Timo Haapaniemi ja Gustav Åberg ovat taas kerran tulkinneet sopivaisuuden ja demokratian sääntöjä sangen laveasti. He ovat lähettäneet kuntaministerille kirjeen, jonka he ovat allekirjoittaneet kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajina. Kirjeessä ei tarkasti ottaen väitetä, että kyseessä olisi kuntien kanta, mutta se antaa ymmärtää näin. Juridisesti miehet eivät siis ole rikkoneet lakia, moraali onkin sitten jo aivan toinen asia.

Opetusministeriölle lähetetty kirje on vain jatkumo sangen epädemokraattiselle kuntaliitostoiminnalle, jota Kirkkonummella on harrastettu jo pidemmän aikaa: Ensin kuntaliitosselvitystä tehtiin ja naapurikuntien kanssa neuvoteltiin pitkään, ennen kuin asia tuotiin valtuustoon ensimmäistäkään kertaa. Kun niin lopulta tapahtui, kunnanvaltuusto totesi keskustelun turhaksi ja päätti, että Kirkkonummi säilyy itsenäisenä vastaisuudessakin.

Seuraava episodi tuli ilmi, kun Siuntio ensimmäisen kerran äänesti liittymisestä Lohjaan: siuntiolaiset valtuutetut toivat keskusteluun "Kirkkonummen kunnanvaltuuston enemmistön kannan", joka heille oli puhelimitse kerrottu. Sen mukaan yli 30 Kirkkonummen 52 valtuutetusta olisi ilmaissut halunsa Kirkkonummen ja Siuntion kuntaliitokselle. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Huhua oli kyllä aktiivisesti levitetty Kirkkonummelta käsin, mutta enemmistö valtuutetuista ei suinkaan ollut ilmaissut kantaansa, eikä sitä oltu heiltä tiedusteltukaan. Jos moinen väärä huhu olisi vaikuttanut siuntiolaisten päätöksentekoon, asia olisi mielestäni ollut todella vakava.

On siis vain loogista, että sellainen pikkuseikka kuin ministeriön mahdollinen väärä tulkinta kunnan kannasta, ei paljoa paina: jos ministeriön virkamiehet olisivat olleet riittävän tyhmiä, se olisi ollut heidän ongelmansa.

Åbergilla ja Haapaniemellä on toki oikeus olla omaa mieltään ja kansalaisina tuoda mielipiteensä myös esiin. Åbergilla on jopa oman puolueensa yksimielinen tuki takanaan, toisin kuin Haapaniemellä. On kokonaan toinen asia, oliko oikein allekirjoittaa kirje johtavina luottamushenkilöinä sen sijaan, että he olisivat lähestyneet ministeriötä esimerkiksi valtuutettuina, joilla on yksityinen mielipide.

Kuinka kauan muut poliitikot, olivat he sitten asiasta mitä mieltä tahansa, sietävät moista arroganssia ja yhteisesti tehtyjen päätösten yli kävelemistä? Onko kumpikaan puolue valmis minkäännäköisiin kurinpitotoimiin, edes antamaan jäsenilleen huomautusta epädemokraattisesta toiminnasta? Onko yhdelläkään valtuutetulla rohkeutta esittää valtuuston puheenjohtajalle tai kunnanhallituksen puheenjohtajalle epäluottamuslausetta johtavan aseman väärinkäytön vuoksi?

Mitä tulee ministerille lähetettyyn kirjeeseen, en ole lainkaan varma siitä, etteikö itse päämäärä tässä tilanteessa olisi ollut hyvä: Espoon uhka ei ole mikään Haapaniemen keksimä vaalifraasi, vaan todellinen vaara kirkkonummelaisten oikeudelle päättää itse omista asioistaan. Suuret johtajamme kokevat varmasti toimineensa oikein puolustaessaan meitä keinolla millä hyvänsä idän hyökkäykseltä.

Kysyttyäni itse Henna Virkkuselta kuntaliitoksesta, olen tullut samaan johtopäätökseen kuin Haapaniemi ja kunnanjohtajamme Aarnio: Virkkunen on tosissaan ja tekee kaikkensa itsenäisyytemme lopettamiseksi. Nainen on pelottava. Kuntaministerin vakuutus siitä, että pakkoliitoksia ei tule, kumoutuu seuraavassa lauseessa, jossa hän toteaa valtion ryhtyvän toimenpiteisiin, jos kunnat eivät itse kykene tekemään oikeita johtopäätöksiä.

Tähän asti Hesari, joka on kaikissa kuntaliitoksia koskevassa viestinnässään tukenut Virkkusta puhumalla "salaisiin kokouksiin livahtamisesta" ja "kapinakunnista" ja esittelemällä omia kuntaliitoskarttojaan, on dominoinut myös julkista keskustelua, jolla luonnollisesti on vaikutus myös kansanedustajien ajatteluun. Jos maan päämedia antaa ymmärtää, että kuntaliitokset ovat välttämättömiä ja niillä on kaikkien tuki, sillä on vaikutusta päätöksentekoon.

Onneksi Suomen Kuvalehti toi esiin toisenkin kannan: osa kansanedustajista jopa Kokoomuksen ja SDP:n piirissä vastustaa kuntien liittämistä yhteen väkisin. Kuntatodellisuus ei ole enää Hesarin yksinoikeus.

SK:n esittämä kartta tuskin on ministeriön kartta. On vaikeaa kuvitella, että ministeriö esimerkiksi päättäisi purkaa Siuntion ja Lohjan jo tekemän kuntaliitospäätöksen. Mielenkiintoisempaa onkin pohtia, minkä puolueen virkamies kartan on vuotanut? Ketä presidenttiehdokasta kartan julkaiseminen juuri ennen vaaleja hyödyttää eniten? Selvää on, että hallituspuolueet aikoivat lykätä kuntakeskustelun presidentinvaalien yli. Peliä osataan pelata kaikilla poliittisen järjestelmämme tasoilla.

Kuntaliitoskeskustelun välttämättömyyttä perustellaan tulevan huoltosuhteen muutoksen ja eläköitymisen synnyttämällä taloudellisella ja sosiaalisella katastrofilla: meillä ei enää ole varaa nykyiseen järjestelmään. Sairaus on ihan todellinen, mutta demokratian suonenisku ei sitä paranna. En ole vieläkään kuullut yhdenkään poliitikon tai virkamiehen kertovan, miten kirkkonummelainen vanhus tulee espoolaisena halvemmaksi ja saa parempaa hoitoa - etenkin kun Kirkkonummella terveydenhoito toimii paremmin kuin Espoossa.

Kuntia on erilaisia, ja jotkut niistä eivät varmasti pärjää tulevaisuudessa yksin. Uskon kuitenkin, että lähes kaikki kirkkonummelaiset toivovat, että saamme tulevaisuudessakin itse päättää, miten asioita täällä hoidetaan. Tai tarkemmin ajatellen luettuani Haapaniemen ja Åbergin kirjeen en ole enää aivan varma siitäkään: demokraattinen järjestelmä saattaisi näet toimia suuremmassa kaupungissa paremmin.