa pitämätön, koska mm. kalusto voi olla toisenlaista ja kiveä kuljetetaan eri muodoissa. Tosiasiassa kaluston koko ja kiven lastausmäärä voivat olla ainoastaan pienempiä kuin yllä olevassa laskelmassa, jolloin kuljetusmäärät kasvavat. Eli kuorma-autolla kuljetettaessa kuljetuskerrat tuplaantuvat.

...
Kirjoittanut hanks, 26.10.2012
Kouluarvosanaksi antaisin nelosen. Korkeilta jyrkänteiltä on putoamisvaara ja lisäksi jutussa mainittu ilman varaan jäävä jääkansi tarjoaa lisäuhkia, joita ei tule ajatelleeksi.

Minkähänlaisia maisemointisuunnitelmia louhokselle on olemassa? Jos se tuppaa täyttymään vedellä, niin tehdäänkö siitä sitten iso uimapaikka? Oulun ja Kempeleen rajalla 4-tien välittömässä läheisyydessä on hieman vastaava louhos, tosin pienempi. Siinä on nykyisin suosittu uimapaikka, tosin vesi on aika kylmää pitkälle kesään.

...
Kirjoittanut Jari, 27.10.2012
Louhimoalueen turvallisuudesta olen Timon ja Hanksin kanssa samaa mieltä. Aiemmin Hanks kysyi, että kuinka syvä vesi louhimomontussa on. Kokousppöytäkirjan mukaan ympäristöpäällikkö lausuu joulukuussa 2008 lupaesityksessään asiasta näin: "Nykyiselle louhinta-alueelle on muodostunut lampi, jonka suurin vesisyvyys on noin yhdeksästä kymmeneen metriä."

Jatkan samalla tuota Joken avaamaa louhimoliikennekeskustelua. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan kaava-asioihin liittyen tehnyt päätöksen (kv25.4.2002 §76), että päätettäessä mittavan maa-aineksen ottamisesta tulee liikenneyhteyksistä laatia erillinen selvitys.

