Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kaavoitus ja rakentaminen Uusi uljas Kirkkonummi on vilkas ja monipuolinen

Uusi uljas Kirkkonummi on vilkas ja monipuolinen

Sähköposti Tulosta

Vesitorninmäki - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummen tulevaisuus on pitkään tuntunut tylsältä ja pysähtyneeltä. Pelko kylämme kuihtumisesta ränsistyväksi nukkumalähiöksi on ollut olemassa. Nyt on kuitenkin havaittavissa muutos: jos kaikki keskusteluissa ja osin jo paperillakin olevat suunnitelmat toteutuvat, Kirkkonummen keskustasta on tulossa varsin eläväinen ja mukava pieni kaupunki.

Suunnitelmat ovat vain suunnitelmia. Kaikkia ei toteuteta. Osa kariutuu maailmantalouteen, osa jääräpäiseen kirkkonummelaiseen vastustukseen. Osa kaatuu poliittiseen valtapeliin. Mutta toisaalta ilman suunnitelmia ei mikään voi toteutua. On siis iloista, että on olemassa iloisia suunnitelmia.

Uusi bensa-asema ja leveämpi silta

Todennäköisimmin toteutuva suunnitelma on Munkinniityn eli Prisman parkkipaikan ja sen länsipuolella olevan joutomaan käytön tehostaminen, jota koskeva kaavamuutos tulee lomien jälkeen nähtäville. Prisma on jo pitkään toivonut saavansa pihalleen ABC-asemaa, mutta kaavaa ei kannattanut muuttaa pelkän kylmäaseman ja siihen liittyvän pesukadun vuoksi. Kaavoitus on sen verran hidas prosessi, että samalla kannatti varautua myös tuleviin tarpeisiin.

Uusi Prisma - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Nämä tarpeet ovat Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Hannu Krookin mukaan lähinnä rautakaupan ja puutarhakaupan tarpeita, joihin toistaiseksi ei tosin olla varattu investointirahaa. Sen sijaan kylmäaseman rakentaminen käynnistyy, kun kaava saadaan hyväksyttyä, mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.

Visio Prisman lisärakentamisesta on kuitenkin olemassa. Jos se toteutuu, Prisman moottoritienpuoleinen julkisivu kasvaa nykyisille kierrätyssäiliöille saakka. Liiketila kasvaa lähes 6000 neliömetrillä. Osan lisäyksestä muodostaa ABC-asemalle ulottuva lisäsiipi ja osan tavaratalon levennys. Levennys syö parkkitiloja, joita puolestaan jatketaan joen itäpuolelle.

Lisääntyvä liikenne ja mahdolliseen kaupunkirataan varautuminen synnyttää tarpeita myös uusille liikennejärjestelyille. Rata-aluetta on levennettävä ja Munkinmäenteitä on siirrettävä. Tien siirto ja Teboilin viereen kaavailtu liikenneympyrä aiheuttavat sen, että Prisman nykyinen kesäpiha on purettava, mutta tähänkin kuluu vielä aikaa, sillä rataa saadaan odottaa, eikä liikenneympyräkään ole aivan kunnan investointilistan kärjessä.

Kirkkonummella on pitkään haaveiltu radan ylittävästä tai alittavasta kevyen liikenteen väylästä Prisman ja Citymarketin välille, mutta se haave ei toteudu. Joki, märkä ja savinen maaperä, radan sähköjohtojen korkeus, radan pohjoispuolella kulkeva siirtoviemäri ja etenkin maan alle kaivettu Estlink-sähkönsiirtokaapeli aiheuttavat niin suuria rakennusteknisiä haasteita muutenkin ahtaaseen tilaan, ettei sen enempää ali- kuin ylikulkukaan onnistu kohtuullisin kustannuksin.

