Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Koulu Edison mullistaa koulun työtapoja

Edison mullistaa koulun työtapoja

Sähköposti Tulosta

Koulunkäyntiä - Verkkonummi.fi

Poliitikkomme ovat lukuisissa kokouksissa vaatineet, että Kirkkonummen koulut on siirryttävä kivikaudelta tietokoneaikaan. Joka kerta joku poliitikko sanoo, että voitaisiinko ensin hankkia lapsille kirjat. Sitten joku lisää, että jos nyt edes pidettäisiin ne opettajat luokissa. Tai rakennettaisiin tarpeeksi luokkia.

On kuitenkin mahdollista, että tehokas siirtyminen tietokoneaikaan vähentää kirjojen tarvetta oleellisesti ja helpottaa opettajien työtä niin, että lapsille riittä enemmän aikaa. Ja kun kunnassa opettamisen tukitoimet ovat kunnossa, päteviä opettajiakin on helpompi saada. Ja jos koulut seuraavat muuta yhteiskuntaa, tietotekniikan käyttö muuttaa luokkatilojenkin tarvetta. Pian nähdään, käykö näin, kun uusi Edison-oppimisalusta saadaan käyttöön Kirkkonummella.

Kirkkonummen opetustoimi on ollut vahvasti mukana Kuuma-kuntien sähköisen oppimisalustan Edisonin kehittämisessä. Gesterbyn koulun entinen luokanopettaja ja kunnan koulutoimen nykyinen tvt-suunnittelija Antti Sankala on yksi uuden oppimisalustan kehittäjistä.

Yksinkertaisesti selitettynä Edison on koulujen käyttöön varta vasten suunniteltu helppokäyttöinen sähköinen työpöytä, vuorovaikutuskanava ja kirjautumispalvelu, johon sekä oppilaat että opettajat voivat laittaa omat sivustonsa, käyttöliittymänsä, kurssinsa, tehtävänsä, sähköiset oppikirjansa, suosikkilinkkinsä, tehdyt työnsä tai vaikka linkit facebookiin ja twitteriin.

Kunnat voivat päättää, mitä työkaluja ne Edisoniin laittavat. Kirkkonummella käytössä on mm. Office 365, Moodle, sähköposti, kalenteri, OneDrive, Lync ja Helmi. Kunnat voivat myös tilata kustantajilta sähköisiä opetusmateriaaleja ja tallentaa ne Edisoniin.

Opettaja voi luoda ja tallentaa Edisoniin kurssimateriaalin yksittäisine oppitunteineen ja oheismateriaaleineen, joten oppituntien suunnittelu helpottuu. Järjestelmä mahdollista myös sähköisten materiaalien jakamisen halutulle kohderyhmälle: opettaja voi jakaa oppilaille tehtäviä ja niiden oheismateriaaleja, opetusvideoita, sähköisiä kirjoja, hyödyllisiä linkkejä: mitä vain, joka hyödyttää oppimista.

Edison sallii myös tiedon tai vaikkapa opettajan tekemien tuntisuunnitelmien ja hyvien ohjeiden jakamisen muille opettajille tai tehtävien ja materiaalien antamisen sijaisopettajalle. Edisonin kautta hoituvat vastaisuudessa myös koulujen ja kunnan opetustoimen hallinnolliset viestit ja yhteydenpito vanhempiin. Myös tuntimerkinnät ja oppilashallinto hoituvat samalla alustalla

Oppilas puolestaan voi opiskella ja palauttaa tehtävät opettajalle Edisonin kautta ja tehdä ryhmätöitä muiden oppilaiden kanssa. Käyttäjän ei enää tarvitse kirjautua erikseen sähköisen palveluiden sivuille, sillä kun palvelu on sijoitettu Edisoniin, yksi kirjautuminen Edisoniin riittää. Sekä oppilaan että opettajan omat työpöydät ovat yksityiskäytössä. Sinne eivät pääse muut: salasanat ja käyttäjätunnukset ovat suojassa ja yksityisyys säilyy. Kun oppilas palauttaa koulutöitä opettajalle, hän siirtää työn kansioon, johon myös opettajalla on pääsy.

