Kirkkonummi - asuinpaikasta kotipaikaksi

Verkkonummi.fi - Kirkkonummi
Etusivu Blogit Toimitus Budjettiblogi

Päätoimittajan blogi

Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Budjettiblogi

aiheena Politiikka
 • Kirjasinkoko: Suuremmaksi Pienemmäksi
 • Lukukertoja: 2651
 • 1 kommentti
 • Seuraa kirjoitusta
 • Tulosta
 • PDF
Istun valtuuston budjettikokouksessa 29.11.2010. Järkevien ja analyyttisten tekstien kirjoittaminen tästä tilaisuudesta on kovin vaikeaa, koska asiat ovat niin suuria, että niihin perehtyminen vie aikaa. Lupaan palata asiaan tuonnempana, kunhan olen perehtynyt rauhassa rahapulan aiheuttamiin katastrofeihin eri toimialoilla. Nyt siis höpisen omiani siitä ilosta, ettei kukaan ilkeä päätoimittaja sano minulle, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei.Minulla ei ole poliittista kantaa. Kaikki hyvät asiat ovat mielestäni hyviä asioita. Siinä suhteessa sijoitun ehkä punavihertävälle akselille. Toisaalta kunnan taloustilanne ahdistaa minua aidosti: ei meillä ole varaa kaikkiin hyviin asioihin. Siinä mielessä ymmärrän hyvin salin oikealla reunalla istuvia. Koska olen siis poliittiselta mieleltäni pahasti jakautunut persoona, olen iloinen siitä, että minulla on etuoikeus vain seurata tilannetta ja tehdä huomioita.

Tänä vuonna valtuusto budjettikeskustelu on pitkä ja kiihkeä. Asiaan vaikuttaa varmasti se, että taloustilanne on surullinen: vaikeiden päätösten tekeminen on vaikeaa ja vaatii paljon selityksiä. Jotenkin tuntuu siltä, että taloustilanne ei kuitenkaan ole varsinainen syy käynnissä olevaan puhetulvaan. Valtuutetut perustelevat kantojaan ihan kuin eduskuntavaalit olisivat tulossa.

Yleensä nimittäin Kirkkonummella budjetti on saatu käsiteltyä jo valmisteluprosessin aikana ja se on hyväksytty muutamalla nuijankopauksella yksimielisesti. Nyt perus-keskusta-vasemmistolla on oiva tilaisuus vaalityöhön, kun he voivat vastustaa kaikkia ikäviä leikkauksia tietäen, että oikeisto-kristitty-ruotsalaisakselilla on enemmistö, jonka turvin kaikki säästötoimet menevät joka tapauksessa läpi. Kun joku muu tekee päätökset, voi puhua huomattavasti lennokkaammin.

Täytyy kyllä sanoa, että Kokoomus, RKP ja Kristilliset ovatkin aika päättäväisellä tuulella. He esimerkiksi perustelevat sangen ponnekkaasti, miksi he ovat valmiita lomauttamaan koko henkilöstön kahdeksi viikoksi. He tietenkin toivovat, että henkilökunta ymmärtää säästää ja tehostaa huhtikuuhun mennessä niin hyvin, ettei lomautuksiin tarvitsisi turvautua. Saattaa kuitenkin käydä niin, että nekin henkilökunnan jäsenet, jotka ovat vapaaehtoisesti joutuneet luopumaan lomarahoistaan ja tehostaneet työntekoansa, joudutaan kuitenkin lomauttamaan.

Lomautuksista päätettäisiin vasta eduskuntavaalien jälkeen, jolloin lomautukset osuisivat syksyyn. On siis paras sairastua alkuvuodesta ja parantua hyvissä ajoin, sillä syksyllä voi olla vaikeaa päästä hoitoon. Tosin lapsiperheiden vanhemmat voivat kyllä sairastaa syksylläkin, koska he joutuvat silloin joka tapauksessa olemaan poissa töistä, kun opettajat ovat lomautettuina. Henkilökunnan on taas hyvä hankkiutua raskaaksi mahdollisimman pian, jotta säästyisivät lomautuksilta.

Vaikka lomautukset ovat ikäviä, en silti voi ymmärtää, miksi "vapaaehtoinen" lomarahojen vaihtamisen palkattomaan vapaaseen on työntekijälle parempi vaihtoehto? Lomarahathan ovat kuitenkin lakisääteisiä ja jokainen työntekijä laskee ne vuosiansioihinsa. Käytännössä lomautuksen seuraukset olisivat työntekijän kannalta samat kuin lomarahoista luopuminen: raha vähenee ja vapaa-aika lisääntyy. Ero on vain siinä, että lomautettu saa karenssiajan jälkeen työttömyyskorvausta, mutta menetettyjä lomarahoja ei sen sijaan korvata. Voin olla väärässä ja viisaammat lukijani korjatkoon minua, mutta minusta keskustelu vaikuttaa silti poliittiselta retoriikalta.

