Raija Vahasalo (Kok) mainostaa itseään rehtorina. Hänen ja koulujen johtokuntien lakkauttamista ajavien puoluetovereittensa on ehkä syytä saada kuulla johtokunnan varajäsenen näkemyksiä Gesterbyn koulun asioista tältä valtuustokaudelta.

Vuonna 2010 Gesterbyn koulun määräraha oppilasta kohden oli 5.133 euroa ja vuodelle 2011 talousarviossa vain 4.651 euroa. Valtuuston talousarviokäsittelyssä 29.11.2010 muiden muassa Vahasalo vastusti perussuomalaisten Pekka M. Sinisalon lisämäärärahaesitystä SVOL:lle. Osalla tätä määrärahalisäystä olisi voitu estää Gesterbyn koulun kurjistuminen.

Gesterbyn koulun VT rehtorin terveiset koulun johtokunnalle 20.9.2012 olivat seuraavat:

Sisäiset muutokset: Tietokoneluokan purkaminen tilanpuutteen vuoksi yleiseksi luokkatilaksi. Kielikylpyoppilaiden siirtyminen Neidonkallion päiväkodin tiloihin. Jatkuva tilapula vaikeuttaa koulutyön arkea.

Ulkoiset muutokset: Koulupsykologin puuttumisen vuoksi psykologisia testauksia teetetty yksityisesti PikkuJätissä. Koulupsykologin puuttuminen vaikuttanut oppilashuoltotyöhön oleellisesti. Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty valtionapu käytetty resurssiopettajan palkkaamiseen.

Onko Gesterbyn koulun rehtori Vahasalo ylpeä koulunsa kehityksestä? Kantavatko muut kokoomuslaiset vastuuta ajamiensa määrärahaleikkausten seurauksista? En ihmettele yhtään, että Kokoomus lopetti koulujen johtokunnat, jotta voitaisiin estää tällaisten tietojen leviäminen.

Gesterbyn koulun johtokunnan varajäsen
Viljo "Ville" Savolainen