Uudellamaalla, Espoon kupeessa kantatie 51 varrella on tämä keskisuuri muurahaiskeko, jossa asuu liki 38 000 muurahaista. Se tunnetaan Kirkkonummikekona. Näin kevään tullessa elämä pesässä kiihtyy ilmojen lämpenemisen myötä kuten kukin meistä luontoa seuranneet ovat havainneet. Keossa on ollut kuhinaa jo aiemminkin. Kekoa ollaan nimittäin yhdistämässä muihin pesiin, pilkkomassa tai jotain siltä väliltä. Kukaan ei kuitenkaan tiedä muuta kuin, että jotain on kerrottu tapahtuvan joko hyvällä tai vähemmällä suostuttelulla.

Pesässä ollaan jakauduttu eri vaihtoehtojen suhteen. Ylempää, keon ulkopuolelta on esitetty, että keko voisi liittyä Siuntion ja Inkoon kekoihin eri variaatioin tai oikein kekojen kekoon Helsinkiin. Keon sisäisissä keskusteluissa puhututtaa se mihin keon asujain, kirkkismuurahaisten, kulkusuunta enimmäkseen käy ja kuinka kirkkismuurahaisten palvelut oikein järjestetään. Pääviestinä valtiolle on kerrottu, että Kirkkonummen kekoa ei tarvitse liittää eikä pilkkoa. Tämä keko pärjää tällaisenaan.

Muurahaista pidetään ahkeruuden symbolina ja hyvin järjestäytyneen yhteisön mallina. Siksi käytän muurahaiskielikuvaa Kirkkonummestakin. Kirkkonummelaiset ovat ahkeria ja yhteisömme on järjestäytynyt. Annetaan polkujen rakentua yhdyskunnastamme kaikkialle, missä kulkijoita on riittävästi polkua syventämään.

Kaikissa kuntakenttään liittyvissä muutoksissa on pidettävä huolta, että päätöksenteko pysyy kunnan omissa käsissä. Se on kunnallishallinnon kivijalka, joka on pidettävä pystyssä suurtenkin muutosten ja myllerrysten keskellä. Suomi tarvitsee taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvoja kuntia. Näin voidaan vähentää byrokratiaa, korjata demokratiavajetta ja toimia vastavoimana markkinavoimille. Hoivatarpeen kasvu lisää myös tarvetta yhteistyön tiivistämiselle ja palvelurakenteen uudistamiselle. Kuntauudistus on toteutettava vapaaehtoisuuden pohjalta. Asukkaita on kuultava ja kuntien henkilöstön asema turvattava.

On kirkkismuurahaisilla muutakin pohdittavaa tänä työläismuurahaisten juhlapäivänä: mistä saada työtä nuorille, oma koti noin 400:lle kirkkonummelaiselle, riittävästi tiloja koululaisille ja terveyttä ylläpitämään riitävän iso ja asianmukainen terveyskeskus.

Valtio on hallitusohjelmaansa kirjoittanut nuorten yhteiskuntatakuun ja sen toteuttamisen. Tarkoitus on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle muurahaiselle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitusohjelmassa 60 milj.euroa lisärahaa yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja toimien tulee käynnistyä ensi vuonna täysimääräisesti.

Kirkkonummella nuorten työttömyysasteen trendi on 19,9 prosenttia - siis huolestuttava. Perusturva on määritellyt tämän vuoden painopistealueekseen alle 25-vuotiaiden kirkkismuurahaisten elämänhallinnan ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisen. Kirjausta on syytä jatkaa täsmällisempänä ensi vuonna. On huolehdittava siitä, että ensi vuoden talousarvioon saadaan resursseja paikallisesti nuorisotakuun toteuttamiseen. Valtion raha ei yksin riitä vaan tarvitaan omaa panostusta, mikäli yhteiskuntatakuu halutaan myös toteuttaa.

