Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kaavoitus ja rakentaminen Helsingin kaupunki haluaa Kantvikiin veneiden talvisäilytystä

Helsingin kaupunki haluaa Kantvikiin veneiden talvisäilytystä

Sähköposti Tulosta

Kantvikiin kymmenkunta vuotta sitten suunniteltu satama rakennettiin lopulta Helsingin Vuosaareen, ja Helsingin kaupungille jäi Kantvikissa rannan tuntumassa sijaitsevia maa-alueita. Nyt Helsingin kaupunki haluaa löytää käyttöä  maa-alueelleen. Tällä hetkellä keskustellaan venetelakasta ja pienvenesatamasta.

Alueen asukkaita huolestuttaa ajatus siitä, että kauniista rannasta tehdään Helsingin takapiha, johon kuntalaisilla ei enää ole asiaa.  Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 14.12.2009 kaavoitusohjelmassa hyväksynyt Kantvikin eteläpuolella olevien alueiden kaavoituksen alustavat tavoitteet, joita ovat satamatoiminta, pienvenesataman suunnittelu, ja em. toimintoihin liittyvät palveluyritykset.


Kantvikin asukasyhdistys ja Pro Strömsby ry järjestivät Kantivikin koululla asukasillan 24.1.2010. Illan tarkoitus oli saada tietoa Helsingin kaupungin suunnitelmista, jotka koskevat Helsingin omistamia alueita Kantivikin eteläpuolella. Paikalla olivat lähes sadan kuntalaisen lisäksi Peter Haaparinne Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta ja Hannu Airola Helsingin kaupungin liikuntavirastosta, kaavoitusarkkitehti Aija Aunio Kirkkonummen kunnasta sekä useita kunnanvaltuutettuja.

Helsinki omistaa useita tontteja Kantvikin eteläpuolelta, ja haluaisi yhteistyössä Kirkkonummen kanssa kehittää aluetta. Asukkaat kuitenkin epäilevät, onko se, mikä Helsingin näkökulmasta on kehitystä, sitä myös kirkkonummelaisten näkökulmasta. Sekä Kirkkonummen että Helsingin edustajat vakuuttivat kuitenkin, että kunnalla on valta päättää kaavoituksesta: mitään ei tehdä ilman kunnan päättäjien siunausta.

Peter Haaparinne esitti tilaisuudessa suunnitelmaluonnoksen, joka piti sisällään veneiden
talvisäilytysalueen, joka kesäisin olisi mahdollista muuttaa karavaanarialueeksi, sekä leirintäalueen, uimarannan, veneiden nostolaiturin ja mahdollisesti myös uuden asuinalueen. Haaparinne korosti, että piirros oli vasta alustava ideasuunnitelma keskustelun ja Kirkkonummen oman kaavoitustyön pohjaksi. Kun Kirkkonummen kunta on ensin päättänyt omista tavoitteistaan alueen suhteen, siitä teetetään suunnitelma konsultilla, jonka käsiä Helsinki ei haluta sitoa jo valmiilla suunnitelmilla.

Helsingin kiinteistöviraston mukaan ei ole järkevää yrittää saada alueelle kaavaa, jota kuntalaiset eivät hyväksy. Haaparinne oli erittäin iloinen siitä, että asukasilta järjestettiin tässä vaiheessa, jolloin suunnittelutyö on alussa. Asukkaiden kuunteleminen paitsi lyhentää kallista valitusprosessia tuo myös mukaan paikallista asiantuntemusta. Haaparinne totesikin, että jo tilaisuudessa esitettiin ajatuksia, jotka tuntuivat toimivammilta kuin alkuperäiset ideat. Haaparinne näkee Kantvikin kaavoituksessa mahdollisuuden luoda Kirkkonummelle merellisen matkailu- ja asuntoalueen ja houkuttelevan marinan, joka lisää myös paikallisten ihmisten palveluita ja työpaikkoja.

Kauniit puheet eivät kuitenkaan vakuuttaneet kuntalaisia kokonaan. Helsinkiläisten suunnitelmat herättivät paljon kysymyksiä. Veneiden talvisäilytysalueen muuttaminen kesäisin viihtyisäksi ja siistiksi karavaanarialueeksi tuntuu utopistiselta. Alueella olisi mahdollisesti satoja veneitä: onko oikeasti realistista kuvitella, että yhtäkään niistä ei hylättäisi alueelle tai että kaikki venetelineet poistettaisiin joka kevät ja alue siistittäisiin. Sekä venesäilytyksestä että karavaanarialueesta pitäisi huolehtia. Entä jos se ei olisikaan liiketaloudellisesti kannattavaa? Mitä alueelle silloin tapahtuisi? Entä kuka vahtisi, että veneiden puhdistamisessa ei käytettäisi kiellettyjä ja ympäristölle haitallisia myrkkyjä? Millainen liikennekuormitus alueelle tulisi? Saisivatko kirkkonummelaisetkin säilyttää alueella veneitään vai olisiko alue varattu helsinkiläisille? Tulisiko alueelle työpaikkoja?

