Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Koulu Opettajien lomautuksesta oikaisuvaatimuksia

Opettajien lomautuksesta oikaisuvaatimuksia

Sähköposti Tulosta

Kirkkoharjun koulu - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta päätti lomauttaa koko henkilöstönsä kahdeksi viikoksi lukuun ottamatta muutamia työntekijäryhmiä, joiden lomautuksista aiheutuisi kuntalaisille vaaraa tai kohtuutonta haittaa. Koska opetus on lakisääteistä ja lasten oppivelvollisuudesta ja turvallisuudesta on pystyttävä huolehtimaan kaikissa tilanteissa, opettajat päätettiin lomauttaa vain viikoksi.

Viikonkin lomautus sotkee lukuvuoden sangen tehokkaasti, sillä opetus häiriintyy usean viikon opettajien joutuessa huolehtimaan toistensa luokista oman opettajan ollessa lomautettuna. Tämän vuoksi vanhempainyhdistykset ovat tehneet opettajien lomauttamista koskevaan päätökseen oikaisuvaatimuksen. Myös opettajat aikovat jättää oikaisuvaatimuksen kuntaan.

Vanhemmat huolissaan lasten turvallisuudesta

Vanhemmat eivät voi hyväksyä sitä, että lapset ja nuoret ovat säästötoimenpiteiden kohteena. Perusopetuslaki takaa lapsille ja nuorille turvallisen opiskeluympäristön ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen, ja vanhempainyhdistysten mielestä lomautukset uhkaavat molempia.

Lomautusten seuraukset kestävät vanhempien mukaan huomattavasti pidempään kuin 7 vuorokautta: opetus kärsii pahimmillaan sekä keväällä että syksyllä ja työrauhan ja normaalin työrytmin palauttaminen lomautusviikkojen jälkeen voi viedä kauankin.

Erityisen vaikea tilanne lomautuksista syntyy Papinmäen koulussa. Vaikka erityisopettajia ei lomauteta, kouluavustajat, jotka erityiskoulussa ovat välttämättömiä, lomautetaan kahdeksi viikoksi. Ilman kouluavustajia erityislasten opetus on vanhempien mukaan käytännössä mahdotonta, vaikka pätevä opettaja olisikin paikalla.

Vanhemmat ovat huolissaan myös siitä, että lomautukset ja niitä seuraava kuntatyönantajan huono maine vaikeuttavat entisestään pätevän henkilöstön rekrytointia Kirkkonummelle. Huoli lienee aiheellinen, sillä naapurikuntien headhuntereita on jo ilmestynyt eri toimialojen käytäville. Jos talousahdinko jatkuu vielä ensi vuonna, vanhemmat pelkäävät, että lomautuksiin turvaudutaan uudelleen – niiden vaikutus kun on kertaluonteinen. Tämä tarkoittaisi ylivoimaisia vaikeuksia rekrytointiin, sillä pätevät ja kokeneet opettajat ja lastentarhanopettajat työskentelevät luultavasti mieluummin naapurikunnissa, joissa on työrauha.

Vanhempien oikaisuvaatimuksessa vedotaan kuntapäättäjiin myös sillä, että kunnan olisi syytä ryhtyä huolehtimaan asukkaiden tyytyväisyydestä: kunnan muuttovoitto on kääntynyt tappioksi, mikä on suurin syy kuntataloutemme heikkoon tilaan.

Vanhempainyhdistysten yhteistä oikaisuvaatimusta tuki lomautuksia vastustava adressi, johon kertyi 1027 allekirjoitusta.

Opettajien oikaisuvaatimus on tekeillä

Kirkkonummen JUKOn (julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) pääluottamusmies Sari Manninen kertoo, että myös kirkkonummen opettajat ovat tekemässä oikaisuvaatimusta valtuuston lomautuspäätökseen.

Lomautuspäätöksiä on ammattiyhdistyksen toimesta käsitelty myös tuomioistuimessa, mutta silloin kyseessä on ollut selvästi lain kanssa ristiriidassa oleva menettely. Kehittämispäällikkö Jarmo Niskanen OAJ:sta kertoo, että jos lomautus tehdään laillisesti, ammattiliiton toimintamahdollisuudet rajoittuvat oikaisuvaatimukseen ja aluehallintavirastoon (AVI) tehtävään kanteluun. Työtaistelutoimenpiteisiin turvautuminen johtaisi juuri siihen, mitä opettajat erittäisivät työtaistelulla ehkäistä, eli lasten turvallisuuden ja opetuksen sujuvuuden vaarantumiseen. Työehtosopimuksen ollessa voimassa työtaistelu olisi lisäksi laiton, sillä lomautus on laillinen toimenpide, vaikkakin ikävä ja tehoton sellainen

Poliittinen vaikuttaminen ainoa tie

Lomautussuunnitelma on toimitettava AVI:in nähtäväksi 60 päivää ennen lomautuksia. Suunnitelmasta on selvittävä, miten kunta aikoo huolehtia lasten ja nuorten turvallisuudesta ja perusopetuksen toteutumisesta. Ylitarkastaja Asta Sark kertoo, että 60 päivän määräaika ei perustu lakiin vaan ministeriön ohjeeseen. Sen tarkoitus on ohjata kuntia suunnittelemaan lomautukset huolellisesti ja jättää kunnille aikaa muuttaa suunnitelmiaan, jos AVI löytää niistä jotakin huomauttamista.

