Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Etusivu Kirkkonummi Kaavoitus ja rakentaminen Vuokra-asuntojen rakentamisen vaikeudesta

Vuokra-asuntojen rakentamisen vaikeudesta

Sähköposti Tulosta

vuokra-asuntoja - Kirkkonummi - Verkkonummi.fi

Kirkkonummelle halutaan lisää vuokra-asuntoja. Niitä haluavat asuntojonossa olevat noin kolmesataa kotitaloutta. Niitä haluavat kirkkonummelaiset yrittäjät, joiden on asuntopulan vuoksi hankalaa löytää työvoimaa. Niitä haluavat tänne myös kuntaliitoksia pohtivat valtion virkamiehet ja ministerit, jotka pitävät pääkaupunkiseudun suurimpana ongelmana kuntien asuntotuotannon erilaistumista ja sitä kautta väestön ja veronmaksajien polarisoitumista. Ja tämän takia vuokra-asuntoja haluavat Kirkkonummelle jo nekin poliitikot, jotka ennen suhtautuivat vuokra-asuntoihin ennakkoluuloisesti: monipuolinen asuntotuotanto on paras suojamme ilkeitä kuntauudistajia vastaan.

Kaikki ovat siis yksimieleisiä siitä, että vuokra-asuntoja on rakennettava Kirkkonummelle. Niitä onkin jo odotettu: viimeksi tänne rakennettiin uusia vuokra-asuntoja vuonna 2003. Nyt uusille vuokra-asunnoille on kuitenkin jo kaavoitettu tontti: Kantvikissa Sokeritehtaantien varressa odottavat rakentamatta jääneen rivitalon perustusten rauniot, joiden paikalle on tarkoitus rakentaa 48 vuokra-asunnon taloyhtiö. Suunnitelmat on tehty ja rakentajat kilpailutettu. Rakennustyöt eivät vain pääse alkamaan. Missä on vika?

Valtion tuki välttämätön

Kirkkonummen kunnan vuokra-asunnot omistaa virallisesti Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, joka puolestaan on kunnan kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön hallituksessa istuu neljä luottamusmiestä ja kolme asukkaiden edustajaa ja se tekee toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti niin kuin muutkin osakeyhtiöt. Sokeritehtaantien tontti on Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n omistuksessa.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy haki ARA:lta eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta korkotuettua, valtion takaamaa lainaa asuntojen rakennuttamiseen. Kaikki Kirkkonummen vuokra-asunnot Oy:n talot ovat ARA:n tukilainoittamia. Vaikka korkotuki ei nykyisten matalien korkojen aikana ole merkittävä tekijä, laina-ajat ovat tavallisiin pankkilainoihin verrattuna pitkiä. Kolmessakymmenessä vuodessa korkotuen merkitys saattaa kasvaa yllättävänkin paljon. ARA:n tuki on siis välttämätön. Kirkkonummen uusille vuokrataloille sitä ei kuitenkaan myönnetty, koska niiden rakennuskustannukset olivat ARA:n mukaan liian korkeat.

Aina valtion tuki ei laske vuokria

ARA on ollut viime aikoina tiuhaan uutisissa: Helsingissä sen tukemista asunnoista on noussut häly, kun VVO:n neliövuokrat Viikkiin rakennetussa talossa olivat huomattavasti korkeammat kuin, yhtiö ilmoitti tukihakemuksessa niiden olevan. Ne olivat myös korkeammat kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrat viereisellä tontilla.

VVO perusteli nousseita vuokria kohonneilla rakennuskustannuksilla. Juuri tämän vuoksi ARA tekee tukipäätöksensä kohteen rakennuskustannusarvioiden perusteella. Jostain syystä Helsinkiin rakennettujen VVO:n vuokratalojen kustannusarvio oli joko osoittautunut pahasti vääräksi – vuokratason noususta päätellen melkein puolta pienemmäksi kuin todelliset kustannukset – tai sitten ARA sovelsi VVO:n Viikin taloja koskevassa päätöksenteossaan eri periaatteita kuin Helsingin ulkopuolelle rakennettaviin vuokrataloihin.

Asuntorakentamisen tuen on tarkoitus nimenomaan mahdollistaa edullisten vuokra-asuntojen rakentamisen. ARA pyrkiikin ratkaisuissaan pitämään huolta siitä, että valmistuvien asuntojen vuokrataso on kohtuullinen. Viikissä Arava-talojen vuokra on 20€/m2. Uusien Kirkkonummelle rakennettavien vuokra-asuntojen vuokra olisi ollut 13€. Tämä ei kuitenkaan kiinnosta pelkästään rakennuskustannuksia tarkkailevaa ARA:a, sillä ARA ei valvo rahoittamiensa asuntojen vuokria: niiden valvonta kuuluu kunnille.

