Haapaniemen vaalisoidin on nyt siis alkanut ja siksi, koska katson olevani vahvasti osallinen tässä mielipahaa, turhaa huolta ja epätietoisuutta aiheuttaneessa Upinniemen koulun mahdolliseen jatkamiseen liittyvässä selvittelyssä, esitän tässä myös toisen näkemyksen, vaikka en yleensä lähde mukaan kokoomuksen harjoittamaan lehtipropagandaan.

Jokainen kouluun ja päiväkotiin liittyvä muutos tai sen uhka aiheuttaa kaikkia edellä kuvattuja tunteita vanhemmissa, sillä kaikki vanhemmat haluavat vain parasta lapsilleen. Samasta syystä vanhemmista tuntuu myös pahalta, kun kouluihin ja päiväkoteihin ei voida palkata sijaisia, iltapäiväkerhot loppuvat kesken kauden, välttämättömiä hankintoja, kuten siivous- ja hygieniatuotteet sekä oppikirjoja, ei voida hankkia, koulunkäyntiavustajia on liian vähän ja koulupsykologeilla ja –kuraattoreilla ei ole kaikille tarvitseville aikaa, sillä kunnanhallitus on osoittanut näille toimille aivan liian vähän rahaa. Vanhemmat eivät kuitenkaan elä kouluarkea samoin kuin lapset ja opettajat ja näin ollen he eivät ole yhtä tietoisia keskustan alueen koulujen tila-ahtaudesta, eikä toimialan talousvajeesta, joka on massiivinen ja vaikuttaa merkittävästi päivähoitoon ja kouluun.

Kaikki vanhemmat eivät myöskään tiedä, että Upinniemen koulun tilanteen kartoittaminen on nyt viime hetkellä ennen sen sulkemista nostettu keskusteluun siitä syystä, että keskustan alueen kipeästi tarvitsema uusi kouluhanke on jäissä ja minkäänlaista muuta tilapäistilaa ei ole olemassa. Tilanteeseen on ajauduttu mm. siksi, että iso osa päättäjistä ei ole halunnut tukea Vesitorninmäen tontin pakkolunastusta, sillä tontti ei ole kunnan omaa maata, ja jonka pakkolunastuksesta tulee pitkä ja mutkikas prosessi. Lisäksi monille on epäselvää, missä määrin tämä Vesitorninmäen tontille rakentaminen palvelee jonkun henkilökohtaisia intressejä. Jotenkin on mystistä, että yksi ja sama nimittää itsensä jokaisen rakennushankkeen ohjausryhmään, vaikkei ammattinsa tai koulutuksensa puolesta suuntaudu sinne päinkään. Voitaneen tulkita ainakin harrastuneisuuden olevan vahvaa.

Kuntalaisten on myös hyvä tietää, miten Veikko Vanhamäki kuvasi rehellisesti 12.3.2012 kunnanvaltuustossa Sjökullan oppimiskeskuksen asemakaavaa käsiteltäessä oravannahkakauppoja kokoomuksen ja RKP:n välillä myös tässä asiassa: "Sovittiin, että te saatte tuon koulun, jos me saamme tämän päiväkodin." Ja näinhän se on mennyt kunnassamme KD:n avustaessa valtapuolueita. Kun RKP sai Sjökullan, ovat he joutuneet taipumaan niin monelle mutkalle kokoomuksen määrätessä koko valtuustokauden ajan "sotakorvausten hinnan". Haapaniemi on härkäpäisesti suunnitellut rakentavansa keskustan koulun seurakunnan maille ja kun se ei ole onnistunut, niin hanke on kiukun voimasta jäätynyt, eikä muita tonttivaihtoehtoja ole etsitty. RKP:ta ei tunnetusti suomenkielisten koulujen asiat kiinnosta, eivätkä he juuri nyt ole saamassa muita "oravannahkakauppoja" ja näin ollen hekään eivät avusta tässä keskustan kouluhankkeessa. Oppositiosta on turha vikistä.

