Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kaavoitus ja rakentaminen Terveyskeskus pysyy paikallaan

Terveyskeskus pysyy paikallaan

Sähköposti Tulosta

Terveyskeskus - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnanvaltuusto äänesti 12.11. pitämässään kokouksessa terveyskeskuksen paikasta. Terveyskeskuksen rakennushanketta päätettiin jatkaa nykyisellä tontilla äänin 28-23. Päätöstä edelsi kahden ja puolen tunnin mittainen keskustelu, jota osa keskustelijoista piti demokratian farssina, mutta joka toimittajan mielestä oli juuri sellainen keskustelu, joita valtuustossa kuuluisikin käydä. Keskustelun ainoa vika oli siinä, että se käytiin neljä vuotta liian myöhään.

Käydyn keskustelun aikana käytiin läpi kahden tontin, nykyisen tontin ja Jokiniityn tontin hyviä ja huonoja puolia ja kysyttiin useaan otteeseen paikalla olleiden virkamiesten käsityksiä. Niinpä keskustelussa pystyttiin oikomaan vääriä käsityksiä, eivätkä keskustelijat päässeet esittämään faktoina montaakaan fiktionaalista lausetta.

Keskustelun pääteemat olivat rakennustyön aikataulu, rakennusmallit ja -kustannukset sekä terveyskeskuksen sijainti.

Kysymys aikatauluista

Nykyisen tontin kannattajat uskoivat Jokiniittyyn siirtymisen vääjäämättä pitkittävän terveyskeskuksen valmistumista. Valtuutetuilla on tosiaan kokemusta asioiden pitkittymisestä valtuustossa. Siitä saatiin konkreettinen esimerkki, kun Kari Hujanen (Vas) ilmoitti tekevänsä kunnallisvalituksen väärin käsitellystä ponnesta, mikäli Jokiniityn tontti voittaisi äänestyksen. Hujasta, joka on jäämässä pois valtuustosta, ei ilmeisesti lainkaan kiinnostanut, millaista harmia viivästyminen olisi aiheuttanut sekä potilaille että terveyskeskuksen työntekijöille. Koska valtuustossa peli tuntuu usein olevan lopputulosta tärkeämpää, projektin viivästyminen olisi todella voinut olla enemmän kuin mahdollista.

Kiistelevien poliitikkojen lisäksi viivästymistä olisi luultavasti aiheuttanut suunnittelu, joka olisi pitänyt aloittaa alusta – tai melkein alusta, sillä tarveselvitys olisi ehkä säilynyt melko samanlaisena. Myös epävarma tilanne tontin kaavasta ja siitä tehdyistä naapurien valituksista synnytti epäilyksiä siitä, että yllättäviä viivytyksiä voisi tulla eteen. Nykyisellä tontilla on valmis kaava, jonka kaikki valitukset on jo käsitelty.

Vaikka kaikki olisi mennyt Jokiniityssä suunnitelmien mukaan, terveyskeskus olisi joka tapauksessa saanut lisätiloja vasta vuonna 2017. Nykyiselle tontille pitäisi valmistua ensimmäinen uudisrakennus jo vuonna 2015, jolloin esimerkiksi vuodeosasto voidaan siirtää paloturvallisiin ja toimiviin tiloihin.

Hinta ja rahoitusratkaisut 

Jokiniitylle rakentamista pidettiin mahdollisesti edullisempana ratkaisuna, koska siihen ei olisi liittynyt vanhan terveyskeskusrakennuksen korjaamiskustannuksia. Kukaan ei nimittäin tarkkaan tiedä, kuinka huonossa kunnossa nykyinen terveyskeskus oikein on. Viime kesänä paljastuneiden kosteusvaurioiden pelätään olevan vain jäävuoren huippu.

Toisin kuin epävarma korjausrakentaminen, kokonaan uusi rakennus oltaisiin voitu tehdä myös ppp-rahoituksella (Public Private Partnership), jossa koko rakennus tilataan yksityiseltä rahoittajalta ja vuokrataan sen jälkeen kunnalle. Se on houkutteleva vaihtoehto tilanteessa, jossa kunnan kassa tyhjenee kovaa vauhtia. Suuren velan ottaminen terveyskeskusta varten hirvittää kunnan talousväkeä.

Mutta toisaalta liian kallis kunnantalo, joka ei lisännyt kunnan velkataakkaa, mutta jonka vuokria olemme sitoutuneet maksamaan, aiheuttaa tällä hetkellä sen, että toimialojen käyttömenot ovat kasvaneet huomattavasti, vaikka palvelutuotantoon käytettävissä olevat varat ovat pienentyneet. Ei myöskään ppp-rahoituksella rakennettu terveyskeskus olisi ollut ilmainen. Kesällä tehdyssä selvityksessä sen arvioitiin tulevan 5 miljoonaa euroa kalliimmaksi kuin omalla rahoituksella tehdyn talon.

Sijainnilla hyviä ja huonoja puolia

Terveyskeskuksen sijainti oli monelle ratkaiseva tekijä: nykyinen sijainti junaradan varressa on erittäin hyvä. Junaradan lisäksi myös apteekit, kaupat ja kahvilat ovat lähellä terveyskeskusta. Jokiniitty olisi ollut selkeästi kauempana.