Suurin huolenaihe lienee kuitenkin se, että erittäin kaunis ympäristö tuhoutuisi. Erityistä harmistusta herätti kaavailtu nostolaiturin paikka, joka edellyttäisi laajoja maanrakennustöitä tällä hetkellä hyvin luonnonmukaisessa ympäristössä.  Kantvikilaiset haluaisivat muokata aluetta luonnon ehdoilla virkistyskäyttöön. Tämä onkin tarpeellista ja toivottavaa, sillä tällä hetkellä kauniit rannat ovat kuntalaisten tavoittamattomissa.

Alueen kehittäminen on  positiivinen asia. Kunnan olisi monen mielestä jo aika ottaa todesta ajatus "merellisestä Kirkkonummesta". Suunnitelmien on vain perustuttava realistisiin selvityksiin alueen mahdollisuuksista ja  alueen asukkaiden tarpeisiin.

Kuntalaisilla on useita tilaisuuksia esittää mielipiteitään alueen suunnitelmista. Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio selvitti asukasillassa kaavoitusprosessin etenemistä. Selvitys löytyy "Kantvikin eteläpuolella olevien alueiden kaavoituksen eteneminen" -artikkelista. Siitä selviää myös, miten ja milloin kuntalaisilla on virallinen mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin.

Kaavoituksesta valittaminen jälkeenpäin on  tehottomampaa kuin suunnitelmiin vaikuttaminen silloin, kun niitä tehdään. Nyt, kun kunnan päättäjät pohtimassa, mitä tavoitteita alueen kehitykselle asetetaan, on tärkeää, että kuntalaiset kertovat omat aluetta koskevat toiveensa ja huolensa valtuutetuilleen. Meillä on mahdollisuus saada Kirkkonummelle merellinen helmi, jos suunnitelmat tehdään huolellisesti kuntalaisten toiveet ja luonnonarvot huomioiden.

Verkkonummi.fi avaa oman keskustelupalstan Kantvikin kaavoitusta koskien. Palstalla voi kertoa oman näkemyksensä alueen kehittämisestä ja sinne voi jättää kysymyksiä kunnan päättäjille ja virkamiehille sekä Helsingin edustajille. Verkkonummi toimittaa kysymykset eteenpäin.
Kommentit (3)Add Comment
...
Kirjoittanut Friman Kari , 16.02.2010
Missä vaiheessa on Kunnanhallituksen 21.12.2009 päätös, saattaa Helsingin kaupingin ostama rantatontti Strömsbyssä kunnan omistukseen?

Asiasta on kulunut jo kauan aikaa ja toteutusta ei ole julkaistu.

Kuka asiaa vie tai vienyt eteenpäin?

...
Kirjoittanut Friman Kari , 16.02.2010
Milloin ja missä tilaisuudessa Kirkkonummen kunta ja sen edustajat kertovat tavoitteistaa koskien ko. aluetta ja sinne kaavailtuja toimintoja.

Toistaiseksi on vain Helsingin kaupunki kertonut tavoitteistaan helsingin kaupiungin asukkaille. Tällöin rajattiin täysin pois kirkkonummelaiset ja
heidän mahdollisuutensa alueen käyttöön.
Lähtökohtana tulee olla alueen käytttö ensisijaisesti kirkkonummen kuntalaisille.
...
Kirjoittanut toimitus, 24.02.2010
Kysyimme asiaa kunnan arkkitehti Aija Auniolta, joka vastasi näin:

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 15.2.2010 § 86 ja päättänyt, "että se palaa alueen mahdollisiin maanomistuksen muutostarpeisiin tarvittaessa sen jälkeen kun alueen kokonaismaankäyttö on tarkentunut" sekä "todeta, että tämä päätös
korvaa kunnanhallituksen päätöksen 21.12.2009 § 572".

Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä päätti esittää kunnahallitukselle, että
kunnanhallitus ja yhdyskuntatekniikan lautakunta käyvät maalis-huhtikuussa
tutustumassa paikkaan ja keskustelevat kunnan tavoitteesta. Tämän jälkeen
valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon kunnan alustavat
tavoitteet kirjataan. OAS:n hyväksyy yhdyskuntatekniikan lautakunta.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 26.03.2010 00:02 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0641 sekunnissa.