Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kaavoitus ja rakentaminen Vielä ehdit vaikuttaa Tolsan asemanseudun, Laajakallion keskustan ja radanvarren kaavaluonnokseen

Vielä ehdit vaikuttaa Tolsan asemanseudun, Laajakallion keskustan ja radanvarren kaavaluonnokseen

Sähköposti Tulosta

Havainnekuva kaupan korttelista - Tolsa - Verkkonummi.fi

Elokuun ajan nähtävillä oleva alueen kaavasuunnitelma on herättänyt keskustelua ja saanut eriäviä mielipiteitä omaavien joukkoa kasvamaan.

Alueen osayleiskaavan mukaisia rakennusneliöitä on kasvatettu reilusti - kahden kerrostalokortteliksi suunnitellun korttelin osalta osayleiskaavan suunnitelmien lisäykset ovat 12000 neliöstä asemakaavaluonnoksen 29120 neliöön. Näiden lisäksi korttelialueeseen 654 ollaan rakentamassa kolme 570 rakennusneliön kokoista rivitaloa. Kokonaisuudessaan alueelle siis kaavaillaan 30 000 rakennusneliötä.

Laskelmien mukaaan alueelle muuttaa yhteensä 650 uutta asukasta.

Katoavaa kylämaisemaa

Kerroskorkeuksissa tämä tarkoittaa käytännössä kolme-nelikerroksisten talojen suunnitelmat ovat muuttuneet nyt viisi-kuusikerroksisiksi kerrostaloiksi. Moni alueen vanha omakotitaloasukas on hyvin hämmästynyt suunnitelmien muuttumisesta. Samoin moni uuden talon rakentanut ja kunnalta tontin ostanut, on pettynyt korkeisiin suunnitelmiin. Varsinkin, kun tonttia ostettaessa on annettu ymmärtää aluetta kehitettävän pientalovaltaiseksi. Moni alueelle pientaloon muuttanut on juuri paennut Espoon tai Helsingin korkeita kerrostaloja päästäkseen asumaan ihmilliseen, luonnonläheiseen ympäristöön.

Alue on Kirkkonummen asuinalueiden imagon kannalta näkyvässä asemassa. Onhan alue suoraan junaradan varressa, joten sen soisi suunniteltavan viihtyisäksi ja persoonalliseksi, jotta alue erottuisi muusta pääkaupunkiseudun radanvarren asutusalueesta edukseen. Viihtyisän, kylämaisen miljöön säilyttäminen on alueen asukkaiden toiveissa ja moni pelkääkin alueen muuttuvan vain kerrostalojen lähiöksi. Tyyliltään alue kuuluisi rakentaa jo rakennettua ympäristöä kunnioittaen, jotta alueen yhtenäinen ilme säilyy. Kaavoitusalue rajautuu myös Heikkilän kylämaiseen ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaaseen miljööseen. Vanhoja rakennuksia kunnioittava rakennustyyli sopisikin laatikkomaisia moderneja taloja paremmin tällaisella tärkeälle ja näkyvälle paikalle.

Vaikka Kirkkonummi on kehittyvä kunta, kannattaa myös sen menneisyyttä ja rikasta historiaa jättää näkyviin arvoisella tavalla ja antaa sen heijastaa leimansa uuteen Havainnekuva radanvarresta  - Tolsa - Verkkonummi.fi

rakentamiseen. Kirkkonummi on kunta, ei kaupunki ja sen etuina on maaseutumainen tunnelma. Kuitenkin kaavoituksen osalta tällaisilla toimenpiteillä ja korkeiden kerrostalojen suunnittelulla, soditaan periaatteita vastaan. Kyse ei ole mistään pienestä palikkaleikistä, sillä rakentamisella on kauaskantoiset vaikutukset. Pilattua maisemaa ja luontoa ei enää saada takaisin.

Riittävä huomio kunnan peruspalveluihin

Laajakallion koulukapasiteetti on jo nyt tiukilla, kun ryhmäkoot niin esikoululaisten kuin koululaistenkin ryhmissä ovat kasvaneet sietokyvyn rajoille. Suurista ryhmistä kärsivät eniten lapset, unohtamatta koulun ja päiväkodin henkilökunnan haasteita suurten ryhmien hallinnassa ja opetuksen laadukkaassa suorittamisessa. Entä kunnan muut palvelut? Pysytäänkö tiiviin kaavoittamisen ja kasvun suunnitelmissa ajan tasalla terveyskeskuksen, ensiavun ja hammashoidon osalta? Ollaanko tässä vaiheessa pohdittu lainkaan tulevaisuuden vanhustenhoitoa? Kasvava kunta ikääntyy myös.

