Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi

Blogit

Tervetuloa pitämään blogia, jos olet kirkkonummelainen tai sinulla on jokin sidos Kirkkonummeen.
Jos haluat oman blogin, ota yhteyttä toimitukseen. Yhteystietoihin pääset linkistä sivun alalaidasta.

Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in lapset

aiheena Politiikka

Kunnanjohtaja Aarnio on budjettiesityksessään kunnanhallitukselle 13.10.2014 ehdottanut Kirkkonummen kotihoidon kuntalisän lakkauttamista, todeten ettei sillä ole merkittävää vaikutusta päivähoidon tarpeisiin. Lisäksi hän totesi että kotihoidontuen kuntalisän poistaminen ei ole muissa kunnissa aiheuttanut merkittävää lisää kunnallisten hoitopaikkojen kysynnässä – eli että tuen maksulla ei ole merkitystä päivähoidon tarpeisiin kunnassa.

 

Merkittävä vaikutus?
Joten mikä on merkittävä vaikutus jota Aarnio peräänkuuluttaa? Miten se voidaan laskea? No sen saisi oikea matemaatikko kertoa, mutta sitten tulisivat luottamusvälit jne. huomioitavaksi eikä meistä kukaan taitaisi lopputulosta ymmärtää. Vanhan vitsikin sen jo kertoo: Valhe, emävalhe, tilasto.

Lukukertoja: 6848
0

aiheena Lapset

Mitä on olla isä? Isyyttä on paljon vaikeampi määritellä ja ymmärtää kuin äitiyttä. Äitiydellä on vahvat biologiset ja kulttuuriset raamit, joihin kuuluu kohtuja ja rintoja, hellyyttä, kärsivällisyyttä, kurinpitoa, viisautta, kanelipullia, urasta ja terveydestä huolehtimista ja ennen kaikkea tasapainottelua moneen suuntaan. Äitiyttä määritellään melkein jokaisessa naistenlehdessä – joskin määritelmien ja odotusten mukaan on mahdotonta elää. Isyys puolestaan on kokenut niin suuria muutoksia viime vuosisadalla, ettei sitä edes yritetä määritellä. Miehet saavat naisia vapaammin luoda oman vanhemmuutensa.

Naisia ahdistavat suuremmat odotukset suhteessa lapsiin, mutta muuten naisilla meneekin miehiä paremmin. Jos miehet olisivat yhtä tehokkaasti omineet itselleen oikeuden lapsiin kuin naiset, naiset olisivat jo nostaneet asiasta suuren metelin ja vaatineet itselleen tasa-arvon nimissä oikeutta äitiyteen. Miehet ovat olleet enimmäkseen aivan hiljaa ja tyytyneet rooliinsa kakkosvanhempana – sinä vähän vieraampana olentona, jolle ei kerrota aivan kaikkea.

Lukukertoja: 1890
0

aiheena Lapset

Pienet lapset perheineen ovat merkittävimpiä kunnallisten palvelujen käyttäjiä. Lasten näkökulma ja lapsiperheiden tarpeet uhkaavat kuitenkin jäädä vaille ansaitsemaansa huomiota kunnallisessa päätöksenteossa osittain siksi, että pienten lasten vanhempia on kuntapäättäjissä niin vähän. Erityisesti nuoret äidit ovat aliedustettuina kunnallisissa luottamustehtävissä. Tämä on valitettavaa edustuksellisen demokratian näkökulmasta etenkin lapsivoittoisissa kunnissa kuten Kirkkonummella.

Merkit: lapset politiikka
Lukukertoja: 2060
0

Viime syksynä, kunnallisvaalien alla järjestettiin Espoon kulttuurikeskuksessa lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren luento teemalla "Espoon lapsille paras elämä – Hyvän mielenterveyden lautasmalli". Luento oli osa World design capital- vuotta ja sen tarjosi Espoon kaupunki. Kävin kuuntelemassa luennon, jonka tunnettu lastenpsykiatri, kirjailija sekä luennoitsija aloitti kertomalla mitkä ovat  kaksi tärkeintä asiaa lasten mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Ne ovat yhteiskuntapolitiikka sekä vanhempien ohjaus (lähde: Raisa Cacciatoren luento Espoossa 26.9.2012).


Hyvä luento pisti miettimään, millainen vaikutus kaikella päätöksenteolla onkaan lapsiin ja erityisesti kunnallispolitiikalla. Kunnallispolitiikan vaikutusta lapsiin ei pidä väheksyä. Se vaikuttaa niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä mm. neuvoloiden, terveydenhuollon, päiväkotien, koulujen, leikkipuistojen, liikuntamahdollisuuksien, kulttuurin, luonnon jne. kautta.  Kaikki tämä kietoutuu yhteen ja on vaikuttamassa lapsen elämään.

Merkit: lapset politiikka
Lukukertoja: 2528
0

Kun puhutaan sivistyksemme ja sivistysvaltiomme nykytilasta ja tulevaisuudesta ei mitenkään voida välttää keskustelua nuorison syrjäytymisestä. Kiistaa käydään siitä tarvitaanko rahaa vai riittääkö asenteet ja yksilön vastuu.

Lukukertoja: 2478
0

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0369 sekunnissa.