Jos ja kun opetus tai turvallisuus eivät suunnitelmista huolimatta toteudu lomautusten aikana lain vaatimalla tavalla, AVI voi antaa kunnalle huomautuksen ja todeta, että älkää ensi kerralla olko enää tuhmia. AVI:in tehtyjen kanteluiden käsittelyaika on noin 8 kuukautta, eivätkä ne todennäköisesti johda mihinkään.

Lomautusten vastustaminen rajoittuu siis käytännössä siihen, mitä on tehtykin, eli poliittiseen vaikuttamiseen. YT-menettelyn aikana OAJ piti poliitikkoihin ja kunnan johtoon aktiivisesti yhteyttä, minkä ansiosta opettajat päätettiin lomauttaa vain viikoksi kahden viikonsijaan.

AVI:in tehtävän selvityksen vuoksi koulujen lomautuksia voidaan ryhtyä toteuttamaan luultavasti aikaisintaan maaliskuussa. Lomautusten ajankohdasta on myös annettava henkilökohtainen ilmoitus kullekin lomautettavalle 30 päivää ennen lomautusta. Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala kertoo, että lomautussuunnitelmat tehdään koulukohtaisesti, minkä jälkeen ne käsitellään kullakin tulosalueella ja lopuksi toimialalla. Suunnitelmien on oltava hyvin yksityiskohtaisia ja laillisuudesta on pidettävä tarkasti huolta. Tavoite on, että lomautukset häiritsevät koulujen elämää mahdollisimman vähän.

Koulujen ja päiväkotien lomautukset eivät ole ainoita, jotka tuntuvat kuntalaisten arjessa. Siksi kuntalaisten onkin hyvä vaatia poliitikoilta aktiivisia toimia kunnan talouden tasapainottamiseksi, jotta lomautuksista ei tulisi jokavuotista tuskaa. Tämä tosin saattaa tarkoittaa palveluiden karsimista ja lisää irtisanomisia. On hieman vaikeaa kuvitella, mitä muuta säästäminen voisi tarkoittaa – jollei sitten päätetä olla rakentamatta koulua ja terveyskeskusta.

Kommentit (46)Add Comment
...
Kirjoittanut Robert, 29.01.2014
Olisivat rakentaneet pienemmän ja halvemman kuntatalon niin olisimme mahdollisesti säästyneet tästä. Nyt meillä on kallis, ruma ja vuotava talo....
...
Kirjoittanut Virkavapaata, 29.01.2014
Opettajatki voisivat, niin halutessaan pitää palkatonta virkavapaata 7vrk. Se on yksi kunnanhallituksen hyväksymistä muodoista lomautukselle. Tämän palkattoman virkavapaan he voisivat pitää vaikkapa jonain niiden 10 viikon kesäloman aikana, joka ei kuitenkaan ole lomaa. Tätä ei varmasti kukaan eikä mikään laki estä. Lomauttaa heitä ei voida työnkeskeytyksen aikana. Tällä eleellä opettajat näyttäisivät välittävänsä lapsista ja opetuksesta. Koko henkilöstö joutuu tähän samaan. Nyt opettajillekin vastuuntoa lapsia kohtaan. Ei tämä kenellekään ole kivaa.
Papinmäen avustajien lomautus on näin maallikosta ajateltunakin järjetöntä. Heillä ei ole edes mahdollisuutta pitää virkavapaata kesällä, koska eivät saa silloin palkkaakaan.
...
Kirjoittanut pois täältä ja pian, 29.01.2014
Huh, kun on lapsia sekä päiväkodissa että koulussa ja vielä itse kunnalla töissä niin kyllä vain se ruoho on huomattavasti vihreämpää aitojen toisella puolen. Ei muuta kuin rytinällä toiseen kuntaan!
...
Kirjoittanut Onnellinen..., 29.01.2014
...siitä, että tuli muutettua sieltä pois jo melkein vuosi sitten ;)
...
Kirjoittanut Harmistunut kuntalainen, 30.01.2014
Haluan antaa palautetta nim. Virkavapaata kirjoittamasta UPEASTA kannanotosta ja näkökulmasta! Todellakin: opettajien ei ole pakko olla lomautettuna varsinaisen toimintakauden eli lukuvuoden aikana. Onkin mielenkiintoista seurata,miten valinta tehdään...