Liikennettä lisää

Toistaiseksi rauhallisen alueen läpi- ja kauttakulkuliikenne lisääntyy huomattavasti. 650 asukasta tuonee mukanaan noin 150 autoa, jos ei enemmänkin. Vaikka junaradan läheisyydessä ollaan, on moottoritiekin aivan kivenheiton päässä. Kasvavan kunnan liikenteen lisääntyminen on näkynyt niin keskustassa kuin sen voimakkaasti kasvavilla asutusalueillakin. Osansa liikenteen kasvusta saavat myös lähialueet, kun teillä huristelee useampi moottoriajoneuvo.

Vaikuta allekirjoittamalla

Nyt on kuitenkin vielä mielipiteen ilmaisemisen aika. Yhdessä voimme vedota päättäjiin kaavoitusasiassa, jotta korkeat kerrostalot madallettaisiin kolme-nelikerroksisiksi ja runsaiden rakennusneliöiden määrää suunnnitelmassa vähennetään. Vetoamme myös muuttamaan talosuunnitelmien modernia, toimistomaista, tasakattoisten talojen tyyliä sopimaan paremmin alueen ja lähialueiden jo rakennettuun miljööseen. Kaava on nähtävillä 31.8. asti ja siihen asti on meillä mahdollisuus vaikuttaa, miten palanen kuntaamme kaavoitetaan ja suunnitellaan.

Adressin voi allekirjoittaa netissä osoitteessa www.adressit.com/laajakallionkeskusta
Myös kunnan pääkirjastossa voi adressin käydä allekirjoittamassa 30.8. asti.

Teksti: Johanna Vireaho

Kommentit (8)Add Comment
...
Kirjoittanut Matti Kaurila, 25.08.2010
Tämä kaavaehdotus on ollut keväällä yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyssä, jossa kaavaehdotuksen rakentamistehokkuudesta myös äänestettiin. Itseäni ihmetyttää varsinkin kunnan kaavoittajien hinku tehdä Kirkkonummesta tiivistä metropolikaupunkia. Kuusikerroksisia kerrostaloja on radanvarsi täynnä itään päin mennessä, mutta on myös toisenlaisia esimerkkejä. Kuten Johanna toteaa, Kirkkonummelle muutetaan nimenomaan inhimilliseen ja luonnonläheiseen ympäristöön.

http://w3.kirkkonummi.fi/kunnari/intrakun_k.nsf/3e12a7fcbc9e6736c22569d90040f1cd/DC1EF7CA224EF3F8C22577740027CE99?OpenDocument

...
Kirjoittanut Johanna Vireaho, 25.08.2010
Pöytäkirjastahan kukin kuntalainen voi vetää omat johtopäätöksensä. Oma johtopäätökseni asian suhteen on, että korkeiden kerrostalojen puolesta ovat äänestäneet ne, jotka asuvat jossain muualla, kuin kaavoituksessa olevalla alueella. Kirkkonummelle ei missään nimessä pitäisi edes rakentaa viisi-kuusikerroksisia tornitaloja, ei edes keskustan alueelle. Täällä on vielä neliömetrejä käytettäväksi maantasolla ja matalammilla korkeuksilla.

Kunnanhallitus ja valtuusto voinevat jollain tavoin puuttua kaavoitukseen linjaamalla suuntaa. Valtaosa kirkkonummelaisista kuitenkin haluaa nauttia luonnonläheisestä miljööstä, joten miksi väkisin alueesta väännetään liian kaupunkimaista.

...
Kirjoittanut Johanna Vireaho, 25.08.2010
Valtuutetut käsittääkseni ottavat mielellään kuntalaispalautteita vastaan, joten niin yhdyskuntatekniikan lautakunnan, valtuuston kuin kunnanhallituksenkin jäsenten yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta, kohdasta päätöksenteko.

http://www.kirkkonummi.fi/paatoksenteko

Ilman palautteita ja kommentteja eivät luottamushenkilöt tiedä kuntalaisten toiveista, ajatuksista ja näkemyksistä. Mitä on kunta ilman kuntalaisia?
...
Kirjoittanut Johanna Vireaho, 26.08.2010
Kaavaluonnos on nähtävillä kunnan nettisivulla. Muut asiakirjat nettisivuilta puuttuvat.
http://www.kirkkonummi.fi/inst...kaava.pdf

Ylläolevan jutun kuvat ovat havainnekuvia kaavaluonnospapereista. Laatikkomainen moderni tyyli on sinänsä ihan hienoa ja toisenlaisessa paikassa varmaan paikallaan, mutta ei tällaisessa paikassa, jonka läheisyyteen on muut alueet aikoinaan (osa jo 1700-luvulla ja vuosisadan alusta) ja viime vuosina rakennettu vähän pehmeämpään linjaan vanhaa kulttuuria kunnioittaen.