Edison on päätelaiteriippumaton, eli sinne pääsee kaikilla päätelaitteilla - läppäreillä, tableteilla ja älypuhelimilla - kaikkialta, missä yhteys nettiin on olemassa. Koska Edisonin avulla voi tallettaa, myös koulutehtävien teko onnistuu tableteilla ja kännyköillä toisin kuin nyt.

Hyvää etsittiin ja päädyttiin tekemään itse

Alun perin Kuuma-kunnat päättivät kilpailuttaa sähköisenä verkko-oppimisympäristönä käytettävän pilvipalvelun luomisen. Alusta asti palvelun kehittämisessä mukana ollut Antti Sankala kertoo, että kilpailutus kuitenkin keskeytettiin, sillä suurten valmistajien tuotteissa oli huomautettavaa sekä laadussa että hinnassa. Kalliit systeemit eivät olleet helppokäyttöisiä eivätkä sisältäneet kaikkea,mitä opettajat toivoivat.

Lokakuussa 2013 päätettiin ryhtyä kehittämään omaa, avoimeen koodiin perustuvaa oppimisympäristöä, jonka johtavana ajatuksena oli helppokäyttöisyys. Kuntien sähköisiä palveluita ja toimintatapoja kehittävät Kuntien Tiera valitsi kilpailutuksen perusteella yrityksen tuottamaan teknologiapalveluita ja opettajista koostuva työryhmä ryhtyi suunnittelemaan, mistä palveluista oppilaat ja opettajat eniten hyötyisivät. Ensimmäinen versio valmistui tämän vuoden elokuussa, mutta kehitystyö jatkuu edelleen kuntien ohjauksessa.

Kuuma-kuntien lisäksi Edisonissa ovat mukana Lohja, Kaarina, Lieto ja Vaasa. Kaikki Kuntien Tieraan kuuluvat kunnat voivat myöhemmin ostaa valmiin ohjelman käyttöönsä ilman kilpailutusta, koska kunnat omistavat Kuntien Tieran itse.

Järjestelmä otetaan Kirkkonummella käyttöön ensi vuonna

Kirkkonummella kaikki opettajat koulutetaan käyttämään Edisonia tämän syksyn aikana ja oppilaille koulutusta on tarjolla ensi keväänä. Sen jälkeen oppilailla on käytössään kokoaan uusi oppimisväline – siis ainakin niillä oppilailla, joilla on käytössään tarvittavat tekniset laitteet.

Lukiot voivat edellyttää oppilailtaan erilaisia materiaalihankintoja, mutta peruskoulun on tarjottava oppilaille kaikki oppimiseen tarvittavat materiaalit ja välineet ja oppilaiden on oltava yhdenvertaisessa asemassa keskenään. Kirkkonummen kunta ei suinkaan ole päättänyt hankkia tablettia tai läppäriä jokaiselle oppilaalleen. Miten sähköinen oppimisalusta sitten hyödyttää opetusta, jonka tulee olla tasapuolista?

Tällä hetkellä Kirkkonummen kouluissa on keskimäärin yksi laite 3,3 oppilasta kohden. (Luku vaihtelee jonkin verran koulukohtaisesti.) Tilanteemme on parempi kuin esimerkiksi Espoossa, jossa suhdeluku on 5,1.

Tämä tarkoittaa, että Edisonin käyttöön mahdollistavia laitteita on jo tälläkin hetkellä melko paljon, etenkin kun oppilaat eivät tarvitse Edisonia joka tunnilla. Jokaisessa Kirkkonummen koululuokassa on tietokone ja siihen liitettynä videotykki, joten kaikki opettajat voivat hyödyntää Edisonin tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Oppilaat pääsevät Edisoniin myös älypuhelimillaan ja kotoa tai kirjastosta tietokoneilta.