Olen myös samaa mieltä siitä, että kyllä erityislasten ja -nuorten avustajien lomautukset ovat suorastaan lasten oikeuksien vastaisia! Olisiko tässä lastensuojelulla ja sen toimialan edustajilla mitään kommentoitavaa?
...
Kirjoittanut harmistunut mutta vastuuntuntoinen, 30.01.2014
Kun koittaa se hetki, että alakoululaisemme on vailla opettajaa tai omalla opettajalla on toinenkin luokka hoidettavanaan, aion olla yhteydessä kouluun ja kysyä, voinko tulla avustamaan luokkaa siksi ajaksi. Voin hyvin käyttää siihen ainakin muutaman lomapäivän. Vastuuta lastemme hyvinvoinnista voivat kantaa muutkin kuin opettajat. Päiväkodeissakin varmasti olisi käyttöä sadunlukijoille ja tilapäisille ukovalvojille. Toivottavasti saan muitakin vanhempia mukaani.

Jos todella haluamme pitää huolta lasten hyvinvoinnista, kannattaa pohtia ja kysyä kouluista ja päiväkodeista, voinko minä tehdä jotain.
...
Kirjoittanut Besservísser, 30.01.2014
On syytä erottaa kaksi asiaa: kouluilla ja päiväkodeissa työskentelevät niihin pätevät (useinmiten) ammattihenkilöt. Päiväkodeissa ainakin puhutaan kasvatusvastuullisuudesta eli siellä olevan/työskentelevän tulee täyttää tietyt lakisääteisetkin pätevyydet. Kuka tahansa äiti tai isä ei voi korvata --- edes lomautusten aikana - em. työntekijöitä. Heidän rinnallaan ja varsinaisen kasvatusvastuullisen läsnäollessa on toki mukavaa, jos vapaaehtoisia aikuisia tarjoaa lisäsyliä, yms. Vapaaehtoistyölle kyllä löytyy sille kuuluvia kanavia!

Itse aion kyllä kyseenalaistaa sellaisen tilanteen, jos kuulen, että ala-tai yläkoululaisemme tai päivähoidossa olevien lapsiemme kokonaistilanteesta vastuullisena on "joku vapaaehtoinen". Joku raja täytyy olla! Olisi hyvä, että peruskoulusysteemimme ja varhaiskasvatuskenttämme kestäisi läpinäkyvän tarkastelun ja siihen liittyen siellä täytyy myös olla sinne kuuluva ammattihenkilökunta.
...
Kirjoittanut Vaihtoehtoinen ajattelija, 30.01.2014
Edellisiin kirjoituksiin viitaten lisäisin myös näkökulman vaikuttamisesta. Yhteiskunnassamme on olemassa olevat rakenteet ja perustat erilaisille toiminnoille. Niihin vaikuttamalla kantaa pitkällä tähtäimellä suurempaa vastuuta, kuin tekemällä systeemille karhunpalveluksen, kuten nim. harmitunut,mutta vastuuntuntoinen kirjoitti.

Jokainen voi valita vaikuttamiskanavansa ja niitä kyllä löytyy. Mutta kuka tahansa ei voi paikata kelpoista ja pätevää ammattihenkilöä. Julkinen palvelu perustuu siinä mielessä kelpoisuuteen ja pätevyyteen, jolloin myös vastuukysymykset ovat osoitettavissa. Eihän kuka tahansa voi vapaaehtoisena tarjoitua myöskään korvaamaan terveydenhuollon tai sosiaalityön ammattilaisen lomautusta.

Vapaaehtoistyö on merkittävä ja täydentävä sektori monellakin tavalla. Mutta sen paikka on ns. kolmannella sektorilla. Vapaaehtoisesti voi toki pyrkiä vaikuttamaan poliittisiin ja päättäviin tahoihin ja tarjoamalla laadukasta kolmannen sektorin toimintaa --- erityisesti lasten ja nuorten hyväksi!
...
Kirjoittanut Rakentamisista, 30.01.2014
Keskustan koulun ja terveyskeskuksen rakentamista koskevien päätösten lykkääminen tämän takia olisi sulaa hulluutta.

Ne eivät ensinnäkään rasita kunnan taloutta juurikaan tänä vuonna, vaan vasta tulevina vuosina. Ne voitaisiin myös suunnitella monikäyttöisiksi, jolloin tilat voidaan ensin rakentaa itse halvemmalla ja sitten myydä eläkevakuutusyhtiölle - eikä toisinpäin niin kuin kunnantalon kohdalla. Näin voidaan vaikuttaa suoraan kustannuksiin.

Keskustaan on jo valmistunut vuoden sisään kahdeksan uutta kerrostaloa, ja yhdeksättä rakennetaan. Tilastot tulevat perässä. Väkimäärä kasvaa keskustan alueella selvästi.
...
Kirjoittanut Vaihtoehtoinen ajattelija, 30.01.2014
Kannatan vapaaehtoistyötä, mutta sille on ihan oma alueensa eli ns.kolmas sektori. Yhteiskuntamme julkiset palvelut perustuvat jonkin sortin läpinäkyvyyteen ja siellä työskentelevillä on olemassaolevat säädetyt kelpoisuudet ja pätevyysvaatimukset. Ei kuka tahansa voi korvata ketä tahansa, vaikka olisi vastuuntuntoinen ja aktiivinen.

