Kouluista, päiväkodeista ja sisäilmaongelmista

29.08.2014 11:54  Kirkkonummi
Tulosta

Suljettu päiväkoti - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kesäinen Finnsbackan päiväkodin mikrobivaurioiden aiheuttama päiväkotikaruselli pyöritti 117 lasta ja heidän hoitajiaan ensin Kolsarin päiväkotiin ja sen jälkeen eri puolille keskustaa odottamaan tilapäisen parakkipäiväkodin valmistumista. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Jari Tirkkosen mukaan toiminta oli hätiköityä, vaikka lopputulos olikin sellainen, kuin tässä tilanteessa pitääkin.

Päiväkodin epäterveellisyyttä koskeva Terveystalon työterveyslääkärin lausunto, käyttökieltopäätös ja sitä seuranneet vaiheet eivät menneet Jari Tirkkosen mukaan aivan niin mallikkaasti kuin olisivat voineet. Hätiköivä alkuvaiheen toiminta johti hyvin hankaliin tilanteisiin ja edellytti sekä sivistystoimen että yhdyskuntatekniikan työntekijöiden kohtuuttoman suurta venymistä kesäkuukausina, jolloin sekä ihmisten että yritysten tavoittaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Varsinaisessa päiväkodissa olisi voitu olla vielä syksyn asti, jolloin muutto olisi ollut hallitumpi ja suunnitelmat huolellisempia, sillä terveydelle vaarallisimmat ongelmat koskivat päiväkodin sivurakennusta.

Katastrofi ja siitä syntyneet paniikkiratkaisut nostivat kuitenkin kertaheitolla esiin homekorjausten tärkeyden: viimeistään nyt kaikki osapuolet toivottavasti ymmärtävät, että rakennuksista huolehtiminen on kunnan talouden ja toiminnan kannalta välttämätöntä ja että korjausten tekeminen ajallaan on varmasti kaikkein edullisin tapa. On mielenkiintoista nähdä, onko poliitikkojen muisti tarpeeksi pitkäkestoinen, jotta asia olisi mielessä vielä talousarviota laadittaessa.

Jos poliitikot sallivat, yhdyskuntatekniikan toimiala ottaa käyttöön toiminnan painopisteisiin ja resurssointiin vaikuttavat teemavuodet. Toimialajohtaja Jari Tirkkonen toivoo, että ensimmäisenä kaksivuotisena teemana olisi sisäilmaongelmien ratkaiseminen: Kunnan korjausvelka on melkoinen ja se kasvaa odoteltaessa kiihtyvää vauhtia. Ongelmaiset päiväkodit ja koulut sekä terveyskeskus aiheuttavat myös eniten tyytymättömyyttä kuntalaisten keskuudessa.

Jari Tirkkonen kertoo, että kunta on jo kilpailuttanut kuntokartoittajia. Koko kunnan rakennuskannan tekninen kunto on tarkoitus tutkia ja tarpeen mukaan tehdään myös sisäilmaselvityksiä. Tarkoitus on paitsi löytää pahimmat ongelmat ja kiireellisimmät korjauskohteet, myös tuottaa tilastoja ja tutkittua tietoa päätöksenteon käyttöön. Tämä helpottaa budjetin laatimista ja ennen kaikkea budjetissa pysymistä, kun Finnsbackan kaltaiset ongelmat eivät enää pääse yllättämään päättäjiä ja virkamiehiä.

Kunnassa ei myöskään ole vesivahinkoihin ja kosteusvaurioihin liittyvää laatujärjestelmää tai edes toimintaohjelmaa, joka antaisi selkeät ohjeet siitä, miten ja millä aikataululla eri tilanteissa tulisi reagoida. Tällä hetkellä esimerkiksi rakenteiden kostumista tutkitaan vain suurten vesivahinkojen yhteydessä, mutta kukaan ei ole määritellyt, mikä on suuri vesivahinko. Ilman yhtenäisiä ohjeita päätöksenteko on satunnaista. Kunnan sisäilmatyöryhmän on tarkoitus Jari Tirkkosen mukaan laatia toimintaohjeistoa erillisenä hankkeena.