Omien laitteiden käyttäminen kouluissa on siis toivottavaa, muttei pakollista. Antti Sankala uskoo, että kaikki pääsevät osallisiksi Edisonin hyödyistä.

Mahdollisuuksien valtakunta

Järjestelmä säästä opettajien työaikaa helppokäyttöisyytensä ja erilaisten toimintamahdollisuuksiensa ansioista. Se säästää myös kunnan rahoja, kun kaikkea opetusmateriaalia ei enää tarvitse ostaa paperille painettuna. Itse asiassa ihan kaikkea opetusmateriaalia ei tarvitse ostaa lainkaan, sillä Edison mahdollistaa opettajien itsensä tekemien aineistojen jakamisen kaikille kunnan opettajille.

Rahan ja ajallisten resurssien säästäminen on kuitenkin ehkä vähäisempi Edisonin hyödyistä: tärkeämpiä tulevaisuuden kannalta ovat ne mahdollisuudet, joita Edison tarjoaa pedagogisesti.

Tieto- ja viestintäteknologian helppokäyttöisyys, johon Edisonilla pyritään, mahdollistaa opetuksen uudistamisen ja ennen kaikkea uudenlaisen, yksilöllisen oppimisen. Koulujen pedagogiikka ja opetuskäytännöt ovat pysyneet lähes muuttumattomana vuosikymmeniä, mutta uuden toimintaympäristön myötä kehitys nopeutuu huomattavasti.

Esimerkiksi oppilas, joka ei ole hyvä kirjoittamaan, voi vastaisuudessa palauttaa biologian tai historian tehtävät youtube-videoina tai äänitiedostona tai vaikka erilaisten linkkien kokonaisuuksina. Oppilaat, jotka oppivat paremmin tekemällä kuin kuuntelemalla ovat yhtäkkiä tasavertaisessa asemassa kuuntelijoiden kanssa.

Järjestelmä mahdollistaa myös kommunikoinnin livenä: luokka voi esimerkiksi katsoa opetusvideota ja käydä siitä näyttöruuduilla samanaikaisesti keskustelua ja tehdä huomioita ja muistiinpanoja. Koska monet nuoret viestivät helpommin tekstareilla kuin puhumalla, myös ujoimmat pääsevät osallistumaan. Osaamisen osoittaminenkaan ei enää ole kiinni siitä, kenelle opettaja sattuu antamaan puheenvuoron: kilttientyttöjen valtakausi lähenee loppuaan.

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys mahdollistaa myös käänteisen opetuksen: Tähän asti opettaja on luennoinut tai luetuttanut tunneilla uudet asiat, minkä jälkeen oppilaat ovat tehneet harjoituksia kotonaan. Opettajalla ei ole ollut mahdollisuutta varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet ja oppineet. Uusi tekniikka mahdollistaa uuden asian lukemisen kotona, minkä jälkeen harjoituksia voidaan tehdä opettajan ohjauksessa oppitunneilla. Tällöin apua saavat ne, jotka apua tarvitsevat, ja opettaja voi varmistua siitä, että kaikki ymmärtävät, mistä on kysymys.

Kun kotitietokoneet olivat aivan uusia, Suomen Kuvalehdessä pohdittiin, mihin kaikkeen niitä voisi käyttää. Hyödyllisin kuviteltu sovellus oli sähköinen luettelo pakastimen sisällöstä. Nyt ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa. Sähköisen oppimisympäristön tarjoamia pedagogisia mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa. Ne keksitään vähitellen.