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan (SVOL) enemmistö halusi saada selvityksen virkamiehiltä vielä ennen Upinniemen sulkemispäätöstä, millaisia koulupiirirajoihin liittyviä vaihtoehtoja olisi joilla helpottaa em. syistä aiheutunutta keskustan koulujen tilanahtautta. Toistan vielä, että tässä yhteydessä SVOL:ssa ei keskusteltu sanaakaan erikoisluokkien siirtämisestä Upinniemeen. On kuitenkin hyvä tietää, että kun Upinniemen koulu laitetaan kiinni, niin sen jälkeen se on ja pysyy kiinni. Vanha rakennus, jonka lämmöt lasketaan ja huoltotoimet lopetetaan, muumioituu niille sijoilleen. Silloin on turha enää puida, että se olisi tarvittu sittenkin varakouluksi. Siksi aikataulu oli näin nopea ja valmisteluaika jäi siten lyhyeksi. Tiedottaja on myös aina vastuussa itse laatimansa tiedotteen ymmärrettävyydestä.

Upinniemen koulun kohtalo ja koulupiirijakoasia on ollut ratkaistavissa jo ainakin kolmen vuoden ajan. Itse olen tuonut sitä toistuvasti esille niin valtuustossa kuin SVOL:ssa jo keväästä 2009 alkaen, enkä edelleenkään tiedä, miksi tilannetta tarkastellaan vasta nyt. Menneiden tai tulevien vaalien vuoksi kokoomus ei ole halunnut lähteä tähän aikaisemmin mukaan, vaikka n. 30 oppilaan koulun pyörittäminen on ollut epätaloudellista ja pedagogisesti huono ratkaisu jo vuosia. SVOL:ssa Upinniemen koulun kohtaloon oli viimeinen mahdollisuus puuttua nyt. Todellisuudessa tilanahtausketju ulottuu tätäkin pidemmälle; 1. vuottaan toiminnassa oleva Vuorenmäen koulu Veikkolassa pursuaa jo nyt, sillä Pohjois-Kirkkonummen ja keskustan koulupiirien rajoilla asuvat lapset on virkamiesten laskelmissa ajateltu kuuluvan jatkossa keskustan koulupiiriin, jotta Veikkolan koulut riittäisivät veikkolalaisille. Eli olemme jälleen lähtöruudussa.

Lautakunnassa tilanahtauteen liittyvät olettamukset eivät ole hataria, vaan SVOL:n jäsenet ovat tulleet todenneeksi omin silmin käytyään vierailemassa jokaisessa alueen koulussa ilmeisen tilanahtauden. Tämän lisäksi SVOL:n jäsenet ovat mukana jokaisen koulun johtokunnassa, joissa myös tilannetta päivitetään. Sen sijaan Haapaniemen oma kompetenssi koulujen ja päiväkotien toimintaan liittyen on todettu lukuisissa yhteyksissä varsin puutteelliseksi ja vinoutuneiksi ja se on suuri haitta päätöksenteossa ylintä valtaa käyttävän henkilön kohdalla. Mutta erityisen hellyttävää oli mm. lukea, miten Haapaniemi nosti nyt esiin huolen siitä, ettei Upinniemen koulu ei täytä nykyaikaiseen opettamisen kriteerejä. Miten arvellaan näiden kriteerien täyttyvän kunnan mahdottoman vanhoissa kyläkouluissa, joita edelleen toimii ympäri kuntaa ja niissä kouluissa, jotka ovat ihan tupaten täynnä lapsia? Siitä olen kuitenkin samaa mieltä, että jos Haapaniemi aikoo tehdä kaikkensa keskustan koulun rakentamisen eteen, niin intohimo on viimein oikeassa kohteessa, vaikka motiivit ja osoite edelleen arveluttavat.