Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Blogit Toimitus Näillä eväillä Suomesta Euroopan turvallisin maa

Päätoimittajan blogi

Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Näillä eväillä Suomesta Euroopan turvallisin maa

aiheena Politiikka
  • Kirjasinkoko: Suuremmaksi Pienemmäksi
  • Lukukertoja: 3268
  • 0 kommentti
  • Seuraa kirjoitusta
  • Tulosta
  • PDF

Eduskuntavaaleja käytiin kovalla metelillä ja hallitusneuvotteluja pahaenteisen hiljaisuuden vallitessa. Ylin päätöksentekovalta on kuitenkin huomattavasti vallattomampaa kuin voisi kuvitella ja eduskuntatalo on kovin, kovin kaukana kansalaisista: päätöksenteon aallot muuttuvat usein hyvin pieniksi laineiksi, ennen kuin ne saavuttavat vaikkapa Kirkkonummen. Malliesimerkki tästä on "Kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelma", jonka laatimisen Matti Vanhasen toinen hallitus pani alulle vuonna 2007. Ohjelman oli määrä tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä.

Hienoja valtakunnallisia päätöksiä on varmaan mukava tehdä. Tulee sellainen olo, että on saatu jotakin hyvää aikaiseksi. Seuraava kysymys onkin sitten jo vähän ikävä ja siksi se siirretäänkin palkkaa saavien virkamiesten harteille: jonkun on ratkaistava, miten hienot poliittiset päätökset toteutetaan.

Turvallisuusohjelmasta päätettiin korkeimmalla mahdollisella taholla, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan kuntia ja ihan tavallisia ihmisiä. Kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelmalle laadittiinkin sisäministeriössä ohjeet ja mittarit, joilla kunnat voisivat arvioida omaa turvallisuustilannettaan. Ohjelmassa asetettiin valtakunnalliset tavoitteet ja vahvistettiin toimenpiteet seuraaville alueille:

- kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen turvallisuuden parantaminen
- maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen
- väkivallan vähentäminen
- kilpailukyvyn lisääminen yritystoiminnan turvallisuutta parantamalla
- suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisy
- rajaturvallisuus, laittoman maahantulon estäminen ja tullivarmuus, ihmiskaupan ja siihen rinnastuvan rikollisuuden estäminen
Tarkoitus oli, että ohjelman osa-alueiden osalta tehdään "paikallinen toimintaympäristökartoitus ja arvio tulevaisuuden kehityssuunnista". Näin tehtiin myös Kirkkonummella, noudattaen tarkasti sisäministeriön ohjeita. Kunnan sivuilla on nähtävissä Kirkkonummen turvallisuussuunnitelma, johon kuntalaisetkin voivat jättää lausuntoja 3.6. mennessä.

Tehdyissä selvityksissä todettiin, että liikenneonnettomuuksia on Kirkkonummella tavoitearvoja enemmän ja liikenteen riskit ovat kasvamassa asutuksen ja autoilun lisääntyessä. Myös liikennekuri on höltymässä ja vääränlainen asenne ajamiseen ja muuhun liikenteeseen on lisääntynyt.

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuudesta todettiin, että se on suhteellisen hyvä, mikä saattaa johtua osittain siitä, että kunta on rikkonut lääninhallituksen kanssa tehtyä sopimusta, eikä ole ottanut vastaan pakolaisia. Kunnan torjuvasta asenteesta huolimatta kunnassa asuu jatkuvasti kasvava määrä asunnottomia ulkomaalaisia, joille ei tarjota minkäänlaisia kotiutumispalveluita. Huonosti kieltä puhuvilla, asunnottomilla nuorilla ei ole mahdollisuutta saada työpaikkoja eikä koulutusta. Syrjäytyminen on riski koko yhteisölle.

Väkivalta yleisillä paikoilla ja kodeissa on Kirkkonummella yleistä. Myös lastensuojeluilmoituksia tehdään paljon ja työpaikoilla esiintyy kiusaamista ja uhkatilanteita. On myös todennäköistä, että tapauksia on huomattavasti ilmoitettua enemmän.

Yritystoiminnan katsottiin olevan Kirkkonummella suhteellisen turvallista - joskaan aiheesta ei varsinaisesti kerätä Kirkkonummella tietoja. Selvitystä tehtäessä yrittäjäjärjestöihin ei myöskään otettu yhteyttä ainakaan selvityksen mukaan, vaan tietoja kerättiin poliisilta, palokunnalta ja kunnan elinkeinotoimelta.

