Kunnanhallitus sai eteensä ensimmäisessä kokouksessaan ajankohdan tavanomaisten asioiden lisäksi ehdotuksen paikallishistoriallisen arkiston perustamisesta. Aloitteen tekijä on Kyrkslätts hembygdsförening. Niinpä niin, yhdistyksellä on vain ruotsinkielinen nimi ja nettisivutkin ovat vain på svenska. Tämä saikin perussuomalaisten edustajan hämmästelemään.

Itse asiassa olen itsekin joskus hämmästellyt asiaa harkitessani jäseneksi liittymistä. Liittymättä jäi, jotenkin en kokenut kuuluvani ruotsinkieliseen kotiseutuyhdistykseen. Kaksikieliseen kyllä, sillä koen itseni vahvasti kirkkonummelaiseksi. Tästä huolimatta arvostan kovasti hembygdsföreningin työtä, erityisesti sen julkaisemia kirjoja. Ne onkin onneksi suurelta osin myös suomennettu. Kuntaan muualta muuttaneena olen halunnut tietää kotikuntani menneistä vaiheista. Merkittävänä tietolähteenä ovat olleet juuri hembygdsföreningin julkaisut. Niistä löytyy tietoa menneiden aikojen kirkkonummelaisten elämästä ja elinolosuhteista. Kaikki ne tiedot ovat olleet tallentamisen arvoisia.

Arkistoon tallentamisen arvoisia ovat monien kunnassa nyt toimivien yhdistysten asiakirjat, joissa valotetaan oman aikansa toimintaa ja kerrotaan toiminnassa mukana olleista ihmisistä. Nyt kuitenkin kukin yhdistys ja seura huolehtii asiakirjoistaan omalla tavallaan.

Aina ei tule ajatelleeksi, että tämän päivän arkinen elomme ja harrastuksemme voisivat kiinnostaa tulevia kirkkonummelaisia tai tutkijoita. Niin asia kuitenkin on ja siksi on tärkeää, että paikallishistoriallinen arkisto perustetaan. Kunnalla ei ole mitään pakkoa siihen, mutta merkitystä sillä on tulevaisuutta ajatellen. Arkiston tavoitteena on tallentaa ja säilyttää paikallista kulttuuriperintöä sekä mahdollistaa sen tutkimuskäyttö.

Edellä mainittu Kyrkslätts hembygdsförening tulee hoitamaan perustettavaa arkistoa. Kunta kuitenkin on päävastuussa arkistosta ja kokoelmat ovat kunnan omistuksessa. Sopimuksen mukaan paikallishistoriallinen arkisto säilyttää paikallisten yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden asiakirjoja ja palvelee mm. paikkakunnan tutkimusta ja yhdistystoimintaa. Arkistoon voidaan tallentaa asianmukaisesti arkistoituja asiakirjoja. Luvassa on yhdistyksille arkistointikurssi, mikä helpottanee asiakirjojen saattamista luovutettavaan kuntoon.

Kirkkonummi on mainittu virallisissa asiakirjoissa nykytiedon mukaan ensimmäisen kerran vuonna 1330. Meillä on paljon mennyttä historiaa ja toivottavasti myös tulevaa historiaa. Viime päivinä ovat mediassa laajasti olleet esillä täällä sijaitsevat kalliomaalaukset. Ne on tehty kallioseinämiin, vaikeakulkuisiin paikkoihin. Siellä ne ovat säilyneet ja toivottavasti säilyvät edelleenkin. On kuitenkin hyvä, että ne on myös tallennettu museaalisiin arkistoihin, varmuuden vuoksi.

Toivottavasti tieto perustetusta arkistosta kiirii paikallisten yhdistysten tietoon viivyttelemättä ja luvattu arkistointikurssi sekin toteutettaisiin pikaisesti.

Pirkko Lehtinen
valtuutettu
kunnanhallituksen jäsen