Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Blogit Toimitus Ärsyttää

Päätoimittajan blogi

Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Ärsyttää

aiheena Vuodatuksia
 • Kirjasinkoko: Suuremmaksi Pienemmäksi
 • Lukukertoja: 3541
 • 4 kommenttia
 • Seuraa kirjoitusta
 • Tulosta
 • PDF

 

Minua ärsyttää. En tiedä, ärsyttääkö minua päätoimittajana, vanhempana vai kuntalaisena. Koulukeskustelu on lisännyt ärtymystäni enemmän kuin moni muu ilmiö viime aikoina. Siksi on parasta sijoittaa kirjoitus taas kerran blogiin eikä artikkeleihin, koska ärsyyntynyt toimittaja ei ole luotettava ja toivon, että artikkeleihini taas voisi luottaa.

Minua ei ärsyttänyt ajatus siitä, että lapseni mahdollisesti kuljetettaisiin Upinniemeen kouluun. Jos koulu olisi kunnossa ja kuljetus järjestetty, en usko, että lapseni kärsisi koulunkäynnistä kauniissa, turvallisessa ja mielenkiintoisessa paikassa.

Sen sijaan minua ärsyttää hirveästi se tapa, millä vanhempia ja heidän lapsista kantamaansa huolta on käytetty aseena tässä jupakassa ja kouluasioissa jo aiemminkin. Kyse on sekä poliittisesta pelistä että ennen kaikkea syvästä epäluottamuksesta ja valtataistelusta poliitikkojen ja virkamiesten välillä, joista jälkimmäinen on todella huolestuttava ja surullinen ilmiö.

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen taustalla on jo vuosia jatkunut keskustelu keskustan koulujen ahtaudesta. Vaikka opetustoimen johtaja väittää tällä kertaa, ettei kouluahtaus ole merkittävä, virkamiehet ovat jo pitkään toivoneet, että uusi koulukeskus – rakennetaan se sitten Jokiniittyyn tai Vesitorninmäelle – tulisi ja pelastaisi keskustan koulut ahtaudelta. Ahtautta on yleisesti käytetty myös poliittisessa keskustelussa painostuskeinona kummankin koulutontin puolesta.

Vaikka virkamiehet ovatkin saaneet koululaiset mahtumaan kouluihin, erikoistilat on monessa koulussa otettu luokkien käyttöön: musiikkiluokat, käsityöluokat, kieliluokat ja mikä huolestuttavinta, pienryhmille tarkoitetut luokat on otettu normaaliin luokkakäyttöön. Lapset kyllä mahtuvat kouluihin, mutta opetus kärsii. SVOL on tästä tietoinen.

Samaan aikaan, kun sekä virkamiesten että poliitikkojen puheissa ollaan oltu huolestuneita koulujen ahtaudesta, Upinniemen koulua on ajettu alas. Se on saanut paljon julkisuutta, ja koulun puolustajat ovat kerta toisensa jälkeen kysyneet sekä valtuustossa että lehtien palstoilla, miksi käyttökelpoinen koulu suljetaan, kun väliaikaisista koulutiloista on pulaa.

Kysymys on sikäli asiallinen, että ensimmäisen kerran Verkkonummeen tuli Upinniemen koulua koskeva kirje Sepänkannakselle kotia rakentavalta perheeltä, joka ei pitänyt siitä, että kunnassa suunniteltiin Sepänkannaksen lasten lähikouluksi Kantvikin sijaan Upinniemeä. Upinniemen koulun käyttäminen on siis ollut koulutoimenkin suunnitelmissa vielä vajaat kaksi vuotta sitten. Jos Sepänkannaksen lapset menisivät Upinniemeen, osa nyt keskustassa koulua käyvistä mahtuisi Kantvikiin ja keskustan tilanahtaus helpottaisi. (Siis se tilanahtaus, joka on kuin taikaiskusta yhtäkkiä kadonnut.)

Tätä oppilaaksiottoalueiden uusjakoa SVOL pyysi virkamiehiä selvittämään ennen lopullista päätöksentekoa. Lisäksi haluttiin huhujen tilalle selkeää tietoa Upinniemen koulun todellisesta kunnosta. Mielestäni täysin asiallinen pyyntö – sellainen, joka olisi vain pitänyt tehdä jo vuosi sitten.

Mutta koska opetustoimen johtaja virkamiehenä oli valmistellut täysin toisenlaisen ratkaisun, hän päätti tehdä selvityksen omalla tavallaan.