Paras ja vastuullinen tapa on tiedostaa oma valmiutensa vaikuttaa ja kanavoida se oikein. Jos tekee kuten nim. Harmistunut, muttavastuullinen tarjoaa systeemille karhunpalveluksen. On olennaista tiedostaa palvelurakenteet ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Vapaaehtoistyölle on kyllä oma tilansa ja erityisesti lasten ja nuorten hyväksi tehtävä kolmannen sektorin vapaaehtoistyö tulee enemmän kuin tarpeeseen.
...
Kirjoittanut ei vapaaehtoisia, 30.01.2014
Ehdoton ei vapaaehtoisille kouluissa ja päiväkodeissa. Jos tällaisesta kuulen, aion tehdä kaikkeni, että sellaista ei sallita. Kun henkilö on töissä koulussa tai päiväkodissa tai lasten kanssa, häneltä tarkastetaan esim rikosrekisteri. Kuka ehtii sellaista tehdä vapaaehtoisilta? Lisäksi on joukko ihmsiä, jotka eivät sovellu lasten kanssa olemaan, edes välikaikaisesti. ITse vanhempana en halua, että lapseni on koulu tai tarhapäivän aikana vapaaehtoisten käsissä.

Vapaaehtoisten paikka on kolmannella sektorilla. Se on kaikille vapaaehtoista ja yleensä harrastukssiin yms on vapaaehtoista viedä ja tutustutaan vanhemman kanssa ohjaavaan aikuiseen.

Jos kunta edes harkitsee tällaista vapaaehtoista menettelyä, on luvassa asiasta iso valitus ja sen aion keskeyttää, keinolla millä hyvänsä.
Enemmän pistäisin energian sen pohtimiseen, että miksi opettajat eivät halua niin paljon hyvää ja välttää nämä hankalat tilanteet ja pidä virkapaata vaikka kesäkuussa.
...
Kirjoittanut anonyymi, 30.01.2014
Päiväkodeissa ja kouluissa on otettava huomioon vastuukysymysten lisäksi vaitolovelvollisuus, joka ei välttämättä olekaan niin yksinkertainen juttu.
...
Kirjoittanut opettajat ja ay-ihmiset valittavat..., 30.01.2014
Juu, asia on niin, että edellä kirjoittavat vihaiset opettajat, jotka ajavat ammattiyhdistysasiaa. Koulu on julkinen paikka ja sinne saa kuka vanhempi tahansa mennä seuraamaan opetusta eikä keltään rikosrekistereitä kysytä. Ja ilman muuta koulujen on kannettava vastuunsa ja varmaan kantavat myös: eivät ylimääräiset silmät sitä vastuuta mihinkään vie. Ei kunta käytä vnhempia mihinkään eikä voikaan käyttää vaan vastuu on opella, mutten yhtään ihmettele tuota vanhempaa, joa haluaa mennä vahtimaan oman lapsensa koulunkäyntiä silloin, kun epäilee itse lapsensa turvallisuutta. Sen sijaan en kyllä ymmärrä niitä, jotka haluavat vaatia opettajilta vielä lomautuksen lisäksi vapaaehtoista töihintuloa. Ei sitä sairaanhoitajiltakaan vaadita eikä vanhuspalvleun ihmisiltä.

jos olette huolissanne lapsistanne, pitäkää lomaa. Ite olette niistä enemmän vastuussa kuin opettajat, joilta nyt vaaditte palkatonta työtä.

...
Kirjoittanut Lobbaus haisee, 30.01.2014
Taitavat olla opettajat tai OAJ:n edustajat äänessä.

Kunnanvaltuusto on päättänyt lomautuksista. Kunnanhallitus on tehnyt tarkentavat päätökset. Tietysti on aina mahdollista, että kunta on (taas) möhlinyt päätöksenteon muodoissa ja kuulemisissa, niin kuin tapana täällä on. Asiallisesti tämä on kuitenkin selvää.

Opettajat lomautetaan - puolet lyhyemmäksi ajaksi kuin kaikki muut, kunnanjohtaja mukaan lukien. Tämä ei tule muuttumaan. Kunnan on säästettävä. Valittamalla saadaan aikaiseksi vain se, että lomautus lykkääntyy syksyyn. Ehkä sekin on voitto jolle kulle.

Kouluissa on jonakin aikana pula aikuisista. Kyse ei ole opettajien tehtävien hoidosta, vaan vapaaehtoisesta hätävarasta. Kannatan vastuullisuutta, jota vanhemmat ovat tarjoamassa. Yhteiskunta olemme me.

"On olennaista tiedostaa palvelurakenteet..." Edunvalvontasoopaa.


