Metropolialueen muodostaminen on ratkaisu kuntaliitoskysymyksiin, sillä se jättää kunnat niiden niin halutessa itsenäisiksi. Samalla se yhtäältä lujittaa kansanvaltaa ja toisaalta järkiperäistää niin hallinnon toimia, kuin kuntien yhteistyötä sekä helpottaa alueen asukkaiden arkea.

Valtioneuvoston alkaessa nyt selvittämään julkisuudessa paljon esillä ollutta metropolialuetta haluamme lisäksi esittää asiasta seuraavaa.

Mielestämme metropolialue vahvistaa Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä, ja tukee koko maan kansantalouden ja hyvinvoinnin suotuisaa kehittymistä. Metropolialue on myös mahdollisuus kansanvaltaistaa aluehallintoa.

Tämän johdosta metropolialueeseen tulee sisällyttää jo siihen nimettyjen 14. pääkaupunkiseudun kunnan lisäksi ainakin Lohja ja Porvoo. Edessämme olevat haasteet edellyttävät, että Helsingin seudun kuntien yhteistyö on mahdollista esimerkiksi maankäytön, asumisen ja liikenteen saroilla.

Metropolialueen on mielestämme hoidettava yhdessä kuntien ja valtion kanssa ainakin seuraavia asioita: maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeino- ja kilpailukyky politiikka.

Lisäksi metropolialueen on huolehdittava erikoissairaanhoidosta, II-asteen koulutuksen järjestämisestä ja koordinoinnista sekä vastattava alueen väestötavoitteista.

Valtion alueelliset kehittämistehtävät siirretään metropolialueen hoidettavaksi.

Metropolialueen toiminta on turvattava yhtäältä valtionrahoitusosuudella, joka muodostuu edellä mainittujen tehtävien siirroista sekä toisaalta kunnilta, kun niiden tehtäviä siirtyy metropolialueen hoidettavaksi.

Metropolialueen henkilöstö muodostuisi osasta kuntien viranhaltioita, joiden tehtävät siirtyisivät metropolialueen vastattavaksi. Metropoli toimisi fyysisesti hajautettuna, niin että varsinaista "hallintopalatsia" ei tarvittaisi.

Metropolialueen ylin päätösvalta kuuluu kansalle, eli metropolialueen yli miljoonalle asukkaalle. Heitä tulisi edustaa kunnallisvaalien yhteydessä valittava 100-henkinen valtuusto. Jokaisella jäsenkunnalle on kuitenkin varattava valtuustoon vähintään 1-2 paikkaa.

Asiat metropolivaltuustolle valmistelee "metropolihallitus", joka koostuu valtuuston valitsemista kokopäivätoimisista luottamushenkilöistä Jokaisella metropolihallituksen jäsenellä on mielestämme oltava oma vastuualueensa.

Kunnilla on myös oltava oikeus tulla kuulluiksi. Tämä tarkoittaa mm. aloite- ja lausunto-oikeutta. Lakiin on mielestämme kunnallisaloitteen lisäksi kirjattava mahdollisuus tehdä metropolialoite.

Seppo Huhta PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, Espoo

Pietari Jääskelainen PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Vantaa

Pekka M. Sinisalo PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kirkkonummi

Pentti Sittnikow PS:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Sipoo

Antti Valpas PS:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Helsinki