Muuttokuormat tulevat yhä harvempaan Kirkkonummelle. Monet vuodet jatkunut muuttovoitto kuntaan on loppunut ja  asukasluku kasvaa vain syntyvien vauvojen myötä. Osallistuin äskettäin osaan kunnan ensi vuoden budjettineuvotteluista ja siellä pohdiskeltiin mistä Kirkkonummen suosion lasku voisi johtua.

Tietyn asuinalueen houkuttelevuus tai vastenmielisyys johtuu monista asioista, myös henkimaailman asioista. On vaikea sanoa mistä  alueen imago syntyy. Meillä on puhuttu, että uuden moottoritien myötä  muuttorynnistys tänne alkaa. Näin ei näytä käyvän. Kirkkonummen  vetovoimaa laskee epäilemättä asuntojen kallistuminen. Hyvistä asunnoista täällä maksetaan jo liki Espoon hintoja.

Hjallis Harkimo rakentaa Sipooseen Meri-Sipoota. Mitä jos me tekisimme monin verroin paremman ja kiinnostavamman Meri-Porkkalan. Suomi on ollut Kyproksen ohella ainut maanosamme maa jossa yleinen koko ikäluokan kattava asevelvollisuus on edelleen puolustuksen runkona, mutta nyt täälläkin rahat on loppu. Lähivuosina moni kasarmi jää kylmilleen odottamaan uutta käyttöä.

Porkkalan miehityksen päätyttyä vuonna 1956 Suomen valtio yritti häikäilemättömällä tavalla ryöstää itselleen evakkoon lähteneiden alueen asukkaiden maat eikä sallia heidän saada takaisin maitaan. Näillä keinoin Upinniemi saatiin valtion haltuun ja kansalaisilta suljetuksi sotasatamaksi. Antamalla alue nyt Meri-Porkkalan rakennusmaaksi ja suojelualueeksi valtiovalta antaisi näin hyvitystä kansalaisille ja Kirkkonummelle.

Kannattaisi miettiä voisimmeko rakentaa Upinniemen maille uuden Porkkalan merikaupungin ja perustaa sen ainutlaatuiseen saaristoon kansallispuiston . Kunnan talouden kannalta Upinniemen varuskunta on nyt huonosti tuottava kohde. Puolustuslaitos ei maksa yhteisöveroa ja kunnallisveroa maksavien joukko ei ole kovin suuri. Valtion tehtävissä palkkataso ei ole huimaava ja verot sen mukaiset.

Nykyisille kasarmi- ja asuntoalueille saataisiin hyvin rakennettua 3000-4000 asukkaan Meri-Porkkala. Ekorakentaminen ja -asuminen sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut vietäisiin äärimmilleen. Upinniemen laaja pitkälti luonnontilainen saaristo voisi olla pääosin suojelu- ja virkistysaluetta. Asukkaiden venesatamat ovat jo melkein olemassa. Seutu soveltuisi oivasti myös erilaisten matkailupalvelujen käyttöön mikä toisi uudentyyppisiä työpaikkoja.

Joukkoliikenneyhteydet olisi helppo rakentaa ja Kirkkonummen junien uusi pääteasema voisi olla Meri-Porkkala. Jos vielä ylipormestari Jussi Pajusen uneksima rautatietunneli Suomenlahden ali Viroon rakennettaisiin pääsisi Meri-Porkkalasta Keski-Euroopan sydämeen Varsovaan pendolinolla ympäristöä säästäen 4-5 tunnissa ja Tallinnan puolessa tunnissa eli samassa ajassa kuin Helsingin sydämeen.

Ökyalueen luominen Meri-Porkkalaan ei olisi tarkoituksenmukaista. Kunnalle parasta verovoimaa tuovat aktiivisessa työiässä olevat  palkkatyötä tekevät perheet. Äskettäin julkaistut listat huippurikkaista kertovat Kirkkonummen kohdaltakin, että muina kuin palkkatuloina tulonsa nostavat eivät paljoa kartuta kunnan kassaa.

Hieno ainutlaatuinen Upinniemi kuuluu kaikille kirkkonummelaisille ja suomalaisille. Ei ole tätä päivää, että alue pidetään edelleen puolustuslaitoksen kantahenkilökunnan tiukasti suljettuna onki- ja marjapaikkana.