...
Kirjoittanut ei vapaaehtoisia, 30.01.2014
En todellakaan ole opettaja tai lastentarhan henkilöstöä. On täysin eri asia mennä seuraamaan opetusta kuin olemaan yksi kasvatusvastuullinen ja mahdollisesti yksin lasten kanssa luokassa. Vai mitä muuta se tarkoittaisi jos menisi auttamaan kouluun, ettei toisen opettajan tarvitse olla kahdessa luokassa? Ei jäljellä oleva opettaja edelleenkään jakaannu kahtia.
Oikeasti kouluissa on vaitiolovelvollisuus, rikosrekisteriote katsotaan kaikilta vahtimestareilta, sihteereiltä ja avustajilta, sama pätee päiväkoteihin. Laki lasten kanssa työskentelevillä on voimassa myös Kirkkonummella.
Ja miksi ihmeessä luulette nämä eri mielipiteet olevan opettajien? Hehän varmasti haluaisivat ylimääräisiä käsiä kouluihin, mutta ovat niin fiksuja että tajuavat ettei se ole mahdollista.

Kunta järjestäkööt itse asiansa kun ovat tähän suohon ajautunut. Tämä on täysin virkamiesten asia selvittää miten täytetään opetusvelvollisuus ja turvallisuus kouluissa lomautusten ajan.
...
Kirjoittanut - - -, 30.01.2014
Omat lapseni on jo sen verran isoja ja hyvin he ovat pärjänneet elämässään kun kunta aikanaan säästi, luokkia yhdistettiin ja kouluja lopetettiin. Opettajat pitivät suurinta haloota ja muutamat vanhemmat menivät siihen leikkiin mukaan. Jonkin ajan kuluttua tilanne rauhoittui eikä kukaan enää kauhistellut kuinka "huonosti" lapsia kohdeltiin. Niin taitaa käydä nytkin, ainoa ero on että silloin ei voinnut meuhkata netissä. Kyllä edelleenkin kaiken A ja O on se turvallinen koti ja vanhemmat.
...
Kirjoittanut Haisee edelleen, 30.01.2014
Nyt menee velli ja lusikka sekaisin.

Kouluissa on vaitiolovelvollisuus salassapidettävistä tiedoista. Tavallisen oppitunnin aikana ei ole esillä mitään salassapidettävää. Päinvastoin, kaikki on julkista.

Rikosrekisterin tarkistusvelvollisuus on työnantajalla työntekijöistä tai viranhaltijoista heidät ensi kertaa tehtävään nimitettäessä. Vapaaehtoiset vanhemmat eivät ole viranhaltijoita tai työntekijöitä koulussa, he eivät saa vastiketta tehtävästään, ja työnantajan työn johto- ja valvontaoikeuskin jää puuttumaan.

Pelkkä metelöiminen ei riitä, jos väittää jotain voimassa olevasta oikeudesta kannattaisi myös olla oikeassa lain sisällön suhteen.
...
Kirjoittanut Vaitiolovelvollisuus, 30.01.2014
Vaitiolovelvollisuus kuulostaa kummalliselta.
Kertokaa mitä kouluissa ja päiväkodeissa vaitiolovelvollisuus koskee?
...
Kirjoittanut ei vapaaehtoisia, 31.01.2014
Tottakai rikosrekisteri tarkastetaan vain työntekijöistä! Mutta ei lasten kanssa saa koulupäivän aikana ollakaan muut kuin työntekijät. Edes päiväkodeisssa epäpätevät vuosia lapsia hoitaneet ja kaikintavoin päteviksi todetut hoitajat eivät saa olla yksin lapsiryhmän kanssa. On ihan sama miten asia tulkitaan. Vapaaehtoisia ketä tahansa vanhempia ei voi eikä saa päästää olemaan lapsien kanssa. Lisäksi mukaan tulee vastuukysymys. Kuka vastaa jos luokassa sattuu jotain? Voiko tämä täysin pätemätön, taustoja ei tarkistettu henkilö todella ottaa vastuun koko luokasta?
...
Kirjoittanut Vastuusta, 31.01.2014
Höpötys näemmä jatkuu.

Ei opettaja mistään vastaa. Hänen vastuunsa kanavoituu työantajan vastuun kautta. Koetappa saada Suomessa viranomaista vastuuseen.

Lapsiryhmän kanssa saa olla kuka tahansa. Väittämääsi kieltoa ei ole olemassakaan. Jos sellaisen löydät, kerro se laki jossa tällainen kielto on asetettu. Sitä odotellessa: seis partio, seis rippikoulut.

Kommenttisi eivät ole mitään muuta kuin ahneen ammatttijärjestön totuudenmuuntelua..
...
Kirjoittanut Vaihtoehtoinen ajattelija, 01.02.2014
Mielenkiintoista keskustelua ja väittelyä. Edellisellä kirjoittajalla kirjoittajalla ei vaikuta olevan kovinkaan paljoa tietoa ammattilaisten ja vapaaehtoisten eroista. Vapaaehtoisuudessakin on tasoja: on järjestäytynyttä ja "villiä" vapaaehtoisuuta.