Kiitos kaikille adressiin nimensä laittaneille ja laittaville yhteisen kunnan asioihin vaikuttamisessa!
...
Kirjoittanut Olli-Pekka Myllynen, 26.08.2010
Alueesta ollaan tekemässä selkeästi liian tiivistä.

Kirkkonummella pitäisi tehdä myös periaatepäätös siitä, että tasakattoiselta näyttäviä taloja, erityisesti kerrostaloja, ei kuntaan enää rakenneta. Alvar Aallon ajasta on jo sentää aika kauan, ja hänkin halusi erilaista kuin aiemmin. Nyt kerrostalojen yleisin tyyppi on tasakattoisen näköinen ja laatikkomallia toistava malli. Tästä pitäisi päästä eteenpäin.

Lisäksi ne ovat yksinkertaisesti rumia.
...
Kirjoittanut herätkää kaikki, 26.08.2010
Ei tämä asia koske pelkästään Laajakallion väkeä: Masalaan ja Veikkolaan ollaan tulevaisuudessa myös kaavottamassa uusia kerrostaloja. Kuntalaiset haluavat kaunista ja viihtyisää, mutta arkkitehdit ja päättäjät pitävät rumasta ja "modernista". Ellemme pian havahdu ja vaadi muutosta, asumme kohta slummissa kaikissa Kirkkonummen taajamissa.
...
Kirjoittanut Johanna Vireaho, 26.08.2010
Olen aivan samaa mieltä nimimerkin "Herätkää kaikki" -kanssa. Kerrostaloja on tulossa myös Masalaan, Veikkolaan, keskustaan. Jopa Sundsbergin idyllissä asuvat saavat jossain vaiheessa Masalan liepeillä korkeampaa asutusta lähelleen. Jospa kantansa ilmaisevat kuntalaiset saisivat tässä asiassa adressin allekirjoittamalla ääntään kuuluviin, laittamalla palautteita valtuutetuille kunnan päättäjille sekä kuntalaisaloitteen muodossa jotain linjaa asiasta. Käykää hyvät kuntalaiset nyt allekirjoittamassa adressi, laittakaa mielipide kommenttiosioon ja osallistukaa keskusteluun.

Kasvutahti pääkaupunkiseudun läheisyydessä ei pysähdy, mutta alueet on voitava kaavoittaa ja suunnitella inhimillisemmin, viihtyisämmiksi ja ennen kaikkea ympäristöön sopivaksi.

Olli-Pekka Myllynen on aivan oikeassa tasakattoisten talojen suhteen. Alvar Aalto on ikonina erittäin arvostettu ja tehnyt monia loistavia töitä, mutta kun muutaman vuosikymmenen menneisyys on opettanut ja näyttänyt toteen tilanteen tasakattoisten talojen toimivuudesta ja suuren yleisön mielipiteestä, miksi edelleen suunnitelmissa näkyvät arkkitehtuurissa laatikkomaiset linjat.

Viihtyisiä taloja syntyy modernilla tavalla toteutettuina, kuten esimerkiksi Kartanonkoskella. Talojen linjoissa on viitteitä historiasta, mutta talot on toteutettu kaikki kuitenkin raikkaan uudella tavalla. Näin vanhaan miljööseen on saatu nykyajan tuntua kunnioittamalla kuitenkin Backaksen kartanoa sekä muuta alueen vanhaa rakentamista. Kartanonkosken asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä asuinalueeseensa. Epäilenpä suuresti, että samaa mieltä asuinympäristöstään ovat esimerkiksi slummiutuvissa kerrostalolähiöissä asuvat.
...
Kirjoittanut Antero Paljakka, 26.08.2010
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli eilen kokouksessaan Tolsan asemanseudun kaavaehdotusta. Päätöksessään SVOL vaatii kaavoitusyksikköä huomioimaan sen, että lähikoulun (Laajakallio) oppilaspaikat riittävät.

Nythän alueelle ollaan kaavoittamassa asuntoja 650-700 asukkaalle. Jos käytetään kunnan keskiarvoa, se tarkoittaa 40-45 uutta oppilasta vuosiluokille 1-4. Tällöin koulussa olisi jopa yli 150 oppilasta, siis noin 50% lisäys. Ei sellaista mikään koulu pysty kantamaan.

Paras keino leikata asumistiheyttä on luonnollisesti matalampi rakentaminen. Uskoisin, että nykyisenkaltaiset suunnitelmat enintään nelikerroksisina mahdollistaisivat vielä toimivan lähikoulun.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 01.09.2010 00:05 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0636 sekunnissa.