Koulun piha on jo aivan sula ja kuiva. Tänä aamuna näin ensimmäisen
koululaisen tulevan t-paita päällä kouluun! Vielä saisi kyllä olla enemmän
vaatetta päällä.

Näin yläkoulussa on alkanut viimeinen, eli kuudes jakso ja 9. luokkalaisilla
alkaa häämöttää jo seuraavat opinahjot; ammattikoulut ja lukiot.
Kouluterveydenhoitajan työssä huhtikuu on loppurutistuksen aikaa, aikatauluja
kiristetään jotta saadaan kaikki työt tehtyä ennenkuin lapset pääsevät
kesälaitumille.

Tuleva lukuvuosi 2011-2012 on "Uulalaa liikuntaa"-liikunta teemavuosi ja olemme
koonneet moniammatillisen työryhmän joka on tiivistänyt tulevalle lukuvuodelle
seuraavat tavoitteet:
1. Koululaisten ja opiskelijoiden arkiliikunta lisääntyy
2. Kaikki koululaiset liikkuvat välitunnilla
3. Koululaisissa näkyy liikunnan ilo
4. Koululaiset omaksuvat terveelliset juomatavat
5. Tupakointi vähenee

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan meitä kaikkia, teitä siellä kotona,
meitä täällä koulussa sekä kaikkia lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoita.
Mieti mitä sinä voit tehdä tavotteiden saavuttamiseksi ja lastemme
hyvinvoinniksi!