Muu maailma on jo oppinut hyödyntämään tietotekniikkaa aktiivisesti. Koulumaailma on ollut hiukan hidas, mutta nyt sekin on lähdössä liikkeelle. Kun tietotekniikan käyttäminen tehdään niin helpoksi, että oppilaiden lisäksi myös opettajat tottuvat siihen, opetuksen kehitys lähtee varmasti hurjaan vauhtiin. Tämä on mahdollista, koska Suomen ainutlaatuinen opetusjärjestelmä antaa opettajille vapauden toteuttaa opetussuunnitelmaa haluamallaan tavalla. Uskon, että opettajakunta keksii varsin nerokkaita tapoja, kunhan pääsee kunnolla vauhtiin.

Edisonin paras puoli on, etteivät luokkahuoneiden uudistukset ja nerokkaat käytännöt jää enää suljettujen ovien taakse. Edisonin kautta hyvät ideat on helppo levittää kaikkien käyttöön lasten ja koko yhteiskunnan iloksi.

Kuva: Lucelia Ribeiro

Kommentit (13)Add Comment
...
Kirjoittanut Korjaaja, 21.11.2014
Toimittajan muuten hyvässä jutussa oli vanhentunutta tietoa. Eivät koulussa esillä luokissa ole ja dominoi ja pärjää enää kiltit tytöt. Aikaa sitten vallan ovat ottaneet äänekkäät pojat -ja tytöt.

Toivottavasti Edison toimii - teknisesti ja sitten myös pedagogisesti.
...
Kirjoittanut Immu, 22.11.2014
Taloutta tutkivalle journalistille vinkki että kunta oli jo ostanut opettajille ja henkilöstölle kaikki nuo palvelut: Office 365, sähköposti, kalenteri, mutta opettajat eivät oppineet käyttämään niitä. Tämän projektin suurin anti on se että palvelut ostettiin uudelleen, ja maksettiin toiseen kertaan. Microsoft ei anna mitään ilmaiseksi. Edisonissa ei ole sisältöä, vain kallis väline, uusi lelu miesopettajalle. Vähän sama juttu että ostettiin lapsille uudet kynät, niiden kanssa pitäisi oppimisen sujua.
Opettajien työehtosopimuksen mukaan opetusmateriaalin teosta ja jakamisesta pitää maksaa erilliskorvaus. Ja millä ajalla opettaja tekee materiaalia vaikka saakin erilliskorvauksen? Ei ole ilmaista.
...
Kirjoittanut Toimitus, 22.11.2014
Kunta ei ostanut yllä mainittuja palveluita uudelleen vaan ne sijoitettiin uuteen helppokäyttöiseen oppimisalustaan, mikä vähentää opettajien tietokoneeseen uhrattua aikaa oleellisesti ja helpottaa työskentelyä.
Osa opettajista kysyi koulutustilaisuudessa, jossa toimitus oli läsnä, saavatko he jakaa ideoitaan muille Edisonin kautta. Ehkä he haluavat korvauksen, joka heille kuuluu, ehkä ei. Mutta luultavasti tällaisten tehtävien ja oppisisältöjen hankkiminen tulee kunnille edullisemmaksi kuin kaupallisten yritysten tuotamat sisällöt. Ainakin ne vastaavat paremmin kuntakohtaisia OPSeja.
...
Kirjoittanut Voitto Mäkipää, 22.11.2014
Juttu autuaaksi tekevästä uudesta Edison -alustasta on täyttä hömppää. Jutun takana on rkp-läinen propaganga, mihin alustan/ohjelman nimikin jo viittaa. Opettajat pakotetaan opettelemaan taas uusi juttu ilman korvausta. Vastustan.
Varsinaiselta työltä nuorten opettamiselta viedään aikaa. Kirkkonummella on jo riittävästi ns. opetusalustoja, joiden kanssa pitäisi oppia tekemään töitä. Seuraava kehitystä eteenpäin vievä hanke on, kun kunta hankkii edes lukioon kaikille oppilaille samanlaiset "tietokoneet". Ja opettajat saavat koulutuksen käyttää tätä yhteyttä opetuksessa hyväksi.
...
Kirjoittanut Ärsyyntynyt, 22.11.2014
Onko tässä maassa mitään toista ammattikuntaa, jolle kaikesta hiemankin uudesta ja erilaisesta pitää maksaa extraa?! Opettajat ovat aivan oma rälssinsä, joka on jämähtänyt asenteineen 1800-luvulle!
...
Kirjoittanut Kyynikko, 23.11.2014
Jo vuonna xjay eli toistakymmentä vuotta sitten tästä joikhattiin. Rahaa oli vaikea saada, koska kuntapäättäjät ovat kääkkiä ja muistelevat omaa kouluaikaansa. Kiva kuulla myönteistä - aika kivasti on jo tietotekniikkaa kouluissamme ja jopa hauskasti käytössä. Käyttämätön resurssi ovat oppilaiden älypuhelimet! Kirkkonummella on hyvin resurssoitu myös opettajien määrä - jos joku muuta väittää - on populisti, eikä tiedä. Paljon auttaisi se, että vanhemmat opettaisivat lapsensa käyttäytymään, kunnioittamaan toisia ihmisiä ja syöttäisivät lapsilleen perusruokaa lisäainemätön sijaan. Moni käytöshäiriö olisi pois kuvioista - sori, näin se vaan on.
...
Kirjoittanut Koululaisen äiti, 23.11.2014
Minusta tällaiset uudistukset kuuluvat myös koulun arkeen. Nykyisinkin työpaikoilla saa opetella jatkuvasti uusia järjestelmiä ja toimintatapoja, joten miksei niitä voisi treenata jo koulussa? Tulevaisuutta siis! Omakin ekaluokkalaisen nauttii uusista työskentelytavoista, joten uudistus näkyy ihan kotiarestin. Kirkkonummella tahtoo välillä olla sellainen tapa, että valitetaan kaikesta. Tokihan mielipiteet on sallittuja, mutta esim. tässäkin viestiketjussa oleva mieshenkilö tuntuu vastustavan kaikkea? Ei oikein ymmärrä?