Sen sijaan sisäilmatyöryhmällä on viime vuonna hyväksytty toimintamalli sisäilmaongelmien suhteen: Jos kunnan työntekijä epäilee sisäilmaongelmien aiheuttavan hänellä oireita, työntekijän pitää olla yhteydessä lähimpään esimieheensä ja työterveyslääkäriin. Lähimmän esimiehen velvollisuus on viedä asiaa eteenpäin: rehtori tai päiväkodin johtaja ei siis voi sanoa työntekijälle, että tämä kuvittelee. Esimies, työterveyslääkäri tai työsuojeluvaltuutettu vie asian sisäilmatyöryhmän tutkittavaksi. Työryhmä, johon kuuluvat kunnan LVI-insinööri Risto Utriainen, kunnan työsuojeluvaltuutetut sekä työterveyslääkäri, toimii tämän jälkeen kunnassa hyväksytyn toimintamallin mukaisesti ja pyrkii selvittämään ongelmien syyt ja huolehtimaan siitä, että ongelmiin puututaan ja viat korjataan. Siis teoriassa. Politiikka ja budjetointi on asia erikseen.

Kunnan työntekijöitä periaatteessa suojellaan, mutta päiväkotien ja koulujen asiakkaita, joista osa viettää huonossa sisäilmassa pidempiä aikoja kuin työntekijät, ei lainsäädäntömme suojele. Siksi koulujen ja päiväkotien henkilökunnalla on erittäin suuri vastuu: jos he eivät ilmoita työpaikkansa sisäilmaongelmista, lasten asiakaan ei voi kukaan ajaa, sillä laissa ei ole sitovia velvoitteita asiakkaiden terveyden turvaamiseksi.

Tulevia rakennusprojekteja ja epävarmoja aikatauluja

Sepänkannaksen ja Kantvikin asukkaat ovat odottaneet uutta päiväkotia j vanhan homekorjausta jo muutaman vuoden. Sepänkannaksen päiväkoti on päätetty rakentaa ja kun se valmistuu, myös Kantvikin lapset siirretään sinne evakkoon remontin tieltä. Sepänkannaksen päiväkodilla on siis kiire.

Verkkonummen keskustelupalstalla on herättänyt kummastusta se, että palvelutuotannon lautakunta hylkäsi Sepänkannaksen päiväkodin valmiit piirustukset ja lähetti ne uudelleen suunniteltavaksi: "Poliitikot näki parhaaksi ottaa kantaa asiantuntijoiden suunnitelmaan ja pistivät sen uusinta suunnitteluun."

Tieto pitää paikkansa. Päiväkoti viivästyy, koska arkkitehtitoimistolta kuluu aikaa uusien suunnitelmien tekoon, eikä urakkaa päästä kilpailuttamaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan päiväkoti valmistuisi vuoden 2016 alkupuolella – siis noin puolentoista vuoden kuluttua, minkä jälkeen Kantvikin sisäilmaongelmista kärsivää rakennusta päästään kunnostamaan.

Asukkaiden kiukku ja kärsimättömyys on ymmärrettävää, mutta asialla on toinenkin puoli: lautakunnan mielestä suunniteltu päiväkoti ei ollut mukava sen enempää lasten kuin henkilökunnankaan kannalta. Poliitikkojen vaatimuksesta päiväkodista tulee nyt paremmin suunniteltu ja hoitotyöstä helpompaa. Toimitus ei ole täysin varma siitä, voidaanko moista päätöksentekoa kutsua "turhaksi politikoinniksi ja nokitteluksi lasten ja perheiden kustannuksella".