Kokonaan uuden terveyskeskuksen rakentaminen ilman, että olisi tarvinnut tehdä kompromisseja ja ilman, että henkilökunta ja asiakkaat olisivat joutuneet kärsimään rakennustyömaasta olisi ollut varmasti järkevää. Lisäksi tuleva terveyskeskus on suunniteltu riittämään vuoden 2030 tarpeisiin, joten saatamme joutua pohtimaan lisätilan rakentamista jo 13 vuoden kuluttua sen valmistumisesta. Jokiniityssä olisi ollut tilaa, nykyisellä tontilla ei.

Terveyskeskuksen rakentaminen Jokiniittyyn olisi ollut myös kuolinisku valtuuston lempiriidalle keskustan koulun paikasta. Uuden yhtä mehevän riidan keksiminen olisi ollut kova haaste uudelle valtuustolle.

Päätöksentekoprosessissa parantamisen varaa

Ehkä kuitenkin valtuuston toiminnan kannalta merkittävämpi syy muutoksen vastustamiseen oli ajankohta: useilla hanketyöryhmillä ja eri virkamiehillä teetetty työ olisi heitetty hukkaan, samoin kuin aiemmin tehdyt valtuuston ja kunnanhallituksen päätökset. Moni valtuutettu vaati aivan oikeutetusti päättäjiltä pitkäjänteisyyttä ja omissa päätöksissä pysymistä.

Virkamiesten työ muuttuu äärettömän turhauttavaksi ja heidän työmotivaationsa laskee täysin ymmärrettävästi, jos jo tehdyt päätökset muuttuvat viime hetkellä. Miksi valmistella mitään loppuun asti, jos työ on kuitenkin turhaa? Tehdyllä terveyskeskusratkaisulla - sillä, voiko työnantajaan luottaa - on suuri merkitys kaikkien kunnan työntekijöiden kannalta.

Eri tonttivaihtoehdot olisi pitänyt selvittää jo kauan sitten. Niin virkamiehet, hanketyöryhmä kuin valtuustokin ovat selvästi jättäneet huomioimatta asian valmistelun kannalta merkittäviä seikkoja. Joskus virheiden korjaaminen voi kuitenkin olla vielä suurempi virhe. Valtuuston enemmistö ainakin oli sitä mieltä.

Kommentit (5)Add Comment
...
Kirjoittanut Jerri Kämpe-Hellenius, 13.11.2012
Oikein hyvä artikkeli verkkonummelta taas.

"Keskustelun ainoa vika oli siinä, että se käytiin neljä vuotta liian myöhään."
Sivusta seuranneena niin en voi kuin ihmetellä juurikin että vasta nyt ryhdyttiin paikkaa miettimään?

Siis eikö kukaan eri lautakunnissa (jotka tätä hanketta joutuneet käsittelemään vuosien saatossa) istuvista ollut nostanut esille uuden paikan etsintää aikoinaan?

...
Kirjoittanut Silja Lappalainen, 13.11.2012
Hyvä päätös valtuustolta. Yksi iso asia poissa uusilta valtuutetuilta. Itse olen ollut koko ajan sitä mieltä, että korjataan vanhaa, jos se vain suinkin on mahdollista ja taloudellisesti perusteltua. Tässä tapauksessa voimme taloudellisuudesta olla montaa mieltä, koska aikaa on kulunut ja aikaisemmat korjaukset ovat jääneet tekemättä. Sijainniltaan aivan erinomainen.

Otetaan tästä opiksi ja pyritään jatkossa hoitamaan kunnan kiinteistöt paremmin eikä aina vaan nipistetä määrärahoista.
...
Kirjoittanut Joppe Joutomies, 13.11.2012
Nyt voidaan ruveta sitten ajamaan sitä ampumarataa sinne Jokiniittyyn, kun ei terveyskeskusta tai koulua kerta tule.
...
Kirjoittanut Korjataan vanhaa............, 13.11.2012
Kuka muuten lausuu, että onko tuo kiinteistö nykytilassa sen kuntoinen,että siellä ylipäätään voi toimia?
Miten on hoidettavien ja työntekijöiden hyvinvointi ja terveysasiat. ONKO päättäjillä / virkamiehillä vastuuntuntoa ottaa kantaa asiaan ?
Tämä asia on myös tuotava foorumiin.
Kiinteistön tämänhetkinen tilanne on ollut vuosia tiedossa oleva asia, ja sitä ei ole haluttu tiedostaa.
Ja jos henkilöstö pitää puoliaan ja puhuu ongelmista, niin tietyllä tasolla aletaan etsimään syyllistä. Sananvapaus on Suomessa olemassa.
Tämä tilanne ei mitenkään ole henkilöstön vastuulla eikä henkilöstön syytä.
Jos muutettaisi suhtautumista ja otettaisi asiat vakavasti ja vastuullisesti.
Ja myös huomoitaisi hoidettavien tilanne tässä vaikeassa tilanteessa.
...
Kirjoittanut Sisäilma työpaikalla, 12.12.2012
Inkoossa on marssi mielenilmaisu koulun PUHTAAN sisäilman puolesta.
Kirkkonummella on aiheellista myös marssia PUHTAAN ilman puolesta. Terveyskeskuksen sisäilma on asia, joka ei täytä puhtaan sisäilman kriteerejä.
Hoidettavat potilaat ja terveyskeskuksessa työskentelevät altistuvat siellä. Henkilökunnassa moni oireilee huonon sisäilman takia.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
 

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0649 sekunnissa.