Suomessa on voimassa oleva perusopetuslaki, josta voi jokainen lukea, miten se ohjaa käytännön opetuksen järjestelyä. Siellä on myös luettavissa vastuu- ja velvoitekysymykset. Myös vielä hetken voimassa olevasta päivähoitolaista ( pian varhaiskasvatuslaki) on luettavissa ohjeistusta päivähoidon järjestämiseen liittyen.

Opetus on julkista ja sitä voi tosiaan kuka vain mennä seuraamaan, mutta enpä ole minäkään kuullut, että opetusvastuun voi ottaa kuka´vaan haltuunsa. Kyllä voimassa on edelleen laki lasten kanssa työskentelevistä ja ilman muuta tämän tarkistaminen on työnantajan vastuulla. Eihän myöskään kukaan voi tarjoutua vapaaehtoiseksi "sairaanhoitajaksi" varsinaisten sairaanhoitajien ollessa lomautettuna. Puoskarointi on laissa kiellettyä!

Minäkään en edusta OAJ:ta ja pikemminkin kannattaisin opettajien palkatonta/lomautuksia kesä-heinäkuussa, jos voisin näin suositella. Mutta omalta kohdaltani otan kantaa vapaaehtoisuuden kanavointiin siihen osoitetuilla väylillä. Niitä riittää! Ja jokainen voi kyllä vaikuttaa myös virkamiesten/byrokratian rattaisiin --- siihenkin on keinoja!
...
Kirjoittanut anonyymi, 01.02.2014
Vaitiolovelvollisuus koskee esim. sitä, että jos kysyn päiväkodissa työskentelevältä henkilöltä, että "onko sen ja sen perheen lapset teidän päiväkodissa"? Minulle vastataan: " kysypä siltä perheeltä itseltään".
...
Kirjoittanut ei vapaaehtoisia, 01.02.2014
"Vaihtoehtoiselle ajattelijalle": Kiitoksia kommentistasi. Tarkoitin aivan samaa kuin sinä kirjoitat. En vain jaksanut enää väitellä melkoisen itsestäänselvyyksistä.
...
Kirjoittanut Huhhuh, 02.02.2014
Aikamoista siiloyhteiskuntaa edustatte. Joka asialle löytyy ryhmä, jonka ulkopuolisilla ei ole mitään oikeutta tehdä samaa asiaa. Ja sitten siilossa on vielä tiukka hierarkia, eikä asioista sallita puhua muille.

Minä kun luulin, että meillä haluttiin tehdä jotakin muuta kuin palata keskiajan ammattikuntalaitokseen.

Muuten, tieto siitä, kuka milläkin luokalla on tai missä päiväkotiryhmässä, on täysin julkinen tieto. Kouluissa se näkyy mm. siinä, että oppilasta käytetään nimiä eikä koodinumeroita. Jos tietoa ei saisi paljastaa, niin niitä ei voisi myöskään julkisesti käyttää. Päiväkodeissa ryhmän lasten vanhemmat tietävät muiden lasten nimet. Muita se tuskin kiinnostaakaan.

Se että Kirkkonummella on annettu lainvastaisia ohjeita ei muuta tätä asiaa. Samoin Kirkkonummella on kuulemma annettu ohjeet opettajille, että koulua koskevista asioista ei saa puhua kuin esimies, ja tämäkin on lainvastainen ohje. Maailma ei ole ihan niin suljettu kuin näytätte kuvittelevan.
...
Kirjoittanut Hahhah, 02.02.2014
Missä pumpulissa nimimerkki Huhhuh elää? Sillä, että päiväkotien henkilökunta ei puhu työstään työn ulkopuolella eikä vastaa turhiin uteluihin on säästytty monelta pahalta, jossain kohti jopa perhesurmilta.
...
Kirjoittanut Loogista, 03.02.2014

Näinhän se menee: jos opettajat ja päiväkotihenkilökunta laitetaan pakkolomalle lyhyemmäksi aikaa kuin muut kunnan työntekijät, päädytään perhesurmiin. Samanmittaisella lomautuksella tulee ydintuho?

Kun vähän perustelujen pintaa raaputettiin, alta paljastui pelkkää itsekkyyttä.
...
Kirjoittanut Päivähoito, 03.02.2014
Päiväkotihenkilökunta lomautetaan 14 vrk. Opettajilla on 7 vrk lomautus.
Ei taida olla päivähoidossa paljoakaan kesällä työntekijöitä ; siis vaktuisessa työsuhteessa olevia. Vuosilomat on annettava ja jos siihen lisäksi vielä lomautetaan. Otetaankos kuntaan ulkopuolelta työntekijöitä kun päivähoitopalvelut on lakien mukaan toteutettava.
Voiko ottaa ulkopuolelta työntekijöitä jos vakituiset on lomalla tai lomautettuna.
Mitä säästöä on tulossa ??? Kuluja on joka tapauksessa, koska lain mukaan kunnalla on velvoite järjestää päivähoitopalvelut jokaisena vuodenaikana.
...
Kirjoittanut päiväkodit on kiinni kesälllä, 03.02.2014
Päiväkodit suljetaan kokonaan kesä-,heinäkuuksi ja elokuun puoleen väliin saakka. 1 päiväkoti alueella jätetään auki ja aukioloaika lyhennetään klo 7.30-16.30 väliseksi ajaksi. Näin ne meinaa lomautukset suorittaa. Mahtuukohan lapset 1 päiväkotiin?
...
Kirjoittanut Lissu, 04.02.2014
Kuntalaisille tiedoksi, että myös tk-lääkärit, tk-hoitajat, neuvolan terkkarit ja lääkärit, kouluterkkarit ja -lääkärit lomautetaan kahdeksi viikoksi. Kouluissa ja neuvoloissa ei ole terkkareita kahden viikon ajalla. Kukaan ei älähdä tästä?
...
Kirjoittanut Juna meni jo syksyllä, 04.02.2014
Kun kunta sästää, kunnalliset palvelut heikkenevät. Älähtäminen nyt on vaan pahasti myöhässä: vaikuttamisen aika meni jo syksyllä, viimeistään joulukuussa.