Kyseisen louhimon osalta ei tätä ole lupakäsittelyssä kuitenkaan vaadittu asukkaiden esityksistä huolimatta. Nyt lainvoimaisuuden saanutta, vuonna 2008 joulukuussa myönnettyä lupaa käsitellessä asukkaita ei ole kuultu R&Y-lautakunna toimesta kertaakaan. Näin heille on jätetty ainoaksi vaikutusmahdollisuudeksi valitusten laadinta. Aikaa, vaivaa ja kustannuksia olisi varmasti säästetty, kun eri osapuolten näkemykset ja oikeudet olisi tullut huomioiduksi osana lupakäsittelyn kokonaisharkintaa sen alkuvaiheessa.
...
Kirjoittanut kehitysmaa hommaa, 27.10.2012
Sellainen korjaus, että oikeudet Hilan marmoriin omistaa nykyisin Italialinen R.E.D. Graniti Group. Suomen Kiviteollisuuden osti Outokumpu 1985 ja Outokumpu myi myöhemmin firman Italiaan. R.E.D. Graniti on on kaivosjätti, joka toimii Suomen lisäksi Namibiassa, Zimbabwessa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Madagaskarilla... Silloin, kun Hilassa louhittiin, kelvollinen graniitti (kauppanimeltään Porkkala Red) laivattiin isoina lohkoina työstettäväksi Kiinaan. Jutusta sai vain sen käsityksen, että suomalaisella teollisuudella olisi jotain tekemistä asian kanssa. Tällä hetkellä vastaavaa graniittia RED Graniti louhii Pyterlahdessa, Virojoen lähellä. Virojoen graniitin kauppanimi on Carmen Red.
...
Kirjoittanut Ymmärränkö oikein, 29.10.2012
Siis ympäristöpäällikkö esittää valittajen hankaloittavan asian käsittelyä ja estävän hakijan elinkeinotoimintaa! Kirkkonummen Sanomien alkusyksyn artikkelin mukaan hakija on täyttänyt juuri 85 vuotta. Onnittelut siitä, mutta eikö eikö se yrittäjällekin ole korkea ikä? Jos edellä mainittuun Jarin kommentti louhintayrityksen taustoista pitää paikkansa, lautakunta on junaillut kansainväliselle kiviteollisuuskonsernille mahdollisuuden toimia Kirkkonummi nimisessä kehitysmaassa ilman turhia rajoituksia ja velvoitteita.
...
Kirjoittanut Vierestä katsellut, 29.10.2012
No juu, näin siinä on käynyt.
...
Kirjoittanut Zzzzzz, 29.10.2012
Kiitos suurimman puolueen (nukkuvien), sama laadukas päätöksenteko tulee jatkumaan taas seuraavat neljä vuotta.
...
Kirjoittanut Mario, 02.11.2012
Kunnassa pitäisi olla 50 000€:n vakuusraha luvan mukaisia maisemointitöitä varten. Vakuutuksen on antanut Suomen Kiviteollisuus Oy. Uusien lupaehtojen mukaan vakuusraha tulee nostaa 150 000 € ennen toiminnan aloitusilmoituksen tekoa.
Edellisen toiminnan loputtua vanhan luvan maisemointiraha häipyi kuin Saharaan, eikä kunta, mitään maisemointia vaatinut eikä valvonut (no eipä ollut mitä valvoakkaan:). Olisiko mahdollista, että historia toistuisi ja tästä tulisi kuntalaisten oma veroreikä?
Anteeksi, mutta tekee mieleni vastata tähän itse, koska pääsääntöisesti käräjillä maisemoinnin suorittaja on se osapuoli, joka on saanut eniten hyötyä ympäristön tuhoamisesta. Lukemani perusteella ei maanomistajaa eikä louhivaa yhtiötä voi asettaa aluetta maisemoimaan, koska kumpikin osapuoli pystyy osoittamaan toiminnan tuottaneen heille pelkkää tappiota.
...
Kirjoittanut kehitysmaa hommaa, 02.11.2012
Mariolle..eli toimitaan vähän niinku Shell Nigeriassa?
...
Kirjoittanut aku, 03.11.2012
Eikös se hedberg ole Esson miehiä eli kyllä ne Shellin opit on käytössä.
...
Kirjoittanut Objektiivisuutta hakeva, 05.11.2012
Louhimon artikkeli sekä sitä seuranneet kommentit ovat melko yhdenmukaisesti tuoneet esille lupavalmistelun virheitä, puutteita sekä varsinaisia laiminlyöntejä, jotka jatkuvat ilmeisesti edelleen ainakin turvallisuusasioiden osalta. Kritiikin kohteena olevat henkilöt tai kunnan edustajat eivät ole julkisuudessa millään tavalla kiistäneet artikkelissa tai kommenteissa esitettyjä väitteitä eivätkä muuten perustelleet päätöksiään. Vaikka asia on ilmeisen vaikea ja monisyinen, vaikeneminen ei mielestäni ole oikea tapa toimia luottamus- tai virkamiestehtävissä. Toivoisin luottamustoimissa tai virkatehtävissä jatkavilta, asiassa kritiikkiä saaneilta henkilöiltä/lautakunnan jäseniltä avoinmuutta ja perusteluja kritiikkiä saaneisiin päätöksiin, jotta kyseistä artikkelia voisi arvioida mahdollisimman objektiivisesti. Uuden R&Y-lautakunnan valinta on edessä ja kyseinen asia ei voi olla vaikenemisen arvoinen kunnan etua ajatellen.
...
Kirjoittanut Patrick, 26.01.2013
Toivottavasti louhimista jatketaan kiusalla kaikkia valittajia kohtaan. Suomessa ei voi yrittää ilman, että jotkut kateelliset pellet alkaa hyppiä silmille. Rekat tielle vaan. Heppayrittäjä ei voi estää asiallista liiketoimintaa.
...
Kirjoittanut Kinnostunut, 26.01.2013
Hyvä Patrick,

Satuitko mahdollisesti kuulumaan rakennus- ja ympäristölautakuntaan? Juuri noilla perusteilla siellä nimittäin tehtiin päätöksiä. Kiitos, että toit argumentit päivänvaloon kaikkien arvioitavaksi.
...
Kirjoittanut Maan käviä, 08.08.2013
Joo siis kyllä on tuo louhus yritetty jotenkin aidata ja metalliketju on laitettu tien sulkemiseksi. Tiedän siitä kun juuri tänään kävin siellä viimeksi. Mutta on muuten aivan mahtava uinti paikka.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 22.10.2012 15:28 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0682 sekunnissa.