Yhdyskuntatekniikan toimiala on myös päättänyt ottaa opikseen kaikista vastaantulevista ongelmista: Jotta vastaisuudessa vältyttäisiin aikaa vieviltä ylimääräisiltä suunnittelukierroksilta, kaikkia arkkitehtisuunnitelmia pohditaan vastaisuudessa asiakaslähtöisesti. Toimialalla pyritään päiväkoteja suunniteltaessa "eläytyvään suunnitteluun". (Istuttuaan äärettömän epämukavasti erinäisten päivystysten ikävissä odotushuoneissa toimitus toivoo, että eläytyvän suunnittelun käytäntö leviäisi muihinkin rakennuskohteisiin.)

Koska uuden arkkitehdin pakkaamiseen kyseiseen tehtävään ei kunnalla ole varaa, tehtävää hoitaa toistaiseksi toimialajohtaja itse: hän on koulutukseltaan arkkitehti ja on nuoruudessaan muun muassa tehnyt Lastensuojelun keskusliitolle selvityksen päiväkotien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joten toimitus uskoo, että päiväkotiemme suunnittelu saattaa parantua. Toivottavasti lasten kannalta epämukavat tyyppipäiväkotimme muuttuvat vähitellen laadukkaammiksi.

Masalan koulun tilanne onkin sitten huomattavasti epävarmemmalla pohjalla. Investointirahoja tarkkaan laskeva poliitikot olisivat halunneet, että homeinen koulu peruskorjataan. Tarkemmat tutkimukset kuitenkin osoittivat, että Masalan koulun ruokala ja liikuntasali ovat niin pahasti vaurioituneet, ettei korjaus onnistu. Yhdyskuntatekniikan toimialalla pidetään vaurioituneiden tilojen purkamista ja uusien rakentamista parhaana mahdollisena vaihtoehtona.

Nyt poliitikkojen on päätettävä, miten korjausten kanssa edetään: mitä puretaanko vai korjataanko ja missä lapset syövät ja liikkuvat korjausten aikana. Päätöksenteko ei ole päättäjiemme vahvinta osaamisaluetta, joten se saattaa viedä aikaa. Lisäongelmia tuottaa se, että vaikka päätös uudisrakennuksesta tehtäisiinkin, päätöksen muistaminen talousarvioneuvottelujen yhteydessä on haasteellista. Jari Tirkkonen toteaa, että rakentamisen on toistaiseksi määrä alkaa ensi vuonna. Se edellyttää kuitenkin sitä, että syksyllä tehtävään talousarvioon varataan hankkeelle investointirahaa.

Masalalaisten onkin syytä ottaa tarkkaan selvää siitä, ketkä tänä vuonna edustavat puolueita talousarvioneuvotteluissa. Heihin on syytä olla tiiviisti yhteydessä jo neuvottelujen aikana, sillä kun talousarvioesitys viimein tulee valtuuston käsittelyyn, se on usein pääpiirteittään jo lyöty lukkoon.

Terveyskeskuksen rahoitusmalleja pohdittava

Koulujen ja päiväkotien lisäksi sisäilmaongelmista on kärsitty terveyskeskuksessa. Uusi terveyskeskus on päätetty rakentaa, mutta kunnan investointikatto asettaa rahoitukselle haasteita. Poliitikkojen on ratkaistava, otetaanko terveyskeskusta varten lainaa vai rakennetaanko se elinkaarimallilla samaan tapaan kuin kunnantalo.

Lisää pohdittavaa tulee tekeillä olevasta SOTE-uudistuksesta: edes ministeriön SOTE-uudistusta valmistetavat virkamiehet eivät osanneet vastata toimituksen kysymykseen siitä, kannattaako rakentaminen aloittaa nyt vai myöhemmin ja miten hanke tulisi rahoittaa.

Syksyn aikana ministeriössä viimeistellään lakia SOTE-järjestämislain voimaanpanosta, jossa määritellään kuntien omistuksessa olevin sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen kohtalo. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tilat jäisivät kuntien ja kuntayhtymien omistukseen ja SOTE-alue tai palveluita tuottava taho maksaisi niistä vuokraa.