Kirkkonummelaiset tarvitsevat asuntoja ja nuorille on saatava ensiasuntoja, joihin he voivat päästä opettelemaan kohtuuhintaan omaa elämää. Laulussakin sanotaan, että muurahaiset aina ne rakentaa ja rakentaa, vaan eivätkö ne koskaan valmihiksi saa? Näin se näyttää olevan, kun kysymys on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista Kirkkonummella. On ryhdyttävä systemaattisesti rakennuttamaan vuokra-asuntoja. Demarit Kirkkonummella vaativat jatkuvasti sitä, että kaikkeen rakentamiseen sisältyy vuokra-asuntoja. Liian usein tunnumme jäävän yksin tämän vaatimuksemme kanssa.

Keskustassa ovat pienet koululaiset tila-ahdingossa! En ymmärrä, miksi uutta koulua ei jo ryhdytä rakentamaan, kun sitä varten on jo olemassa kunnan omistama kaavoitettu tontti. Kysyn vaan, että kenen etua tällainen ajaa?

Koulujen ATK- palvelut on tyystin uudelleenjärjestettävä. On häpeä, ettei tätä saada asianmukaiseen ja kustannuksiltaan järkevään tapaan järjestettyä, vaan maksetaan satoja tuhansia palveluista joita ei edes saada. Demariryhmä on tehnyt oikein hyvän ja toimivan esityksen asian järjestämiseksi. Sillä säästettäisiin tuntuvasti euroja, jotka voitaisiin käyttää oppilaiden oppimisympäristöjen kehittämiseen ja materiaalihankintoihin ja samalla saadaan toimiva ja asiallinen ATK- järjestelmä.

Keskustan terveysasema ei tiloiltaan vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Sen peruskorjaukset ja laajennus tarvitaan pikimmiten. Toimenpiteet on toteutettava perusturvalautakunnan esityksen mukaan. Esitys rahoitusvaihtoehdoista on tuotava vielä ennen kesää valtuustoon päätettäväksi. Ylimääräisiin investointeihin ei olisi varaa eikä kunnan lainakanta saisi ylittää taloussuunnitelmakaudella 100 miljoonaa euroa. Tämä yhtälö on vain ratkaistava ja terveysaseman laajennusta on ryhdyttävä toteuttamaan.

Tänä keväänä maan hallitus istui ja teki päätöksiä maan talouden vakauttamiseksi. Velaksi ei voi eikä kannata elää. Sen on viimeistään Kreikka meille opettanut.

Suomessa talouden vakauttamista ohjaa nyt päätösten oikeudenmukaisuus. Tästä kiitokset kuuluvat SDP:n viime vaalien äänestäjille. Vaaleissa Työn ja Oikeudenmukaisuuden linja voitti ja Suomen suunta on nyt käännetty parempaan päin.

Suurin osa hallituksen veronkorotuksista kohdistuu progressiivisiin veroihin. Tämä on oikea veropäätös tilanteessa, jossa valtion tulot eivät riitä menojen kattamiseen. Solidaarisuusverot kiristävät yli 100 000 euroa tienaavien ja yli miljoonan euron perintöjä saavien verotusta. Tämä tuo lisää oikeudenmukaisuutta verotukseen. Talouden vakautusratkaisun myötä ihmisten väliset tuloerot tulevat kaventumaan.

Oikeudenmukaista on myös se, että sosiaaliturva jätettiin menosopeutuksen ulkopuolelle. Päätösten oikeudenmukaisuuden yhtenä esimerkkinä voidaan pitää sitä, että työmarkkinatuen aviopuolison tuloista riippuva tarveharkinta poistetaan viimein. Ensi vuoden alusta aviopuolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen saamiseen.

Hallitus on myös varautunut pienituloisten ihmisten osalta oikeistopuolueiden haluamaan arvonlisäveron korotukseen. Nyt sosiaalietuuksiin tehdään ennen aikojaan indeksikorotukset ja pienituloisten verotusta kevennetään.