Prisman julkisivu - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Sen sijaan Kirkkonummentielle on tarkoitus rakentaa uusi rautatiesilta 2020-luvun puolivälin tienoilla. Silta levenee nelikaistaiseksi ja siihen on tarkoitus rakentaa kevyen liikenteen väylä myös sillan itäpuolelle Kirkkonummentieltä on tarkoitus rakentaa kevyen liikenteen yhteys Prisman uudelle pysäköintikaton sisäänkäynnille, joka sijaitsee likellä kantatien 51 eritasoliittymää. Myös uusi bussipysäkki on suunniteltu sijaitsevan aivan sisäänkäynnin kohdalla. Näin autottomien kulkijoiden pääsy Prismaan helpottuu tulevaisuudessa huomattavasti. Rautatien ylittävän sillan on tarkoitus jatkua aina Citymarketin liittymään asti. Sillan alle jäävä tyhjä tila on tarkoitus käyttää kauppakeskuksen laajennustarpeisiin.

Kunta haluaa rakentaa myös kevyen liikenteen yhteyden radan pohjoispuolelle, jotta pyöräilijät ja jalankulkijat pääsisivät helpommin Tolsaan asti joutumatta kiipeämään Heikkilän jyrkkiä mäkiä.

Lisää liiketilaa keskustaan

Kun siirrytään radan pohjoispuolelle, luvassa on entistä suurempi ja houkuttelevampi kauppakeskus katettuine toreineen. Kirkkolaakson omistavat seurakunnat ovat olleet aloitteellisia kauppakeskuksen laajentamisen suhteen.

Hanke tuntuu ehkä merkilliseltä, sillä kauppakeskuksessa on jo nyt vuokraamatonta liiketilaa. Ajatus kuittenkin on, että suuri houkuttaa sekä asiakkaita että yrittäjiä. Katettu, valoisa ja viihtyisä sisäpiha ja aktiivisempaan käyttöön otettu alikulkutunneli ovat jo houkuttelevia. Kun niihin yhdistetään nykyiselle parkkipaikalle rakennettavat liiketilat ja mahdollisesti kulttuurisäätiöiden rahoittamat kulttuuritilat, syntyy varmasti kokonaisuus, joka houkuttelee asiakkaita kauempaakin – ainakin nykyistä tynkäkeskusta enemmän.

Tuleva kulttuuritalo - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Yksityisrahoilla toteutettava hanke edellyttää kunnalta rakentamisen sallivan kaavamuutoksen. Nykyisen kaavan mukaan pihalla olevalle parkkipaikalle tulee kerrostalo. Hankkeen poliittiset vastustajat, muun muassa elinkeinopolitiikasta vastaavan konsernijaoston puheenjohtajat, pitävät kuitenkin tuota kerrostaloa kulttuuritaloa ja uusia liiketiloja tärkeämpänä.

Keskustan yrittäjät ovat tosin eri mieltä asiasta kuin heidän eduistaan huolehtimaan valitut poliitikot. Myös yrittäjäyhdistys kannattaa lämpimästi kaikkia hankkeita, jotka elävöittävät keskustaa, lisäävät asiakasvirtoja ja muuttavat kunnan imagoa, Lisääntyvät kaupalliset palvelut ja kulttuuritoiminta tuovat alueelle enemmän asiakkaita kuin yksi kerrostalo.

Yksinäistä kerrostaloa puolustavien poliitikkojen lohduksi voi kertoa, että kaavahankkeet ja tulevat rakennushankkeet ovat tuomassa keskustaan ja sen välittömään läheisyyteen varovaisestikin arvioiden yli kaksikymmentä uutta kerrostaloa – eikä siihen ole edes laskettu mukaan kasvavan Tolsan uusia rakennuksia.

Kerrostaloja kymmenittäin

Vaikka kulttuuri- ja liiketilat söisivät Kirkkolaaksosta yhden kerrostalon, kaavan mukaan alueelle on tulossa vielä kaksi kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Ervastintielle, Kirkkonummentien toiselle puolelle on kaavoitettu jo rakennettujen talojen lisäksi neljä uutta kerrostaloa. Nykyisen terveyskeskuksen paikalle tullee myös kerrostaloja. Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on myös, että, ainakin osalle nykyisen koulukeskuksen alueesta tulee kerrostaloja, joissa on kivijalkaliiketilaa ja asuntoja lukuisille uusille kirkkonummelaisille.