Tuo on totta, että miksi opettajat olisivat jokin erikoisjoukko, jolle pitää maksaa kaikesta erikseen? Heidänkin työskentelytavat tulee päivittää nykyaikaan ihan ilman ylimääräisiä lisiä!
...
Kirjoittanut Kiltti tyttö, 30.11.2014
Oppilaat ovat rehtorin huomassa juhlasalissa sen aikaa, kun opettajat perehtyvät laitesaloihin ja tuottavat sisältöä. Luokissa ei ole pulpetteja, vaan oppilaat makaavat lattialla tai palloilla luokissa vieraillessaan. Opettajan ei tarvitse ”opettaa”, sillä oppilaat oppivat kotona kaiken videoista ja tulevat kouluun keskustelemaan niistä. Toisaalta oppilaiden ei tarvitse puhua, sillä mielipiteet voidaan lähettää laitteella nimettöminä kaikkien muiden nähtäväksi. Oppilaat myös näyttävät osaamisensa antamalla opettajille listoja katsomistaan(?) tuubivideoista ja verkkosivuista.
Kyllä onkin jo aika vanhanaikaisen koulumme muuttua. Eläköön uusi uljas!
...
Kirjoittanut Yhdessä oppien, 15.03.2015
Edisonissa on ainekohtaisia kursseja,mitkä sisältävät opettajan tekemät oppitunnit työkortteineen.
Oppilas voi tehdä osan työkorteista itse, parin kanssa tai ryhmätyönä.Oppilaat tutkivat oikeita ongelnmia ja ilmiöitä.
He ottavat selvää asiasta ja alkavat kerätä,muokata ja työstää tietoa yhdessä aiemman opitun päälle.Välillä keskustellaan mitä asioita otetaan mukaan ja mitä jätetään pois.Miten opittu tuodaan esille havainnollistaen esim. tarvitaanko kuva,video,animaatio ja tehdäänkö se itse .Lopuksi valitaan esitysmuoto ja palautetaan tehtävä opettajalle, joka antaa vielä kehittämis ja/tai korjausehdotuksia ennen lopullista esittämistä.
Työkorteille voi myös tehdä muille ryhmille mm.tietokilpailuja,kyselyjä,ristikoita yms.
Oppimateriaalia yhdessä tehden opitaan.Myös yhteistyötaitoja tiedonkäsittelytaitojen ja tietotekniikkataitojen lisäksi.
...
Kirjoittanut Etäopetus, 15.03.2015
Oppilaan ollessa sairaana, hän saa tehtyä oppitunnit Edisonin oppimisalustalla open hänelle valitsemalta oppitunnilta ja työkorteilta. Näin myös pidempien matkojen aikana.
Oppilas tekee tehtävät ja palauttaa ne sen jälkeen opelle.
Toimii :O)
...
Kirjoittanut Tukiopetus, 15.03.2015
Opettaja voi järjestää ennen koetta myös Edisonissa tukiopetuksen tuottamalla sinne tukiopetusmateriaalia
kurssi-oppitunti-työkortit.
Kun oppilas palauttaa työkortin, hän saa opettajalta palautteen.
Tukiopetusmateriaalitehtävät voivat olla myös oppimispelejä.
...
Kirjoittanut Punainen lanka, 15.03.2015
Hienoa, että jo alakoululaiset voivat opiskella verkon oppimisympäristössä-Edison alustalla.
Ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yliopistossa tämäntapaiset oppimisympäristöt ovat arkea
kuten Moodle ja Fronter.Mitä aiemmin oppilas oppii liikkumaan kursseilla, oppitunneilla ja työstämään työkorttien tehtäviä, sen parempi.Tietotekniikataidot sekä itsenäinen opiskelu ja siitä vastuunottaminen sekä opitun aineksen prosessointi yksin/työparin tai ryhmän kanssa ovat tätä päivää.