Nyt tullaan lopultakin siihen, mikä minua ärsyttää: sen sijaan, että virkamiehet tuottaisivat tässä kunnassa poliitikoille tietoa päätöksenteon tueksi ja kuuntelisivat, mikä on poliitikkojen tahto ja tarkoitus, he pelaavat peliä, jossa piiloutuvat lain kirjaimen ja päätösten sanamuotojen taakse ja omien mielipiteittensä perusteella valitsevat, noudattavatko he päätöstä kirjaimen vai todellisen tavoitteen mukaan. Poliitikot puolestaan suhtautuvat virkamiehiin usein vihollisina, joita on osattava käsitellä ja manipuloida niin, että heidät voidaan pakottaa toimimaan poliitikkojen haluamalla tavalla. Heillä on myös taipumus jättää lukematta huolellisesti valmistelut esitykset ja tehdä päätöksiä, jotka eivät perustu tosiasioihin.

Jos johtava virkamies sanoo toimittajalle, että "olemme lukeneet täällä päätöstä hyvin tarkkaan ja tehneet juuri niin kuin siinä sanotaan", toimittaja kuulee jotain ihan muuta. Jos toinen virkamies sanoo että "kyllä tässä vaiheessa vaalikautta lautakunnan pitäisi jo tietää, miten päätös muotoillaan" ja että "ei ole virkamiesten asia opettaa poliitikkoja asettamaan sanansa oikein", toimittajalle tulee tunne siitä, ettei yhteistyö ole oikein hedelmällistä. Jos kolmas virkamies sanoo, että "poliitikot ovat tyhmiä" ja että "tietämättömät amatöörit tulevat neuvomaan meitä, miten asioita pitää hoitaa", tulee tunne, että tilanne kunnassa on aika huono. Vastavuoroisesti olen kuullut poliitikkojen sanovan, että virkamiehet vääristelevät, jättävät tieten tahtoen asioita kertomatta ja kieltäytyvät toteuttamasta poliitikkojen päätöksiä, jos ne eivät satu miellyttämään virkamiehiä.

Selvyyden vuoksi totean, että vain ensimmäinen lainaus koski opetustointa. Ongelmallisia yksiköitä, joissa virkamiesten ja poliitikkojen yhteistyö ei toimi, on joka toimialalla.

Opetustoimessa oltaisiin voitu toimia toisellakin tavalla. Opetustoimen johtaja olisi voinut oikeasti selvittää vähiten kiusaa tekevän vaihtoehdon (niin kuin hallintolakikin edellyttää) ja todeta kokonaisten luokkien siirtämisen olevan lain määrittämien oppilaaksiottoalueiden vuoksi juridisesti vaikeaa muiden paitsi erikoisluokkien kohdalla, mutta erityisluokkien kohdalla muuten mahdotonta. SVOL olisi varmasti todennut saman asian ja tyytynyt siihen.

Mutta koska opetustoimen johtaja halusi ilmeisesti näpäyttää lautakuntaa tottelemattomuudesta, hän lähetti melko epäselvän viestinsä kaikille vanhemmille hyvin tietäen, mitä siitä seuraa. Tämäkin oli kyllä osin lautakunnan oman virheen syytä, sillä lautakunta pyysi kuulemaan vanhempia hyvin nopealla aikataululla. Mutta sen sijaan, että virkamies olisi neuvonut lautakuntaa, hän toteutti lautakunnan väärin muotoillun toiveen omalla tavallaan – kirjaimiin vedoten.

Tässä vaiheessa lautakunnan ja kunnanhallituksen poliitikkojen olisi pitänyt ottaa yhtenä rintamana itselleen takaisin se valta, joka demokraattisessa järjestelmässä heille kuuluu. Sen sijaan, että muut poliitikot kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla olisivat ryhtyneet selvittämään, miksi lautakunta ja virkamiehet soutavat venettä eri suuntiin, toiset poliittiset ryhmät päättivät mieluummin hyötyä tilanteesta ja kerätä muutaman ylimääräisen äänen tulevissa kunnallisvaaleissa tekemällä ongelmasta puoluepolitiikkaa. Virkamiesten ja poliitikkojen keskinäinen nokittelu jäi taas sivuun keskustelusta.

Poliitikkojen haluttomuuteen puuttua käynnissä olevaan peliin vaikuttaa ehkä se, että he harrastavat pilkun viilaamista itsekin: valtuustossa käydään usein todella pitkiä keskusteluja siitä, päätetäänkö tässä nyt siitä, että tehdäänkö päätös, vai siitä, millainen päätös tehdään ja että voiko tässä päätöksenteon vaiheessa keskustella itse aiheesta vai keskustelaanko vain siitä, milloin keskustellaan ja kuka keskustelee. (Ja kuka vastaa mihinkin kysymykseen ja saako lisäkysymyksiä esittää.)

Kuntalaisena toivoisin, että virkamiehet selvittäisivät faktat ja esittäisivät poliitikoille erilaisia vaihtoehtoja, joiden edut ja haitat he olisivat selvittäneet, ja että poliitikot tekisivät näiden faktojen pohjalta päätöksiä poliittisin perustein. On kysymyksiä, joissa arvot vaikuttavat siihen, miten asiat ratkaistaan. Se on poliitikkojen tehtävä. Virkamiehet tekisivät ratkaisut usein rationaalisesti, mutta joskus se on väärä tapa.