Tänä syksynä on myös kuntavaalit. Kirkkonummikeonkin valtuustoon valitaan uudet päättäjät yhdyskuntaa rakentamaan tuleviksi neljäksi vuodeksi. Demareiden päätavoite vaaleissa tulee olemaan se, että työ, oikeudenmukaisuus ja reiluus näkyvät arjen asioiden kautta. Tulevissa kunnallisvaaleissa puhutaan palveluiden laadusta, saatavuudesta, mutta myös niiden hinnasta ja järjestämistavoista. On tärkeää saada palvelut silloin, kun niitä tarvitsee. On myös tärkeää, että ne ovat laadukkaita. Samalla niiden pitää olla veronmaksajalle myös hinnaltaan kohtuulliset käyttää ja tuottaa.

Me sosialidemokraatit olemme perinteisesti puolustaneet julkista palvelutuotantoa. Niin teemme nytkin. Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä, tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä, estävät syrjäytymistä sekä tuovat turvallisuutta. Pääosa palveluista tuotetaan kuntien toimesta. Näin pitää olla myös jatkossa.

Vaaleista tulee sitä värikkämmät, mitä täydemmiksi puolueet saavat ehdokaslistansa. Demaripuolue ottaa ilomielin uusia jäseniä ja ehdokkaita riveihinsä. Tulevat neljä vuotta ovat todella merkittävät ja mielenkiintoiset kirkkonummelaisille. Laittaako valtio kunnat pakkojakoon? Miten kunnan talous saadaan tasapainotettua? Ymmärtävätkö päättäjät kuntalaisen arkea vai elääkö päätöksenteko vain heidän tarpeiden mukaan, joilla ei itsellään ole julkisten palveluiden tarvetta tai osattomuutta?

Tänään Vappuna, haluan muistuttaa siitä, että mikäli sinulla on tänään palkallinen vapaapäivä, on se ammattiyhdistysliikkeen ansiota. Vappuna on muutoinkin syytä palata perusasioiden ääreen; työhön ja oikeudenmukaisuuteen. Työllä tarkoitan oikeutta työhön ja ihmisen mittaista työtä. Oikeudenmukaisuuskysymys on, miten voi olla että, työntekijä saa palkkansa työstä, mutta johtaja sen vastaanottamisesta, työpaikalle saapumisesta, itse työstä, pysymisestä työssä ja vielä lähtemisestäkin? Tämä ei ole oikein, eikä oikeudenmukaista. Julkisuudessa kuullut eliitin puheenvuorot ovat paljastaneet kahden kerroksen Suomen. Ihmiset, jotka ehdottavat äänioikeuden epäämistä eläkeläisiltä tai syyttävät työttömiä laiskoiksi eivät näytä lainkaan tuntevan tavallisten suomalaisten arkea.

Tarvitaan moraalinen ryhtiliike. Meidän sosialidemokraattien on palautettava kohtuus jälleen sen ansaitsemaan kunniaan. Kukaan muu ei sitä puolestamme tee.

Vappu on työtä tekevien, työhön pyrkivien ja jo työuransa päättäneiden juhla. Raskaina ja iloisina aikoina on suomalainen työväki voinut juhlia yhteisten ponnistelujen hedelmiä. Vappu saa myös ylioppilaat liikkeelle ja perimätiedon mukaan Turun akatemian ylioppilaat olisivat juhlistaneet vappua laulaen jo 1700-luvulla.

Elämme tänään harvinaisen tärkeää aikaa nimenomaan vapun perimmäisen sanoman kannalta. Suomalaisen työn puolustajia tarvitaan tänään ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Tänään on hieno päivä juhlistaa demokratian rinnalla maailmanlaajuista työväenliikettä. Kirkkonummen sosialidemokraattien ja omasta puolestani toivotan kaikille iloista Vappua!

Minna Pirttijärvi