...
Kirjoittanut Vaihtoehtoinen ajattelija, 04.02.2014
Em. viimeiset kirjoitukset ovat kerrassaan ajankohtaisia, kiitos niistä! Juna tosiaan on osittain jo mennyt, mutta eipä junan "aikatauluista" juurikaan kuntalaisia tiedottu. Ja tämähän on omintakeinen perinne Kirkkonummella -- tieto on valtaa ja kun sitä pimittää, niin eipä tarvitse käydä "hankalia vastarannankiiski-keskusteluja". Vastuuseen olisi kuitenkin hyvä saada päätöksentekijät ja kolauttaa kunkin omaatuntoa edes, jos sitä mahtaa olla.

Kyllä näistä päivähoitoon ja terveydenhuoltoonn kohdistuvista säästöistä tulee ja pitää vielä voida valittaa! Kanavia löytyy; on ylempiä tahoja ja media!
...
Kirjoittanut POP-raha / avustus kouluryhmien pienentämiseen, 21.02.2014
Ministeri Krista Kiuru on ottanut kantaa opettaijen lomauttamiseen.
Kunnille on myönnetty apurahoja POP- rahoja luokkaryhmien pienentämiseen.
Kiuru toteaa, että kunnat , jotka ovat saaneet apurahoja, joutuvat maksamaan takaisin avustusrahoja.

Avustuksia myönnetään ja niihin on tietenkin kriteerit olemassa. Jo nyt on joitakin kuntia joutunut maksamaan rahoja takaisin
Olikos se nin, että Kirkkonummen kunnalle myös myönnettiin POP-rahoja ????
...
Kirjoittanut POP-raha / avustus kouluryhmien pienentämiseen, 21.02.2014
Mihin avustusta voi kohdentaa....
Valtionavustusta voi käyttää muun muassa opettajien palkkakustannuksiin, opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen pysyvästi.
Siis jos avustusta saa, niin se tulee tarpeeseen ja se on käytettävä ilman minkäänlaisia keinotteluja.
Kirkkonummen kunnanhallituksessa pitäisi olla TIETOA näistä avustuksista. Kyllä kansanedustajan on nämä asiat tiedettävä.
...
Kirjoittanut Täydennys, 21.02.2014
Täydennystä edellisiin ...

