Hienoja tontteja halvalla – ja muuta markkinoimisen arvoista

28.04.2014 09:05  Kirkkonummi
Tulosta

Siuntion tonttikyltit - Verkkonummi.fi

Sepänkannaksen tonttien myyminen piti helpottaa kunnan taloustilannetta. Kunnan taloustilanne on kuitenkin yhteydessä kansalaisten omaan talouteen. Tilanteessa, jossa juuri kukaan ei voi olla varma työpaikkansa säilymisestä, juuri kukaan ei halua ottaa valtavaa lainaa ja ryhtyä rakentamaan taloa. Ja vaikka joku niin varomaton löytyisikin, pankit ovat viisastuneet 90-luvun lamasta, eivätkä myönnä lainoja. Niinpä tontit seisovat tyhjillään muuallakin kuin Kirkkonummella. Mutta voisiko siihen vaikuttaa?

Kirkkonummelainen asuntokauppa on hidastunut oleellisesti ja tonttikauppa melkein kuollut. Syy ei ole yksin markkinoinnin heikkoudessa. Toisaalta juuri vaikeina aikoina markkinointi on ainoa keino saada väkeä paikkakunnalle. Ne kunnat, jotka suhtautuvat markkinointiin aktiivisesti, voittavat kilpailun uusista asukkaista.

Kunnanvaltuusto halusi, että Sepänkannaksen tonttien markkinointia tehostetaan. Se päätti yhden äänen enemmistöllä antaa tonttien välittämisen ja markkinoinnin kiinteistövälittäjän tehtäväksi, vaikka kokouksessa vakuutettiin, että markkinointia ollaan tehostamassa ominkin voimin. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksessa 23.4. ja päätettiin siis ryhtyä valmistelemaan kiinteistövälittäjien kilpailuttamista. Tarkoitus on lähettää välittäjille tarjouspyynnöt heti, kun valtuuston päätös on lainvoiminen.

Lautakunta ei kuitenkaan halunnut luopua jo suunnitelluista myynnin tehostamiseen tähtäävistä muista toimista. Osa suunnitelluista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi aktiivinen lehtimarkkinointi, jää luonnollisesti valittavan kiinteistövälittäjän tehtäväksi, mutta osan kunta voi hoitaa itse.

Ensimmäisenä toimenpiteenä kunnan tonttien näkyvyyttä parannettiin kunnan omilla nettisivuilla. Muita tulevia toimenpiteitä suunnittelemaan on yhdyskuntatekniikan toimialalla nimetty työryhmä, jonka tarkoitus on selvittää, mistä kaikesta kannattaa maksaa kiinteistövälittäjälle ja mikä on taloudellisempaa tehdä itse.

Siuntio markkinoi tonttejaan näyttävästi 51:n varrella. Tienvarsimainonta onkin tehokasta, mutta sitä säätelevät tiukat normit. Meidän muuten niin mukava moottoritiemme estää markkinoinnin Kirkkonummen puolella ainakin Helsingin suunnassa, sillä moottoriteiden varsilla ei mainoksia suvaita: autojen nopeudet ovat niin suuria, että tienvarsimainokset aiheuttavat ELY- keskuksen mukaan turvallisuusriskin. Moottoritie kuitenkin loppuu ennen Kirkkonummen keskustan liittymää, vaikka tie onkin edelleen nelikaistainen.

Keskustan lähellä merkittävin tienvarsimarkkinointiin vaikuttava tekijä ei kuitenkaan ole tien laatu vaan lupaviranomainen: kun on kyse asemakaava-alueesta, liikennealueen ulkopuolella lupaviranomainen on kunta eikä ELY-keskus. Toki kunnan on kysyttävä ELY:ltä lausuntoa, mutta tienvarsien mainoslupia myöntävä lupapäällikkö Aleksi Haapavaara Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo, ettei kunnan lain mukaan ole pakko ottaa huomioon ELY-keskuksen lausuntoa – vaikka se toivottavaa Haapavaaran mielestä olisikin.

Vaikka poliitikkojen ja yrittäjien on annettu niin ymmärtää, ei siis ole mitään estettä sille, että Kirkkonummen kunta voisi markkinoida omakoti- ja yritystonttejaankin näkyvästi keskustan liittymän molemmin puolin. Kun kunnalla on käytössään työkeskuksen ilmaiset palvelut, joten tonteista kertovien mainoskylttien rakentaminen ei ole kiinni rahastakaan.

Ja voisi siellä kyltissä lukea muutakin: vaikkapa "Kirkkonummi, turvallinen kotikunta" tai "Kirkkonummi, hyvä paikka yrittää".

Markkinoiminen on täysin mahdollista, jos kunta vain haluaisi ja jos joku lomautusten lomassa ehtisi muiden töittensä lisäksi hoitaa asiaa. Ja jos töistä vastaavat virkamiehet eivät muuten vain suhtautuisi asiaan vastahakoisesti.

Markkinoinnissa saattaisi olla myös avuksi, jos poliitikot ymmärtäisivät, että kunta tarvitsee menestyäkseen sekä tiedottajaa että lisäresursseja elinkeinotoimeen. Niiden poissäästäminen on virhe, joka tulee kunnalle kalliiksi.

Viimeksi päivitetty ( 28.04.2014 09:27 )