Kerrostalojen korkeat rakennuskustannukset

Rakennuskustannusten vaikutus vuokriin on ilmeisesti erilainen eri yrityksissä. VVO:ssa, joka jakaa omistajilleen osinkoja, rauniot - Kantvik - Verkonummi.fi

rakennuskustannukset vaikuttavat vuokriin ilmeisesti enemmän kuin Kirkkonummen kunnan omistamassa, voittoa tuottamattomassa yhtiössä. Voi olla, että asiaan vaikuttavat muutkin tekijät, joiden selvittäminen vaatisi sekä taloustieteen että rakennusinsinöörin tutkintoja.

Vaikka vuokrat Kirkkonummella jäävät alhaisiksi, on totta, että uuden talon rakennuskustannukset olivat huomattavasti korkeammat kuin ARA:n tukemien asuntojen kustannukset muualla. Suunniteltujen talojen neliöhinnaksi olisi tullut 3400€, kun ARA:n tukemissa asunnoissa se on pääkaupunkiseudulla ollut noin 3100€/m2 ja kehyskunnissa noin 2700€/m2.

Miksi kustannukset nousivat niin korkeiksi? Omakotitalorakentajia korkeat neliöhinnat kummastuttavat: luulisi, että monta asuntoa saman katon ala valmistuisi edullisemmin kuin yksi. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Juha Marjamo kuitenkin kertoo, että asia on päinvastoin.

Kerrostaloissa neliökustannuksia lisää asuntojen koko: jokaisessa pienessäkin asunnossa on oltava keittiö ja kylpyhuone, jotka ovat asuntojen ylivoimaisesti kalleimmat tilat. Lisäksi omakotitalon jokainen neliö kuuluu asuntoon. Kerrostalossa on asuntoneliöiden lisäksi käytäviä, hissejä, varastokellareita, autopaikkoja ja teknisiä tiloja, joiden rakennuskustannukset on lisättävä asuntojen neliöhintoihin. Kaiken tämän lisäksi kerrostalon rakentaminen on teknisesti haastavampaa, sillä perustusten ja kantavien rakenteiden on oltava huomattavasti omakotitalon rakenteita jämerämmät.

Hintaa nostaa myös kilpailutilanne: pieniä rakennusfirmoja, jotka rakentavat omakotitaloja, on Suomessa tuhansia. Suuren kerrostalon rakentamiseen kykeneviä yrityksiä on huomattavasti vähemmän. Koska kilpailu on vähäisempää, hinta on korkeampi. Toki kyse on myös siitä, että suuren talon rakentaminen sitoo työvoimaa, joka on Suomessa erittäin kallista.

Kirkkonummen korkeat rakennuskustannukset

Kerrostalot siis maksavat paljon. Miksi Kirkkonummen Vuokra-asunto Oy:n neliöhinta sitten oli kalliimpi kuin muiden vastaavien talojen. Siihenkin voi olla useita syitä. ARA:n kieltävän päätöksen tehnyt yli-insinööri Marja-Liisa Kolehmainen kertoi, että jostain syystä rakentajien Kirkkonummelle ja Nurmijärvelle tekemät tarjoukset ovat usein kalliimpia kuin esimerkiksi Tuusulaan ja Keravalle tehdyt tarjoukset. Kolehmainen pohti, voisiko asiaan vaikuttaa se, että Tuusula ja Kerava ovat pohjoiseen menevän radan varressa, mikä vaikuttaa työvoiman saatavuuteen.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:ssä uskotaan, että rakentamisen hintaa nosti asuntojen pieni koko: Koska Kirkkonummella on erityisesti kysyntää pienistä asunnoista, uusiin taloihin suunniteltiin nimenomaan yksiöitä ja kaksioita, vaikka ne ovatkin suhteessa kalliimpia rakentaa kuin suuremmat asunnot.

Hintaa nostaa toki myös rakennusten laatu: halvalla saa vain betonisia parakkeja. Kirkkonummella ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, että myös vuokra-asuntojen on hyvä olla korkealaatuisia. Kun ihmiset voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä, asunnot myös pysyvät paremmassa kunnossa.

Uusi yritys

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Jäävätkö uudet vuokra-asunnot rakentamatta? Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:stä kerrotaan, että rakennuspiirustuksia ollaan tarkistamassa ja kun ne valmistuvat, rakentaminen kilpailutetaan uudelleen. Tähän menee luonnollisesti aikaa ja ARA:n puoleen päästään kääntymään uudelleen luultavasti vasta ensi vuonna. 1.7.2012 astuu kuitenkin voimaan uusi rakennuslaki, joka lisää rakennuskustannuksia tiukentuneiden energiamääräysten vuoksi.