"Mikäli avustusta saanut kunta lomauttaa opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat ryhmäkokorahaa käyttävään ryhmän toimintaan, Kiuru kommentoi."
...
Kirjoittanut Täydennyksen täydennystä, 22.02.2014
Suomessa ministeri ei voi henkilökohtaisen mieltymyksen tai mielipiteensä perusteella tehdä omavaltaisia päätöksiä. Ministeri Kiuru ei toisin sanoen voi kerätä rahaa takaisin, vaikka kunta lomauttaakin opettajia. Pop raha on valtion kehittämishankerahaa, josta on omat säännöt. Ehkä joku viisaampi osaa lukea jostain enemmän, mutta ministeriön sivuilla ei mainita mitään lomautuksista vaan siitä, että rahaa käytetään ryhmäkokojen pienentämiseen. Ikävää on, että kunnan virkamiehet eivät vieläkään tajua, että kuntalaisilla ei ole rahaa maksaa kaikkien palkkoja. Halutaanko siis lisää irtisanomisia? Se on vaihtoehto lomautuksille.
...
Kirjoittanut Lyyti kirjoittaa, 23.02.2014
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Vahasalohan on rehtori, opettaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Kai hän on kunnanhallituksen puheenjohtajana lomautuspäätöstä tehdessään tiennyt tuon POP-raha-asian?
...
Kirjoittanut POP rahat menetetty, 24.02.2014
Moni kunta on menettänyt POP-rahat lomautusten takia. Voi olla että Vahasalo ei tiedä, tai sitten tietää. Asiaa kannattaisi häneltä kuitenkin kysyä ja tuoda esille.
Tuntuu hirveeltä jos meidän koululaiset kärsii, opettajat kärsii ja sitten menetetään vielä lisäksi POP-rahat, jolloin säästöt menee negatiivisiksi.
...
Kirjoittanut Tuleeko säästöjä ?, 24.02.2014
Ei näillä lomautuksilla varmaankaan tulla saavuttamaan hyvää tulosta. Jo nyt henkilökunta voi huonosti, vaikka lomautuksia ei vielä ole edes toteutettu. Henkiöstö on joutnut olemaan epätietisuudessa hyvin kauan ja on edeleenkin epätietoisuudessa. Lomautuksien aikatalua ei ole kaikilla vielä tiedossa ja se hermostuttaa monia työntekijöitä.
AVI:lla on useita selvitykisä Kirkkonummen kunnan kohdalle.
...
Kirjoittanut Poppia ryhmäkokojen pienentämiseen, 03.03.2014
Tässä olis toimittajalle tutkivan journalismin paikka. Ymmärsin, että Kirkkonummi saa tälle vuodelle 900 000 € pop-rahaa. Vai käykö niin, että raha tulee, se käytetään ja sitten myöhemmin peritään takaisin :-)) Taloudenpito huipussaan...
...
Kirjoittanut Toimitus, 03.03.2014
Hyvä Poppia ja muutkin asiaa pohtineet, toimituksen saamien tietojen ja lukemien pykälien mukaan kunta tosiaan menettää pop-rahoja lomautusten vuoksi, mutta vain lomautuksen ajalta, eli yhden viikon osalta. Koska tuolla viikolla ei makseta palkkaakaan pop-rahojen avulla palkatuille opettajille, kunta ei käytännössä menetä mitään.
...
Kirjoittanut Toimitukselle, 03.03.2014
Eikö jossain kunnissa ole menetetty lomautusten takia koko vuoden pop-rahat? Nopea googletus toi sellaisen tuloksen että oltiin menettämässä koko vuoden pop rahat ja seuraavalle vuodelle oli turha hakea
Tällainen lause löytyi, (en kopioi linkkiä) "– Ministeriö kertoi, että se perii pop-rahoja takaisin lomautusten ajalta ja teki myös selväksi, ettei seuraavanakaan vuonna kannata tätä rahaa hakea, Raision opettajien paikallisyhdistyksen puheenjohtaja " Tämä Raisiosta
Toinen esimerkki löytyi Loimaalta, jossa sanotaan et niitä peritty takaisin 151800 ja vuodelle 2014 on turha hakea.
Lisäksi löytyi mielenkiintoinen artikkeli jossa Loimaan opettayhdistyksen puheenjohtaja kertoi lomautuksista ja siitä että Loimaa oli saanut ja joutunut palauttamaan koko 151800.
Nämä esimerkit löytyi googlettamalla haku "pop rahat ja lomautus". Kaikki nämä löytyi tuon googlettamalla.

Toivotaan että toimittaja on oikeassa Kirkkonummen suhteen.

...
Kirjoittanut Kenen vastuulla ?, 23.03.2014
Erityisluokan opettajia ei lomauteta. Mutta sieltä koulunkäyntiavustajat lomautetaan. Kuinka ihmeessä koululaisten jokapäiväinen toiminta ja turvallisuus voidaan taata ilman tason heikkenemistä?
Kunta siis ottaa vastuun toiminnasta. Siis kuka sen vastuun todellisuudessa ottaa?
...
Kirjoittanut Kysymys, 23.03.2014
Mitä tarkoitat vastuulla?
...
Kirjoittanut turhauttavaa..., 10.04.2014
Päiväkotien henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus IHAN KAIKESTA, välillä tuntuu, että se on mennyt liiallisuuksiin, sillä jotain kun kysyy, niin saa ympäripyöreitä vastauksia ja omituisia ilmeitä ja kun pyytää tarkennusta, niin se viimeinen vastaus on: no kun meillä on se vaitiolovelvollisuus (eli useimmiten, kun ei tiedetä vastausta).
Onneksi toinen lapseni on perhepäivähoidossa! Heilläkin kuulemma on sama vaitiolovelvollisuus, mutta he voivat myös käyttää omia aivojaan.
...
Kirjoittanut niinpä, 11.04.2014
Päiväkodin ryhmät ovat 22 lapsen suuruisia ja päiväkodeissa on paljon henkilökuntaa. Päiväkodissa on siis todella paljon vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. On myös olemassa vanhempia, jotka ovat erittäin jyrkkiä vaitiolovelvollisuuden kanssa. Jotkut vanhemmat eivät antaisi edes päiväkodin henkilökunnan puhua keskenään heillä olevan lapsen asioista. On siis parempi olla ylivarovainen kuin ottaa "riskiä", että koko päiväkoti ja sen henkilökunta saa syytteet vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta.
...
Kirjoittanut haku päällä, 20.05.2014
Onneksi päteville opettajille löytyy töitä myös kunnista, joissa ei tarvitse peläta lomautusta.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 29.01.2014 16:04 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0647 sekunnissa.