No, lomautusmahdollisuus säilytettiin hyvin puoluekurisella äänestyksellä. Merkillepantavaa on, että jos esimerkiksi lomautusta kannattaneet opettajat olisivat äänestäneet lomautusta vastaan tai edes tyhjää, opettajien ja vanhempien ei tarvitsisi pelätä lomautusta. Toivottavasti työtoverit ymmärtävät kysyä edustajiltaan muutamia hyvin valittuja kysymyksiä.

Perusturvan säästöt puhuttavat loputtomasti. Täällä ollaan varmasti yli puoleen yöhön asti. Tietäkää ihmiset, että toiset näkevät hirveästi vaivaa hoitaakseen teidän asioitanne! Joskus tosin ihmettelen, miksi valtuutetut oikein puhuvat. Välillä he riitelevät asioista, joista ovat yksimielisiä, ja asioista, joista he ovat eri mieltä, he eivät "keskustele" vaan tuovat julki omia ajatuksiaan, ilmeisesti mediaa varten, sillä äänestystuloksiin keskustelu ei juuri koskaan vaikuta. Asiat on luonnollisesti valmisteltu ja keskusteltu etukäteen muualla, mutta valtuustossa niistä silti pidetään pitkiä puheita huolimatta siitä, että kaikki tietävät, ettei sanoilla ole vaikutusta äänestystulokseen.

Tunnen huonoa omaatuntoa, kun en raportoi suurella vaivalla laadittuja puheenvuoroja, ne kun kuitenkin on suunnattu valtuuston sijaan ilmeisesti kuntalaisille. Media ei tee tehtäväänsä. Tosin lieventävänä asianhaarana mainittakoon, että valtuuston kokouksia saa kuka vain tulla seuraamaan, jos kiinnostaa. Esityslistatkin ovat nähtävissä kunnan sivuilla, joten sieltä voi tarkista, mitä haluaa tulla kuuntelemaan.

Kello 21.40 äänestetään siitä, päätetäänkö, kuinka monta ja minkälaista virkaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon lisätään vai jätetäänkö tarkempi päättäminen virkamiesten tehtäväksi. Päätettiin, ettei päätetä.

Seuraavaksi äänestettiin siitä, lisätäänkö Lehmuskartanoon vakansseja, jotta Lehmuskartanon asiat saataisiin kuntoon. Ehdotus hävisi äänestyksen, mutta toivottavasti Lehmuskartanon ongelmat saadaan kuntoon muulla tavoin.

Demarien Ari Harinen halusi perustaa terveyskeskukseen ruotsinkielisen solun "palveluiden parantamiseksi", mutta RKP:n Ulf Kerin ei halunnut "joutua reservaattiin". Päätettiin, että ruotsinkieliset saavat edelleen olla keskuudessamme myös terveyskeskuksessa.

Kuntalaisten kannalta todella merkittävä asia oli Oskar Salakarin ehdotus, että perusturvan toimintakatteeksi tulisi 84 miljoonaa perusturvalautakunnan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti, kun oikeahko laita halusi pienentää sitä 2,5 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaisi muun muassa vanhustyön osalta 500 000 euron leikkauksia ikäihmisten hyvinvointipalveluissa.

Asiasta äänestettiin. Päätettiin säästää. Päätöksen takana olivat kaikki myös vanhusten asemasta aiemmin erittäin suuren innostuksen vallassa puhuneet RKP:n ja Kokoomuksen edustajat. Tosin jälleen kerran muistutan itselleni, että on helppo vaatia laadukasta hoitoa, kun kukkaro on jonkun muun taskussa.

Mitä päätöksestä sitten seuraa, on varmasti yhtä epäselvää valtuutetuille kuin toimittajillekin. Näemme sen, kun ensi vuonna leikataan palveluita, joihin olemme tottuneet. Pysykäämme terveinä ja nuorina. Asiassa jätettiin eriäviä mielipiteitä, jotta tietäisimme, ketä rankaisemme seuraavissa vaaleissa.

Sivistystoimen säästöt olivat seuraavana vuorossa, mutta vasen laitahyökkääjä yritti viedä kiekon ehdottamalla, ettei asiasta keskusteltaisi ensinkään, koska sivistystoimen virkamiehet eivät ole toimittaneet pyydettyjä selvityksiä sivistystoimen tulevista materiaalitarpeista useista pyynnöistä huolimatta.

Taas äänestettiin. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 27-23, vaikka kaikkea tieto sivistystoimen tarpeista ei siis ollut saatavilla. Mutta mitäs pienistä. Ei siis päästä nukkumaan ihan pian.

Pauliina Juntunen, joka on puolustanut kouluja jo kauan, varoitti valtuustoa, että tulevat säästöt tarkoittava luokkakokojen huikeaa kasvattamista ja mahdollisuutta tarkistaa lapsen lähikoulu vuosittain sen mukaan, mihin kouluun kunakin vuonna mahtuu oppilaita. Materiaalikulut ovat jo pienemmät kuin 2008. Mistä enää voidaan säästää?

