Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Koulu Upinniemen koululaiset Kantvikiin?

Upinniemen koululaiset Kantvikiin?

Sähköposti Tulosta
Knatvikin koulu - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Kirkkonummi.
Ensi syksynä tiukan talousarvion määräämien säästöjen vaikutukset kohdistuvat Upinniemen koululaisiin. Heidän on suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan 2.2.2011 tekemän päätöksen mukaan ensi syksynä siirryttävä Upinniemen koulusta jonnekin muualle. Todennäköisimmin uusi koulu on Kantvikissa.

Siirron taustalla ovat Veikkolaan rakennettavan ja ensi syksynä toimintansa aloittavan koulun virkajärjestelyt. Lautakunta esitti, että uutta koulua varten perustettaisiin kaksi uutta opettajanvirkaa, mutta kunnanvaltuuston enemmistö ei tätä hyväksynyt. Talousarvion mukaan Veikkolan koulun opetusjärjestelyt on toteutettava virkoja järjestelemällä. Samassa talousarviossa todettiin, että pienten kyläkoulujen toiminnan uudelleen järjestelyistä sekä niiden taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista on valmisteltava selvitys.

Selvityksessä todetaan, että Upinniemen koulussa on ensi syksynä 24 oppilasta ja kolme opettajaa. Kunnan koulutoimen uudet virkajärjestelyt voidaan toteuttaa joko lakkauttamalla Upinniemen koulu kokonaan tai määräämällä sen oppilaille ensi vuodeksi toinen lähikoulu.

Jälkimmäinen vaihtoehto, johon lautakunta kokouksessaan päätyi, tarkoittanee, että koulun tilannetta harkitaan vuosi kerrallaan. Kantvikin koulu saattaa näet muuttua ahtaaksi, kun Sepänkannaksen uudet alueet valmistuvat.

Kaikki Sepänkannaksen lapset eivät mahdu Kantvikin kouluun ja heidän lähikoulukseen harkittiin syksyllä Upinniemen koulua, mutta nyt näyttää siltä, että alueelle muuttaneet lapset ovat vielä muutaman vuoden päiväkoti-ikäisiä. Kantvikin koulu muuttuu liian ahtaaksi vasta noin kolmen vuoden kuluttua, jolloin keskustaan ollaan ehkä ehditty jo rakentaa uusi koulu. Sepänkannakselle rakennetaan kuitenkin koko ajan lisää asuntoja, ja tilanne saattaa muuttua. Tämän vuoksi Upinniemen koulun oppilastilannetta on tarkasteltava säännöllisin väliajoin uudestaan.

Lain mukaan Upinniemen asukkaita on kuultava ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Kunnan taloustilanne ja tehdyt säästöpäätökset sitovat kuitenkin lautakunnan kädet niin, että vaihtoehtoja ei ole. Kuntalaisia kyllä kuunnellaan, mutta heidän mielipiteensä eivät vaikuta mihinkään.

Tiedotustilaisuudessa kannattaa kysellä kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen tuleviin luokkatovereihin, jotta samanikäiset ystävykset voisivat jatkaa samalla luokalla. Ja jos lapsi on kovin musikaalinen, kannattaa harkita lapsen laittamista Kirkonkylän kouluun, jossa on korkealaatuista musiikkiluokkatoimintaa. (Tiedotustilaisuus musiikkiluokista pidetään 9.2. klo 18.00 Kirkonkylän koulussa.)

Kuulemistilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan lasten vanhemmille ja alueen asukkaille sekä kirjeitse että kunnan nettisivuilla.

Kommentit (4)Add Comment
...
Kirjoittanut Oberst Dorf, 06.02.2011
Olenko oikeassa, jos pelkään suomenkielisen kyläkoulun tosiasiallisen "lakkauttamisen" pidetyn jo pitkään pimennossa? Asianosaiset nostakaa aiheesta äläkkä, kuten muualla Suomessa on tapana aivan oikein tehdä.
...
Kirjoittanut toimitus, 07.02.2011
Ennen "suomenkielisen" kyläkoulun lakkauttamista on lakkautettu ruotsinkielisiä ja seuraavaksi on taas vuorossa ruotsinkielinen kyläkoulu. Lakkautukset ovat kunnanhallituksen ja budjetista päättäneiden valtuutettujen linjausten mukaisia. Koulutoimi ehdotti uusien virkojen perustamista, jotta Veikkolaan olisi saatu opettajat muilta niitä viemättä, mutta poliitikot päättivät toisin joulukuussa. Ketään ei ole pidetty pimennossa, eikä kysymys missään tapauksessa ole kielipolitiikasta, vaikka jotkut kieliriitaa jatkuvasti lietsovat tahot tässä kunnassa niin haluavatkin uskotella.

Kirkkonummen politiikkaa kiinteästi seuranneena kummastelen kieliriitaa, joka Kirkkonummella tuntuu olevan käynnissä - onneksi lähinnä vain poliitikkojen keskuudessa. Siihen osallistuva joukko edustaa melkein kaikkia poliittisia ryhmiä. Moni hyvä asia kaadetaan tai vesitetään valtuustossa vain siksi, että kieliryhmät kinastelevat keskenään ja tuntevat suurta ennakkoluuloa toisiaan kohtaan. Verkkonummi haluaa sanoutua moisesta irti.
...
Kirjoittanut Smaller Bigger, 08.02.2011
Toimitus tuntuu tietävän asiat viimeisen päälle. Siis mitä kouluja on lakkautettu ja mikä koulu lakkautetaan seuraavaksi?
...
Kirjoittanut Toimitus, 09.02.2011
Edellisen kerran koulu lakkautettiin Kirkkonummella 1.8.2009, kun Evitskogin ruotsinkielinen alakoulu lakkasi toimimasta. Seuraavaksi keskustellaan Oitbackan koulun kohtalosta. Vanha ja sangen viehättävä 40 oppilaan ruotsinkielinen alakoulu kaipaa suurta remonttia, jota ei pidetä tarkoituksenmukaisena, koska Kylmälässä sijaitsevan Sjökullan ruotsinkielisen koulukeskuksen toiminta laajenee, ja kaikki Oitbackan oppilaat mahtuvat sinne. Sjökulla on muuten jos mahdollista vielä viehättävämpi vanha koulu, muttei niin huonossa kunnossa. Asiasta ei ole tehty vielä päätöksiä.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 03.02.2011 12:30 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.067 sekunnissa.