Ennen ryhmätyöt esitettiin isolla kartongilla kirjoituksina, leikkaa-liimaa kuvina ja piirustuksina.Esityksen jälkeen riideltiin kuka työn saa kotiin tai kuinka kauan sitä talletetaan vai laitetaanko se jossain vaiheessa roskiin.

Sähköinen Edison työkortti tallentuu kurssille.Sitä voi käydä lukemassa yhä uudestaan ja varsinkin ennen koetta.
Samoin omaa esitelmäänsä ja/tai esseetään pääsee täydentämään ja parastamaan .

Oppilaalle alkaa muodostumaan omasta oppimisestaan ns. portfolio.Oman opiskelun arvioinnin kannalta tämä on upea juttu:Oppilas näkee miten paljon hän on työskennellyt ja millaista palautetta hän tehtävistä on saanut.

Hienointa on se, että oppilas on sekä opittavan aineen opiskelija että myös tiedon tuottaja ja jakaja!Oma itsetuntemus ja käsitys itsestään oppijana kasvaa.Ja toivottavasti myös kotiväki näkee tämän kehityksen :O)
...
Kirjoittanut Yhteiset oppitunnit, 15.03.2015
Minusta on ollut mukavaa tehdä toisen opettajan kanssa luokillemme yhteistä materiaalia.
Olemme myös arvioineen toistemme oppilaiden tekemiä tehtäviä (tuplatarkistus,tuplapalaute).
Toinen on arvioinut äidinkieltä ja toinen asiasisältöä.
Helpottavaa, ettei oppilaiden enää tarvitse kirjoittaa selaimen url-kenttää osoitteita ja kirjautua käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla mitä useammille sivuille , vaan kaikki on nyt yhden kirjautumisen takana.Säästyy aikaa oppitunnilla ja kaikki on paljon selkeämpää jo alakoulussa oppilaille.
Kiitos Edisonista.Se on tuonut jo paljon oppimiseiloa ja motivaatiota pienillekin koululaisille (3 lk)

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0674 sekunnissa.