Koulukeskus - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Ennen koulukorttelin kehittämistä puretaan toivottavasti Ervastintien länsipuolella olevat matalat liiketilat. Tilat ovat vanhoja, nuhjuisia ja pieniä. Nykyinen kaava ei houkuttele kiinteistön omistajia uudisrakentamiseen, sillä se ei tarjoa riittävästi lisäneliöitä. Rakennuskustannusten lisäksi rakentamisesta saatavan taloudellisen hyödyn pitäisi kattaa myös nykyisen liiketoiminnan katkeamisesta aiheutuvat kustannukset.

Yhdyskuntatekniikan toimialalla on pohdittu myös arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä, jotta Kirkkotorin ympäristöön saataisiin uutta ilmettä. Samalla myös Ervastientien kiinteistöjen omistajien toiveita voitaisiin selvittää uudelleen. Senaatti-kiinteistöt toivoisivat kunnantalon pohjoispuolella sijaitsevalle tontilleen korkeampaa rakentamista: alakerroksiin liike- ja toimistotilaa ja ylempiin kerroksiin asuntoja. Tällöin rakentamien olisi kannattavaa ja yrityksille saataisiin lisää asiakkaitakin samaan kortteliin.

Kunnan tavoitteena on myös jatkaa Kirkkonummentieltä katurakentamista Wiikintien kautta asemanseudulle ja edelleen rautatien ali Munkinmäelle. Kun uusi katuyhteys toteutuu, siirtyy bussiliikenne sille. Tämän seurauksena syntyy Kirkkotallintielle ja torin kulmalle vilkas pysäkkipari, joka tuo myös lisää asiakkaita kauppoihin.

Ervastintie - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Jos Kirkkolaakson uuteen kauppakeskukseen saataisiin yksityisrahoituksella kelvolliset kulttuuritilat, kunnan kaavoittajat ja poliitikot voisivat pohtia uudelleen, mitä kirkon pohjoispuolella olevalle tontille pitäisi tehdä. Nythän tontti on varattu kulttuuritalolle, jota ei ole varaa rakentaa luultavasti vuosikymmeniin. Jos kerrostaloja halutaan lisää, sinne voitaisiin rakentaa vaikkapa vanhuksille suunnattua asumista, joka olisi suhteellisen lähellä uutta terveyskeskustakin. Myös uuden terveyskeskuksen taakse jäävälle tontille mahtuu vaikkapa palveluasuntoja.

Samalla saataisiin lisää väkeä vanhan keskustan pohjoispuolelle, joten keskustan elävöittäminen voisi onnistua. Entisen Seppälän ja nykyisen Kelan rakennusten paikalle voisi rakentaa pitkään puheissa olleen kauppagallerian, johon lisääntynyt asutus toisi myös asiakkaita. Torikin voisi taas herätä eloon ilman keinotekoista, muita alueita kurjistavaa tekohengitystä.

Vesitorninmäki täyttyy asunnoista ja koulukeskuksesta

Ervastintien, koulukeskuksen ja kirkon ympäristön kehittäminen on vasta ideointivaiheessa. Sen sijaan Vesitorninmäen 15 uutta kerrostaloa on jo piirretty kaavaluonnokseen. Niiden myötä kulttuuritilojen vastustamien kerrostalon katoamisen perusteella alkaa jo tuntua joko tekosyyltä tai sellaiselta tietämättömyydeltä, jota ei kunnanhallituksen tai konsernijaoston poliitikoilta odottaisi.

Vesitorninmäen juurelle, mäen ja urheilukentän väliselle pellolle on tulossa rivi- tai pienkerrostaloja. Niiden taakse kohoaa yhteensä seitsemän kerrostaloa. Näihin taloihin ajetaan uimahallin pohjoispuolelle tulevan kiertoliittymän kautta, uuden, hienon ja suuren koulukeskuksen ohi. Liittymä muutetaan liikenneympyräksi jo lähiaikoina. Sen kautta ajetaan myös tulevaan terveyskeskukseen.

Vesitorninmäen itäpuolelle on kaavasuunnitelman mukaan tulossa kahdeksan kerrostaloa, joista korkeimmassa on peräti kahdeksan kerrosta. Niihin ajetaan Vanhalta Rantatieltä, jonka liikennejärjestelyt toteutetaan niin, ettei liikenne puuroudu.