No ruotsinkielisestä koulutoimesta tietenkin! Ruotsinkieliset lapset saavat Pekka Sinisalon ja muiden perussuomalaisten mukaan parempaa opetusta ja enemmän kirjoja kuin suomenkieliset. Nykyinen käytäntö syrjii suomenkielisiä oppilaita. Ei erillisiä kouluja ruotsinkielisille! Tästä on tapeltu jo jonkin aikaa. Tähän ikuiseen kieliriitaan on pakko perehtyä tarkemmin. Mistä johtuu, että ruotsinkielinen koulutus on kalliimpaa – ja onko se todella, vai onko kyseessä tilastojen lukemisen mielenkiintoinen taito. Lukematta oli kuitenkin jäänyt se, että esitykseen oli jo lisätty työryhmän perustaminen selvittämään kustannuseroja.

Päätettiin hieman yllättäen, että suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnat muutetaan yhteisen lautakunnan alla työskenteleviksi jaostoiksi. Oikeistorintama rakoili kurittomasti usean edustajan äänestäessä tyhjää.

Opetuksesta ja päivähoidosta päätettiin leikata 2,9 miljoonaa euroa. Kahden miljoonan säästöt opetustoimessa kohdistuvat syksyyn, koska koulu toimii lukuvuosien, ei kalenterivuosien mukaan. Päivähoidon 900 000 euron säästöt jakautuvat koko vuodelle. Päivähoidon kustannuksista suurin osa tulee lain määrittelemän vähimmäishenkilöstömäärän palkkauksesta. Säästöjen toteuttaminen edellyttää siis taikatemppuja. Kun taikasanaa ei osata, lomautetaan. Ja koska laki on laki, lomautettujen tilalle on palkattava sijaisia, jotka ovat vain vähän kalliimpia kuin vakinaiset työntekijät. Kello on liian paljon, jotta tämän logiikkaa tajuaisi.

Kotihoidon tuki palautettiin kuitenkin entiselle tasolleen. Onhan loogista palkita niitä, jotka eivät käytä kunnan palveluita. Ja tarvitseehan oikea laitakin jotain, jonka tuoda esiin eduskuntavaalikeskusteluissa.

Se jäi kyllä minulle vähän hämäräksi, miksi koulutoimessa tapahtuvien tapaturmien suunnitelmallista ehkäisyä vastustettiin niin kiihkeästi, mutta en onneksi ollut ainoa, joka oli ymmällään: ehdotusta vastustanut varavaltuutettukaan ei oikein tiennyt, miksi äänesti niin kuin äänesti.

Kukaan ei halunnut sanoa mitään yhdyskuntatekniikasta. Investoinnitkin käsiteltiin ilahduttavan nopeasti: vain kaksi äänestystä. Ruotsinkieliset saavat päiväkotinsa, mutta vasta uusittu Ljusdalan teatteritalo jää ilman teatteritekniikkaa. Luovilta lapsilta odotetaan luovia ratkaisuja, mutta valoja ette taloon saa.

Kello lähestyy puolta yötä. En saanut kovin järkevää ja yhtenäistä kuvaa säästöistä, mutta toivottavasti se selkiytyy myöhemmin. Tai sitten ei.

Pyydän myös anteeksi niiltä, joiden erittäin tärkeät puheenvuorot jäivät kirjaamatta. Yhtäaikaisen kuuntelemisen ja kirjoitamisen taitoni vaatii vielä vähän hiomista.

Lomautukset pelottavat. Ehkä se on niiden tarkoituskin. Kun jo nyt on havaittu rekrytointiongelmia, on vaikea kuvitella, miten lomautusuhka parantaisi niitä, tai lisäisi henkilökunnan viihtyvyyttä tai kunnan houkuttelevuutta tai vähentäisi työuupumusta ja sairauspoissaoloja tai lisäisi tehokkuutta. Lääkkeellä voi olla melko vakavia sivuvaikutuksia. Toivottavasti potilas ei kuole.

Ja toivottavasti auto lähtee käyntiin, sillä istunnon kuluessa lämpötila ulkona on vajonnut huomattavan alas.

...

Yön yli nukkuminen ei tuonut juuri selvyyttä eilisillan päätösten todellisiin merkityksiin. Asiaan on palattava toimiala kerrallaan. Se siirtynee kuitenkin ensi vuoteen, sillä toimialatkaan eivät ihan nopeasti selvitä, mitä kaikkea tiukat säästötoimet niiltä edellyttävät. Sanoi kunnanjohtaja.

0
Päätoimittajan on välillä päästävä sanomaan, mitä itse ajattelee, sen sijaan, että kertoo aina muista ja muiden ajatuksista. Nämä päätoimittajan omat mielenliikahdukset on kuitenkin syytä erottaa varsinaisista artikkeleista, jotta verkkolehden toimituksellinen taso säilyisi riittävän korkeana.

Kommentit

 • Vieras
  Asiallista sunnuntai, 19 joulukuu 2010

  Vihdoinkin saa lukea tekstiä jossa on oikeasti asiaa!

Kirjoita kommentti

Vieras torstai, 18 heinäkuu 2019

 
Löydä meidät Google+ -palvelusta
Luotu 0.036 sekunnissa.