Viitaten Kirkkonummen Sanomiin nro 31, jossa sivulla 7 Vahasalo kertoo, että ikääntyminen on ongelma Kirkkonummella. Mielestäni alla oleva tilastokeskuksen taulukko kertoo aivan muuta. Minun mielestäni ikääntyminen ei ole meillä ongelma. Tiedän, että kuntaan muuttava nuoripari, joka ostaa omistusasunnon ja tekee kaksi lasta (tilastoperhe), alkaa tuottamaan kunnalle vasta aikaisintaan 15 vuoden kuluttua.

Sen sijaan Kirkkonummella asuvat suuriin ikäluokkiin kuuluvat kuntalaiset, jotka nyt alkavat siirtyä eläkkeelle, tuottavat myös eläkkeelle jäätyään kunnalle keskimäärin ainakin 15 vuotta (eläkkeelle 63-68 vuoden iässä), koska he myös maksavat veroa jopa enemmän kuin vastaavaa tuloa saavat työssä käyvät (regressiivinen verotus ). Huoltosuhde, josta aivan yleisesti keskustellaan, lasketaan mielestäni aivan väärin kun se aletaan laskea jo 65 vuotiaista lähtien. Oikein olisi alkaa laskea huoltosuhde 75- 80 vuotiaista lähtien.

Vahasalon ja muidenkin päättäjien on perustettava tulevat päätökset tosiasioihin eikä olettamuksiin.

Oskar Salakari, Kirpeä (PS)
eläkkeellä oleva atk-suunnittelija

 

 

Kirkkonummi - Kyrkslätt

 

 

 

Väkiluvun muutos, % 2010 - 2011

Kirkko-

nummi

0,7

 

Koko

maa

0,5

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2011

22,8

 

16,5

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2011

65,7

 

65,4

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2011

11,5

 

18,1

 

 

 

 

Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2011

1,06

 

1,29

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2011

15,3

 

23,9

Lähde: Tilastokeskus