Kahden kerrostaloalueen väliin jää vielä melko runsaasti puistoa ja metsäistä kalliota. Vesitornin takana sijaitsevan upean hiidenkirnun luokse rakennetaan kaavan mukaan polku, joten yksi upeimmista luontonähtävyyksistämmekin päässee nykyisestä, roskaisesta alennustilastaan.

Vesitorninmäki - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Oheisesta kartasta ilmenee myös, että rakkaat poliitikkomme ovat viivästyttäneet koulurakentamista vuosia vain 200 metrin vuoksi: Koko kuntaa vaivaava kouluahtaus olisi vältetty, jos riitelevät poliitikkomme olisivat päässeet yksimielisyyteen koulutontista. Jokiniityn tontin kulma näkyy kuvan yläreunassa kiertoliittymästä koilliseen. Vesitorninmäen koulutontti taas on niityllä uimahallin takana, kiertoliittymän toisella puolella. Tuosta kahdestasadasta metristä vaihtuvat hallitukset tappelivat kymmenen vuotta ja aiheuttivat lähes kaikille Kirkkonummen koululaisille ja opettajille piinaa, joka jatkuu vieläkin. Osa näistä vastuullisista poliitikoista istuu edelleen valtuustossa ja kunnanhallituksessa.

Mutta koulutonttiongelma ratkesi lopulta itsestään terveyskeskuspäätöksen myötä. Ja seurakunnallekin, joka toistaiseksi omistaa vesitorninmäen koulutontin, annettiin kaavaluonnoksessa rakennusoikeutta muutamalle kerrostalolle, joten seurakuntakaan ei jää nuolemaan näppejään.

Itse koululle on kaavassa varattu valtava alue. Tämä johtuu osittain siitä, että koulun yhteyteen urheilevat poliitikkomme ovat suunnitelleet täysimittaista palloiluhallia katsomoineen päivineen. Tämä suunnitelma saattaa muuttua tarpeettomaksi, jos yksityisrahoituksella toteutettava palloiluhalli rakennetaan jäähallin kupeeseen. Jostain ihmeellisestä syystä osa poliitikoista vastustaa yksityisen kulttuurirakentamisen lisäksi myös yksityistä palloiluhallia. He ehkä käyttäisivät mieluummin kunnan rahoja hallin rakentamiseen.

Hiidenkirnu - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi
Elävä, iloinen keskusta

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos suunnitelmat toteutuvat, meillä on parin vuosikymmenen kuluttua kuntakeskus, jonka palvelut ovat lisääntyneet ja jonka asukasmääräkin on kasvanut reippaasti. Liikuntatiloja on paljon enemmän, koulu ja terveyskeskus on rakennettu, kulttuurikin on vihdoin ja viimein saanut katon päänsä päälle. Kuntakeskus ei enää näytä takapihalta, eikä massiivinen kunnantalomme seiso yksin parakkien vieressä. Keskusta on edelleen vehreä, mutta myös tiiviisti asuttu.

Paikalliset yrittäjät ovat saaneet runsaasti uusia asiakkaita paitsi alueen uusista asukkaista, myös kasvaneiden kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä lisääntyneiden kaupallisten palveluiden houkuttelemista ulkopaikkakuntalaisista kävijöistä.

Kun Juhlakallion alueelle saadaan vielä vapaa-ajan toimintoja ja keskustan liikennejärjestelyt saadaan toimivammiksi junaradan alikulkutunnelin myötä, ei puutu enää muuta kuin Munkinmäen alueen täysremontti. Niin, ja se nuorisokahvia jonnekin sopivaan paikkaan!

Kommentit (11)Add Comment
...
Kirjoittanut elp, 30.06.2014
Huxleyn Uudessa Uljaassa maailmassa tarvittiin myös "somaa".
Kirjallisuudentutkijat ovat miettineet sen symboliikkaa.
Uusi Uljas Kirkkonummi! Vau!

Mikä olisi se "soma" päättäjille, että pysyisivät nousemaan siitä sameasta, liikkumattomasta, kapeakatseisesta maailmastaan tähän päivään?

Ihania unelmia, kunpa edes prosentti toteutuisi! Olen nähnyt tässä kunnassa niin paljon hienoja suunnitelmia, siis aivan kaavoina paperilla. Päättäjien aikansa niitä palloteltuaan taiturimaisesti ilmassa - suurina lupauksina ennen vaaleja- ne vaipuvat unohduksen helmaan.