Toivoisin, että arvovalintoja varten poliitikot saisivat parhaan mahdollisen tietämyksen päätöksentekonsa tueksi. Mutta jos virkamiehet ja poliitikot tuntuvat pystyvän keskustelemaan keskenään vain juridisesti oikein termein, todellinen tieto ei siirry sen enempää taustatiedon kuin poliitikkojen tahdon ja tarkoituksen osalta. Tässä kunnassa tarvittaisiin oikean tiedon ja epävirallisen keskustelun lisäämistä ja yhteishengen nostattamista.

Ongelmaan pitäisi tarttua aktiivisesti. Jotta me kuntalaiset saisimme viisaita päätöksiä ja parasta mahdollista hallintoa, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan pitäisi yhdessä tehdä kaikkensa, jotta kommunikaatio lisääntyisi ja virkamiesten ja poliitikkojen välit parantuisivat. Tämä tosin olisi ehkä helpompaa, jos Aarnion ja Haapaniemen keskinäinen kommunikaatio ensin lisääntyisi ja heidän välinsä paranisivat.

0
Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Kommentit

 • Vieras
  Hallintoalamainen tiistai, 20 maaliskuu 2012

  Komppaan päätoimittajaa koko blogin mitalta! Odotan veronmaksajana että päättäjien ja virkamiesten toiminta kunnan ja kuntalaisten asioiden hoidossa on avointa, reilua, tarkoituksenmukaista, ennustettavaa, tehokasta ja taloudellista. Tämä SVOL - opetustoimenjohtaja - kissanhännänveto blogissa pitänee täysin paikkansa. Tämänkaltaisen temppuilun vuoksi me veronmaksajat kustannamme euron poikineen turhaan. Opetustoimenjohtajan läpinäkyvää kiukuttelua ja sen lapsellista alleviivaamista en hyväksy lainkaan. Toinen mitä en hyväksy, on joidenkin päätäjien ja virkamiesten ylimielinen tai alentuva (riippuu tilanteesta) suhtautuminen kuntalaisiin l. siis "asiakkaisiin". Se on todella pöyristyttävää! Tuleepa joskus mieleen ihan feodaaliyhteiskunta, jonka muodostivat hallintoylimykset ja alamaiset/rahvas. Arvatkaas ketkä ovat Kirkkonummella rahvasta? Odotan toimivaa ja taloudellista asioiden hoitoa erityisesti siksi, että minäkin maksan osaltani tuon lystin!

 • Vieras
  Inksu tiistai, 20 maaliskuu 2012

  Virkamiesten puuhailut tulivat todellakin selviksi kunnanvaltuustossa viime viikolla! Ihan summamutikassa päätettiin merkitä Taitoa Oy:n osakkeet, vaikka tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Salakari kokouksessa kertoi, että kunnan budjetin suunnittelu ei voi toimia siten, että kesken budjettikauden ollaan koko ajan pyytämässä (virkamiehet) lisärahaa (nyt yli 100.000 euroa) ja tässä kohtaa vielä täysin ilman mitään tietoa vaikutuksista tai taloudellisesta puolesta! Kannattaa katsoa ketkä äänestivät vastaan, ne jotka eivät lupaa kunnanhallitukselle ostoon antaneet, kantavat sitä huolta vastuullisesta toiminnasta. Tämän päivän Kirkkonummen sanomissa Haapaniemi hehkuttaa jopa 50 työpaikan tuloa Kirkkonummelle tällä päätöksellä. Kysyisinkin mihin Haapaniemen hehkutus perustuu? Totuuteen se ei ainakaan perustu, koska mitään arvioita vaikutuksista ei ole tehty, kun ei edes tiedetä mille paikkakunnalle toimisto sijoittuu, ei ole mitään takeita, että se sijoittuu Kirkkonummelle.

 • Vieras
  Viljo Savolainen keskiviikko, 21 maaliskuu 2012

  Haapaniemen lupauksiin kannattaa aina suhtautua varauksella. Viime kunnallisvaalien allakin "talousnero" Haapaniemi hehkutti, ettei veroprosenttia tarvitse nostaa. Kuitenkin heti vaalien jälkeisenä vuonna veroprosenttia nostettiin 0,75 prosenttia, että se siitä Haapaniemen talousosaamisesta. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä ensi vuonna kuinka paljon tällä kokoomuksen hallitsemalla valtuustokaudella on lisätty kirkkonummelaisten velkataakkaa?

 • Vieras
  Tero Strand sunnuntai, 25 maaliskuu 2012

  Kiitos erittäin hyvästä kirjoituksesta. Voin allekirjoittaa päätoimittajan kirjoituksen täydellisesti.

Kirjoita kommentti

Vieras tiistai, 23 heinäkuu 2019

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0358 sekunnissa.