Syystä tai toisesta suuronnettomuuksia ja ympäristöuhkia ei käsitelty Kirkkonummen selvityksessä lainkaan. Esimerkiksi merellisen kuntamme rantojen puhdistamiseksi ei ympäristötoimen mukaan ole minkäänlaista suunnitelmaa tai koulutettuja vapaaehtoisia öljyturman varalta, vaikka selvityksessä puhutaankin valmiussuunnitelmista ja valmiusharjoituksista.

Rajamme sentään ovat turvallisia: Porkkalan merivartioasemalta käsin valvotaan koko rannikkoa Hangosta Helsinkiin.

Selvityksen tulosten pohjalta kunnanhallitukselle 28.3.2011 tuodussa ehdotuksessa sanottiin, että "Kirkkonummen toimintaympäristötietojen ja tulevaisuuden kehitysnäkymien perusteella on arvioitu, että kunnan alueella suurimmat turvallisuusriskit liittyvät päihteiden käyttöön ja väkivaltauhan lisääntymisen. Näitä alueita ehdotetaan tulevan turvallisuussuunnitelman laatimisen painoalueiksi. "

Kansallisen turvallisuuden nimissä Kirkkonummen kunta ehdottaakin meille kuntalaisille, että kunnassa ryhdytään laatimaan toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteeksi asetetaan päihteiden käytön ja väkivallan vähentäminen Kirkkonummella. Öljyturmat, liikennekuolemat ja kielitaidottomat maahanmuuttajat ohitetaan tällä kertaa.

Kansallinen turvallisuus kutistui matkan varrella alkoholivalistukseksi. Tai eihän sitä tiedä vielä: ehkäpä kunta turvallisuutta lisätäkseen käynnistää mittavat sosiaaliset uudistukset ehkäistäkseen syrjäytymistä, saadakseen masentuneet ja väkivaltaiset vanhemmat terapiaan, luodakseen työpaikkoja ja lisätäkseen vieroitushoitoa. Jotenkin vain en jaksa uskoa...

Selvityksessä ei kerrota kuka päätti, mikä riskeistä on suurin eikä liioin sitä, miten tähän lopputulokseen tultiin. Päätöksenteon taustat on häivytetty käyttämällä selvityksen raportissa passiivia. "On arvioitu", "perustellaan", "keskusteluissa on pidetty lähtökohtana", "ehdotetaan"...

Me kuntalaiset uskomme yhdessä maan hallituksen kanssa, että passiivin takana on joku, joka oikeasti on tutkinut asioita ja ymmärtää kaiken. Emme halua ajatella, että on olemassa virkamies, joka joutuu tärkeänä pitämänsä jokapäiväisen työn lisäksi tekemän ylimääräistä työtä selvityksen laatimiseksi eikä kykene syventymään siihen. Tai että joku tutkii turvallisuutta, mutta joutuu laittamaan jokaiselle toimenpiteelle hintalapun. Tai että joku ei halua tuoda oman toimialansa riskejä esiin, koska tietää, ettei niiden hoitamiseen kuitenkaan saa ylimääräistä työntekijää. Tai että joku tietää tietyn ongelman olevan poliittisesti hankala, eikä halua astua väärille varpaille.

Niinpä kunta tekee alkoholivalistusta sen sijaan, että ryhtyisi kouluttamaan vapaaehtoisia öljykatastrofin varalta. Niinpä keskustelemme väkivallasta sen sijaan, että oikeasti heräisimme asunnottomien ja täysin yhteiskunnan ulkopuolelle jätettyjen maahanmuuttajien määrän kasvuun kunnassamme. Niinpä suljemme silmämme liikenteen ongelmilta, kun niille on niin hankala mitään tehdä. Ja vanhustenkin turvallisuudesta huolehtiminen on vaikeaa, kun ei kunnalla ole rahaa eikä henkilöstöresursseja.

Nuorena ajattelin, että kunnallispolitiikka on tylsää ja että eduskunnassa ja hallituksessa puhutaan oikeista asioista. Todellisuudessa ainoat oikeat asiat tapahtuvat kunnissa ja muualla puhutaan pelkistä teorioista. Ongelmiin on hyvin vaikeaa puuttua ylhäältä käsin. Muutoksen on lähdettävä meistä itsestämme, yhdistyksistämme ja työyhteisöistämme. Vastuu ei ole Säätytaloon linnoittautuneilla neuvottelijoilla. Se on valitettavasti meillä - minulla ja sinulla.

Mutta hyvää on kuitenkin se, että nyt kun kansallinen turvallisuus on hoidettu, voimme taas keventynein mielin keskittyä oikeisiin asioihin.

0
Merkit: turvallisuus
Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Kommentit

  • Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija

Kirjoita kommentti

Vieras keskiviikko, 17 heinäkuu 2019

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.0358 sekunnissa.