Mutta aina jaksan uskoa ikuisena optimistina parempaan! Josko meitä nyt vihdoin onnistaisi.
Jospa sittenkin saisin vanheta täällä ja nauttia kauniista ja toimivasta ympäristöstä, jossa olisi hyvin hoidetut julkiset palvelut ja viihtyisä miljöö niiden ympärillä.
...
Kirjoittanut Varavaltuutettu, 30.06.2014
Hyvä ja tiivis yhteenveto kaikista niistä mahdollisuuksista, jotka kirkkonumemmelaiseen päätöksentekotapaan tulevat kuitenkin yksi toisensa jälkeen valumaan hiekkaan. Ihan oikeasti, miten meillä voidaan ryssiä kaikki?!
...
Kirjoittanut kuntalainen_, 30.06.2014
Kaavoittaja voisi tässä yhteydessä kieltää Prisman käyttämän mainostolpan. Alussakin sanotaan että uusi uljas Kirkkonummi. Mitä uutta ja uljasta näkyy moottoritielle kun ensimmäisenä paistaa silmiin kamalan näköinen mainostolppa, joita Suomen maisemissa on satoja samanlaisia. Tuossa tolpassa on kyllä koulutettujen aika mennyt hukkaan kun eivät ole parempaa mainosta pystyneet keksimään.
...
Kirjoittanut Tasapuolisuus , 30.06.2014
Kun tuota tekstiä lukee, niin on se vaan selvästi esillä. Kenellä onkaan se monopoliasema olemassa.
Se on muuten havaittavissa tuolla naapurikunnankin puolella.
Tervettä kilpailuahan se pitäisi olla
...
Kirjoittanut pettymysten tie..., 01.07.2014
Kirjastoa ei mainittu jutussa, mutta se ymmärtää, koska kunnan päättäjät kokoomus etunenässä halusivat estää kuntakeskuksen elävöittämisen - kulttuurin ja nuorison ollessa taas kerran kärsijöitä. Jäi valtion miljoonaluokan tuetkin hyödyntämättä. Isomman luokan munaus!
...
Kirjoittanut First things first, 05.07.2014
Akuuteimpia uusia investointeja ovat kyllä keskusta-alueen uusi peruskoulu ja ennen kaikkea kilpailukykyiset, ajanmukaisen tilat lukiolle!
...
Kirjoittanut Alle-viisivuotta-kirkkonummelainen-kauanko-viitsii-katsella, 03.08.2014
Olipa mielenkiintoista luettavaa. Tärkeintä tuntuu olevan, että osuuskauppa saa kunnan tekemään siltaa ja pyörätietä ja kaavoittaa alueita, että monopolivallalla saa laajentaa. Missä on todellinen kunnan puolueeton kehittäminen?
Olisi todella tärkeää viimeinkin kehittää kunnan liikennejärjestelyt muutoinkin, kuin että Helsingistä tulessa on helppo poiketa Prismassa tai CM:ssä ja jatkaa pohjoispuolelle kuntaa. Voiko järjen köyhyys / tärkeintä että itse pääsee oman reitin kulkemaan, tiesuunnitelmissa todella olla näin näkyvää!
Radan ylitykset/aloitukset muualtakin kuin nykyinen kauppakeskus-palvelu, on TODELLA tärkeää jo pienten koululaisten koulumatkojen kulkemisen kannalta. Kevyen liikenteen reittien parantaminen siten, että pyörätie jatkuu yhtenäisenä ja etenkin keskustan alueella molemmilla puolilla katuja, ilman mahdottomia kiertoreittejä alikulkutunneleineen. Päissäänkö Kirkkonummen teitä suunnitellaan?
Uuden koulun rakentaminen keskustaan - Onko siinä järkeä, kun uudet kerrostalot kaavoitetaan/rakennetaan senioritaloiksi, että seurakunta saa materialisoida kunnan kauniit puistoalueet - eiköhän koululaiset tarvisi koulut sinne missä lapsetkin asuvat?
Mistä näitä päätöksen tekijöitä ja kunnan kehittäjiä oikein sikiää tähän kuntaan?
...
Kirjoittanut elp, 04.08.2014
Nimimerkille " Alle viisi vuotta...": nopeasti olet tarinan juonesta kiinni saanut.