Vuokra-asuntoja jonottavien ei auta kuin toivoa, että uudet piirustukset ja uusi kilpailutus laskee rakennuskustannuksia riittävästi. Voi myös olla, että VVO:n aiheuttama kohu vaikuttaa ARA:n käsityksiin kohtuullisista rakennuskustannuksista ja synnyttää keskustelua asuntorakentamisen tuen perusteista muutenkin. Sitä odotellessa jonottajien kannattaa vaikka perustaa perhe ja hankkia lapsia, sillä suuria asuntoja saa huomattavasti nopeammin kuin pieniä.

Kommentit (3)Add Comment
...
Kirjoittanut Jukka Tammi, Demari Kirkkonummelta, 29.02.2012
Kirkkonummella on huutava pula vuokra-asunnoista, sen me kaikki tiedämme. Tuo kohde Kantviikkiin olisi hyvä kohde Kirkkonummen asuntotuotannolle. Nyt muutama kommentti: Tottakai Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n tiedossa on ollut mikä on ollut ja on ARA:n hyväksymä talojen neliöhinta pääkaupunkiseudulla ( 3.100 €/m2) ja kehyskunnissa (2.700 €/m2) ja kuitenkin olivat budjetoineet neliöhinnan hintaan 3.400 €/m2!!!!! Äly hoi älä jätä! No, nyt aikaa kuluu taas vuosi tai pari tästä virheestä johtuen. Tietenkin pitäisi saada Kirkkonummi ensinnäkin tuohon pääkaupunkiseudun ryhmään ja vaikka vähän ylikin, koska olemme täällä pääkaupunkiseudulla kuitenkin erittäin merkittävä kasvualue. Tuonhan saamme lukea selvästi Kirkkonummen Palveluverkkoselvityksestä 2025. Kun ARA miettii näitä rakentamisen avustuksia eri alueille, niin tulee väkisin mieleen, että onko tuo Kivenlahden silta edelleen joku rajapyykki, niinkuin se oli vuoteen 1956 saakka sodan jälkeen. Rakennuskustannukset ovat Kirkkonummella aivan varmasti yhtä korkealla tasolla, kuin Espoossa. A-studiossa tuli juuri ohjelma, jossa kerrottiin, että joku muutama vuosi sitten perustettu palvelualan yritys oli saanut ARA:lta monien miljoonien avustukset. Yhtiön toimitiloja ei oikein löytynyt ja toimitusjohtaja oli erittäin vaikea tavoittaa. Haastatteluja ei YLE saanut palvelualan yritykseltä kasvokkain!! Että, kyllä nyt pitää kääntyä ARA:n suuntaan ja pistää nykyinen asuntoministeri koville näistä asioista.
...
Kirjoittanut Viljo Savolainen, 03.03.2012
Pitääkö Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n rakennuttaa halpoja 100 neliöisiä huoneistoja, joihin ei saada asukkaita? Tarve on pienistä asunnoista, 40 neliöisiä yksiöitä mahtuu 100 neliöön 2,5 kappaletta. 40 neliöisen yksiön ja 100 neliöisen 4 h + keittiö neliöhinnat painivat eri sarjoissa. KVA:n hallitus haluaa rakentaa tulevaisuuden mukaisesti, ei menneisyyden. Tulevaisuuden tarpeita ovat: pienet asunnot, energiataoudellisuus maalämmöllä ja esteetömyys rakentamalla hissit. Kaikki tämä maksaa enemmän kuin ARAn menneisyyteen pohjaavat laskelmat.
...
Kirjoittanut Matti, 09.03.2012
Lieneekö KV-A:n hallitus miettinyt tontin raivaus kulujen rahoitusta erillisellä pankkilainalla, hiukan materiaali hankintojen hintavertailua, tyytyminen, ei liian prameisiin, saatanee neliöhinta alemmaksi. Myös rakennusliikkeet syytä kilpailluttaa riittävän suurella otoksella, ei aina tarvitse olla kallis paikallinen! Kunnalisteknikka lienee tontille vedetty, samoin viemäroinnit kiinteistön osalta, jos ne pystyy hyöryntää säästöä löytynee?
Vuokratuotantoa tarvitaan kuntaan, Kokoomuksen ja RKP:non syytä löysätä jarua asian suhteen jos aikoo säilyttää nykysen työväestön ja mahdollistaa uusien asukkaiden muuton.

Kirjoita Kommentti
Kommentointi on lukittu.

busy
Viimeksi päivitetty ( 29.02.2012 13:22 )  

Tuoreimmat kommentit


 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0645 sekunnissa.