Kysymykseesi mistä näitä päätöksen tekijöitä ja kunnan kehittäjiä oikein sikiää, vastaan lyhyesti.
Päätöksen tekijät olemme valinneet itse demokraattisilla kunnallisvaaleilla ja he ovat valinneet virkamiehet pätevyyden ja/tai sopivuuden mukaan jotka nyt kuntaa ns. "kehittävät".
Näin on ja nyt saamme maistaa valintamme tuloksia.
Tosin nukkuvien puolueen saama äänimäärä on ollut huikea - ne jotka ovat uurnille ehtineet, ovat äänestäneet vanhasta muistista huomaamatta ettei pojasta ole polvi parantunut.

En ole vielä vakuuttunut kaavoituksen toteutuksesta, en liioin monesta muustakaan jo lukkoon lyödystä päätöksestä. Ovat pyrkineet vuosien varrella muuttumaan moneen kertaan aivan arvaamattomiin suuntiin.
Vrt.. mitä kirjoitin yllä kunnan uljaasta tulevaisuudesta.
...
Kirjoittanut Ajopuuteoria, 05.08.2014
Kirkkonummen kunnallispolitiikka on vakavassa kriisissä. Valtuusto ei osaa käyttää valtaansa, eikä kunnanhallituskaan. Samoista asioista päätetään moneen kertaan, ja syödään oman päätöksenteon eväät.
Hallinnon puolella talous on sekaisin, eikä tekninen toimi viitsi korjata koulujen tai muiden julkisten rakennusten vuotavia kattoja. Ei tänne kannata rakentaa mitään uutta ennen kuin valtuutetut ja kunnanhallitus ryhdistäytyvät ja opettelevat tekemään päätöksiä, ja sen jälkeen ottavat virkamiehet taas haltuunsa erottamalla niskoittelijat. Vasta sitten voidaan sanoa, että joku johtaa kuntaa ja vastaa sen kehittämisestä.
...
Kirjoittanut Valtuutettu vuosien takaa, 05.08.2014
Jaan osittain Ajopuuteorian esittämät näkemykset. Toisaalta vallanhimo on sekä yksittäisillä poliitikoilla että toimielimillä (erityisesti kunnanhallituksella ja sen jäsenillä) ajoittain niin kova, että asiat eivät siksi etene. Virkamiesten on vaikea toimia tilanteessa, jossa pitkäjänteiset strategiset linjanvedot puuttuvat. Ja luulenpa, että niitä eivät kaikki haluakaan, koska silloin ei voisi tehdä välistävetoja, jotka ovat tulleet valitettavan yleisiksi paikallisessa päätöksenteossa.
...
Kirjoittanut Ammattitaidolla parempaa tulosta, 05.08.2014
Jos ja kun rakennetaan uutta, niin on rakennusasiat suunniteltava ammattitaidolla.
Siten, että kyseiset kiinteistöt suunnitellaan juuri siihen käyttöön sopiviksi, kuin mihin kiinteistön toiminta on tarkoitus käyttää.
Jokaisessa tapauksessa on oltava asiantuntijan ote mukana. Ei siis amatöörejä voi päästää pilaamaan kunnan tuotantoa.
Kirkkonummella on liikaa amatööritouhua ollut ja siksi on tullut sutta ja sekundaa. Ja sellainen tulee kunnalle maksamaan liikaa. Siis niin , että joku rakentaa ja korjaa ja laskun maksaa Kirkkonummen kunta.
Myös kiinteistöjen kunnossapito on kunnan huolehdittava. Ajoissa kun kiinteistöjen mahdolliset viat korjataan, niin sekin säästää kunnan euroja. Kunnassa on tällä hetkellä liikaa sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat kiikun kaakun käyttökuntoisia. Ja tätä onnetonta tilannetta nyt salaillaan ja meikkaillaan. Mutta kyllä asiat esille tulee, ennemmin tai hieman myöhemmin. Tällaisella toimintamallilla muuten ei ainakaan maine kasva.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 28.06.2014 15:36 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0654 sekunnissa.